Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, ŞTIINŢE SOCIALE ŞI PSIHOLOGIE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC        

ÎNSCRIERI NIVEL I ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

01.02.-15.02.2024, ÎNTRE ORELE 13.00-15.00

ÎNSCRIERI NIVEL II ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

01.02.-15.02.2024, ÎNTRE ORELE 13.00-15.00

CORP CENTRAL, STR. TÂRGUL DIN VALE, NR. 1, ETAJUL IV, CAMERA 411

TELEFON: 0348 453 431

 

Componenţa dosarului de înscriere nivel I:    

                               
- diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă / foaie matricolă sau adeverința de finalizare studii - copii xerox și originale pentru conformitate
- carte de identitate - copie xerox;

- certificatul de naştere - copie xerox;

- certificatul de căsătorie (după caz) - copie xerox;

- adeverința medicala;

- chitanţa de achitare a taxelor de înscriere și înmatriculare+prima tranșă (200+800 lei monospecializare și 200+900 lei dublă specializare), urmând ca a doua tranșă să se achite la jumătatea programului de formare psihopedagogică (800 lei monospecializare și 900 lei dublă specializare) – copie xerox ;

-dosar plic

 

Componenţa dosarului de înscriere nivel II:

- diplomă de master şi suplimentul la diplomă sau adeverința de finalizare studii - copii xerox și originale pentru conformitate;
- diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă / foaie matricolă sau adeverința de finalizare studii - copii xerox și originale pentru conformitate;

- dovada absolvirii nivelului I  -  copii xerox și originale pentru conformitate;
- carte de identitate - copie xerox;

- certificatul de naştere - copie xerox;

- certificatul de căsătorie (după caz) - copie xerox;

- adeverința medicala;

- chitanţa de achitare a taxelor de înscriere și înmatriculare+prima tranșă (200+700 lei), urmând ca a doua tranșă să se achite la jumătatea programului de formare psihopedagogică (700 lei) – copie xerox ;

-dosar plic

 

Taxele se achita la casieria Universității Naționale de Știință

și Tehnologie POLITEHNICA BucureștiCentrul Universitar Pitești, sau  prin orice bancă comercială sau oficiu poştal

în conturile deschise la:

BENEFICIAR:

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI

CENTRUL UNIVERSITAR PITEȘTI

CUI:       48467613

 

-Cod IBAN:  RO13TREZ70020F330500XXXX

TREZORERIA MUN. BUCUREȘTI

SAU

-Cod IBAN:  RO63RNCB0022013617440001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

 

SUMA  …………………  LEI

 

LA EXPLICAȚII  SE VOR SCRIE URMĂTOARELE DETALII DE PLATĂ:

Student:  nume şi prenume ....................

Facultatea .................................................

Specializarea .......................................... Pitești

Anul de studiu ..........................................

CNP ...........................................................

Mențiune: - obligatoriu se va menționa numele și prenumele studentului (mai ales dacă plăteste altcineva pentru el), orașul Pitești (al Centrului Universitar unde sunteți înmatriculați) si specializarea / facultatea – prescurtat.

 

===========================================================================================

Anunț conturi plată taxe

Anunt începere cursuri Nivelul I

Anunt începere cursuri Nivelul II

Metodologie, organizare și desfășurare nivel I și nivel II regim postuniversitar

Program cu publicul

Program de științe psihopedagogice Nivelul I

Plan de învățământ și fișele disciplinelor dublă-specializare

Plan de învățământ și fișele disciplinelor monospecializare

Taxe pentru modulul postuniversitar I

Program de științe psihopedagogice Nivelul II

Plan de învăţământ și fișele disciplinelor

Taxe pentru modulul postuniversitar II

Planificare examene Niv I Postuniversitar

Planificare examene Niv II Postuniversitar

Sesiune de restanțe, nivelul I, postuniversitar

Sesiune de restanțe, nivelul II, postuniversitar

Evaluare finală 2019-2020

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.