Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI – viziune, obiective, politici, strategii, organizare, certificare

Declarația privind politica de calitate a Rectorului UPIT reprezintă angajamentul asumat de Universitatea din Pitești cu privire la supravegherea și dezvoltarea unui sistem de management al calității în conformitate cu noile cerințe ale standardului SR EN ISO 9001:2015 precum și a legislației din domeniul educației, care reglementează sistemul de calitate la nivelul instituțiilor de învățământ superior.

DECLARAȚIA RECTORULUI PRIVIND POLITICA DE CALITATE A UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

 

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI - CERTIFICARE ISO 9001:2015

Sistemul de management al calității implementat în cadrul Universității din Pitești a fost certificat de TUV Thuringen e. V. pentru îndeplinirea cerințelor standardului ISO 9001:2015, începând cu data de 09.08.2016.

CERTIFICAT PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMEN ISO 9001:2015

CONFIRMARE AUDIT  ISO 17021, nr. 561 din 05.09.2021.

 

 

VIZIUNEA DEZVOLTĂRII ȘI GESTIONĂRII DOCUMENTELOR AFERENTE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Elaborarea şi aplicarea documentelor SMC în cadrul Universității din Pitești este necesară pentru îndeplinirea standardelor ARACIS, pentru a răspunde Standardelor ISO 9001:2015 referitor la cerinţele pentru sistemul de management al calităţii, respectiv pentru a răspunde cerințelor  Ordinului  nr. 600/2018 referitor la controlul intern/managerial. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII reprezintă un sistem  prin care se orientează, se evaluează și se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. Sistemul de Management al Calității implementat în cadrul Universității din Pitești asigură gestionarea eficientă a informaţiilor referitoare la managementul calității şi a documentelor SMC.

VIZIUNEA DEZVOLTĂRII ȘI GESTIONĂRII DOCUMENTELOR SMC

PROCEDURA DE SISTEM - CONTROLUL DOCUMENTELOR

 

 

CODUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Acţiunile de evaluare a calităţii activităţilor desfăşurate de membrii comunităţii academice, în Universitatea din Piteşti se desfășoară conform Codului de asigurare a calității în Universitatea din Pitești. Codul stabileşte elementele componente ale structurii organizatorice ale Sistemului de Management al Calităţii şi prezintă atribuţiile şi direcţiile de acţiune ale acestor elemente. Codul de Asigurare a Calității reprezintă un document fundamental și este completat de regulamentele specifice privind organizarea și funcționarea structurilor specializate din cadrul Sistemului de Management al Calității. Codul de asigurare a calităţii în Universitatea din Piteşti cuprinde un set minim de principii, norme şi obiective pe baza cărora se desfăşoară acţiunile de evaluare a calităţii activităţilor desfăşurate de membrii comunităţii academice. 

Manualul Calității reprezintă document fundamental în cadrul Universității din Pitești, care are drept scop descrierea Sistemului de Management al Calităţii proiectat, documentat, implementat, menţinut şi îmbunătăţit continuu. 

MANUALUL CALITĂȚII

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

În cadrul Universității din Pitești, coordonarea și realizarea activităților de asigurare și evaluare a calității aferente Sistemului de Management al Calității se face prin structuri specializate / responsabili, conform Codului de asigurare a calității, astfel:

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, la nivelul universităţii (CEAC-U).

Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare (CMCPU).

Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii, la nivelul facultăţilor (CEAC-F)

Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul programelor de studii (CEAC-P)

Responsabil de calitate la nivelul departamentului (RCD)

Responsabil de calitate la nivel de structură organizatorică, la nivel de structură administrativă şi suport (RC-SO/A/S)

 

 

Actualizat 21.11.2022

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.