Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Direcţia Generală Administrativă funcţionează, conform Organigramei

Conducerea Direcţiei Generale Administrative este asigurată de Directorul General Administrativ, care face parte de drept din Consiliul de Administraţie. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de Administraţie al Universităţii din Piteşti. Validarea concursului se face de către Senatul universitar, iar numirea pe post, de către Rector. Directorul General Administrativ urmăreşte eficienţa tuturor structurilor organizatorice aflate în subordinea sa, prin coordonare, îndrumare şi control. Directorul general administrativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu fişa postului, care se aprobă de Consiliul de administraţie, şi are următoarele atribuţii principale:

 • participă la managementul strategic al Universităţii din Piteşti, în calitate de membru al echipei de conducere;
 • propune obiective şi indicatori de performanţă ai direcţiei administrative, în corelare cu obiectivele strategice şi obiectivele manageriale stabilite la nivel de universitate;
 • asigură atât punerea în practică precum şi urmărirea din punct de vedere administrativ a politicii universităţii;
 • iniţiază şi desfăşoară activităţi care vizează ameliorarea eficacităţii gestionării resurselor Universităţii;
 • coordonează şi monitorizează activităţiile de achiziţii şi investiţii în folosul universităţii;
 • organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate administrativă şi tehnică a Universităţii din Piteşti, pe baza hotărârilor Senatului, ale Consiliului de Administraţie şi deciziilor Rectorului;
 • asigură respectarea dispoziţiilor legale în activitatea economică şi financiară, prin cooperarea ce se impune cu alte structuri de specialitate;
 • urmăreşte eficientizarea continuă a activităţilor în sectoarele pe care le coordonează;
 • monitorizează şi evaluează periodic situaţia realizării obiectivelor direcţiei administrative;
 • întocmeşte şi înaintează spre aprobare Senatului universitar propuneri strategice de îmbunătăţire a activităţii administrative şi tehnice a universităţii, în corelare cu strategia şi politica generală a universităţii;
 • repartizează sarcini şi metode de lucru pentru personalul aflat în subordine;
 • întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine.

 

Direcţia Generală Administrativă cuprinde

 • Direcția Generală Administrativă cu structurile:
  • Biroul Achiziţii;
  • Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă;
  • Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie;
  • Serviciul Tehnic Administrativ;

și

 • Serviciul Administrativ
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.