Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

CONCURSUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC DE INGINERIE A AUTOVEHICULELOR „PROF. UNIV. ING. CONSTANTIN GHIULAI, ”SECȚIUNEA „Dinamica autovehiculelor”, EDIȚIA A IX-A

Societatea Inginerilor de Automobile din România – SIAR împreună cu Departamentul Autovehicule și Transporturi din cadrul Universității din Pitești, organizează etapa locală (pe universitate) a celei de a IX-a ediții a Concursului internațional studențesc de inginerie a autovehiculelor „Profesor universitar Constantin GHIULAI” – secțiunea „Dinamica autovehiculelor”.

Data: 19.05.2023, ora: 10.00

Sala: T011

Participanți: studenți din cadrul programelor de studii universitare de licență din domeniul „Ingineria autovehiculelor

Comisia de organizare a etapei pe universitate:

 • Prof. dr. ing. Ștefan TABACU
 • Asist. drd. ing. Ana BADEA

Primii trei clasați la etapa locală vor participa la etapa națională a concursului individual care va avea loc în perioada 02 – 04 Noiembrie 2023 la Universitatea Politehnica din București. Următorii trei clasați vor fi rezerve.

Tematica concursului:

 • Momentul de propulsie la roată;
 • Condițiile de rulare ale roților de autovehicul;
 • Rezistențele la înaintarea automobilului (definire, cauze fizice, factori de influenta, evaluare analitică).
 • Ecuația generală de mișcare rectilinie a automobilului.
 • Randamentul transmisiei.
 • Caracteristica exterioară a motorului.
 • Determinarea rapoartelor de transmitere ale transmisiei.
 • Performanțele autovehiculului. Bilanțul de tracțiune și caracteristica de tracțiune.
 • Performanțele autovehiculului. Performante de demarare.
 • Performanțele autovehiculului. Performante de frânare.

___________________________________________________________________________________________________________________________

În cadrul misiunii de cercetareDepartamentul de Fabricaţie şi Management Industrial urmăreşte formarea deprinderilor şi capacităţilor studenţilor, necesare abordării temelor de cercetare ştiinţifică specifice departamentului. În acest scop, DFMI organizează Concursuri profesionaleCercuri ştiinţifice studenţeştiSesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti şi încurajează participarea studenţilor și masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Organizatorul sesiunii științifice studențești din cadrul departamentului de Fabricație și Management Industrial este ș.l.dr.ing. Daniel Constantin ANGHEL

e-mail: daniel_anghel@yahoo.com

 

CONCURSURI PROFESIONALE 2014-2015

 • Concursul de Mecanică “Andrei Ioachimescu”
  • Responsabil - s.l.dr.ing. Bâldea Monica, cu activități la cursurile de Mecanică I (anul I - sem I) și Mecanică II (anul I - sem II).
  • Faza locală se desfășoară la Universitatea din Pitești în luna aprilie 2015.

Pentru informații suplimentare site-ul concursului este:

https://sites.google.com/site/concursioachimescu/

 • Concursul de Rezistența Materialelor “CC Teodorescu”
  • Responsabili: ş.l.dr.ing. Vasile Rizea și ş.l.dr.ing. Jan Cristian Grigore pentru cursurile de Rezistența Materialelor (anul II).
  • Faza locală se desfășoară la Universitatea din Pitești în luna aprilie 2015.

 

 CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2014-2015

Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial organizează cercuri științifice studențești în următoarele domenii:

MATERIALE – responsabil conf.dr. Gabriela Plăiașu

Acest cerc are ca obiectiv implicarea studenților în dezvoltarea extracuriculară a cunoștințelor dobândite la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor, Tratamente Termice, Materiale Neconvenționale, Nanomateriale.

MECANICĂ APLICATĂ – responsabil ş.l.dr.ing. Vasile Rizea

Acest cerc are ca obiectiv implicarea studenților în dezvoltarea extracuriculară a cunoștințelor dobândite la disciplinele Mecanică, Rezistența Materialelor, Organe de Mașini, Metoda Elementului Finit. Multe dintre studii au caracter practic, studenții realizând diverse machete.

INGINERIE INDUSTRIALĂ – responsabil conf.dr.ing. Doina Iacomi

Acest cerc are ca obiectiv implicarea studenților în dezvoltarea extracuriculară a cunoștințelor dobândite la disciplinele Prelucrări prin Așchiere, Mașini Unelte, Prelucrări prin Deformare la Rece, Sisteme de prelucrare cu comandă numerică, Tehnologii de Prelucrare neconvenționale. Multe dintre studii sunt realizate în parteneriat cu mediul industrial unde studenții din anii 3 sau 4 sunt în stagiu.

MANAGEMENT INDUSTRIAL – responsabil conf.dr.ing. Eduard Nițu

Acest cerc are ca obiectiv implicarea studenților în dezvoltarea extracuriculară a cunoștințelor dobândite la disciplinele Proiectarea Produselor, Managementul Calității, Ingineria și managementul sistemelor de producție, Managementul resurselor umane. Multe dintre studii sunt realizate în parteneriat cu mediul industrial unde studenții din anii 3 sau 4 sunt în stagiu.

 

 

 

 

 

SESIUNEA CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2014-2015

 
   

 

 

Facultatea de Mecanică și Tehnologie și

Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial

organizează în a doua jumătate a lunii Mai 2015,

Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Științifice Studențești

cu următoarele secțiuni:

 

MATERIALE ȘI TEHNOLOGIA MATERIALELOR

MECANICĂ APLICATĂ ŞI PROGRAMAREA CALCULATOARELOR

REZISTENŢA MATERIALELOR, METODA ELEMENTELOR FINITE ŞI ORGANE DE MAȘINI

INGINERIE INDUSTRIALĂ

MANAGEMENT INDUSTRIAL

PRODUSE ŞI PROCESE INDUSTRIALE

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE  2014-2015

 

THE 20TH STUDENTS’ INTERNATIONAL CONFERENCE SECOSAFT SIBIU 2015, 07-09 Mai,

 Academia Forțelor Terestre NICOLAE BĂLCESCU

 

        Termene limită:

-      Trimiterea rezumatului și a formularului de înscriere,  16 Februarie 2015

-      Trimiterea lucrării în extenso (Engleză sau Română),  16 Martie 2015

-      Confirmarea participării,  20 Martie2015

Alte detalii găsiți pe link-ul:     http://www.armyacademy.ro/

 

ZILELE TEHNICE STUDENȚEȘTI, Ediția XIX, 21-24 Mai 2015, UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

 

Activități desfășurate:

1. Sesiune de comunicări științifice, 2. Concursuri profesionale, 3. Vizite în cadrul facultăților, 4. Vizite în companii, 5. Activități socio-culturale.

 

Studenții pot redacta și susține lucrarea atât în limba română, cât și în limba engleză. Studenții de la ciclul de master și doctorat, pot redacta și susține lucrarea doar în limba engleză.

          Termenul limită de înscriere și trimite a rezumatelor este 10 aprilie 2015, iar a lucrărilor în extenso este 25 aprilie 2015. Selecția participanților se face pe baza lucrărilor în extenso.

 

Alte detalii găsiți pe link-ul:

http://ztz.lsfmt.ro/ sau la adresa de email: zts@lsfmt.ro

 

Alte manifestari – în curând, detalii la e-mail: constantin.onescu77@yahoo.ro și daniel_anghel@yahoo.com

 

 

 Modificat 12.05.2023

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.