Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

COMUNICAT

 

27 Aprilie: Sesiuni de Comunicări Științifice la Facultatea de Științe Economice și Drept

 

Centrul de Studii Juridice și Administrative din cadrul Facultății de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești organizează, în colaborare cu Asociația Amicii Scientiae, Sesiunea Națională Anuală a Studenților Facultăților de Drept, intitulată Evoluția Statului și Dreptului în perioada post-aderare” – ediția a XI-a. Participarea la Sesiune le oferă studenţilor ale căror studii sunt selectate şi apreciate de către comitetul ştiinţific şansa de a publica studiile elaborate în Revista de Studii Juridice și Administrative. Cele mai bune studii susţinute vor fi premiate.

 

Centrul de Analiză şi Modelare Economică din cadrul Facultății de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești organizează Sesiunea de comunicări științifice a studenților, cu participarea elevilor, intitulată „Noi perspective în Spațiul Economic European”  - ediția a XXI-a. Sesiunea va avea cinci secțiuni (Economie, Finanţe şi Politici economice europene; Contabilitate, Analiză economico –financiară şi Statistică; Management şi Marketing; Turism; Informatică economică). Lucrările premiate vor participa la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare, organizată de Asociația Facultăților de Economie din România și găzduită de Academia de Studii Economice București, în perioada 28-30 iunie 2018.

 

______________________________________________________

 

INVITAȚIE

 

“Ziua Porților Deschise la Facultatea de Științe Economice și Drept”

 

Joi, 26 aprilie 2018, ora 14.00, la sala C1 a Universității din Pitești (Bd.Republicii nr.71, în clădirea fostului Centru de Calcul) are loc “Ziua Porților Deschise la Facultatea de Științe Economice și Drept”. Evenimentul este organizat, ca în fiecare an, în scopul diseminării de informații referitoare la valorile și rezultatele Facultății de Științe Economice și Drept. Cu această ocazie vor avea loc o serie de comunicări realizate de cadrele didactice ale facultății, pentru a marca Centenarului Marii Uniri.

 

În deschidere va lua cuvântul Decanul Facultății de Științe Economice și Drept, prof. univ. dr. Eugen CHELARU, după care Prodecanul Facultății de Științe Economice și Drept, conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU va prezenta oferta de studii, tematici și oportunități.

 

Pentru marcarea Centenarului Marii Uniri, prof. univ. dr. Dumitru DIACONU va susține o prelegere cu titlul Principiul naționalităților la finele Primului Război Mondial, iar conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU, conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN și lect. univ. dr. Alina HAGIU vor  prezentaContextul economico-social în România în preajma Marii Uniri.

 _________________________________________________________

 

COMUNICAT

 

O sală de curs a Universității din Pitești va purta numele prof. univ. dr. Gheorghe CEAUȘU

 

Miercuri, 25 aprilie 2018, ora 12.00, în corpul central al Universității din Pitești, va avea loc  inaugurarea unei săli de curs care va purta numele prof.univ.dr.Gheorghe CEAUȘU.

Profesorul CEAUSU, originar din Smei, orașul Costești, Argeș -  personalitate marcantă a teatrului românesc, dedicat artelor spectacolului şi implicat în destinele atâtor generaţii de studenţi ai Facultăţilor de Teatru şi de Film din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Bucureşti.

 

Inaugurarea sălii de curs va fi urmată de o Conferință susținută de actorul și regizorul Dan PURIC, regizorul Laurențiu DAMIAN (Președintele Uniunii Cineaștilor din România), regizorul Mihai Constantin RANIN (Director al Teatrului Tony Bulandra din Târgoviște, actorul Constantin Bebe COTIMANIS și criticul de teatru Ana-Maria NISTOR.

 

Inițiatorii evenimentului -   Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești, în cadrul căreia funcționează și programul de studii Artele spectacolului - actorie.

 

______________________________________________________________

COMUNICAT: ,,ADOPTĂ UN REFUGIU”

Centrul de Cercetare pentru Performanță Umană, din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sportefectuează la 23.04.2018 prima sedință de organizare aproiectului extracurricular ,,ADOPTĂ UN REFUGIU” ce se va desfășura în perioada 27-29.05. 2018, în Munții Făgăraș.

Proiectul are ca scop inițierea studenților Universității din Pitești în abordarea civică și ecologică a muntelui și va include unseminar știintific studențesc. În cadrul proiectului, studenții de la Educație Fizică și Sport, Ecologie și Protecția Mediului, Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate vor aborda tematica științifică multidisciplinară a spațiului montan.

Coordonatorul proiectului este conf. univ. dr. Daniel Roșu – Director al Centrului de Cercetare pentru Performanță Umană.

___________________________________________________________________________________________________

INVITAȚIE

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

26 aprilie 2018, ora 12.00, Biblioteca Universității din Pitești 

 Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în data de 26 aprilie 2018, ora 12.00, la Biblioteca Universității din Pitești, sărbătorim ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE alături de reprezentanții OSIM, care vor susține seminarul: PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎN INSTITUTELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR.

VĂ AŞTEPTĂM!

Detalii la: https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica/crdpi

__________________________________________________________________________

INVITAȚIE

UPIT Shakespeare Day”

 

Luni, 23 aprilie 2018, ora 10, la Sala de Lectură din Corpul B al Universității din Pitești are loc cea de-a VII-a ediție a „UPIT Shakespeare Day”

 

Organizatori:

  • Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte – Departamentul de Limbă, Literatură, Istorie și Arte 
  • Centrul de Cercetare și Formare Didactică, Lingvistică și în Comunicare LITTERA

 

Momente marca Shakespeare la UPIT

 

Urmând tradiția începută în 2012, anul acesta se va organiza a VII-a ediție a Zilei Shakespeare la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, la ora 10, în Sala de Lectură din Corpul B, Str. Aleea Școlii Normale (fosta Gheorghe Doja).

 

Pentru a marca Ziua dramaturgului și poetului englez William Shakespeare, studenții Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, specializările Engleză-Germană, Engleză-Franceză, Engleză-Spaniolă și Română-Engleză - sub îndrumarea lect.univ.dr. Cristina Arsene-Onu - vor susține un spectacol dedicat comemorării celui care continuă să uimească și să suscite interes prin intermediul tragediilor, comediilor și sonetelor sale.

 

Programul va curpinde:

  • Adaptări ale pieselor Hamlet și Romeo și Julieta
  • Sonete în limba engleză și limba turcă
  • Prezentări despre fațete mai puțin cunoscute ale vieții și operei dramaturgului
  • Alte momente artistice, dintre care menționăm: schițe din tematica operei și a vieții lui William Shakespeare, crafts, panouri tematice, dans renascentist.

 

Evenimentul „UPIT Shakespeare Day” este organizat de Departamentul de Limbă, Literatură, Istorie și Arte, în colaborare cu Centrul de Cercetare și Formare Didactică, Lingvistică și în Comunicare Littera.

 

La sfârșitul spectacolului, participanții vor avea pregătite surprize dulci: turtă dulce cu chipul lui Shakespeare și alte simboluri din cultura britanică (se pare că Shakespeare era un mare iubitor de turtă dulce 😊).

 

Va fi EPIC și sperăm ca această tradiție de șapte ani să continue până la Centenar !!!

 

Vă așteptăm cu drag!

p.s. A veni sau a nu veni? Acesta este întrebarea.

_________________________________________________________________________________________________________-

Concurs internațional studențesc “Tehnici de Interconectare în Electronică (TIE)” - Pitești, 18-21 Aprilie  

 

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare a Universității din Pitești organizează în perioada 18-21 Aprilie 2018, cea de-a 27-a ediție a Concursului internațional studențesc “Tehnici de Interconectare în Electronică (TIE)”. Anul acesta, evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a Universității "Politehnica" din București, Centrul de Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI) și Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice (APTE), cu sprijinul EPETRUN (Electronic Packaging Education Training and Research University Network).

 

Această manifestare studențească își propune să evalueze nivelul de cunoștințe asimilat de studenți în domeniul proiectării asistate de calculator a modulelor electronice, avându-se în vedere atât tehnologia THT (through hole technology), cât și SMT (surface mount technology).

 

Concursul se bazează pe cunoștințele acumulate la cursurile de profil electronic cu privire la regulile de concepție și realizare a modulelor electronice analogice, digitale și mixte, precum și pe cunostințe avansate de proiectare a structurilor de interconectare PCB (circuite imprimate).   

  

În cadrul Concursului vor avea loc două Workshop-uri:Virtual Prototyping, Design, Validation and Manufacturing of High-End Products/Prototiparea Vituală, Proiectarea, Validarea și Fabricarea Produselor High-End” și „Strategic Partnership for Education/Parteneriat Strategic pentru Educație” .      

   

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul: http://www.tie.ro/

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT Artă Florală și Peisagistică 21-23 Aprilie 

 

Universitatea din Pitești organizează Concursul Național Studențesc de Artă Florală și Peisagistică în perioada celei mai importante Expoziții dendro-floricole internaționale din România, "Simfonia Lalelelor". Concursul se adresează studenţiilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la programele de studii de licenţă, masterat sau doctorat organizate de instituţiile de învăţâmânt superior care studiază discipline în domeniul floriculturii, horticulturii şi peisagisticii. Evenimentul este finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Premiile concursului: 1 premiu I – 360 lei; 2 premii II – 285 lei/premiu; 3 premii III – 210 lei/premiu; 7 mențiuni – 180 lei/mențiune.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

___________________________________________________________

Simpozion Științific Internațional „Tendințe Actuale în Științele Naturii

(19-21 Aprilie 2018)

 

Universitatea din Pitești, în colaborare cu Primăria Municipiului Pitești și Asociația Română de Pteridologie organizează cea de-a 11- a ediţie a Simpozionului Ştiinţific Internaţional "Tendințe Actuale în Științele Naturii” (Current Trends in Natural Sciences”).

 

Tematica Simpozionului Științific tratează noi aspecte şi perspective ale cercetării în domeniile: Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Știința Solului, Măsurători Terestre și Îmbunătățiri Funciare, Horticultură, Cercetări Interdisciplinare în domeniul Științelor Naturii, Promovarea Calității Vieții.

 

În programul Simpozionului, alături de cercetărorii români, participă cu lucrări în sesiunile tematice şi cercetători din universităţile partenere internaţionale: Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova, Universitatea ’’Atatürk’’din Turcia, Universitatea de Agricultură din Jelgava - Letonia. Lucrările prezentate sunt publicate în revista Current Trends in Natural Sciences  (http://natsci.upit.ro/ ).

 

Totodată, studenţii şi cadre didactice ale UPIT, împreună cu invitaţii noştri participă la festivalul tradiţional “Simfonia lalelelor”, organizat de Primăria Municipiului Piteşti. 

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

__________________________________________________

COMUNICAT – Workshop Fabrica Virtuală 2018”  

 

La Biblioteca Universității din Pitești se desfășoară, luni, 16 Aprilie, Workshop-ul intitulat “Fabrica Virtuală 2018 – Pârgii de acțiune în vederea creșterii șanselor de integrare a absolvenților pe piața muncii”, organizat  de Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Departamentul de Fabricație și Management Industrial, împreună cu Centrul de Colaborare cu Mediul Socio-Economic și Incubare de Afaceri. La eveniment participă, alături de profesori universitari și studenți ai Universității din Pitești, reprezentanți de la firmele Automobile DACIA, LEONI Wiring Systems, DELTA INVEST, EURO AUTO PLASTIC SYSTEMS (Faurecia Group), GoldPlast, Bronze Alu Carpați. Profesorul Karl Delbe, de la Ecole Nationale d’Ingénieur de Tarbes, France, va susține, totodată, o prelegere.

 

Contact: Ş.l. dr. ingDaniel-Constantin Anghel, E-mail daniel.anghel@upit.ro

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

___________________________________________________

COMUNICAT DE PRESĂ -  CONCURSUL RoboSmart

 

Vă invităm Sâmbătă, 31 martie 2018, începând cu ora 9:00, în corpul central din campusul Târgul din Vale al Universităţii din Piteşti la concursul de robotică RoboSmart, ediţia 1, organizat de Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (FECC), în Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

 

PROGRAMUL CONCURSULUI DIN 31 MARTIE 2018

  8.30 – 9.00     Primirea participanților în corpul central al campusului Universității din Pitești                      

  9.00 – 9.15     Cuvânt de deschidere a competiţie (organizatori, sponsori)

  9.15 – 9.20     Tragerea la sorți a ordinii de intrare în concurs și prezentarea traseului de concurs

 9.20 – 10.30    Pregătirea roboților pentru proba 1

10.30 – 11.10    Proba 1 de parcurgere a traseului

11.10 – 11.30    Pregătirea roboților pentru proba 2

11.30 – 12.10    Proba 2 de parcurgere a traseului

12.10 – 12.20   Jurizarea probelor

12.20 – 12.40 Anunțarea câștigătorilor și premierea acestora

 

          Concursul din 31 martie 2018 se constituie în etapa a 3-a dintr-o acţiune mai amplă care a avut ca scop oferirea unei oportunităţi elevilor  de liceu de a își descoperi noi abilități, de a se apropia de problematica aferentă unor domenii de mare actualitate: electronică, calculatoare, robotică. Pe de altă parte, prin proiect, organizatorii își propun ca elevii să constate necesitatea cunoștințelor teoretice acumulate la diverse materii parcurse în liceu și modul în care acestea se aplică în practică (informatică, fizică – electricitate, mecanică, matematică – algebră booleană). Totodată, organizatorii și-au propus să ofere elevilor participanți o serie de cunoștințe noi legate de bazele utilizării microprocesoarelor (microcontrolerelor) și programării acestora, a acționării motoarelor de curent continuu și a folosirii senzorilor.  Proiectul este în fapt o acţiune educativ formativă, conformă cu cerinţele unui învăţământ modern, specific secolului al XXI-lea, care să producă asupra beneficiarilor – elevi de liceu – conexiunile dintre teorie și practică. 

 

          În prima etapa a activităţii, în perioada octombrie – decembrie 2017, cadrele didactice din FECC au susținut cursuri de pregătire pentru elevi (6 cursuri), prin care s-au oferit cunoştinţele necesare construcţiei şi programării robotului utilizat, indiferent de pregătirea anterioară avută în domeniu. Au participat peste 250 de elevi de la 16 unităţi de învăţământ din judeţul Argeş. Elevii participanţi, care au depăşit numărul scontat de organizatori, au fost primiţi în 2 săli de curs. Prelegerile au fost aceleaşi în cele doua săli şi au fost susţinute de cadre didactice din cadrul FECC (12 cadre didactice). Prelegerile au fost însoţite de experimente practice. Suporturile de curs realizate şi prezentate elevilor sunt afişate pe site-ul acţiunii:

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/concurs-robosmart

 

          Organizatorii, cu ajutorul sponsorilor, au pus la dispoziţie un număr de 31 kituri de construcţie a roboţilor pe platforma Arduino către 16 unităţi de învăţământ din judeţ şi elevilor participanţi.

 

          Prin desfășurarea activităţilor în laboratoarele FECC din UPIT, elevii au avut posibilitatea să cunoască spațiile de învățământ și dotările puse la dispoziție celor interesați să devină viitori studenți ai universității.  Membrii echipei proiectului (echipa de organizare locală) sunt cadre didactice cu multă experiență didactică în domeniu, atestată prin rezultate în activitatea de cercetare științifică și care au participat la realizarea de proiecte și activități extracurriculare. Din feed-back-ul participanţilor am reţinut interesul acestora faţă de subiectele tratate şi aprecierea faţă de cursurile susţinute, precum şi solicitarea de a organiza concursul prin noi ediţii în anii viitori.

 

          Etapa a doua a concursului (ian. - mar. 2018) a constat în oferirea de consultaţii de către cadrele didactice din FECC pentru construcţia si programarea robotului. În perioada menţionată, săptămânal au venit 2 – 3 echipe la sediul FECC pentru asistenţă tehnică, hardware şi software, respective pentru verificarea robotului construit prin parcurgerea unui traseu de test proiectat de organizatori.

 

          Până în prezent, la concursul propriu-zis (etapa a treia - finală - parcurgerea traseului de concurs), care se va desfasura in ziua de 31 martie 2018, s-au inscris 31 echipe formate din 5-7 echipieri, numărul elevilor participanţi fiind de 165.

 

          În ziua de 31 martie se organizează pe lângă competiţia de roboţi - clasa standard (roboţi construiti folosind kit-ul oferit) - si alte 2 concursuri şi anume: clasa open de roboţi (diferiţi de ceea ce am oferit noi) şi clasa aplicaţii cu microcontrolere la care ne asteptăm să se înscrie elevi pasionaţi care au realizat montaje practice cu microcontrolere.

 

          Concursul de roboţi presupune parcurgerea unui traseu marcat cu linie continua şi discontinuă, de-a lungul căruia sunt amplasate diverse obstacole: linii curbe, în zig-zag, intersectii circulare sau în cruce, etc.

 

          Traseul se parcurge de două ori, înregistrându-se timpul obţinut de fiecare dată precum şi greşelile care adaugă timpi suplimentari. Media timpului pentru cele două parcurgeri conduce la obţinerea timpului final, funcţie de care se fixează clasamentul.

 

          Echipele aflate pe locurile 1, 2, 3, 4 şi 5 vor primi premii (I, II, III) precum şi două menţiuni. Organizatorii vor acorda şi premii materiale membrilor acestor echipe (diverse obiecte din zona IT).  

 

Informatii suplimentare, fotografii, inclusiv prezentarea cursurilor sustinute, se regasesc in pagina:   https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/concurs-robosmart .

 

Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

___________________________________________________________________________________

COMUNICAT: Conf.univ.dr.ing. Adrian Clenci de la Universitatea din Pitești - la CNAM, Paris, 5 aprilie 2018

 

Conf.univ.dr.ing. Adrian Clenci, Directorul Departamentului Autovehicule și Transporturi din Facultății de Mecanică și Tehnologie a Universității din Pitești va susține, la 5 aprilie 2018, o prelegere cu titlul “Real Driving Emissions: Enjeux et Défis”, la Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris (CNAM).

 

Prelegerea dlui Clenci va încheia seria de patru conferințe din al 19-lea ciclu de simpozioane cu titlul «Utilizarea rațională a energiei și a mediului».

http://turbo-moteurs.cnam.fr/conferences/index.html       

Relația Universității din Pitești cu Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris (CNAM) a început în anul 2000, când a fost semnat primul acord Erasmus și când s-au pus bazele unei colaborări în domeniul motoarelor cu combustie internă. La inițiativa echipei de la Pitești s-a realizat o cercetare importantă asupra motorului cu sistem de distribuție variabilă.

 

Printre alte rezultate semnificative apărute în urma colaborării Universității din Pitești cu Conservatorul Național de Arte și Meserii din Paris (CNAM) se numără depunerea, în numele celor două echipe, a două brevete de invenție (unul în Franța, altul în România), realizarea a trei teze de doctorat în cotutelă și a unui proiect de cercetare în comun, derulat la Universitatea din Pitești și finanțat de Franța.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

_______________________________________________________________________

COMUNICAT

Reputatul neurochirurg, prof.univ.dr. Alexandru Vladimir Ciurea - Doctor Honoris Cauza al UPIT

Vineri, 30 martie 2018, ara 14, Sala Senatului - Rectorat

 

Avem plăcerea de a vă invita la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. Alexandru Vladimir Ciurea, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

 

Personalitate a neurochirurgiei românești, geniu al neurochirurgiei la nivel internațional, Dl. Prof. Alexandru Vladimir Ciurea este membru al Academiei de Științe Medicale, Președinte al Comisiei Naționale de Neurochirurgie, fost Șef al Secției de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Profesor de Neurochirurgie și îndrumător de teze de doctorat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Contribuţiile în domeniul Neurochirurgiei i-au adus Profesorului Ciurea o largă recunoaştere internaţională.

 

Membru al Academiei Braziliene de Neurochirurgie, Vicepreședinte al Euroacademiei Multisciplinaria Neurotraumatologică, Domnul Profesor Ciurea a inițiat colaborări cu universități de prestigiu din străinătate, între care University of Virginia (SUA), Karolinska University (Suedia), Universitatea Marburg (Germania) sau Universitatea Messina (Italia).

 

Autor al unui număr însemnat (27) de cărți de specialitate, coautor în 21 de tratate și monografii neurochirurgicale și neurologice, autor în capitole de carte publicate în străinătate, celebrul neurochirurg român este membru al board-ului editorial în nu mai puțin de 10 publicații științifice internaționale prestigioase.

 

Numele Domnului Profesor Ciurea va rămâne în istoria neurochirurgiei românești nu numai prin miile de vieți pe care le-a salvat, ci și prin extraordinarele eforturi întreprinse pentru progresul acestei științe. Primul Centru de Excelență în Neurochirurgie și Neurologie, dotat la cele mai înalte standarde internaționale, există acum în medicina românească datorită Domnului Profesor Ciurea.

 

Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi la acest moment festiv academic.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

__________________________________________________________________

Conferința „Centenarul Marii Uniri. Unirea Basarabiei cu Ţara”

 

Vineri, 30 martie 2018, ora 12.00, la Biblioteca Universității din Pitești, Str.Târgul din Vale nr.1, Corp i, Etaj 2, are loc Conferința intitulată „Centenarul Marii Uniri. Unirea Basarabiei cu țara”, organizată de Centrul de Cercetare Istorică, Arheologică și Patrimoniu Gheorghe I.Brătianu din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești, în colaborare cu Biblioteca Universității. Conferențiază: prof. univ. dr. PETRE OTU (profesor asociat la specializarea Istorie a Universității din Pitești, Director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară).

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

 

____________________________________________________________________

INVITAȚIE

ARILOG HUB Pitești - Supply Chain Management 

 

ARILOG în parteneriat cu Universitatea din Pitești, Departamentul Fabricație și Management Industrial aduc în atenția dvs. discuții practice, sfaturi, know how pe diverse aspecte din logistică și supply chain management, prin organizarea unui eveniment în care vor fi abordate subiecte de real interes.

 

Vă invităm, așadar, în data de 29 Martie 2018 începând cu ora 12.00, la o discuție deschisă care va prezenta tendințe și inovații despre operațiunile din supply chain, logistică și transport:


• 12.00 – 13.30 – Înregistrare participanți & Networking Lunch                                                                                              
• 13.30 – 14.00 – Warehousing & Stock Control
Paul Niță - Site Director, ID Logistics                                                                                                                                                  
• 14.00 – 14.30 – Ambalaj returnabil versus ambalaj carton
Valentin Dragomir - Director General, Manager de Mediu
• 14.30 – 15.00 – Externalizarea serviciilor logistice de depozitare și transport: argumente pro și contra
Adriana Palasan - Managing Partner, Supply Chain Management Center și Vicepresedinte ARILOG
• 15.00 – 15.30 – Costurile ascunse din supply chain și evoluția imprevizibilă a acestora
Liviu Bidian - Global Supply Chain Manager, Leoni
• 15.30 – 16.00 - Pauză de cafea
•16.00 – 18.30 – Overview al programului master Managementul Logisticii, aniversarea a 10 promotii de absolvenți - Membri fondatori ai programului de master "Managementul Logisticii", reprezentanți ai Universității Pitești, Dacia Renault, studenți și absolvenți ai programului.

 

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai companiilor de producție, 3PL, transport, furnizori de sisteme informatice, furnizori de echipamente de manipulate și depozitat marfă, consultanți, dezvoltatori imobiliari, cadre didactice și  reprezentanți ai firmelor ce susțin masterul, cadre didactice din universitate, absolvenți, studenți etc.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

__________________________________________________________________

INVITAȚIE

 

Vernisajul expoziţiei Liceului de Arte "Dinu Lipatti ", secţia Arhitectură

 

Vă invităm, miercuri, 28.03.2018, ora 17.00, la vernisajul expoziţiei Liceului de Arte "Dinu Lipatti ", secţia Arhitectură, ce va avea loc la Rectoratul Universităţii din Piteşti. 

Expoziţia se intitulează ATELIER si va cuprinde lucrări de grafică, culoare, crochiuri, compoziţii, perspectivă.

Cu aceasta ocazie, veţi avea posibilitatea să descoperiţi o fărâmă din îndelungatul proces al formării unui viitor arhitect - artist. 
VA AŞTEPTĂM CU BUCURIE!

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

__________________________________________________________________

COMUNICAT: Simpozion Științific „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”

 

Marți, 27 martie 2018, ora 11.00, în Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Pitești are loc Simpozionul Științific „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, organizat de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești, în colaborare cu Consiliul Local și Primăria Municipiului Pitești. Vor lua cuvântul Conf.univ.dr.Aurelian Chistol, pentru prezentarea “Aspecte legate de începuturile activității Sfatului Țării din Basarabia (noiembrie – decembrie 1917)” și Lect.univ.dr.George Ungureanu - “Premizele și contextul revoluției naționale din Basarabia (1917 – 1918)”.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

________________________________________

100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România – Mioveni

 

Luni, 26 martie 2018, sub egida Centenarului, Primăria, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni, alături de Asociația ORDESSOS, în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș, Centrul Cultural Județean și Universitatea de Stat din Pitești, desfășoară o serie de manifestări cultural-artistice, pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

_________________________________________

INVITAȚIE

 

Lansarea cărții "Metode statistice aplicate în domenii multidisciplinare"

 

Societatea Română de Statistică – filiala Argeș are onoarea de a vă invita să participați la evenimentul festiv organizat cu prilejul întâlnirii trimestriale, deja considerată obișnuită, care se va desfășura sâmbătă, 24 martie 2018, ora 1000 la sediul Bibliotecii Universității din Pitești - Sala de lectură periodice – corp I, din strada Târgul din Vale, nr. 1, Pitești.

 

Programul întâlnirii cuprinde:

  • DESCHIDEREA FESTIVITĂȚII
  • PREZENTAREA TEMELOR

Statistica activităților turistice asociate practicării sporturilor de iarnă

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU

Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

Conf. univ. dr. Daniel ROȘU

Statistician ec. Nicoleta PALERU

Restituiri statistice: Populația județelor Argeș și Muscel în 1899 și 1902, conform primului anuar statistic românesc, coordonat și publicat de Leonida Colescu

Prof. univ.dr. habil. Gheorghe SĂVOIU

Statistician ec. Nicoleta PALERU

Statistician ec. Gabriel Cristian MIJLOIANU

Lector univ. dr. Marian ȚAICU

  • Lansare de carte, redactată de o echipă extinsă de autori ai SRS – filiala Argeș, coordonată de Gheorghe Săvoiu, intitulată Metode statistice aplicate în domenii multidisciplinare, Editura Universitară, București, 2018, celebrând în acest fel centenarul României.
  • SCHIMB DE OPINII.

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU,

Preşedintele Societăţii Române de Statistică – filiala Argeș

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

____________________________________________________

COMUNICAT: SMART Academy of Languages/ Atelier pentru Predarea Gramaticii și Vocabularului

 

Sâmbătă, 24 martie 2018, între orele 10.00-13.00, în Sala B101 a Universității din Pitești (Str.Gheorghe Doja) are loc Atelierul Gratuit cu titlul “Teaching Grammar and Vocabulary Creatively”, oferit de Mona Șerban, manager SMART Academy of Languages, Centru autorizat de Pregătire Cambridge, acreditat CELTA, QTS, Teacher Training, prin care studenții cu specializarea Limba Engleză pot descoperi idei interesante privind predarea punctelor de gramatică și vocabular într-un mod creativ și interactiv. Atelierul se adresează studenților și masteranzilor de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, cu specializarea Limba Engleză, an terminal.  Număr de locuri 30. Înscrierile se pot face la adresa de e-mail mona.serban@gmail.com sau la Catedra de Limba Engleză, lect.univ.dr.Cristina Arsene-Onu (B115) luni 8-11, miercuri 8-12, joi 8-12, vineri 8-12. Data limită pentru înscrieri vineri 23 martie.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

______________________________________________________________________

COMUNICAT: Manifestare concurs - Ziua Mondială a Apei

 

Joi, 22 martie 2018, ora 10.00, în Sala S103 a Universității din Pitești (corp S) are loc o Manifestare concurs cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, organizată deDepartamentul Științe ale Naturii (DSN) din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică a Universității din Pitești, in colaborare cu Asociația Română de Pteridologie. Manifestarea are ca grupuri țintă cadre didactice, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi din mediul preuniversitar, precum și reprezentanți ai Administrației bazinale de Apă Argeș-Vedea și ai altor instituții. Obiectivele constau în implicarea studenților în activități extracurriculare legate de tema zilei, implicarea elevilor din mediul pre-universitar în activitățile organizate de DSN și promovarea, pe această cale, a activităților Departamentului de Științe ale Naturii.Coordonatori – Lect.univ.dr.Alina Mihaela Truță, Lect.univ.dr.Cristina Maria Ponepal.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

________________________________________________________________

COMUNICAT – Luna Francofoniei, la UPIT                                                                                              

 

Universitatea din Pitești sărbătorește Luna Francofoniei prin trei evenimente:

 

1.     Marți, 20 martie 2018, ora 13.30, în Sala B003 din corpul B al Universității din Pitești (Strada Gheorghe Doja, nr. 41/Aleea Școlii Normale), are loc seminarul cu tema „Să descoperim Libanul, Guadalupe, Camerun și Franța”, organizat de Departamentul Limbă și Literatură, Istorie și Arte din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte. Invitați sunt studenții străini ai Universității din Pitești, care urmează în prezent cursurile Anului Pregătitor de Limbă Română.

2.     Miercuri, 21 martie 2018, ora 12.00, în Sala B003 are loc “Ziua Muzicii Francofone”,

3.     Miercuri, 28 martie 2018, ora 12.00, în Sala B003 are loc “Ziua Cinematografiei Francofone”.

 

Evenimentele sunt organizate în cooperare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU), Centrul pentru Relații Internaționale (CpRI) și Centrul de Cercetare și Formare Didactică, Lingvistică și în Comunicare LITTERA din cadrul Universității Pitești.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

____________________________________________________

COMUNICAT – Concurs județean „Faites de la lecture!”

 

Sâmbătă, 17 martie 2018, ora 11,00, la Colegiul Național „Mircea cel Bâtrân” din Râmnicu Vâlcea va avea loc Concursul județean Faites de la lecture!, organizat de Departamentul Limbi Străine Aplicate din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte – Universitatea din Pitești, în colaborare cu Centrul de Limbi Străine LOGOS. Concursul va avea două secțiuni – prima, dedicată elevilor de liceu, care constă în  scrierea unui eseu cu titlul „Qui suis-je?” (prezentarea unui personaj din cartea preferată) și a doua, dedicată profesorilor, cu titlul „Strategii didactice pentru stimularea gustului pentru lectură”.

Coordonatorrof.Marcela Barbu 

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

____________________________________________________________

COMUNICAT – Concurs de traducere literară și de specialitate

 

Vineri, 16 martie 2018, ora 09.00, în Sala B002 din corpul B al Universității Pitești (Strada Gheorghe Doja, nr. 41/Aleea Școlii Normale), va avea loc Concursul de traducere literară și de specialitate (limbaj economic, tehnic și juridic), organizat de Departamentul Limbi Străine Aplicate din cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte. Câștigătorii concursului vor participa, în perioada 9-10 mai, la manifestarea intitulată „Ateliere Studențești de Traducere (Franceză, Engleză)”, organizată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Studitrans, în parteneriat cu L’Agence Universitaire de la Francophonie și The Romanian Society for English and American Studies (RSEAS) - The European Society for the Study of English (ESSE).

Coordonator: Conf.univ.dr.Raluca Nitu

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

______________________________________________________________

Comunicat: ”Recrutarea în 2020, Trenduri de Piață și Coaching în Carieră!”

 

Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești organizează joi, 15 martie 2018, la Centrul de Calcul din Bulevardul Republicii nr.71 Pitești, Seminarul cu titlul ”Recrutarea în 2020, Trenduri de Piață și Coaching în Carieră!”. Evenimentul, organizat de Conf.univ.dr.habil Pîrvu Daniela, Prodecan al Facultății de Științe Econmice și Drept a Universității din Pitești, în parteneriat cu agenția de recrutare RIAN&Partners oferă studenților participanți posibilitatea de a cunoaște pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru pentru a avea o  carieră de succes, aptitudinile căutate de recrutori și pe care trebuie să și le dezvolte și căile prin care pot avea informații la zi despre oportunitățile pe piața muncii. Vor lua cuvântul Adrian Neagu - din partea Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș, și Irina Răduță, Andreea Niculae și Paul Butaru - din partea RIAN&Partners. 

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

______________________________________________________________

COMUNICAT: Ministrul-Delegat pentru Afaceri Europene la Universitatea din Pitești

 

Universitatea din Pitești găzduiește, marți, 6 martie 2018, CONFERINȚA cu tema „Președinția României la Consiliul Uniunii Europene: așteptări, provocări, responsabilități” susținută de Victor NEGRESCU, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene – Ministerul Afacerilor Externe la Universitatea din Pitești.

 

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

________________________________________________________________

COMUNICAT: Elena Frîncu, invitat special la conferinţa "Femeia în Sport - Modele Sociale"

 

Marți, 6 martie 2018, Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică a Universității Pitești - Departamentul de Educație Fizică și Sport organizează Conferința cu titlul „Femeia în Sport – Modele Sociale”, al cărei invitat special este dna Elena Frîncu, vicecampioană mondială la handbal și membru în Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

________________________________________________________________

COMUNICAT: Workshop “Corelarea Învățării cu Piața Muncii”

 

Luni, 5 martie 2018, orele 14.00-16.00, în Sala C1 a Centrului de Calcul din cadrul Universității Pitești va avea loc Workshop-ul cu titlul “Corelarea Învățării cu Piața Muncii”, organizat de Facultatea de Științe Economice și Drept. În cadrul evenimentului se va analiza gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților programelor de studii din Facultatea de Științe Economice și Drept, necesitatea și oportunitățile calificărilor din cadrul ofertei educaționale a Facultății de Științe Economice și Drept față de piața muncii, în perspectiva dezvoltării economice, și îmbunătățirea curriculei universitare, prin adaptarea acesteia la nevoile pieței muncii.

 

La eveniment participă alaturi de cadre didactice si studenti Decanul Facultății de Științe Economice și Drept, prof.univ.Eugen Chelaru și Directorul Centrului pentru Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității Pitești, conf.univ.Magdalena Stan.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

____________________________________________________

COMUNICAT: BeSMART! Vino la START!

 

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (AOA) organizează miercuri, 28 Februarie 2018, în Sala Amfiteatru a Centrului de Calcul din cadrul Universității Pitești, un Seminar de Informare referitor la oportunitățile oferite de noi proiecte de antreprenoriat cu finanțare europeană, unul vizând demararea de noi afaceri (BeSMART! Vino la START!) și celălalt vizând dezvoltarea antreprenoriatului feminin (Start Antreprenoriat).

 

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

_____________________________________________________

COMUNICAT - Japonezii revin la Universitatea din Pitești

 

Vineri, 23 februarie 2018, ora 09.00, în Sala Senatului a Universității din Pitești va avea loc Simpozionul Științific Internațional româno-japonez organizat de către Universitatea din Pitești împreună cu Asociația Româno-Japoneză de Educație și Știință A.R.J.E.Ş., Consiliul Judeţean Argeș şi Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

 

Întâlnirea cu experții japonezi în educație va constitui un bun prilej pentru extinderea oportunităților de cooperare dintre Universitatea din Pitești și universitățile japoneze și va avea ca obiectiv schimbul de experiență dintre școala japoneză și școala românească, discuțiile fiind orientate către identificarea bunelor practici educaționale japoneze care vor putea fi integrate în cadrul Universității din Pitești.

 

Profesorii din cadrul Fukui University of Technology și Kyoto Career College of Foreign Languages, Japonia vor prezenta modele de antreprenoriat, cultul muncii japonez şi valori care guvernează sistemul educaţional din “Ţara Soarelui Răsare’’, în ideea că acestea s-ar putea aplica şi în România cu succes.

 

Universitatea din Pitești colaborează în mod constant cu universități din Japonia, reprezentanții acestora fiind implicați, anual, în organizarea de evenimente comune.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

-------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT Universitatea din Piteşti implementează, în perioada 05 februarie 2018 – 05 martie 2019, proiectul intitulat

“CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE, ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL POLITICII AGRICOLE, PRIN ACŢIUNI DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINTE ÎN RÂNDUL FERMIERILOR”. 

 

Evenimentul va avea loc joi, 22 martie 2018, ora 11.00, în Sala Senatului din Universitatea din Pitești.

Am atașat invitatia de participare, agenda evenimentului și o informare generală privind proiectul.  

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Invitatie Conferinta lansare Proiect - Mass media

Agenda Eveniment Lansare Proiect

Informare Proiect - FEADR - UPIT

Informare Proiect - Grup tinta

__________________________________________________________

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.