University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN MODUL MIXT LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

ANUNȚ

Deschiderea ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 - Facultatea de Ştiințe, Educație Fizică și Informatică

va avea loc în sala S003  Marți 04.10.2022, ora 12.00.


Studenţii din anii II, III şi IV trebuie, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru înscrierea în anul universitar 2022-2023 până la data de 14.10.2022 între orele 10-12 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);
- copie de pe cartea de identitate;
- declarație de consimţământ (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);
- act adițional la contractul de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);
- anexă la actul adițional de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);
- chitanţa cu prima transa (50%) din taxa de scolarizare (pentru studenţii cu taxă)
- carnetul de student pentru viza ;
- legitimaţie de călătorie pentru viza;
Toate documentele de mai sus sunt obligatorii. Studentul care nu depune documentele până la data de 14.10.2022 va fi exmatriculat.
( Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti)
 

 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Sesiune extraordinară

Studenţii din anii neterminali pot susţine maxim 4 examene nepromovate cu achitarea taxei de 300 lei/examen nepromovat în perioada 19.09.2022-20.09.2022 între orele 8,00 - 16,00. Cererile şi chitanţele se depun la secretariatul facultăţii înainte de susţinerea examenelor. (Hotărârea Senatului din data de 16.09.2022).

Programul EURO 200/2022 -  privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Vă informăm că Programul „Euro 200" pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, adresat elevilor şi studenţilor în vârstă de până la 26 de ani care provin
din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie se desfăşoară şi în acest an. 

Astfel, luând în considerare prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar „Euro 200" sunt.
1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute î n HG 1294/2004);
2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor:
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei î n luna precedentă depunerii
cererii (în original);
6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250
lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
7. adeverinţa e liberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite î n anul universitar anterior
depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul 1), respectiv adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I);

8. declaraţie privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate).
 

Dosarele pot fi depuse până vineri, 14 aprilie 2022, ora 16.00 la Rectoratul UPIT, camera 5.
Vor fi luate în considerare doar dosarele care conţin toate documentele menţionate mai sus.

 

 

Adresa aplicare Metodologie de decontare abonamente transport  intern si_sau extern

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

ANUNŢ

       Studenţii din anii II, III şi IV trebuie, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru înscrierea în anul universitar 2021-2022 până la data de 15.10.2021 între orele 10-12 cu următoarele documente:

- cerere de înscriere

(formular tip este atasat, trebuie listat,  completat si semnat in original);

- copie de pe cartea de identitate; 

- declarație de consimţământ (formular tip este atasat, trebuie listat, completat și semnat in original);

- act adițional la contractul de studii în 2 exemplare

(formularul tip se completeaza la secretariat);

- anexă la actul adițional de studii în 2 exemplare

(formularul tip se primeste de la îndrumătorul de an, trebuie listat, completat si semnat in original);

- chitanţa cu prima transa (50%) din taxa de scolarizare (pentru studenţii cu taxă)

- carnetul de student pentru viza ;

- legitimaţie de călătorie pentru viza;

       Toate documentele de mai sus sunt obligatorii.

Studentul care nu depune documentele până la data de 15.10.2021 va fi exmatriculat.

( Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti)

 

 

 

 

TABERE 2021

 

ANUNȚ

Comisia de selecție a studenților beneficiari de tabere studențești, FSEFI -2021, se va întruni în data de 15.07.2021, orele 12:00 în sala S 215 (Decanat FSEFI)

 

Anul acesta au fost alocate Universității din Pitești un număr de 58 de locuri în tabere. 

SERIILE SUNT:

Seria I : 11-16.08.2021

Seria II : 16-21.08.2021

Seria III : 21-26.08.2021

Seria IV : 26-31.08.2021

NU SE CUNOSC MOMENTAN LOCATIILE DE TABARA

Perioada de inscriere pentru studenti este 06.07-11.07.2021.

CEREREA de inscriere (completata si semnata) se va depune la secretariatul facultatii.                                              

Metodologie Tabere Studentesti  2021

Curs Crystal Data Science și Data Engineering

(GRATUIT, ONLINE din 5 iulie 2021,  oportunitate de vară)

Se pot înscrie studenți de la toate specializările de la

FSEFI, FECC și FMT din UPIT

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI INFORMATICA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

REGULAMENT privind ACORDAREA UNOR FACILITĂȚI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU STUDENȚII SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ

PROCEDURĂ privind DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE ÎN REGIM ONLINE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 ÎN CADRUL F.Ș.E.F.I.
Procedură operațională ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURARE A PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 ÎN F.Ș.E.F.I.


Chestionarul Național Studențesc - https://www.chestionar-studenti.ro

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) își propun să îmbunătățească condițiile de viață și de studiu ale studenților din România. În acest sens, îți propunem să completezi Chestionarul Național Studențesc pentru ca opinia ta să fie valorificată.

LISTE CU STUDENTII BENEFICIARI AI BURSELOR

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021 Hotararea nr. 137/21.09.2020 cu privire la structura generala a anului universitar 2020_2021

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

Hotărârea nr. 110_10.06.2019 - cu privire la aprobarea taxelor de școlarizare 

ORAR - FSEFI

BIBLIOTECA UPIT  

Catalog on-line

 

 

 

 

 

 

 

     ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR - SEM. II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

 ORAR - FSEFI BIBLIOTECA UPIT

Catalog on-line

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information