Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Programming Day for high school students and undergraduate students - May 11, 2024

Modele de subiecte - Subiectele Programming Day Contest – the 4th edition - 13 mai 2023

ANUNȚ ALEGERI 

În data de 9.01.2024 între orele 8 si 18 în corpul S, etajul 2 camera 208, vor avea loc alegeri pentru stabilirea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică.

Dacă în data de 9.01.2024 candidații nu vor FI VOTAȚI de jumatate plus 1 din numărul total de studenți ai Facultății de Știinte, Educație Fizică si Informatică, se va repeta procesul de vot , miercuri 10.01.2024 între orele 8 si 18 în corpul S, etajul 2 camera 208.

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice pentru mandatul 2020-2024

ANUNŢ

Studenţii din anii II, III şi IV trebuie, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru înscrierea în anul universitar 2023-2024 până la data de 16.10.2023 între orele 10-12 cu următoarele documente:

- cerere de înscriere (formular tip, trebuie listat, completat si semnat in original);

- copie de pe cartea de identitate;

- declarație de consimţământ (formular tip, trebuie listat, completat și semnat in original);

- act adițional la contractul de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);

- anexă la actul adițional de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);

- chitanţa cu prima transa (50%) din taxa de scolarizare (pentru studenţii cu taxă)

- carnetul de student pentru viza ;

- legitimaţie de călătorie pentru viza;

Toate documentele de mai sus sunt obligatorii.

Studentul care nu depune documentele până la data de 16.10.2023 va fi exmatriculat. ( Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti)

 

ANUNT

Conturile în care se achită taxele au fost modificate și se pot descarca de aici

 

JOINT DOCTORAL SEMINAR
Tuesday, 11th July 2023, from 10:00
Host: University of Pitești, Building S, 1st floor, Room 122

Programme

- SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI -

Matematică - Informatică (SCSS 2023)

 Programul SCSS 2023  

26 mai (DMI-FȘEFI-UPIT)

  Secțiunile SCSS 2023

Secțiunea I - Informatică - ora 10.00 

Secțiunea II - Informatică aplicată - ora 10.00

Secțiunea III - Matematică - ora 11.00

 

Înscrierile se vor realiza până la data de 25 mai 2023.

Informațiile necesare pentru înscrierea la Sesiunea de comunicări științifice studențești sunt: nume și prenume,

adresa de email, titlul lucrării, profesorul coordonator, anul de studii și specializarea - se transmit la adresa 

email: dmateinfo @yahoo.com.


EUROSTUDENT 8

Care sunt veniturile medii ale unui student român? Care sunt caracteristicile generale ale unui student care ia bursă? Ce proporție a studenților lucrează în timpul facultății și în ce fel le afectează acest lucru experiența de studiu?

La aceste întrebări și multe altele încercăm să găsim răspunsul în perioada mai-iunie 2023, când are loc o cercetare amplă privind condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, prin intermediul chestionarului EUROSTUDENT VIII.

EUROSTUDENT este o cercetare transnațională care are ca obiectiv principal colectarea de date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa, în aproximativ 30 de țări. Studenții sunt întrebați despre condițiile lor de viață şi de studiu, bugetul de timp alocat activităților educative, situația pe piața forței de muncă, veniturile și cheltuielile, dar și despre internship-urile și mobilitățile internaționale realizate. Datele naționale sunt apoi centralizate la nivel european și prezentate comparativ. Implementarea națională a studiului este coordonată de Ministerul Educației (ME), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE-UCE).

Dacă ești student la licență sau la masterat într-o universitate de stat sau privată, vei primi prin e-mail în această perioadă o invitație pentru a completa chestionarul EUROSTUDENT, pe care te rugăm să nu o ignori, fiind o oportunitate utilă să-ți faci vocea auzită și să oferi decidenților politici informații relevante cu privire la viața de student din România!

Mai multe detalii despre studiu, precum și rezultatele valurilor precedente de implementare, sunt disponibile la adresele http://eurostudent.uefiscdi.ro/, https://www.eurostudent.eu/ și https://database.eurostudent.eu/drm/.

 

CONCURS DE PROGRAMARE
13 mai 2023, ediția a IV-a

https://dopopan.ro/proday/indexDay2023.html

PROGRAMARE C/C++ pentru elevi și studenți

 

Programming Day for high school students and undergraduate students

May 13, 2023

University of Pitesti, Faculty of Sciences, Physical Education and Computer Science
Department of Mathematics and Computer Science

Chair: Conf. univ. dr. Doru Anastasiu Popescu
Email: doru.popescu@upit.ro
OC Chair: Conf. univ. dr. Doru Constantin

Email: cdomanid@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Informații studiul european EUROSTUDENT VIII

În perioada următoare – martie-mai 2023 –, România va participa, prin Ministerul Educației, pentru a șasea oară, la studiul european EUROSTUDENT.

Cercetarea își propune să asigure sprijin în creșterea capacității de colectare și monitorizare a datelor privind situația socială și economică a studenților, iar rezultatul va oferi o perspectivă comparativă la nivel european ce va contribui și la îmbunătățirea propriului sistem de învățământ superior.

Mai multe informații cu privire la studiul Eurostudent ÎN ROMÂNIA: 

STRUCTURA CHESTIONARULUI EUROSTUDENT VIII 

CONȚINUTUL CHESTIONARULUI EUROSTUDENT VIII

SINTEZA STUDIULUI EUROSTUDENT VII - ROMÂNIA  ­ 

Pe această cale, vă informăm asupra faptului că studenții Universității din Pitești de la ciclurile de licență și masterat vor primi, sub coordonarea UEFISCDI, pe adresele de e-mail instituționale, un chestionar cu privire la condițiile de studiu și de viață în cadrul comunității UPIT.

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN MODUL MIXT LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

ANUNȚ

Deschiderea ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 - Facultatea de Ştiințe, Educație Fizică și Informatică

va avea loc în sala S003  Marți 04.10.2022, ora 12.00.


Studenţii din anii II, III şi IV trebuie, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru înscrierea în anul universitar 2022-2023 până la data de 14.10.2022 între orele 10-12 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);
- copie de pe cartea de identitate;
- declarație de consimţământ (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);
- act adițional la contractul de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);
- anexă la actul adițional de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);
- chitanţa cu prima transa (50%) din taxa de scolarizare (pentru studenţii cu taxă)
- carnetul de student pentru viza ;
- legitimaţie de călătorie pentru viza;
Toate documentele de mai sus sunt obligatorii. Studentul care nu depune documentele până la data de 14.10.2022 va fi exmatriculat.
( Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti)
 

 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Sesiune extraordinară

Studenţii din anii neterminali pot susţine maxim 4 examene nepromovate cu achitarea taxei de 300 lei/examen nepromovat în perioada 19.09.2022-20.09.2022 între orele 8,00 - 16,00. Cererile şi chitanţele se depun la secretariatul facultăţii înainte de susţinerea examenelor. (Hotărârea Senatului din data de 16.09.2022).

Programul EURO 200/2022 -  privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Vă informăm că Programul „Euro 200" pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, adresat elevilor şi studenţilor în vârstă de până la 26 de ani care provin
din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie se desfăşoară şi în acest an. 

Astfel, luând în considerare prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar „Euro 200" sunt.
1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute î n HG 1294/2004);
2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor:
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei î n luna precedentă depunerii
cererii (în original);
6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250
lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
7. adeverinţa e liberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite î n anul universitar anterior
depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul 1), respectiv adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I);

8. declaraţie privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate).
 

Dosarele pot fi depuse până vineri, 14 aprilie 2022, ora 16.00 la Rectoratul UPIT, camera 5.
Vor fi luate în considerare doar dosarele care conţin toate documentele menţionate mai sus.

 

 

Adresa aplicare Metodologie de decontare abonamente transport  intern si_sau extern

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

ANUNŢ

       Studenţii din anii II, III şi IV trebuie, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru înscrierea în anul universitar 2021-2022 până la data de 15.10.2021 între orele 10-12 cu următoarele documente:

- cerere de înscriere

(formular tip este atasat, trebuie listat,  completat si semnat in original);

- copie de pe cartea de identitate; 

- declarație de consimţământ (formular tip este atasat, trebuie listat, completat și semnat in original);

- act adițional la contractul de studii în 2 exemplare

(formularul tip se completeaza la secretariat);

- anexă la actul adițional de studii în 2 exemplare

(formularul tip se primeste de la îndrumătorul de an, trebuie listat, completat si semnat in original);

- chitanţa cu prima transa (50%) din taxa de scolarizare (pentru studenţii cu taxă)

- carnetul de student pentru viza ;

- legitimaţie de călătorie pentru viza;

       Toate documentele de mai sus sunt obligatorii.

Studentul care nu depune documentele până la data de 15.10.2021 va fi exmatriculat.

( Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti)

 

 

 

 

TABERE 2021

 

ANUNȚ

Comisia de selecție a studenților beneficiari de tabere studențești, FSEFI -2021, se va întruni în data de 15.07.2021, orele 12:00 în sala S 215 (Decanat FSEFI)

 

Anul acesta au fost alocate Universității din Pitești un număr de 58 de locuri în tabere. 

SERIILE SUNT:

Seria I : 11-16.08.2021

Seria II : 16-21.08.2021

Seria III : 21-26.08.2021

Seria IV : 26-31.08.2021

NU SE CUNOSC MOMENTAN LOCATIILE DE TABARA

Perioada de inscriere pentru studenti este 06.07-11.07.2021.

CEREREA de inscriere (completata si semnata) se va depune la secretariatul facultatii.                                              

Metodologie Tabere Studentesti  2021

Curs Crystal Data Science și Data Engineering

(GRATUIT, ONLINE din 5 iulie 2021,  oportunitate de vară)

Se pot înscrie studenți de la toate specializările de la

FSEFI, FECC și FMT din UPIT

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI INFORMATICA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

REGULAMENT privind ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU STUDENȚII SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ

PROCEDURĂ privind DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE ÎN REGIM ONLINE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 ÎN CADRUL F.Ș.E.F.I.
Procedură operațională ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 ÎN F.Ș.E.F.I.


Chestionarul Național Studențesc - https://www.chestionar-studenti.ro

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) își propun să îmbunătățească condițiile de viață și de studiu ale studenților din România. În acest sens, îți propunem să completezi Chestionarul Național Studențesc pentru ca opinia ta să fie valorificată.

LISTE CU STUDENTII BENEFICIARI AI BURSELOR

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021 Hotararea nr. 137/21.09.2020 cu privire la structura generala a anului universitar 2020_2021

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Hotărârea nr. 110_10.06.2019 - cu privire la aprobarea taxelor de școlarizare 

ORAR - FSEFI

BIBLIOTECA UPIT  

Catalog on-line

 

 

 

 

 

 

 

     ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR - SEM. II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

 ORAR - FSEFI BIBLIOTECA UPIT

Catalog on-line

 
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.