Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

REGIMUL STUDIILOR SI CONTRACTUL DE STUDII

Inscrierea studenţilor la DPPD se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale şi este permisă tuturor studenţilor care doresc să obţină certificatul de atestare în profesiunea didactică pentru învăţământul preuniversitar şi pentru cel universitar, în specializarea corespunzătoare diplomei de licenţă (de master), în condiţiile prevăzute de lege.

(1) Parcurgerea modulelor de pregătire psihopedagogică se poate efectua în regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, în funcţie de regimul în care studenţii sunt înmatriculaţi la specializarea de bază, potrivit prevederilor legale şi ale cartei universitare.

(2)  Studenţii care, la specializarea de bază, sunt înmatriculaţi în regim de subvenţie de la bugetul de stat au dreptul să opteze pentru parcurgerea programului de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică  în regim de studii gratuite în următoarele condiţii:

  • a) studenţii pot să beneficieze de gratuitatea studiilor numai la o singură specializare şi pe durata legală a acesteia, cu condiţia parcurgerii şi promovării tuturor disciplinelor de învăţământ în anul de studii şi în semestrul în care sunt prevăzute în planul de învăţământ;
  • b) refacerea parcursului de studiu la disciplinele nepromovate, prelungirile de şcolarizare şi repetarea examenului de absolvire se suportă de către studenţi sub forma taxelor, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Studenţii care, la specializarea de bază, sunt înmatriculaţi în regim cu taxă, păstrează regimul cu taxă şi în cazul programului de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică. Cuantumul taxei se aprobă de către Senatul Universităţii, la propunerea DPPD.

(4) Regimul studiilor la programul de pregătire psihopedagogică se stabileşte la începutul fiecărui an universitar, în funcţie de situaţia studentului la specializarea de bază la care este înmatriculat.

(5) Inscrierea, regimul studiilor, precum şi drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt precizate printr-un act adiţional la contractul de studii cu facultatea, încheiat între fiecare student şi directorul Departamentului, ca reprezentant al rectorului.

  • a) Actul adiţional  se încheie, de regulă, la începutul studiilor universitare, după încheierea contractului general de studii şi în funcţie de regimul studiilor în care studenţii sunt înmatriculaţi în urma concursului de admitere.
  • b) Actul adiţional prevede regimul studiilor, disciplinele de învăţământ, succesiunea acestora pe semestre şi ani de studiu, formele de evaluare şi condiţiile de promovare.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.