Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français
EVALUARE FINALA 

IN ATENTIA STUDENTILOR DIN ANII TERMINALI! 

Va informam că, pentru a participa la EXAMENUL DE  ABSOLVIRE, trebuie sa fiti integralisti (fără restante) si taxele achitate la zi. (NIVEL I : 1600 de lei - monospecializare/1800 de lei - dubla specializare; NIVEL II - 1400 de lei)

 

METODOLOGIA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ PRIN D.P.P.D.

  Art.1. Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesiunea didactică se finalizează printr-o evaluare finală (examen de absolvire).Scopul evaluării finale este de a oferi studentului şi structurii DPPD un feed-back asupra gradului de performanţă cu care a fost parcurs programul de studii care oferă absolventului dreptul de a debuta în profesiunea de profesor.

 Art.2. Comisia de evaluare se constituie din:

-  profesori de pedagogie sau psihologia educaţiei care au predat aceste cursuri la facultăţile din care provin candidaţii;

-  profesorul care a predat didactica specialităţii şi / sau cel care a coordonat şi a condus practica pedagogică;

 

 Art.3. Evaluarea finală pentru nivelul I constă în prezentarea unui portofoliu de evaluare format din documente ce pot demonstra dobândirea competenţelor-cheie prevăzute de standardele pentru profesia didactică. Durata probei de susţinere a portofoliului de absolvire: 5-10 minute pentru prezentare, plus 5-10 minute pentru întrebări pe marginea pieselor de portofoliu. Pentru susţinere video – videoproiector sau retroproiector, se recomandă prezentarea în PowerPoint (cu text, scheme, figuri, scanări din portofoliu/lucrare, care să fie comentate prin susţinere), minimum 8 pagini.

Art.4. Piesele portofoliului de evaluare sunt următoarele:

- Eseu cu tema: Ce înseamnă a fi profesor european?

- Proiectul unei discipline opţionale sau Fişa de cunoaştere psihopedagogică a unui elev

- Proiectul unei lecţii de specialitate (eventual predare în echipă)

Art.5. Evaluarea finală pentru nivelul II constă în prezentarea portofoliului care conţine următoarele piese:

- Un plan de intervenţie pentru consilierea unui adolescent sau Proiect de promovare a unui organizaţii şcolare

- Proiectul unei activităţi de seminar sau Studiu de caz pentru violenţa în şcoală

- Proiectul unei lecţii pentru nivelul liceal / postliceal în viziune interdisciplinară.

Art.6. Pentru prezentarea portofoliului în faţa comisiei de evaluare, candidatul va avea la dispoziţie un timp limită pentru propria intervenţie şi va fi pregătit să răspundă la întrebările din partea comisiei de evaluare.

Art.7. Înscrierea candidaţilor pentru evaluarea finală se realizează la sediul DPPD pe baza unei cereri personale  cu o săptămână înaintea examenului de evaluare finală.

Art.8. Sesiunile de evaluare finală se organizează în perioada de dinaintea examenelor de licenţă şi în corelare cu programarea acestora.

Art.9. Pentru situaţia în care există absenţi la această sesiune,  examenul de evaluare finală se poate susţine într-o sesiune specială în perioada sesiunii de restanţe din toamnă.

 Art.10. Candidaţii care nu promovează examenul de evaluare finală în niciuna din sesiuni, pot să se înscrie la cursurile modulului postuniversitar, conf. OM 3850/2017 privind organizarea studiilor postuniversitare.

Art.11. Eliberarea certificatelor de absolvire a nivelului I este condiţionată de finalizarea şi absolvirea examenului de licenţă.

Art.12. Certificatul de absolvire a nivelului I permite absolventului să predea numai la nivelul învăţământului gimnazial (cf. Art. 2, alin.5 din Legea 346/2005 şi O.M.nr.4316/3.06.2008, art.2.2.lit.a, OMECTS nr.5745/2012)

Art.13. Eliberarea certificatelor de absolvire a nivelului II este condiţionată de finalizarea şi absolvirea programului de master.

Art.14. Certificatul de absolvire a nivelului II permite absolventului să predea în învăţământul liceal, postliceal şi universitar (cf. O.M.nr.4316/3.06.2008, OMECTS nr.5745/2012).

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.