Româna         English         Français        

University of Pitesti

ANUNŢ
Cererea (formular tip) pentru bursa de merit și bursa de performanță se depune la secretariat până la data de 15.03.2021 între orele 10-12. Cererea pentru bursa de performanță va fi însoțită de documentele de performanță obținute de student (adeverințe de voluntariat, lucrări științifice, premii, publicații etc.). Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariat până la data de 15.03.2021 între orele 10-12 următoarele documente:
- Cerere adresată decanului pentru solicitarea bursei (formular tip);
- Cerere adresată rectorului cu privire la declararea veniturilor nete (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărți de identitate;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor noiembrie 2020,
decembrie 2020, ianuarie 2021 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului sau ale
soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii,
alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile noiembrie 2020, decembrie 2020,
ianuarie 2021 (unde este cazul);
- adeverinţe de elev sau student, copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii
studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care
niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere
în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv
pentru student, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile noiembrie 2020,
decembrie 2020, ianuarie 2021 - adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu
are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI).
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte
certificat medical ( nu adeverinţă medicală):
- Certificat medical pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în
evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul
autist, boli hematologice (hemnofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică,
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor. spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de
handicap permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.
NOTĂ: BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETEÎN INTERVALUL DE TIMP AFIȘAT
 

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis contul BCR sau BRD cu care

Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești,

trebuie sa le depună la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă în data de 5.11.2020, intervalul orar 12-14.

IBAN-ul, poate fi transmis și pe mail la adresa secretarului care gestioneaza specializarea.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:violeta.dinuta@upit.ro

LISTA CU STUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. I, AN UNIVERSITAR 2020-2021
                       
                       
    Nr. crt. Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii        
    1 VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. I        
    2 COTOARBĂ D.I. ANDREI L-KMS I        
    3 POPESCU G. GEORGE ADRIAN L-CHI. MED. III        
    4 ZIDARU N.D. ADINA ȘTEFANIA L-KMS III        
    5 GEORGESCU N DANIEL ALEXANDRU L-ETN II        
    6 COSTACHE D. COSMIN ANDREI L-KMS III        
    7 POPESCU M DRAGOS GEORGE L-ETN I        
    9 GRIGORIU I.C ROBERT IONUT L-INF I        
    10 NECȘOI N NICOLAE ADRIAN L-INF I        
    11 MOȘTEANU GH. IULIA ANDREEA L-BIO II        
    12 DUMITRU G. FLORIN ALEXANDRU M-KPD I        
    13 PAVEL I ADINA RALUCA L-KMS I        
    14 NEGRU V. ANDREEA L-KMS III        
    15 PREDA D. GHEORGHE DARIUS L-KMS I        
    16 NICULAE  G.V. ANDRA MARIA M-BM I        
    17 GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO II        
    18 AVRAM I.S ALEXANDRU ION L-INF III        
    19 UNGUREANU C MARIANA MĂDĂLINA L-INF III        
    20 DRĂGAN F ADRIAN GEORGE L-MAT III        
    21 LECA M ANA MARIA GEORGIANA M-TAPI I        
    22 IORGONI V. ANDREEA IULIA M-AMCE II        
    23 ȘERBAN G. GHEORGHE ALBERTO L-EFS III        
    24 VOCHIN C. IOAN DAVID L-EFS II        
    25 NECȘULESCU D ELENA DANIELA L-MAT III        
    26 SÎRBU  N.D ȘTEFAN L-INF II        
    27 BOGDAN D.R. NICOLETA ANDREEA L-BIO III        
    28 MOLEA D. ELENA CRISTINA L-TO II        
    29 COȘCODARU M ELENA PANSELUȚA M-MD II        
    30 ANGHEL C.C NARCISA GEORGIANA L-AMG II        
    31 SCARLATESCU C.F. SABINA GABRIELA L-EFS III        
    32 PANĂ F.G ROXANA CONSTANȚA L-TO II        
    33 CĂLCÎI D. ALICE GEORGIANA M-KPD I        
    34 POPESCU F.I OANA ADRIANA M-TAPI I        
    35 NIȚU I. ALEXANDRA L-TO I        
    36 POPESCU I MARIA RAMONA L-ETN IV        
    37 SĂNDOAIA B DIANA GEORGIANA M-MD II        
    38 CRASAN C.A. FLORENTINA ANTONELA M-BM I        
    39 DIMA C VALENTINA ROXANA L-ETN IV        
    40 TIRIN E. FLORENTINA LOREDANA M-BM I        
    41 OPREA M.GH EDUARD ALEXANDRU L-INF I        
    42 VASILE T.F. ANA MARIA L-EFS II        
    43 EREMIA M FLORINA LAVINIA L-ETN III        
    44 BĂSESCU  I.R. RALUCA M-KPD I        
    45 BĂSESCU I.R LAVINIA L-BIO II        
    46 BĂSESCU I.R RAMONA L-BIO I        
    47 HORUMBĂ C. CONSTANTIN RAUL M-PS II        
    48 SOARE I GEORGE BOGDAN L-ETN IV        
    49 GĂRĂGĂU D. VIOLETA MARIANA L-EPM III        
    50 ȚURLEA I.N GHEORGHE L-INF I        
    51 TUDOR  T. NARCISA MIHAELA L-BIO I        
    52 ANGHELINA A. IOSIF ANTONIO L-KMS I        
    53 BADEA D GHEORGHIȚA L-MAT II        
    54 NEAGU I. EMIL NICUSOR L-EFS I        
    55 SEBE C. LUMINIŢA MARIA M-BM I        
    56 MARGHIOLU M.F. FLORENTINA CARMINA L-KMS III        
    57 LIHOR C NICOLETA L-ETN IV        
    58 BIȚOIU N.M. RODICA CRISTINA L-AMG I        
    59 MOGA  M.M. NARCISA VALENTINA L-BIO I        
    60 ALEXANDRU P. DENISA L-TO II        
    61 MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO II        
    62 VOICU N.B. CARINA FLORENTINA L-AMG I        
    63 RADU C. FLORIN IONUȚ M-PS II        
    64 FOLEA GH. DUMITRU LAZĂR L-KMS II        
    65 OLARU C ELENA ADRIANA L-ETN III        
    66 MAZUREAC M. MIHAI FLORIN L-INF III        
    67 SĂNDOAIA B. BIANCA ELENA L-TO III        
    68 BUCATARU P. PETRE LAURENȚIU L-SPM  I        
    69 MATEI I MARIAN ALEXANDRU L-INF III        
    70 VLAD N. CRISTINA FILOFTEIA L-KMS II        
    71 NICOLAE  M. GEORGIANA ANISOARA L-ETN III        
    72 NICOLAE F. ALEXANDRU PETRIȘOR L-EFS II        
    73 BACIU GH ALEXANDRU DOREL L-INF II        
    74 SOVAR M. CRISTINA IONELA L-EFS II        
    75 BALABAN C.C ANDREEA MARIA L-AMG II        
    76 PROTEASA L. ANCUȚA ELENA M-KPD II        
    77 DIACONESCU  GH LAURA MARIA L-IM III        
    78 BOBOC A. MARCEL ALEXANDRU M- OCS II        
    79 ALEXANDRU  A FLORENTINA ANDREEA L-ETN III        
    80 DRĂGHICI M CĂTĂLIN DANIEL M-TAPI II        
    81 NĂSTASE M.  MARIANA MĂDĂLINA M-TAPI I        
    82 ILINA D.C. SORIN CONSTANTIN L-CHI. MED. I        
    83 GROȘARU F ROBERT FLORIN L-INF II        
    84 IONESCU F. CĂTĂLINA GHEORGHIȚA L-KMS I        
    85 PETRESCU  D LOREDANA GEORGIANA L-IM IV        
    86 PIȚIGOI C.D AUGUSTIN GOGU L-INF I        
    87 TRIFU  V. ANA MARIA L-TO III        
    88 MILITARU C.C BIANCA NICOLETA L-TO II        
    89 ENE S.G. DIANA MĂDĂLINA L-KMS III        
    90 FLOAREA  I ELENA CRISTINA L-IM II        
    91 IACOBESCU M. AMALIA ȘTEFANIA L-BIO II        
    92 PĂTRAȘCU M. ANDREEA ELENA L-KMS III        
    93 VOCHIN C MARIANA DANIELA L-IM IV        
    94 DRAGHICI GH CONSTANTIN  M-TAPI I        
    95 PETRE F ALEXANDRA FLORENTINA L-IM IV        
    96 BANU C.D ELENA CRISTINA L-ETN IV        
    97 ILIE C. MARIA MIRUNA L-EFS I        
    98 PĂCURARIU V. ANDREI VASILE M-KPD II        
    99 VLAD S. ALINA IONELA L-EFS I        
    100 PÎRVU  I. ELENA ALEXANDRA M-BM I        
    101 GHILENCEA S ANDREEA M-MD II        
    102 DRAGOMIR F. PAULA MARIA L-CHI. MED. III        
    103 OLTEANU - MARIUS  L-SPM  I        
    104 ONEL - PIRVU IONU L-EFS I        
    105 PĂNECI L.G ȘTEFAN BOGDAN L-INF II        
    106 TÎRLIE O. VALENTINA DIANA L-BIO I        
    107 OPREA G. GEORGIANA MELISA L-TO II        
    108 NEACȘU N. IOANA TEODORA M-KPD I        
    109 MITROFAN GH CĂTĂLINA GEORGIANA M-TAPI I        
    110 ZOICAN I. IULIANA MIRELA L-IM III        
    111 STOICA M. ELENA MADALINA L-EFS III        
    112 TĂNASE  M CRISTIAN DANIEL L-MAT I        
    113 CIRSTEA A. MARIAN CONSTATIN L-SPM  I        
    114 CHIUȚĂ C LOREDANA L-INF II        
    115 NEDELCU  D ANDREEA MARIA L-MAT II        
    116 DIACONESCU I. SIMONA L-EPM II        
    117 POPESCU C.I CEZAR ANDREI L-KMS III        
    118 CONSTANTIN I DANIELA L-IM IV        
    119 SIMA C.GH. ANDREEA DIANA L-HORT III        

 

LISTA CU SUDENȚIII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2020-2021
                   
  Numele de familie (Numele după căsătorie) Inițiala Prenumele Specializarea Anul de studii        
  COSTACHE F FLORIN MIHAI L-AMG I        
  MOCANU I. MARIANA L-AMG I        
  DOBRE I. ADRIANA L-AMG II        
  DAFINA (DOBRE) V. MIHAELA ROXANA L-AMG II        
  LUPU V. BIANCA DENISA PARASCHIVA L-AMG II        
  VLAD I. MARIANA L-AMG II        
  BĂRBOIANU M ELISAVETA L-AMG III        
  SMINCHIȘE G. CAMELIA L-AMG III        
  TĂNĂSESCU V. DRAGOȘ MIHAI L-AMG III        
  GOGEA (OPREA) V. VALENTINA ALINA L-AMG III        
  MORARU V. ELENA LARISA L-AMG III        
  DOLOFAN G. ANA L-AMG III        
  DUȚĂ C. MARIANA L-AMG III        
  STATIE D. MARIA L-AMG IV        
  CRISTESCU (POPA) G. FLORICA L-AMG IV        
  DOGARU  (ROATA) D. DANIELA MIHAELA L-AMG IV        
  FLOREA (UNGUREANU) I FELDIOARA ELENA L-AMG IV        
  CÎRSTEA M CARMEN MARIA L-AMG IV        
  TIȚA   C. DANIELA ELENA L-KMS I        
  CĂLINA  I.I. DIANA ELENA L-KMS I        
  PREDA  F ELENA DANIELA L-KMS I        
  NIȚĂ N. ELENA L-KMS II        
  VISAN M.A. GEORGIANA LARISA L-KMS II        
  NICA C. CRISTINA ELENA L-KMS II        
  BĂDESCU G.A ELENA ALEXANDRA L-KMS III        
  BĂRĂȚOIU V.M. ANA MARIA FLORENTINA L-KMS III        
  STOIANOV G.V. GEORGIANA LAURA L-KMS III        
  TRUSESCU   G. ANDREEA-BIANCA L-TO I        
  MITU C.G ANA MARIA CRISTINA L-TO I        
  SANDU (BĂNUȚESCU)  D. RAMONA FLORINA L-TO I        
  BĂNICĂ (BOȘTINARU) GH.M. MIHAELA LARISA L-TO II        
  PANĂ F.G. ROXANA CONSTANȚA L-TO II        
  ANDREI C. MARIANA DIANA L-TO II        
  BAICEA V. ANDRA TEODORA L-TO II        
  PÎRVU C.F. INA MARIA L-TO III        
  TRIFU V.F ANA MARIA L-TO III        
  GHIȚĂ M.  ELENA ANDREEA L-TO III        
  OPREA I MARIA L-CHI. MED. I        
  VASILE  V. FLORENTINA DANIELA L-CHI. MED. I        
  STROE I. GEORGIANA ALINA L-CHI. MED. I        
  TĂNASE M.D. ALEXANDRA PARASCHIVA L-CHI. MED. I        
  BĂLAN A. GEORGE ALIN L-CHIMIE II        
  MIHAI N IULIA DIANA L-CHIMIE II        
  BARBU GH. DANIELA L-CHI. MED. III        
  DRAGOMIR F. PAULA MARIA L-CHI. MED. III        
  PANĂ N.V. ANA MARIA L-CHI. MED. III        
  NIȚU D. IONELA ANDREEA L-CHI. MED. III        
  FLORESCU R.I IULIA THEODORA L-BIO I        
  ANTON I.V. ADINA L-BIO I        
  SIMA S. ANAMARIA ROZALIA L-BIO I        
  ENE  M. BIANCA MIHAELA L-BIO I        
  MIHAI D. CODRUȚ ANDREI L-BIO II        
  MITROIU P. ȘTEFANIA L-BIO II        
  BORA E.M. ALEXANDRA GEORGIANA L-BIO II        
  GROZEA M. IOAN DARIAN L-BIO II        
  BOSTAN G IULIA ADRIANA L-BIO III        
  GHEORGHE I. MARIA ALEXANDRA L-BIO III        
  PICIU D. MIHAELA L-BIO III        
  COMĂNESCU M.D. GEORGIANA ANDREEA L-BIO III        
  DEACONU I. MARIA MAGDALENA L-BIO III        
  TUDOR  T NARCISA-MIHAELA L-EPM I        
  GAVRILA  S. DAIANA ANDREEA L-EPM I        
  DIN M.C. ALIN CONSTANTIN L-EPM I        
  BÎRLEANU GH. MARIAN CRISTIAN L-EPM II        
  MOREL D. MARIO L-EPM II        
  STOCHIAN F.D ANA MARIA L-EPM II        
  IANCU O. IONELA GAROFIȚA L-EPM III        
  UȚĂ M. MARIA L-EPM III        
  FLOREA C. RAREȘ MIHAI L-EPM III        
  STOICESCU  D. GEORGE-ALEXANDRU L-HORT I        
  DÎNGĂ (ALEXANDRU)  V. ADRIANA L-HORT I        
  KAMARAS  E.T FLORIN - BOGDAN L-HORT I        
  ROȘU V. ELENA ZINA L-HORT II        
  PĂTRULESCU I. MIRELA L-HORT II        
  MICŞĂ M.M. BEATRICE ANDREEA L-HORT III        
  NEGRU GH. DANIEL L-HORT III        
  TEFELEU GH.V. ANDREEA SALTIȚA L-HORT IV        
  OPROIU I. FLORIN L-HORT IV        
  ZIDARU GH. CRISTIAN GEORGE L-HORT IV        
  ILIE  D ANCA-ELENA L-INF I        
  ȚURLEA   I.N. GHEORGHE L-INF I        
  KISS  I.C.  LEONARDO-GABRIEL L-INF I        
  OANEA  L.V. DAVID L-INF I        
  LAMBA  M ANDREI-EMANUEL L-INF I        
  BACIU S ANA LOREDANA L-INF II        
  VLAD G. ALEXANDRU MARIAN L-INF II        
  MIRCEA D. CONSTANTIN L-INF II        
  VINTILĂ GH. MARIA GEORGIANA L-INF II        
  ENĂCHESCU I. IULIAN IONUȚ L-INF II        
  LIȚESCU L. DARIUS NICOLAE L-INF II        
  MAZUREAC M. MIHAI FLORIN L-INF III        
  NICOLESCU N. MIHAI ROBERT L-INF III        
  MATEI I. MARIAN ALEXANDRU L-INF III        
  NIȚESCU C. CORNEL IONUȚ L-INF III        
  POPESCU D.A. ION ALEXANDRU L-INF III        
  UNGUREANU C. MARIANA MĂDĂLINA L-INF III        
  GOȘOIU D.F. COSMIN IULIAN L-INF III        
  BRĂNESCU   T ROMINA-ANA-MARIA L-MAT I        
  STROIE  C. IONELA-CRISTIANA L-MAT I        
  ARPASANU  G  COSMIN-MARIAN L-MAT I        
  FLOREA V. CAROL L-MAT II        
  NEDELCU D. ANDREEA MARIA L-MAT II        
  RACHIERU N. MARIA CRISTINA L-MAT II        
  STANCIU N.B. NICOLAS CARLOS L-MAT III        
  BOBOC F. MIRUNA MARIA L-MAT III        
  PIȚIGOI M.  DENIS NICOLAE L-MAT III        
  TEODORESCU  S.C. CORINA IOANA L-ETN I        
  MINCULETE C.P. ANCA ELENA L-ETN I        
  NIȚU M.C. RALUCA ANDREEA L-ETN I        
  PREDA M. ROXANA ADRIANA L-ETN II        
  TUDOR M. ADRIAN MARIAN L-ETN II        
  CRISTESCU D. IONUȚ VALENTIN L-ETN II        
  DOMNIȘANU GH. GHEORGHE MĂDĂLIN L-ETN III        
  ALEXANDRU  A.  FLORENTINA ANDREEA L-ETN III        
  ȘOTAN N.I. IONELA L-ETN III        
  BÎRSAN G. VASILE GEORGIAN L-ETN IV        
  IONIȚĂ E.M. ANDREEA MARIANA L-ETN IV        
  POPESCU I. MARIA RAMONA L-ETN IV        
  BADEA M. ARIANA ALEXANDRA L-IM I        
  NEACȘU V. ADRIAN DUMITRU L-IM I        
  RĂDULESCU N. ANDREI L-IM I        
  CĂVESCU N.B. BOGDANA IONELA L-IM II        
  FLOAREA I. ELENA CRISTINA L-IM II        
  ONILĂ M. MARINA GEORGIANA L-IM II        
  MĂȚĂOANU N.G. GABRIELA L-IM III        
  ZOICAN I. IULIANA MIRELA L-IM III        
  GRIGORE M. CRISTIAN GABRIEL L-IM III        
  ZAHARIA C. ANDREI CRISTIAN L-IM IV        
  ONACHE V. DENISA NICOLETA L-IM IV        
  CONSTANTINESCU GH. MĂDĂLINA STELUȚA L-IM IV        
  VOCHIN C. MARIANA DANIELA L-IM IV        
  SLUJITORU M. MIHAI MARIAN L-IM III        
  TOMESCU L.D. ANDRADA CYNTHIA L-EFS I        
  MOALE L.L. ELENA GABRIELA L-EFS I        
  DUMITRU E.C. TEODORA GEORGIANA L-EFS I        
  POROHNIUC O.N. DARIA MARIA L-EFS I        
  ȘTEFAN V. ALIN CONSTANTIN L-EFS I        
  CIUREA M. GEORGIANA LAVINIA L-EFS II        
  ZEGHERU C. NICOLAE CIPRIAN L-EFS II        
  STANCIU E. MIHAELA L-EFS II        
  POPESCU E. GEORGE COSMIN L-EFS II        
  POPESCU M. ROXANA ELENA L-EFS II        
  MOISE C. ELENA MIRELA L-EFS III        
  MUNTEANU V. CIPRIAN VALENTIN L-EFS III        
  SCĂRLĂTESCU C.F. SABRINA GABRIELA L-EFS III        
  STATE D.I. DUMITRU AUGUSTIN L-EFS III        
  CHIRILĂ C. CĂTĂLIN L-SPM  I        
  BAȚAGUI V. MIHAI RĂZVAN L-SPM  I        
  MANDA  C.F. CATALIN L-SPM  I        
  MANOFU-VUCEA L. GEORGIANA MARINELA L-SPM  I        
  DUMITRESCU I. ȘTEFAN L-SPM  II        
  GRIGORIU I.C. TEODOR MIHAI L-SPM  II        
  IONESCU I. STELIAN COSTINEL L-SPM  II        
  IVANA F. ANDREEA RALUCA L-SPM  II        
  ENACHE A. ROBERT AUREL L-SPM  III        
  DOBRIȚA C. SILVIU L-SPM  III        
  MUȘEU C. GEORGETA MIHAELA L-SPM  III        
  UDREA G.D. IOANA LUMINIȚA L-SPM  III        
  ILIE  I. CARMEN ELENA M-PS I        
  TACHE  M.D. ALEXANDRU GHEORGHE M-PS I        
  CĂPRĂRESCU N. MIHAI M-PS II        
  CERBU C. ROBERTA MARIA M-PS II        
  ANIȚEI I. GEORGIANA IULIANA M-AMCE I        
  BĂDULESCU F. ȘTEFANIA IULIANA  M-AMCE I        
  CIOLPONEA M ANDREEA CĂTĂLINA M-AMCE II        
  IORGONI   ANDREEA IULIA M-AMCE II        
  MANOLE V. ANA VALENTINA M-OCS I        
  BUGAN S. MIHAI TIBERIU M-OCS I        
  BOERU G. GEORGE ADRIAN M-OCS II        
  MOTROȘI S. GH. MARIA MIRUNA M-OCS II        
  CHIPUC (BRUMA)  A. SIMONA-ANDREEA M-MD I        
  SERB  S. MARIANA DENISA M-MD I        
  GHILENCEA S. ANDREEA M-MD II        
  SĂNDOAIA B. DIANA GEORGIANA M-MD II        
  NEHOIANU  A. MARIUS FLORIN M-MTN I        
  MANEA  L. NICOLETA-DENISA M-MTN I        
  ȘTEFAN F. MIHAELA MAGDALENA M-MTN II        
  MORLOVA V. ELENA DOINIȚA M-MTN II        
  OGAR F. ELENA DANIELA M-MTN II        
  OANCEA GH. GEORGIANA GRAȚIELA M-MTN II        
  CIOLCĂ  F. ANDREI IULIAN M-TAPI I        
  ROTARU (CIRSTOIU)  GH. ELENA-DANIELA M-TAPI I        
  NĂSTASE  M.  MARIANA-MĂDĂLINA M-TAPI I        
  NEACȘU F.  LOREDANA ELENA M-TAPI II        
  ANGHEL A. ANCA M-TAPI II        
  MINCĂ N.A. ANDREEA MARIA M-TAPI II        
  CODECI M. RADU ADRIAN M-TAPI II        
  ENE  C. IOANA-ALEXANDRA M-BM I        
  CAPRARU  V. ILEANA-MANUELA M-BM I        
  CIOBANU M.M. SIMONA FLORENTINA M-BM I        
  DOBRE D. ALINA ELENA M-BM II        
  DOBRE G. GABRIELA RAMONA M-BM II        
  BOTOFEI V. ALINA ELENA M-BM II        
  GIOSANU V. RALUCA-IOANA M-MPM I        
  NELEȚ V. FLORINA M-MPM I        
  BĂTUT-ANDREI D. DORUȚA NICOLETA M-MPM II        
  DICU C.C. LAVINIA M-MPM II        
  ENE  I. PETRE M-KPD I        
  GRIGORE  M. IULIANA LILIANA M-KPD I        
  TEODORESCU (CIMPOACĂ)  F.C. ANDRADA ROMANIȚA M-KPD I        
  BULF M. BIANCA GABRIELA M-KPD II        
  NIȚU M. SIMONA IONELA M-KPD II        
  JANȚĂ I. GABRIELA M-KPD II        
  GĂLBEORU   GH. GEORGIANA-MIHAELA M-CC I        
  GROSU  G. FLORINA ANDREEA M-CC I        
  ANDREESCU V. VALERIA ALEXANDRA M-CC II        
  CROITORU I ANA ELENA M-CC II        

Studenții care nu au depus cererea pentru solicitarea bursei de merit și cei care nu au transmis contul BCR sau BRD cu care Universitatea din Pitești are încheiate parteneriate pentru plata burselor studențești, trebuie sa le depună la secretariatul care gestioneaza specilaizarea respectivă în data de 5.11.2020, intervalul orar 12-14.

IBAN-ul, poate fi transmis și pe mail la adresa secretarului care gestioneaza specializarea.

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:violeta.dinuta@upit.ro

ANUNŢ
Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariatul facultăţii până la data de 19.10.2020 intre orele 12-14,
următoarele acte:
- Cerere adresată decanului pentru solicitarea bursei (formular tip);
- Cerere adresată rectorului cu privire la declararea veniturilor nete (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărți de identitate;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor iunie2020, iulie 2020, august 2020 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului
sau ale soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii, alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile iunie 2020,
iulie 2020, august 2020 - adeverinţe de elev sau student (unde este cazul) , copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază
în străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o
declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv studentul, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iunie
2020, iulie 2020, august 2020;
- adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI).
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte certificat medical ( nu adeverinţă medicală):
- Certificat medical pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemnofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor. spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de handicap
permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.
NOTĂ: BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETE.

DOCUMENTE

Formular Cerere burse performanta  si merit

Formular cerere bursa sociala

Declaratie consimtamant participant la un program de studii - UPIT -in context GDPR

 

 

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II , AN UNIVERSITAR 2019-2020
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

 

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II

 

               Date fiind particularitățile perioadei pe care o traversăm, suntem nevoiți să adaptăm din mers unele instrumente care reglementează buna funcționare a Universității din Pitești. Prin urmare, vă propun următorul desfășurător pentru definitivarea listelor cu beneficiarii de burse aferente semestrului al doilea, an universitar 2019 – 2020:

Luni, 30 martie, ora 12.00 – publicarea listelor cu beneficiarii de burse pe site-ul facultății și pe alte canale de comunicare, inclusiv pe pagina de FB viata studenteasca (cu respectarea GDPR!); fiecare facultate va desemna un reprezentant din comisia de burse care va centraliza eventualele contestații. Așadar, la publicarea listei, treceți și adresa de mail a persoanei desemnate. Vă rog să expediați și către prorectorul care gestionează relația cu studenții aceste liste tot în cursul zilei de luni (adrian.samarescu@upit.ro, adrian.samarescu@gmail.com);

01 – 03 aprilie – termen contestații. Acestea se depun online pe adresa de mail a persoanei desemnate de fiecare facultate și se arhivează. Deși nu propunem un formular tipizat, documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă) și motivul care stă la baza contestației.

04 – 06 aprilie – Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul facultății analizează solicitările, răspunde punctual (și arhivează!) fiecărui contestatar.

07 aprilie – publicarea listelor finale și expedierea centralizatorului pe facultate către Comisia Centrală.

08 – 09 aprilie – analizarea la nivelul Comisiei pe universitate a eventualelor neconcordanțe/contestații nerezolvate în facultăți;

10 aprilie – afișarea listelor finale cu beneficiarii de burse și înaintarea documentului pentru aprobare/avizare în Consiliul de Administrație și Senat.

 

               Mai jos, un extras din Regulamentul în vigoare (BP = bursă de performanță; BM = bursă de merit; BAS = bursă de ajutor social):

Art. 10. BP și BM se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute la examenele din sesiunea anterioară.

Art. 11. BP se acordă începând cu anul al doilea de studiu, exclusiv studenților bugetați.

Art. 12. BM se acordă, conform clasamentului, de ea putând beneficia inclusiv studenții nebugetați, dar integraliști.

Art. 14(3). BAS se acordă semestrial studenților de la învățământul cu frecvență, care nu au împlinit 35 de ani.

Art. 15. BAS se acordă la cererea studenților, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatele facultăților în cel mult 15 zile de la începerea semestrului.

Art. 25. Contestațiile se pot depune în termen de trei zile de la afșarea listei de bursieri.

Art. 26. Prezentarea unor documente false, în scopul obținerii bursei, atrage restituirea burselor încasate necuvenit, răspunderea penală și exmatricularea studentului.

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information