Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Practica se organizează în baza Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică, sub forma unui acord încheiat între organizatorul de practică şi partenerul de practică.

  • Pentru programele de studii de licenţă din domeniul economic, practica de specialitate se desfăşoară pe durata celor 14 săptămâni ale semestrului  patru (semestrul al doilea din anul II de studii), câte 6 ore / săptămână, reprezentând în total 84 de ore.
  •  Pentru programul de studii Drept, practica de specialitate se desfășoară în anul al II-lea, al III-lea și al IV-lea.

Procedură privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/masterat  https://www.upit.ro/_document/37922/procedura_practica_sem_2_2019-2020.pdf

**************************************************************************************************************************************************************************************************

Stagiul de practică este activitatea obligatorie pentru studenţi în planurile de învăţământ ale programelor de licenţă.  Practica studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept se desfăşoară în cadrul unor organizaţii/instituţii al căror profil de activitate este compatibil cu cel al domeniilor de pregătire oferite în cadrul programelor de studii. Practica se organizează în baza Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică, sub forma unui acord încheiat între organizatorul de practică şi partenerul de practică. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt prevăzute în cadrul Portofoliului de practică, document anexat Convenţiei cadru.

În conformitate cu planurile de învăţământ ale programelor de studii de licență IFR, studenţii efectuează stagiul de practică astfel:

  • pentru programul de studii DREPT, practica de specialitate este prevăzută ca disciplină obligatorie în anul IV de studii, reprezentând 56 de ore;
  • pentru programele de studii CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR, MANAGEMENT, practica de specialitate se desfășoară pe durata ultimelor 3 săptămâni ale semestrului al 2-lea din anul II, reprezentând 84 de ore.

Studenţii de la învățământul cu frecvență redusă desfăşoară practica în instituţii/unităţi economice, în instituţii juridice, instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, cabinete individuale de avocatură, birouri notariale, birouri de executori judecătoreşti, organe ale administraţiei publice locale, care pot să asigure în condiţii corespunzătoare desfăşurarea stagiului de practică în conformitate cu fișa disciplinei.

 Studenţii IFR au posibilitatea să opteze între următoarele modalităţi de efectuare a stagiului de practică:

  • pentru programele de studii cu profil economic:

- într-o unitate economică sau instituţie publică propusă şi contactată de către student, identificarea locului de desfăşurare a practicii fiind sarcina directă a studentului; stagiul de practică se va desfăşura sub îndrumarea şi controlul specialiştilor din unitatea respectivă. Responsabilul de practică pentru fiecare specializare va contacta instituţia respectivă în vederea încheierii Convenţiei de practică.

- într-o unitate unitate economică sau instituţie publică la care studentul va fi repartizat de către Centrul IFR sau FSED; stagiul de practică se efectuează în baza convenţiilor încheiate de Centrul IFR și Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept cu unităţile respective.

  • pentru programele de studii cu profil drept și administrație publică

- într-un cabinet individual de avocatură, birou notarial sau birou de executare judecătorească propus şi contactat de către student, identificarea locului de desfăşurare a practicii fiind sarcina directă a studentului; stagiul de practică se va desfăşura sub îndrumarea şi controlul specialiştilor din unitatea respectivă. Responsabilul de practică pentru fiecare specializare va contacta instituţia respectivă în vederea încheierii Convenţiei de practică.

- într-un cabinet individual de avocatură, birou notarial, birou de executare judecătorească, într-o instanţă judecătorească sau parchetul de pe lângă instanţa judecătorească la care studentul va fi repartizat de către Centrul IFR sau FSED; stagiul de practică se efectuează în baza convenţiilor încheiate de Centrul IFR și Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept cu unităţile respective.

Reglementarea activităţii de practică între Centrul IFR/Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept şi partenerul de practică se face prin semnarea Convenţiei cadru. Analiza şi validarea locurilor de practică propuse de către studenţi se realizează de către cadrele didactice responsabile de practica studenţilor, înainte de semnarea Convenţiilor cu instituţiile sau firmele respective.

Portofoliul de practică se stabileşte de comun acord între cadrul didactic supervizor, studentul IFR practicant şi tutorele desemnat de partenerul de practică. Portofoliul de practică va urmări detalierea tematicii cadru în funcţie de domeniul de activitate şi particularităţile instituţiei în care se va desfăşura stagiul de practică.

Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în planul de învăţământ de către cadrul didactic responsabil de practică.

Cadrul didactic supervizor şi tutorele evaluează practicantul în ceea ce priveşte nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al unității economice/instituţiei publice etc.).

În cadrul colocviului de practică, studentul IFR prezintă rezultatele activităţii practice într-un caiet de practică, conform cerinţelor cadrului didactic responsabil cu activitatea de practică. Raportarea va include obiectivele prevăzute în portofoliul de practică: activităţile desfăşurate şi competenţele profesionale dobândite; autoevaluarea activităţii desfăşurate.

Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • există Convenţia cadru încheiată între Centrul IFR/Facultea de Ştiinţe Economice și Drept şi partenerul de practică;
  • studentul IFR a efectuat practica într-o unitate economică/instituţie dintr-un domeniu direct legat de specializarea sa, folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru practicarea profesiei pentru care se pregăteşte, având ca referinţă portofoliul de practică;
  • studentul IFR a prezentat activitatea de practică şi a dovedit cunoaşterea aspectelor prevăzute în portofoliul de practică.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.