Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

 

ADMITERE 2017

Sesiunea SEPTEMBRIE

 

 

Domeniul

DENUMIREA

DURATA

CONDITII ADMITERE

Teologie

Teologie Asistenţă Socială

3 ani

Interviu (obligatoriu) privind motivaţia alegerii specializării*

Media la examenul de Bacalaureat – 100%**

Artă Sacră

3 ani

Desen (probă de aptitudini) ***

Media la examenul de Bacalaureat – 100%**

Asistenţă Socială

Asistenţă Socială

3 ani

- Interviu (obligatoriu), privind motivaţia alegerii specializării****

- Media la examenul de Bacalaureat – 100%**

Muzică

Pedagogie Muzicală

3 ani

- Probă orală (solfegiu la prima vedere) – 25%

- Probă scrisă (Dicteu muzical şi Teoria Muzicii) –50%*****

- Media la examenul de Bacalaureat – 25%

  

* Interviul la specializarea Teologie Asistenţă Socială se susţine la înscriere.

** În cazul în care mai mulţi candidaţi admişi pe locurile subvenţionate au aceeaşi medie, are prioritate cel cu media mai mare la disciplina Limba şi Literatura Română de la examenul de Bacalaureat. Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenţionat sau pe ultimul loc cu taxă criteriul de departajare va fi constituit şi de proba obligatorie de la bacalaureat a profilului (Istorie sau altă disciplină) atât pentru domeniul Teologie, cât şi Asistenţă Socială.

*** Proba de aptitudini „Desen” pentru secţia Artă Sacră va determina parcursul în specializare: Restaurare icoană şi frescă sau Restaurare carte.

**** Interviul la specializarea Asistenţă Socială se susţine la înscriere.

***** Pentru specializarea Pedagogie Muzicală, în cazul în care mai mulţi candidaţi admişi pe locurile subvenţionate au aceeaşi medie, are prioritate cel cu media mai mare la proba scrisă.

 

 

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

1. dosar tip mapă;

2. fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);

3. două fotografii tip buletin;

4. diplomă de bacalaureat (în original şi copie legalizată) sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2016 care pot prezenta adeverinţa eliberată de liceu, din care rezultă media la bacalaureat şi media anilor de studiu); candidaţii care anterior s-au înscris, oriunde în ţară, cu acte originale, la alte specializări, vor prezenta:

- copie legalizată a diplomei de bacalaureat;

- adeverinţă din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original a fost depusă la altă instituţie de învăţământ superior;

- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;

- adeverinţă de student (doar pentru candidaţii care se înscriu pentru a doua specializare);

5. foaia matricolă pentru anii de liceu (original şi copie legalizată);

6. diploma de licenţă/absolvire pentru candidaţii care doresc să urmeze o a doua specializare universitară (original şi copie legalizată);

7.copie după actul de identitate;

8. certificat de naştere (copie legalizată);

9. aviz medical eliberat de medicul de familie;

10. chitanţă pentru achitarea taxei de înscriere;

11. acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);

12. certificat de botez (doar pentru specializările teologice);

13. binecuvântarea Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului şi binecuvântarea Episcopului eparhiei de care aparţine candidatul (dacă este cazul) – doar pentru specializările teologice.

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII

SEPTEMBRIE

1-9 septembrie

- Înscrierea la concurs

10 septembrie

- Proba de aptitudini (Desen) pentru specializarea Artă Sacră, ora 14.00

- Proba orală la specializarea Pedagogie Muzicală, ora 10.00

11 septembrie

- Proba scrisă la specializarea Pedagogie Muzicala, ora 9.00

12 septembrie

- Afişarea rezultatelor

Contestaţii:

depunere în 24 de ore de la afişare

rezolvare în 24 de ore de la depunere

13-15 septembrie

înmatricularea candidaţilor admişi

16 septembrie

afişarea rezultatelor finale

 

 

 Tematica pentru proba eliminatorie şi proba scrisă la Muzică (pentru Pedagogie Muzicală).

 

Candidaţii înmatriculaţi după examenul de admitere din iulie 2016.

Candidaţii admişi după examenul de admitere din septembrie 2016.

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.