Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Din anul universitar 2001 – 2002, programul de studii universitare de master Biologie medicală completează la un nivel superior programul de studii de licenţă “Biologie”, care face parte din specializările susținute din anul 1990 în Universitatea din Pitești.  

Misiunea acestui program este aceea de a forma specialişti în domeniul Biologiei medicale, capabili să desfăşoare activităţi în cadrul instituţiilor sanitare din țară și din lume, în cadrul unităţilor de cercetare ştiinţifică biologică și biomedicală sau a celor de învățământ, în cadrul unor companii private sau a propriilor afaceri.

Programul de studii universitare de master Biologie medicală, cu misiune didactică și de cercetare științifică, oferă o educație de înaltă calitate, prin formarea unui sistem coerent de cunoștințe de specialitate și a unor abilități și deprinderi care să fie în concordanță cu necesitățile actuale și de perspectivă ale societății și care să asigure dezvoltarea profesională a specialiștilor din domeniu, biologi, biochimiști, cercetători, cadre didactice.

Programul de studii universitare de master Biologie medicală are durata de 2 ani, învățământ cu frecvență, urmărind formarea de specialiști cu o înaltă calificare în domeniu, cu un profil profesional similar cu cel al specialiștilor ce provin din şcolile româneşti şi europene de tradiţie şi care să le permită inserția pe piaţa muncii pe plan local, național și internațional. Absolvenții acestui program de studii de master se pot înscrie la studii doctorale în domeniul Biologie în cadrul Universității din Pitești.

 

ADMITERE 2024

   Regulament admitere studii de masterat 2024

EXTRAS:

Art. 12. ( 1 ) Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

a) Proba 1 – o probă orală sau scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;

b) Proba 2 - o probă orală sau scrisă de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscriscandidatul. (2) Concursul de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare de masterat.

Art. 13. Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

                                                            MG = (M A + MB ) / 2

   - Pliant admitere BIOLOGIE MEDICALĂ 2024

   - Tematica admitere master BIOLOGIE MEDICALĂ 2024

   - Data susținerii probelor de concurs: 14.05.2024 ora 10.00, sala S128

 

ADMITERE ON-LINE 2023 - Pliant admitere BIOLOGIE MEDICALĂ

ADMITERE ON-LINE 2022 - Pliant admitere BIOLOGIE MEDICALĂ

ADMITERE ON-LINE 2020 - Pliant admitere BIOLOGIE MEDICALĂ

Pentru anul universitar 2020 - 2021 admiterea la programul de studii de masterat universitar BIOLOGIE MEDICALĂ se va realiza conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020 - 2021 la Universitatea din Pitești, disponibil pe pagina web a Universității din Pitești, secțiunea ADMITERE 2020.

Admiterea se va desfășura în perioada 1 iunie - 31 iulie 2020 și 01 - 15 septembrie 2020 (consultați calendarul admiterii pe pagina universității, unde sunt detaliate perioadele de înscriere, înmatriculare și afișare a rezultatelor). 

 

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2023 - 2025

                Fișe ale disciplinei an universitar 2023 - 2024

                Teme disertații BIOLOGIE MEDICALĂ 2023 - 2024

                Orar anul universitar 2023 - 2024

 

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2022 - 2024

                Fișe ale disciplinei an universitar 2022 - 2023

                Teme disertații BIOLOGIE MEDICALĂ 2022 - 2023

                Orar anul universitar 2022 - 2023

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2021 - 2023

                Fișe ale disciplinei an universitar 2021 - 2022

                Teme disertații BIOLOGIE MEDICALĂ 2021 - 2022

                Orar ON-LINE semestrul I anul universitar 2021 - 2022

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2020 - 2022

Fișe ale disciplinei an universitar 2020-2021

- sem I

- sem II

Orar ON-LINE semestrul I anul universitar 2020 - 2021

            Teme disertații BIOLOGIE MEDICALĂ 2020 - 2021

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2019 - 2021

                Fișe ale disciplinei an universitar 2019 - 2020

                Teme disertații BIOLOGIE MEDICALĂ 2019 - 2020

                Orar semestrul al II-lea anul universitar 2019 - 2020

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2018 - 2020

                 Fișe ale disciplinei an universitar 2018 - 2019

                Teme disertații BIOLOGIE MEDICALĂ 2018 - 2019

                Orar semestrul al II-lea anul universitar 2018 - 2019

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2017 - 2019

                Fișe ale disciplinei an universitar 2017 - 2018

Plan de învățământ BIOLOGIE MEDICALĂ 2016 - 2018

 

 

ADMITERE 2020

Pentru anul universitar 2020 - 2021 admiterea la programul de studii de masterat universitar BIOLOGIE MEDICALĂ se va realiza conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020 - 2021 la Universitatea din Pitești, disponibil pe pagina web a Universității din Pitești, secțiunea ADMITERE 2020.

 

Admitere 2019

Pentru anul universitar 2019 - 2020 admiterea la programul de studii de masterat universitar BIOLOGIE MEDICALĂ se va realiza conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2019 - 2020 la Universitatea din Pitești, disponibil pe pagina web a Universității din Pitești, secțiunea ADMITERE 2019.

Admiterea se va desfășura în perioada 22-31 iulie 2019 și 02-18 septembrie 2019 (consultați calendarul admiterii pe pagina universității). Tematica pentru concursul de admitere este postată pe pagina Facultății de Științe, Educație fizică și Informatică, secțiunea ADMITERE 2019.

Pliant admitere 2019

 

ADMITERE 2018

 

Pentru anul universitar 2018 - 2019 admiterea la programul de studii de masterat universitar BIOLOGIE MEDICALĂ se va realiza conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019 la Universitatea din Pitești, disponibil pe pagina web a Universității din Pitești, secțiunea ADMITERE 2018.

Admiterea se va desfășura în perioada 03-31 iulie 2018 și 03-18 septembrie 2018 (consultați calendarul admiterii pe pagina universității).

Tematica pentru proba de concurs (test grilă) poate fi accesată aici

Pliant admitere 2018

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.