Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

CONTURI PLATĂ TAXE

BENEFICIAR:

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

CENTRUL UNIVERSITAR DIN PITEȘTI

CUI:       48467613

Taxele de studii / licență / master se pot achita prin orice bancă comercială sau oficiul poştal în conturile deschise la:

-Cod IBAN:  RO13TREZ70020F330500XXXX

TREZORERIA MUN. BUCUREȘTI

SAU

-Cod IBAN:  RO63RNCB0022013617440001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

SUMA  …………………  LEI

LA EXPLICAȚII  SE VOR SCRIE URMĂTOARELE DETALII DE PLATĂ:

Student:  nume şi prenume ....................

MODUL PEDAGOGIC-PITEȘTI

Facultatea/Specializarea ............................... 

Anul de studiu ..........................................

CNP ......................................................

Mențiune: - obligatoriu se va menționa numele și prenumele studentului (mai ales dacă plăteste altcineva pentru el), orașul Pitești (al Centrului Universitar unde sunteți înmatriculați) si specializarea / facultatea – prescurtat.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Anul de studii I

PLANIFICAREA REFACERILOR EVALUĂRILOR FINALE

din sesiunea SEPTEMBRIE a anului universitar 2022 – 2023

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

 

Cadrul didactic titular de disciplină

Specializarea

 

Data,ora

SALA

1.

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

Lect.univ.dr.

Dumitru Georgiana

 

 

 

Toate specializările

04.09.2023

10.00

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

2.

PEDAGOGIE I

 

Conf.univ.dr.

Soare Emanuel

 

Biologie,KMS,TO,ETN EPM, Horticultură

Chimie Med.,AMG

LMA, E-FR.,E-G,

 E – S, R -Fr, R – E

CIG,ECTS,FB,AP,

Drept,Management,Administrarea Afacerilor

05.09.2023

10.00

 

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

3.

 

 

 

PEDAGOGIE I

 

 

Conf.univ.dr.

Dănescu Elena

EFS,SPM

Matematică

Informatică

07.09.2023

12.00  

 

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

RST,EM,Electronică Aplicată,Calculatoare

IEI,TCM,AR,ITT

4.

 

PEDAGOGIE I

 

Conf.univ.dr.

Neacșu Mihaela

Psihologie,Resurse Umane, Asist.soc., Jurnalism,TOAS,

Istorie, Muzică,

Teatru,Artă sacră

11.09.2023

11.00

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Anul de studii II

PLANIFICAREA REFACERILOR EVALUĂRILOR FINALE

din sesiunea SEPTEMBRIE a anului universitar 2022 – 2023

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

 

Cadrul didactic titular de disciplină

 

Specializare

 

Data,ora

SALA

1.

PEDAGOGIE II

 

 

 

 

Conf.univ.dr.

Dănescu Elena

EFS,SPM,Matematică,

Informatică,

AR, TCM, Calculatoare, EM, RST,

Psihologie, As.soc,

Resurse Umane,

Jurnalism,Drept,CIG,AP,

ECTS,Finanțe și Bănci,

Chimie med., Biologie,

TO,AMG, Horticultură,KMS,

Ing. Mediului,ETN, EPM

07.09.2023

14.00  

 

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

2.

PEDAGOGIE II

Conf.univ.dr.

Soare Emanuel

E-G, E-S, E-Fr., LMA,

R-E, R-Fr.

Istorie, Muzică,Teatru.

TOAS,Artă sacră

05.09.2023

11.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

3.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Niculescu Ionela

 

EFS,SPM

 

06.09.2023

12.00

 

S003

4.

 

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Neacșu Mihaela

 

Psihologie,Asist.soc.,RU,

Jurnalism, Istorie,

TOAS, Artă Sacră

11.09.2023

     9.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

5.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.dr.

Răduț Daniela

Drept,CIG,AP,ECTS,

Finanțe și Bănci

06.09.2023

9.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

6.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Prof.univ.dr.

Vasile Vasile

Muzică, Teatru

07.09.2023

10.00

B44

7.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Mărășescu Amalia

E-G, E-S, E-Fr., LMA

12.09.2023

10.00

 

B 38

8.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.univ.dr.

Apetroaiei Ana

R-E,R-F

01.09.2023

10.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

9.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.univ.dr.

Deaconu Laurențiu

Matematică

Informatică

 

03.09.2023

11.00

 

S121

10.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.univ.dr.

Berezovski Robert

Chimie Medicală, ETN,

Ingineria Mediului

Horticultură

08.09.2023

12.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

11.

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Petruța Gabriela Paula

Biologie,AMG,

KMS,TO,EPM

14.09.2023

14.00

 

S103

12.

 

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

 

 

Conf.univ.dr.

Tecău Florin

 

AR, TCM,

Calculatoare, EM, RST

12.09.2023

13.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

           

         

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

NIVELUL II, An  I

PLANIFICAREA REFACERILOR EVALUĂRILOR FINALE

din sesiunea SEPTEMBRIE a anului universitar 2022 – 2023

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

 

Cadrul didactic titular de disciplină

Facultatea / Specializarea

 

Data evaluării/ ora

Sala

1.

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

 

Lect.univ.dr.

Dumitru Georgiana    

Toate specializările de master

 

04.09.2023

12.00

Corp Central Rectorat,

Sala 410

 

2.

Proiectarea și managementul programelor educaționale

 

Conf.univ.dr.

Tecău Florin

 

Toate specializările de master

12.09.2023

15.00

Corp Central Rectorat,

Sala 410

 

3.

Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării

Conf.univ.dr.

Tecău Florin

 

Toate specializările de master

13.09.2023,

13.00

Corp Central Rectorat,     Sala 410

 

    .........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Componenţa dosarului de înscriere la nivelul I (în timpul studiilor de licență) :

- cerere de înscriere tip;   

- contract de studii;

- ghid de interviu;

- declarație de consimțământ;                                                     
- carte de identitate - copie xerox;

- certificatul de naştere - copie xerox;

- certificatul de căsătorie (după caz) - copie xerox;

- adeverința medicală;

Studenții care studiază pe loc cu taxă, vor achita prima tranșă pentru modulul pedagogic  până la data de 15.01.2024.
 

 

Componenţa dosarului de înscriere la nivelul II (în timpul studiilor de master):

- cerere de înscriere tip;   

- contract de studii;

- ghid de interviu;

- declarație de consimțământ;   

- diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă / foaie matricolă sau adeverința de finalizare studii - copii xerox și originale pentru conformitate;

- dovada absolvirii nivelului I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate legislația în vigoare- copie xerox;
- carte de identitate - copie xerox;

- certificatul de naştere - copie xerox;

- certificatul de căsătorie (după caz) - copie xerox;

- adeverința medicală;

 

 Studenții care studiază pe loc cu taxă, vor achita prima tranșă pentru modulul pedagogic până la data de 15.01.2024.
 

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

NIVELUL I  - Anul de studii I

 

                                  PLANIFICAREA REFACERILOR EVALUĂRILOR FINALE

                              din sesiunea SEPTEMBRIE a anului universitar 2021 – 2022

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

 

Cadrul didactic titular de disciplină

Specializarea

 

Data,ora

SALA

 1.  

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

Lect.univ.dr.

Dumitru Georgiana

Toate specializările

14.09.2022

10.00

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

PEDAGOGIE I

 

Conf.univ.dr.

Soare Emanuel

 

Biologie,KMS,TO,ETNIM, EPM, Horticultură

Chimie Med.,AMG

LMA, E-FR.,E-G,

 E – S, R -Fr, R – E

CIG,ECTS,FB,AP

DREPT

01.09.2022

12.00

 

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

 

 

 

PEDAGOGIE I

 

 

Conf.univ.dr.

Dănescu Elena

EFS,SPM

Matematică

Informatică

  13 .09.2022

  12.00

 

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

RST,EM,

Calculatoare

TCM,AR,

 1.  

 

PEDAGOGIE I

 

Conf.univ.dr.

Neacșu Mihaela

Psihologie

TOAS,Istorie,ARS

Asist.soc.

Muzică,Teatru, Jurnalism,RU

 

12.09.2022

10.00

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

NIVELUL I  - Anul de studii II

PLANIFICAREA REFACERILOR EVALUĂRILOR FINALE

din sesiunea SEPTEMBRIE a anului universitar 2021 – 2022

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

 

Cadrul didactic titular de disciplină

 

Specializare

 

Data,ora

SALA

 1.  

PEDAGOGIE II

 

 

 

Conf.univ.dr.

Dănescu Elena

EFS,SPM

Matematică

Informatică

AR, TCM, IEI

Calculatoare, EM, RST, Electronică aplicată

TOAS, ARS,Istorie, Muzică, Actorie

    13.09.2022

    12.00

 

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

PEDAGOGIE II

Conf.univ.dr.

Soare Emanuel

Psihologie, Asist.Soc.,  RU,Jurnalism

Chimie, ETN, Biologie,

Ingineria Mediului,

Horticultură,AMG,

KMS,TO,EPM,

E-G, E-S, E-Fr., LMA,

R-E, R-Fr., ECTS,CIG

01.09.2022

12.00

 

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Niculescu Ionela

 

EFS,SPM

 

05.09.2022

10.00

 

S003

 1.  

 

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Neacșu Mihaela

 

Psihologie,Asist.soc.,RU,

Istorie,Jurnalism

TOAS, ARS,

12.09.2022

12.00

 

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.dr.

Răduț Daniela

ECTS,CIG

02.09.2022

12.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Prof.univ.dr.

Vasile Vasile

Muzică, Artele spectacolului-Actorie

06.09.2022

10.00

 

B001

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Mărășescu Amalia

E-G, E-S, E-Fr., LMA

07.09.2022

10.00

 

B 116

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.univ.dr.

Apetroaiei Ana

R-E,R-F

07.09.2022

10.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.univ.dr.

Deaconu Laurențiu

Matematică

Informatică

 

06.09.2022

10.00

 

         S121

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Lect.univ.dr.

Berezovski Robert

Chimie, ETN,

Ingineria Mediului

Horticultură

02.09.2022

10.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

Conf.univ.dr.

Petruța Gabriela Paula

Biologie,AMG,

KMS,TO,EPM

15.09.2022

12.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

 1.  

 

DIDACTICĂ SPECIALIZĂRII

 

 

Conf.univ.dr.

Tecău Florin

 

AR, TCM, IEI

Calculatoare, EM, E. aplicată, RST

05.09.2022

10.00

Corp Central Rectorat,et.4,

Sala 410

           

NIVELUL II, An  I

PLANIFICAREA REFACERILOR EVALUĂRILOR FINALE

din sesiunea SEPTEMBRIE a anului universitar 2021 – 2022

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

 

Cadrul didactic titular de disciplină

Facultatea / Specializarea

 

Data evaluării/ ora

Sala

 1.  

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

 

Lect.univ.dr.

Dumitru Georgiana    

 

Toate specializările de master

 

14.09.2022

12.00

Corp Central Rectorat,

et.4, sala 410

 

 1.  

Proiectarea și managementul programelor educaționale

 

Conf.univ.dr.

Tecău Florin

 

Toate specializările de master

06.09.2022

12.00

Corp Central Rectorat,

et.4, sala 410

 

 1.  

Didactica domeniului

 

Conf.univ.dr.

Tecău Florin

 

 

Toate specializările de master

05.09.2022,

10.00

Corp Central Rectorat,

et.4, sala 410

 

 

____________________________________________________________________________________________________

NIVEL I  și NIVEL II ( absolvenți de licență și master)

Adeverințele de absolvire se ridică de la secretariatul DPPD, Corp central,str. Târgu din Vale, nr. 1, zilnic, între orele 13.00-15.00, în baza unei cereri și a copiei adeverinței de absolvire eliberată de facultate trimise pe mailul  elena.chitulescu@upit.ro

 

===============================================================================================================

Evaluare finală 2019-2020

Regimul studiilor și Contractul de studii

Program cu studenții DPPD

TAXE Masterat

TAXE studenți monospecializare

TAXE studenți dublă specializare

Sesiunea de Comunicări Științifice

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.