Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Descriere procedură

 

Scopul prezentei proceduri este de a implementa la nivel intern Metodologia privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5.922 din 6 decembrie 2016 şi de a stabili responsabilităţile UPIT cu privire la obligațiile ce îi revin conform dispozițiilor legale menționate.

Procedura se aplică în cadrul Universității din Pitești pentru recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.

Solicitanții sunt eligibili și pot depune cereri pentru recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar, în cazul în care aceste funcții didactice au fost obținute într-una dintre următoarele categorii de instituții de învățământ superior:  

a) instituţii acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;

b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic (în prezent OMEN nr. 5462 din 2018);

c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar;

Solicitanții care nu se încadrează în una din situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (CNRED).

 

Căi de atac

 

Solicitantul poate contesta Decizia Rectorului în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, prin depunerea unei contestații motivate la registratura UPIT. Decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

 

Dosarul solicitantului pentru recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate se depune la registratura UPIT – Rectorat sau prin platforma Portal Contact Unic Electronic prin link-ul https://edirect.e-guvernare.ro

 

Documente necesare

 

  • Cerere de recunoaștere;
  • Act de identitate - copie - și dovada schimbării numelui (dacă acesta este diferit în documentele trimise) copie şi traducere legalizată;
  • Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 1, respectiv atestatul de recunoaştere emis de către CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate, în traducere legalizată;
  • Dovada funcţiei didactice (eliberată de instituţiile prevăzute la pct. a)-c) menționate mai sus);
  • CV, lista publicațiilor și contribuțiile științifice în domeniul profesat;
  • Alte documente, dacă este cazul.

 

Acte normative

 

- Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile reglementate în România cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;

- OMENCS nr. 5.922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate;

- OMEN nr. 5462 din 2018 privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state;

- OMECS nr. 3482/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor universitare;

- OMENCS nr. 5.923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate;

- ORDIN nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Vizualizați aici procedura completă:

Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din Pitești a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

 

Date de contact

 

Str. Târgu din Vale nr. 1,

110040 Pitești

Telefon: 0348453102

Fax: 0348453123

E-mail: rectorat@upit.ro

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.