Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Descriere procedură

 

Prezenta procedură stabilește modalitatea prin care se realizează recunoașterea automată, de către Universitatea din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordinului MENCȘ nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. Prezenta procedură se aplică titularilor diplomelor de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Toți solicitanții care nu se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus, se vor adresa direct Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul ministerului de resort

Recunoașterea de către Universitatea din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, în condițiile prezentei proceduri,  se realizează în baza depunerii de către persoanele interesate a unui dosar de recunoaștere.

 

Căi de atac

 

Contestația se depune la Universitatea din Pitești, Compartimentul Studii doctorale în termen de 15 zile lucrătoare. Ulterior decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

 

Dosarul solicitantului se depune pe e-mail la Compartimentul Studii doctorale sau prin platforma Portal Contact Unic Electronic prin link-ul https://edirect.e-guvernare.ro

 

Documente necesare

 

  • Cerere de recunoaștere;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - în copie „CONFORM CU ORIGINALUL” pentru cetățenii români și în copie și traducere legalizată pentru cetățenii străini;
  • Diploma de doctor, în copie xerox „CONFORM CU ORIGINALUL” însoţită de: a) traducere legalizată, autentificată cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga; b) supralegalizare sau adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență, pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga;
  • CV, lista publicațiilor și contribuțiile științifice.
  • Un exemplar al tezei de doctorat.

 

Acte normative

 

- ORDIN MENCS nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate;

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

 

Vizualizați aici procedura completă:

Procedură privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Pitești a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

 

Date de contact

 

Str. Târgu din Vale nr. 1,

110040 Pitești

Telefon: 0348453102

Fax: 0348453123

E-mail: rectorat@upit.ro

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.