Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Acest serviciu are ca domeniu de activitate atribuţii privind activitatea de pază şi atribuţii privind îngrijinirea patrimoniului (serviciul pază, întreţinere, curățenie), asigurând gestionarea în condiţii normale a bunurilor mobile şi imobile din dotarea universităţii şi realizând evidenţa nominală a inventarului, precum şi întocmirea formelor de mişcare ale acestuia.

 

Serviciul administrativ este condus şi coordonat de către Directorului Adminsitrativ, subordonat Directorului General Adminsitrativ. Directorului Adminsitrativ întocmeşte planurile de pază pentru posturile din cadrul acestei structuri şi le prezintă ierarhiei spre aprobare, în vederea asigurării pazei obiectivelor din cadrul universităţii, asigurării şi respectării ordinii interioare în limitele intervalelor de timp specifice fiecărui post.

 

Personalul responsabil pentru activitatea de pază are următoarele atribuţii:

            a) în timpul serviciului, personalul de pază este obligat să respecte atribuţiile specificate concret în fişa postului;

            b) să execute serviciul prin supraveghere, ascultare, observare, patrulare;

            c) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul posturilor pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii universităţii;

            d) să păzească postul, bunurile şi valorile nominalizate în consemnul particular şi să asigure integritatea acestora;

            e) să permită accesul în perimetrul postului păzit numai în conformitate cu reglementările legale şi cele interne, specifice fiecărei locaţii;

            f) să oprească şi să legitimeze persoanele care săvârşesc infracţiuni sau alte fapte ilicite în cadrul obiectivului păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii, luând măsuri pentru paza şi conservarea lor, întocmind, totodată, un proces verbal de constatare pentru luarea acestor măsuri;

            g) să înştiinţeze şeful ierarhic şi conducerea universităţii despre producerea oricărui eveniment deosebit produs pe timpul executării serviciului şi măsurile luate în acest sens;

            h) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice, şi, în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri de limitare a consecinţelor evenimentului.

 

Directorului Adminsitrativ supraveghează şi buna funcţionare a activităţii de curăţenie, sub stricta coordonare a Şefului ierarhic superior, respectiv Directorul General Administrativ. Prin urmare, în sarcina acestui serviciu este şi desfăşurarea activităţii de curăţenie de către personalul de îngrijire repartizat în mod corespunzător. Şeful Serviciului administrativ asigură verificarea efectuării curăţeniei în spaţiile comune ale universităţii - holuri, scări, grupuri sanitare, săli de curs, cabinete profesori, birouri administraţie, secretariate, rectorat. De asemenea, asigură planificarea necesarului materialelor de curăţenie pentru desfăşurarea activităţii, întocmind referatele de necesitate în acest sens, distribuirea materialelor de curăţenie personalului de îngrijire pe bază de semnătură, ţinerea evidenţei materialelor de curăţenie, centralizarea defecţiunilor, deteriorărilor, furturilor instalaţiilor sanitare constatate zilnic de către personalul de îngrijire colaborând în acest sens cu Compartimentul Tehnic Administrativ în vederea remedierii şi întreţinerii instalaţiilor electrice, sanitare, tâmplărie etc.

 

Directorului Adminsitrativ întocmește graficul săptămânal de activități pentru întreg personalul Direcției Administrative și il prezintă Directorului General Administrativ pentru validarea pontajului în ziua de luni următoare săptămânii de raportare.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.