Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français
TEME STABILITE ÎN URMA SUSŢINERII COLOCVIULUI DIN DATA DE 08-09.02.2017 SERIA 2017-2019
 

NR. CRT.

NUMEŞIPRENUME

TEMA LUCRĂRII

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC

Limba şi literatura română

 1.  

Băceanu I. Mihaela

Imaginea familiei în opera lui Marin Preda-o abordare metodico-aplicativă

Lector univ. dr. Lazăr Adriana Nicoleta

 1.  

Băeţel M. Gabriela

Elemente de didactica lecturii. Rolul cercurilor literare în formarea competenţei culturale

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Bubulincă C. Ramona-Lavinia

Valenţe educative şi estetice ale basmului în cultivarea calităţilor morale la nivelul claselor gimnaziale

Conf. Univ. dr. Bănică Lavinia

 1.  

Busioc V. Mirela

Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. Aspecte metodico-ştiinţifice

Conf. univ. dr. Soare Liliana

 1.  

Cantaragiu A. Luminiţa-Getuţa

Predarea complementului circumstanţial de timp şi a subordonatei corespunzătoare

Lector univ. dr. Dumitru Adina

 1.  

Cîcâldău V. Cristina-Mihaela

Strategii didactice de predare – învăţare – evaluare  a romanului în învăţământul liceal

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Ciupercă P. Romelia

Simbolismul bacovian-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Dragomir L. Laura-Simona

Personajul feminin în romanul românesc interbelic-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Drăghici A. Lorelai-Mihaela

Predarea complementului circumstanţial de mod şi a propoziţiei subordonate circumstanţiale de mod în gimnaziu

Conf. univ. dr. Soare Liliana

 1.  

Dorobanţu S. Oana-Daniela

Abordarea metodologică a povestirilor sadoveniene în învăţământul gimnazial. Aplicaţii practice

Conf. Univ. dr. Grecu Marius-Valeriu

 1.  

Feodot V. Liudmila

Modalităţi de stimulare a creativităţii elevilor prin lectura şi analiza schiţelor lui I. L. Caragiale

Conf. Univ. dr. Bănică Lavinia

 1.  

Galibin C. Claudia

Motivul luminii în opera lui Lucian Blaga ( poezia ). O abordare literară, metodică, ştiinţifică

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

 1.  

Gheorghiu A. Matilda

Predarea complementului direct şi a subordonatei completive directe

Lector univ. dr. Dumitru Adina

 1.  

Graor P. Petruţa-Crinuţa

Implicaţii interdisciplinare ale analizei psihologice din romanele lui Liviu Rebreanu

Lector univ. dr. Mazilescu Sorin

 1.  

Ion I. Felicia-Ştefania

Aspecte metodico-ştiinţifice în predarea predicatului şi a predicativei în gimnaziu

Lector univ. dr. Dumitru Adina

 1.  

Lazăr N. Corina-Manuela

Metode de stimulare a receptivităţii folclorului românesc în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Sămărescu Adrian

 1.  

Marin I. Raluca-Elena

Tipologia personajelor în schiţele lui I. L. Caragiale. O abordare metodico-ştiinţifică

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

 1.  

Mihai Gh. Ioana-Claudia

Elemente ale ludicului în opera lui Tudor Arghezi-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Neacşa Gh. Ramona-Veronica

Aspecte metodice în predarea cazurilor substantivului

Lector univ. dr. Dumitru Adina

 1.  

Neacşu N. Ionela-Geanina

Metode şi procedee didactice folosite în studierea textelor literare în clasele din gimnaziu

Conf. Univ. dr. Grecu Marius-Valeriu

 1.  

Nica C. Constantin-Cătălin

Predarea cazurilor substantivului în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

 1.  

Palea A. Niculina

Dezvoltarea competenţelor de comunicare în activităţile extradidactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Pană M. Irina-Maria

Metode şi procedee didactice de receptare a operei lui Ioan Slavici

Conf. Univ. dr. Sămărescu Adrian

 1.  

Păunescu I. Ramona-Elena

Didactica predării numeralului în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

 1.  

Petrescu I. Elena-Adriana

Direcţii tematice în romanele lui Marin Preda-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Pirciu-Jianu C. Corina-Elena

Principii şi metode folosite în predarea adjectivului în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

 1.  

Pîrvan V. Alina

Comicul schiţelor lui I. L. Caragiale. O abordare metodico-ştiinţifică

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

 1.  

Popescu I. Mihaela-Ramona

Educarea inteligenţei emoţionale prin studierea poeziei lui Mihai Eminescu

Lector univ. dr. Mazilescu Sorin

 1.  

Preda I. Oana-Anca

Predarea basmului cult şi a basmului popular în liceu

Conf. Univ. dr. Sămărescu Adrian

 1.  

Rizoiu D. Adriana-Mihaela

Ipostaze ale iubirii în lirica lui Tudor Arghezi-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Sandu E. Adriana

Modalităţi de abordare a textului literar liric în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Mihai Brăslaşu

 1.  

Simion I. Cristina-Elena

Aspecte metodico-ştiinţifice ale predării schiţelor şi nuvelelor lui I. L. Caragiale

Prof. Univ. dr. Bârsilă Mircea

 1.  

Stanciu M. Alina-Elena

Predarea subiectului şi a propoziţiei subordonate subictive în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

 1.  

Şerban M. Steluţa-Monica

Receptarea textului liric în gimnaziu. Abordări didactice plurale

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Stoian A. Monica-Marinela

Metode tradiţionale şi moderne folosite în predarea/învăţarea vocabularului limbii române în clasele gimnaziale

Conf. Univ. dr. Grecu Marius-Valeriu

 1.  

Ştefan N. Alina-Loredana

Aspecte metodico-ştiinţifice în predarea modurilor nepersonale ale verbului

Lector univ. dr. Dumitru Adina

 1.  

Tufan V. Aurelian

Nivelurile de receptare ale textului epic-abordări teoretice şi didactice

Lector univ. dr. Geambei Lavinia

 1.  

Zamfir A. Iuliana

Metode şi procedee utilizate în predarea diatezei în gimnaziu

Conf. Univ. dr. Soare Liliana

Limba şi literatura engleză

 1.  

Badea M. Aura

The Communicative Approach in Teaching the English Language

Lect.univ.dr. Miron Cristina

 1.  

Baros A. Valentina

Testing and Evaluation in Teaching English to Primary and Secondary School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

 1.  

CojoceaI.L.Denisa-Gabriela

Teaching Reported Speech to Intermediate Level Students

 

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

 1.  

Darie M. Elena-Roxana

Developing Communicative Skills through Pair work and Group work Activities

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

 1.  

DeftuGh. Nicoleta

Teaching the Four Skills to Young Learners

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

 1.  

Drăghici P. Florinela-Elena

Modern and Traditional Strategies for Developing Motivation for Learning English

Lect.univ.dr. Dumitrescu Adela

 1.  

EftemieGh. Alina-Maria

Creative Strategies for Teaching Conditionals with Stories

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

 1.  

Iacob I. Ervin-Manuel

Teaching Vocabulary to High School Students

Lect.univ.dr. Ionică Laura

 1.  

Ivaşcu A. Elena-Gabriela

Visual Aids in Teaching English

Lect.univ.dr. Miron Cristina

 1.  

Leceanu C. Andreea-Nicoleta

Teaching the Language Skills (Reading, Writing) to High School Students

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

 1.  

Mălancu V. Elena-Raluca

Practising Grammar through Communicative Activities

Lect.univ.dr. Miron Cristina

 1.  

Manu Gh. Giorgiana-Laura

Teaching Elements of British / American Culture and Civilization to High School Students

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

 1.  

Martiş I. Anisela-Elena

Didactic Aspects of Teaching Oral Communication in English

Conf.univ.dr. Brăslaşu Mihai

 1.  

Neţoiu V. Bianca

Developing Reading Skills with Young Learners

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

 1.  

Nicola M. Cristina-Paula

The Use of Authentic Materials in Teaching Speaking and Listening

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

 1.  

Petrache F. I. Mihaela-Claudia

Strategies and Methods of Assessment and Evaluation in High School

Lect.univ.dr. Miron Cristina

 1.  

Petrişor N. F. Cătalina-Ancuţa

Teaching the Past Tenses to High School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

 1.  

Pîrvu T. Paula

Teaching English Vocabulary to Young Learners Through Stories, Games ,Songs and Chants

Lect.univ.dr. Miron Cristina

 1.  

Stuparu A. Mariana-Ionela

Teaching Reading to Secondary School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

 1.  

Teleanu I. Delia

Teaching Grammar to Secondary School Students – the Adverb

Lect.univ.dr. Arsene - Onu Cristina

 1.  

Tudor N. Mihai

Teaching the Indicative Mood to Secondary School Students

Conf.univ.dr. Mărăşescu  Amalia

 1.  

Tudorache C. Daniela-Mariana

Teaching English Using Authentic Materials

Lect.univ.dr. Miron Cristina

 1.  

Ungureanu D. Magdalena

Teaching English as EFL ThroughTexts – Oscar Wilde as a Case in Point

Conf.univ.dr. Manea Constantin

 1.  

Vlădoi I. Elena-Roxana

The Internet – a Useful Tool in the Development of the Writing Skill for High School Level Students

Conf.univ.dr. Stîngă Valentina

Limba şi literatura franceză

 1.  

Bartoşiu D. Georgeta

Évaluation de la compétence de production écrite B1-B2

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Bădiţa S. Alexandru-Cătălin

L'Utilisation didactique des documents authentiques audio et vidéo dans l'enseignement de la culture et de la civilisation françaises

Conf. univ. dr. habil. Lefter Diana

 1.  

Bărbulescu A. Laura-Monica

L'Entrainement à l'expression orale et écrite à l'école générale

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Diaconescu D. Alina-Elena

L'Utilisation didactique des documents audio et vidéo dans l'enseignement de la communication en français dans l'enseignement extracurriculaire

Conf. univ. dr. habil. Lefter Diana

 1.  

Diaconescu C. Alina-Alexandra

Enseigner le français à partir des documents authentiques au niveau A2

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Dumitraşcu D. Mădălina

Enseigner la culture et la civilisation françaises au lycée: étude de cas

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Duţu M. Georgia

Le Développement de la compréhension écrite en cours de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

 1.  

Gorgan N. Clara-Elena

Le Jeudidactique dans l'enseignement apprentissage du FLE

Conf. univ. dr. Mitu Mihaela

 1.  

Ionescu I. Elena-Luminiţa

L'Enseignement de la francophonie: s'ouvrir vers l'autre

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

 1.  

Jubleanu I. Ionica-Ramona

Exprimer ses sentiments et ses émotions en classe de FLE

Conf. univ. dr. Mitu Mihaela

 1.  

Manea R. Cristina-Elena

L'Expression de l'hypothèse et de la condition. Approche didactique

Conf. univ. dr. Mitu Mihaela

 1.  

Marciu O. Eleonora-Octavia

L'Exploitation de la chanson dans le développement de la compétence lexicale

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Nicula A. Ana-Cristina

L'Utilisation de la chanson comme document authentique en classe de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

 1.  

Olteanu F. Adriana

Le Jeu dans l'enseignement du français aux jeunes enfants

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Olteanu G. Monica-Georgiana

La Bande dessinée-un moyen pour enseigner/un moyen pour apprendre

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Ponea Gh. Irina-Elena

Le Jeu dans l'enseignement du vocabulaire

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

 1.  

Răuţă C. Liliana-Ramona

L'Importance de la phonétique dans l'enseignement du FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

 1.  

Spiţă I. Ionela-Rodica

Nouvelles technologies dans l'enseignement du FLE

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Stroe I. Nicoleta-Camelia

L'Enseignement du lexique pour développer la compétence communicative en classe de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

 1.  

Ştefan I. Elena-Violeta

L'Emploi des documents audiovisuels dans le développement des compétences en classe de FLE

Conf. univ. dr. VoiculescuLiliana

 1.  

Ştefana  C. Eugenia-Alina

L'Enseignement du FLE: du traditionnel au moderne: les niveaux A1 et A2- étude de cas

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Tănase V. Melania-Mihaela

Enseigner le français aux jeunes enfants à travers les moyens audio-visuels

Conf. univ. dr. Georgescu Corina-Amelia

 1.  

Ţugui C. S. Alina-Elena

L'Utilisation didactique des documents audio et vidéo dans l'enseignement de la communication en français chez les enfants

Conf. univ. dr. habil. Lefter Diana

 1.  

Ursan T. Fulga-Andreea-Rodica

L'Enseignant : un animateur de la classe de FLE

Conf. univ. dr. Voiculescu Liliana

Autovehicule Rutiere

 1.  

Comănici C. Camelia-Elena

Controlul şi reducerea poluării chimice la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie

Prof. Univ. dr. Ing. Ivan Florian

Biologie

 1.  

Bica I. Amalia-Elena

Utilizarea în procesul didactic a cercetărilor cu privire la influenţa poluării cu mangan asupra desfăşurării procesului de germinaţie la muştar

Conf. Univ. dr. Popescu Monica

 1.  

Buchete M. Florina

Evaluarea potenţialului mutagen şi cancerigen al unor aditivi alimentari. Integrarea cunoştinţelor in lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

 1.  

David I. Iuliana-Gabriela

Cercetări hidrobiologice asupra ecosistemelor acvatice din bazinul râului Vâlsan şi integrarea cunoştinţelor în procesul didactic

Lector univ. dr. Truţă Alina-Mihaela

 1.  

Drăghici Gh. Mădălina-Florentina

Studiul unor caractere cu ereditate mendeliană şi non-mendeliană. Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

 1.  

Dumitraşcu C. Florina

Aspecte ale variaţiei numărului de cromozomila plante, animale şi om. Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

 1.  

Feţanu N. Bogdan-Anton

Cercetări privind biologia şi ecologia speciilor coleoptere protejate din pădurea Negomir, jud. Gorj cu aplicaţii în procesul didactic

Lector univ. dr. Bărbuceanu Daniela

 1.  

Mînzatu N. Mariana

Avantaje şi riscuri potenţiale  ale introducerii în mediu a organismelor modificate genetic. Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie şi ecologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

 1.  

Nicolae Gh. Cristina-Gabriela

Valorificarea educativă a studiului cu privire la influenţa factorilor de mediu asupra desfăşurării procesului de tranziţie la prun

Conf. Univ. dr. Popescu Monica

 1.  

Petrică N. Silvia-Evelina

Avantaje şi riscuri potenţiale ale utilizării organismelor modificate genetic.  Integrarea cunoştinţelor în lecţiile de biologie

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

 1.  

Popa I. Nicoleta-Ionela

Studiul incidenţei şi prevalenţei unor boli metabolice în populaţia din municipiul Slatina şi valorificarea datelor în cadrul educaţiei pentru sănătate

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

 1.  

Rachieru Gh. Marcela

Contribuţii la cunoaşterea biologieiunor specii de coleoptere protejate din pădurile de foioase de pe Valea Slănicului-Câmpulung Muscel (judeţul Argeş)

Lector univ. dr. Bărbuceanu Daniela

 1.  

Radu  A. Paula

Studiul incidenţei şi prevalenţei diabetului zaharat în populaţia din judeţul Teleorman, a factorilor de risc şi formarea unui comportament preventiv la elevi în cadrul educaţiei pentru sănătate

Conf. Univ. dr. Popescu Aurel

 1.  

Stăncilă Gh. Andreea-Nicoleta

Contribuţii la abordarea interdisciplinară a unor teme la disciplina biologie

Conf. Univ. dr. Petruţa Gabriela-Paula

Chimie

 1.  

Balaj N. Nicoleta-Maria

Rolul instruirii asistate de calculator în lecţia de predare a cunoştinţelor despre atom

Conf. Univ. dr. Vîjan Loredana-Elena

 1.  

Costache I. Ionela Alina

Probe de evaluare utilizate la tema ,,Soluţii,, 

Conf. Univ. dr. Vîjan Loredana-Elena

 1.  

Oprea Ş. Ştefania

Exerciţii şi probleme utilizate în studiul conceptelor de ,,Solubilitate. Soluţii. Concentraţia soluţiilor,,

Conf. Univ. dr. Vîjan Loredana-Elena

 1.  

Prioteasa I. Marin

Rolul experimentului de laborator în studiul conceptelor şi fenomenelor chimice în studiul esterilor

Conf. Univ. dr. Topală Carmen

Educaţie Fizică şi Sport

 1.  

Bogdăneci F. Florina

Educaţia fizică şcolară- factor de favorizare a integrării sociale

Conf. Univ. dr. Macri Aurelia Cristina

 1.  

Butculescu I. Cătălin

Studiul privind optimizarea modelului de selecţie şi pregătire în jocul de handbal la nivelul unei echipe reprezentative şcolare

Conf. Univ. dr. Popescu Corina

 1.  

Cârstea Gh. Mihai-Eugen

Strategii moderne privind dezvoltarea psihomotricităţii la juniori D în fotbal

Conf. Univ. dr. Fleancu Julien Leonard

 1.  

Costin F. Maria-Roxana

Căi şi mijloace de realizare a antrenamentului individualizat în cluburile sportive şcolare la probele de semifond

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Cristea Gh. Mădălin

Metode şi mijloace specifice jocului de handbal cu eficienţă crescută în influenţarea dezvoltării calităţii motrice viteză la elevii din ciclul rural

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Dănuleţ I. Marius

Modelarea conţinutului instruirii şi eficienţa acesteia la nivelul lotului naţional handbal feminin junioare U 17 al României

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Druţu P. Relu

Experimentarea unor sisteme de acţionare în vederea individualizării antrenamentului jucătorilor de handbal specializaţi pe postul de portar în cadrul cluburilor sportive şcolare

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Macri D. Georgianos

Contribuţii privind îmbunătăţirea pregătirii fizice specifice la echipa reprezentativă şcolară

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Nicolae V. Lavinia-Ionela

Particularităţile investigării şi dezvoltării capacităţilor coordinative la elevii din ciclul primar

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Nîrcu I. Marian

Contribuţii metodice privind consolidarea tehnicii jocului de fotbal feminin la ciclul gimnazial

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

 1.  

Oprea A. Cătălin-Marian

Optimizarea pregătirii fizice generale prin programe specializate la echipa reprezentativă de fotbal feminin

Prof. univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Otobîcu S. Cătălin-George

Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice pentru îmbunătăţirea jocului la echipa reprezentativă şcolară fotbal

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

 1.  

Pinţoiu T. Maria-Paula-Claudia

Optimizarea învăţării procedeelor tehnice din  jocul de handbal în învăţământul primar

Conf.univ. dr. Popescu Corina

 1.  

Popescu S.Ciprian

Jocuri de mişcare şi metodica folosirii acestora în şcoală

Conf. univ. dr. Mihăilescu Liviu

 1.  

Roceanu D. Ionela-Roxana

Optimizarea forţei explozive în voleiul feminin juvenil prin intermediul mijloacelor specifice atletice

Conf. univ. dr. Macri Aura

 1.  

Sandu M. E. Cornel-Ştefan

Contribuţii metodice privind învăţarea tehnicii jocului de baschet la ciclul primar

Conf. univ. dr. Cojanu Florin

 1.  

Sima Gh. Helena-Emanuela

Optimizarea elementelor strategiei didactice pentru profilaxia deficienţelor fizice la ciclul primar

Prof. univ. dr.Mihăilescu Liliana

 1.  

Stoica V. Ionel-Adrian

Optimizarea selecţiei şi pregătirii echipei reprezentative

şcolare de fotbal în ciclul gimnazial prin mijloace preluate din gimnastică

Prof. univ. dr. Niculescu Ionela

 1.  

Ţigmeanu I. Elena-Ramona

Studiul asupra modalităţii de optimizare a capacităţii motrice generale prin jocuri dinamice specifice jocului de handbal în ciclul primar

Conf. univ.dr. Popescu Corina

 1.  

Toma M. Mihăiţă-Daniel

Strategii de realizare a selecţiei în jocul de fotbal la nivelul copiilor

Conf. Univ. dr. Fleancu Julien Leonard

 1.  

Vărzaru C. Constantin-Cristian

Strategii privind dezvoltarea capacităţilor coordinative la elevii din ciclul gimnazial-mediu rural

Conf. Univ. dr. Fleancu Julien Leonard

 1.  

Zmaranda Gh. Ionuţ-Răzvan

Particularităţile instruirii echipelor reprezentative de oină în şcolile gimnaziale din mediul rural

Prof.univ. dr. Mihăilă Ion

Fizică

 1.  

Albu C. Mihaela

Problematizarea ca metodă eficientă în predarea noţiunilor de optică geometrică

Conf. Univ. dr. Oprescu Benedict

 1.  

Geamănu I. Minodora

Metode interactive  utilizate pentru introducerea noţiunii de FORŢĂ în lecţiile de fizică din gimnaziu

Conf. Univ. dr. Oprescu Benedict

 1.  

Stoica Ş. Mariana

Rolul experimentului de laborator în introducerea noţiunii de curent electric la lecţiile de fizică

Conf. Univ. dr. Oprescu Benedict

Informatică

 1.  

Ciodaru N. Iuliana

Aplicaţii multimedia de predare –învăţare interactivă

Conf. Univ. dr. Constantin Doru

 1.  

Costin N. Carmen-Olga

Metode activ-participative de predare-învăţare a informaticii ăn gimnaziu

Lector univ. Păun Viorel

 1.  

Deneanu Gh. Ovidiu-Narcis

Dezvoltarea aplicaţiilor windows în C#

Lector univ. Păun Viorel

 1.  

Negrilescu I. Nicolae

Aspecte metodice privind predarea tehnicilor de programare

Conf. Univ. dr. Constantin Doru

 1.  

Niculai I. Laura

Utilizarea TIC în activităţile didactice şi educaţionale

Conf. Univ. dr. Bălcîu Costel

 1.  

Pietriş D. Constantin-Daniel

Tehnici de sortare. Studiu comparativ

Conf. Univ. Popescu Doru Anastasiu

 1.  

Pleşa M. Monica-Mihaela

Aplicaţii Matlab în învăţământul preuniversitar

Lector univ. dr. Mitoiu Maria

 1.  

Stoica P. Ionel-Daniel

Tehnici de programare

Conf. Univ. Popescu Doru Anastasiu

Istorie

 1.  

Codrescu T. Elena

Strategii didactice utilizate în prezentarea evoluţiei staţiunii Băile Olăneşti în perioada interbelică (1918-1940)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

 1.  

Dina Gh. Elena

Metode didactice utilizate în predarea-învăţarea-evaluarea activităţii politice a lui I.G.Duca (1922-1933)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

 1.  

Isar M. Ionela-Mihaela

Metode şi practici de predare în problematica politicii externe a Ţării Româneşti în vremea lui Constantin Brâncoveanu

Conf. univ. dr. Neagoe Claudiu Ion

 1.  

Lina N. Bogdan

Metode şi practici de predare în problematica politicii externe a Ţării Româneşti în secolul al XVI-lea

Conf. univ. dr. Neagoe Claudiu Ion

 1.  

Neaţu F. Marius-Adrian

Metode didactice utilizate în prezentarea vieţii cotidiene în judeţul Teleorman în timpul primului război mondial (1916-1918)

Lector univ.dr. Popecu Cornel

 1.  

Niculae-Gheorghiţă M. Valentin

Metode didactice utilizate în predarea activităţii politice a lui Vintilă Brătianu (1922-1930)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

 1.  

Ocolici N. Maria

Strategii didactice interactive în predarea istoriei la gimnaziu - domnia şi sfatul domnesc în Ţara Românească sec. XIV-XV

Conf. univ. dr. Neagoe Claudiu Ion

 1.  

Pătru V. Elena-Gabriela

Cultura şi Civilizaţia greco-romană, bază a civilizaţiei europene contemporane

Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus

 1.  

Şuteanu D. Mihaela-Camelia

Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare a raporturilor regelui  Carol al II-lea cu partidele politice (1930-1938)

Conf. univ. dr. Chistol Aurelian

Matematică

 1.  

Chipuc V. Viorel-Ionuţ

Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Dima V. Ioana-Graţiela

Ecuaţii algebrice cu coeficienţi reali

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Gheorghe C. Ionela

Ecuaţii diofantice. Modalităţi de abordare

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Ionică S. Lavinia-Victoria

Utilizarea principiilor de numărare la rezolvarea problemelor de matematică în ciclul gimnazial

Conf. Univ. dr. Bălcău Costel

 1.  

Lucan E. Ileana

Aspecte didactice ale predării – învăţării mulţimilor de numere la nivelul ciclului gimnazial

Conf. Univ. dr. Nicolescu Bogdan

 1.  

Negreanu S. Alexandra-Dana

Aspecte metodice privind predarea – învăţarea patrulaterelor în gimnaziu

Lector univ. dr. Georgescu Raluca-Mihaela

 1.  

Negru V. Elena-Alina

Rezolvarea prin radicali a ecuaţiilor algebrice

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Răuţă D. Raluca-Evelina

Metode şi procedee de rezolvare a problemelor de geometrie în ciclul gimnazial

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Roşiu P. Maria-Mihaela

Poliedre- modalităţi de abordare în gimnaziu

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Tache Gh. Dragoş-Gheorghe

Aspecte metodice privind predarea - învăţarea perpendicularităţii în spaţiu în învăţământul preuniversitar

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Ţîrcă I. Ileana-Florina

Metode algoritmice de rezolvare a problemelor de matematică în gimnaziu

Lector univ. dr. Georgescu Raluca-Mihaela

 1.  

Ţuican I. Maria-Matilda

Metode şi procedee de rezolvare a problemelor de aritmetică în gimnaziu

Lector univ. dr. Deaconu Laurenţiu-Cristian

 1.  

Velicaru I. Elena-Carmen

Inegalităţi algebrice şi geometrice întâlnite în gimnaziu

Lector univ. dr. Georgescu Raluca-Mihaela

 1.  

Vîlcescu C. Roxana-Maria

Eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare a matematicii în gimnaziu prin folosirea TIC

Conf. Univ. dr. Bălcău Costel

Teologie ortodoxă

 1.  

Angheloaia I. Remus-Gabriel

Cultul divin, ca expresie a învăţăturii de credinţă. Implicaţii didactice şi pedagogice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe

 1.  

Căpriş I. Camelia

Activitatea didactică şi opera folclorică a lui C. Rădulescu Codin

Pr. Conf. Univ. dr. Isăroiu Ion

 1.  

Cîmpeanu M. Steliana

Principii pedagogice în pildele Mântuitorului Iisus Hristos. Importanţa şi activitatea lor. Aplicarea lor în cadrul orei de religie

Pr. Lector univ. dr. Safta Roger

 1.  

Doncea M. Cătălina-Mihaela

Familia, Biserica şi Şcoala în formarea instructiv-educativă a elevilor

Pr. Lector univ. dr. Safta Roger

 1.  

Dumitrescu N. Valentina-Rozalina

Valoarea religioasă şi pedagogică a legilor lui Moise

Pr. Prof. Univ. dr. Stancu Ioan

 1.  

Galan M. Mihaela-Paula

Metode şi mijloace didactice în orientarea elevilor spre alegerea virtuţilor teologice după Sfinţii Părinţi capadocieni

Pr. Conf. Univ. dr. Sorescu Vasile

 1.  

Gherghe I. Narcis

Educaţia religioasă în opera Sfântului Ioan Hrisostom şi importanţa ei în procesul instructiv-educativ

Pr. Conf. Univ. dr. Sorescu Vasile

 1.  

Ilinca C. Nicolae-Sorin

Rolul şi importanţa familiei ca fcator de educaţie religioasă în formarea şi modelarea comportamentului elevilor

Pr. Conf. Univ. dr. Ivan Ilie

 1.  

Ivan I. Elena-Daniela

Importanţa Jurnalelor de Călătorie pentru viaţa liturgică a Bisericii în veacul al IV-lea. Implicaţii pedagogice şi didactice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe

 1.  

Marcu D. Alexandru

Principiile educaţiei religioase şi rolul acestora în predarea-învăţarea-evaluarea religiei

Pr. Conf. Univ. dr. Ivan Ilie

 1.  

Mărgineanu I. Iulian-Augustin

Calităţile de îndrumător ale Sf. Ap. Pavel în educaţia tinerilor de liceu

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

 1.  

Miu F. Valentin

Iisus Hristos-Modul desăvârşit al pedagogului creştin

Lect. Univ. dr. Aron Liliana

 1.  

Nicuţ I. Ovidiu-George

Pelerinajul creştin-lecţie de Religie practică  pentru tinerii de astăzi

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

 1.  

Pîrvulescu P. Steluţa-Irina

Folosirea metodelor activ-participative în predarea pildelor religioase, în scopul formării caracterului religios-moral al elevului

Pr. Prof. Univ. dr. Stancu Ioan

 1.  

Popa P. Gheorghe

Viaţa şi activitatea didactică a mitropolitului Tit Simedrea

Pr. Prof. Univ. dr. Stancu Ioan

 1.  

Popescu I. Raluca -Ionela

Parteneriatul Şcoală-Biserică-Familie deziderat a educaţiei religioase de astăzi

Pr. Prof. Univ. dr. Popescu Ion

 1.  

Radu C. Carmen-Alice

Minunea învierii Domnului şi importanţa ei pentru viaţa moral-religioasă a şcolarilor

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

 1.  

Sihleanu D. Emil

Antropologia misionară, pedagogia credinţei în Sfânta Scriptură şi în Biserică

Pr. Conf. Univ. dr. Brînzea Nicolae

 1.  

Slujitoru Gh. Ecaterina-Veronica

Elemente de pedagogie creştină în colindul tradiţional românesc

Pr. Conf. Univ. dr. Isăroiu Ion

 1.  

Şerbănescu O. Adriana

Canonul iconografic al bisericii ortodoxe. Rolul lui în formarea religioasă a tinerilor, implicaţii didactice şi pedagogice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe

 1.  

Uţă A. Alina-Ionela

Învăţăturile pedagogice desprinse din pildele mântuitorului Iisus Hristos în învăţământul gimnazial

Conf. Univ. dr. Pufu Gheorghe

 1.  

Vişan T. Alexandru

Importanţa pedagogică şi spirituală a postului în educaţia religios-morală a copiilor

Pr. Conf. Univ. dr. Brînzea Nicolae

 1.  

Zafiu S. Ana-Maria

Ierurgiile  în viaţa tinerilor. Implicaţii didactice şi pedagogice

Pr. Lector univ. dr. Gârbea Gheorghe

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.