Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Universitate cu grad de încredere ridicat

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE SI ARTE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE APLICATE

STRATEGIA DE CERCETARE 2017-2020

 

 

I. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale Departamentului de Limbi Straine Aplicate, desfăşurată în calitate de titulari ai departamentului şi membri ai Centrului de limbi straine LOGOS, se desfasoara pe 5 mari axe de cercetare:

Lingvistica teoretica si aplicata;

            - Limbaje de specialitate;

            - Traductologie;

            - Cultura si civilizatie anglofona, francofona;

            - Didactica limbilor straine

           

In cadrul acestor axe s-au dezvoltate mai multe teme de cercetare:

 

- Lingvistica teoretica si aplicata:

 • Abordari de epistemologie a lingvisticii ;
 • Gramatica imanenta a limbilor, modele si descrieri;
 • Descrierea mecanismelor discursului ;
 • Lingvistica juridica.

 

Limbaje de specialitate:

 • Limba engleza/limba franceza/limba germana de specialitate: limbaj juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-stiintific, limbaj literar;
 • Terminologie si amenajare lingvistica.

 

- Traductologie:

 • Teoria si practica traducerii ;
 • Traducere asistata de calculator.

 

Cultura si civilizatie anglofona, francofona:

 • Cultura, civilizatie si mentalitati contemporane.

 

- Didactica limbilor straine:

 • Didactica generala a limbilor straine;
 • Didactica limbilor straine pentru obiective specifice;
 • Didactica limbilor straine pentru obiective universitare;
 • Tehnologii informatice în didactica limbilor straine.

 

 

II. OBIECTIVE ALE ACTIVITATII DE CERCETARE

Obiectivele generale ale activitatii de cercetare a departamentului sunt urmatoarele:

- cresterea impactului activitatilor de cercetare prin publicarea de articole in reviste de prestigiu in domeniul filologic si de carti in edituri internationale recunoscute CNCS sau nationale clasificate CNCS ;

- dezvoltarea capacitatii de cercetare ;

- participarea la competitii de proiecte de cercetare nationale si internationale;

- implementarea rezultatelor cercetarii in activitatea didactica;

- corelarea activitatii de cercetare cu activitatea didactica;

- corelarea activitatii de cercetare cu specificul departamentului, al facultatii;

- implicarea studentilor in activitatile echipelor de cercetare;

- stimularea activitatii de cercetare in randul studentilor si formarea acestora in spiritul rigorii in cercetare, atat la nivelul studentilor filologi cat si la cel al studentilor nefilologi din universitate.

 

 

Planul intern de cercetare-dezvoltare LSA – FTLIA - 2018

Nr.

crt.

Direcţii de cercetare (D.C.)

Teme de cercetare (T.C.)

Colectiv de

cadre didactice

Colectiv de studenți

Rezultate estimate

Facultatea : Teologie, Litere, Istorie și Arte

CLS LOGOS - Departamentul : Limbi Străine Aplicate

1

Lingvistica teoretică și aplicată

Abordări de epistemiologie a lingvisticii

Laura Cîţu, Cristina Ungureanu, Florinela Serbanică, Ioana Cosma, Silvia Boncescu, Nicoleta Mincă

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Gramatica imanentă a limbilor, modele şi descrieri

Florinela Serbanică, Mirela Costeleanu, Ana-Marina Tomescu, Bianca Dabu, Angela Iconaru,   Adina Matrozi, Ana-Maria Ionescu

 

Descrierea mecanismelor discursului

Laura Cîţu, Florinela Serbanică, Ana-Maria Ionescu, Silvia Boncescu, Laura Ionică, Cristina Ilinca

 

Lingvistica juridică

Laura Cîţu, Matrozi Adina, Ana-Marina Tomescu, Florinela Serbanică, Nicoleta Mincă, Andreea Moise

 

2

Limbaje   de specialitate

Limba engleză/limba franceză/limba germană de specialitate: limbaj  juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-ştiinţific, limbaj literar

Ana-Marina Tomescu

Adina Matrozi, Bianca Dabu, Cristina Ungureanu, Nicoleta Mincă, Raluca Niţu, Mirela Costeleanu, Cristina Ilinca, Mirela Ivan, Carmen Bîzu, Angela Iconaru, Andreea Moise

Vlad Tudor, LSTAC I

 

 

 

 

 

 

 

 

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Terminologie şi amenajare lingvistică

Laura Ionică, Carmen Bîzu, Ana-Marina Tomescu, Irina Aldea, Gisela Cumpenaşu, Andreea Moise

Tomescu Denisa, LSTAC I

Burcea Irina, LMA III

3

Traductologie

Teoria şi practica traducerii

Irina Aldea, Cristina Ilinca, Laura Cîţu, Bianca Dabu, Adina Matrozi, Lect.univ.dr. Mirela Ivan, Gisela Cumpenaşu, Laura Ionică

Gheorghe Alexandra, LMA II

Ionescu Cătălin, LMA II

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Traducere asistată de calculator

Cristina Ungureanu

Cristina Ilinca, Ana-Maria Ionescu, Raluca Niţu, Mirela Ivan, Carmen Bîzu

 

4

Cultură şi civilizaţie anglofonă, francofonă

Cultură, civilizaţie şi mentalitati contemporane

Raluca Niţu, Ioana Cosma, Irina Aldea,

Cristina Ungureanu, Ana-Maria Ionescu, Silvia Boncescu, Ioana Cosma

Predescu Maria, LMA I

Lupescu Andreea, LMA I

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

5

Didactica limbilor străine

Didactica generală a limbilor străine

 

Bianca Dabu, Angela Iconaru, Cristina Ilinca, Andreea Moise, Nicoleta Mincă, Mirela Costeleanu

Antal Carmen, LSTAC I

Cărţi

Manuale – suport de curs

Articole cotate/indexate ISI/BDI, în reviste de specialitate sau în volumele conferințelor naționale/internaționale

Proiecte

 

 

Didactica limbilor străine pentru obiective specifice

(Limba franceză - FLE, FOS, FOU)

(Limba engleză - ESP, EAP)

Raluca Niţu, Ana-Maria Ionescu, Bianca Dabu, Nicoleta Mincă, Mirela Ivan, Carmen Bîzu, Silvia Boncescu

Iordache Raluca, LSTAC I

Nedea Georgiana, LMA III

Tradiţie şi inovaţie în didactica limbilor străine

Florinela Serbanică, Mirela Ivan, Ioana Cosma, Angela Iconaru,

Gisela Cumpenaşu, Mirela Costeleanu, Andreea Moise

Alexe Laura, LSTAC I

Tehnologii informatice în didactica limbilor străine

   Irina Aldea, Nicoleta     Mincă, Ana-Marina Tomescu, Ioana Cosma

Şerbănică Maria, LSTAC I

 

 

III. AXE DE CERCETARE

 

AXA DE   CERCETARE I - LINGVISTICA TEORETICA SI APLICATA

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Abordari

de

epistemiologie a   lingvisticii

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Laura Citu

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

 

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Asist.univ.dr. Sorin Enea

 

Gramatica imanenta a limbilor, modele si descrieri

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Conf.univ.dr.  Adina Matrozi

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Descrierea mecanismelor   discursului

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Conf.univ.dr.  Laura Citu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Lect.univ.dr. Laura Ionica

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lingvistica   juridica

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. 

Laura Citu

Conf.univ.dr. 

Matrozi Adina

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Lect.univ.dr. Maciu Andreea

 

 

AXA DE   CERCETARE II - Limbaje   de specialitate

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Limba engleza/limba franceza/limba germana de specialitate:limbaj   juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-stiintific, limbaj literar

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Lect.univ.dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Terminologie si amenajare lingvistica

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.univ.dr. Laura Ionica

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr. Gisela Cumpenasu

Lect.univ.dr. Andreea Moise

 

AXA DE   CERCETARE III - Traductologie

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Teoria si practica traducerii

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr.

Irina Aldea

Lect.univ.dr. Ilinca   Cristina

Conf.univ.dr. Laura Citu

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Conf.univ.dr. Adina Matrozi

 

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr.   Gisela Cumpenasu

Lect.univ.dr. Laura Ionica

Asist.univ.dr. Sorin Enea

 

Traducere asistata de calculator

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Lect.univ.dr.  Cristina Ilinca

Lect.univ.dr.   Ana-Maria Ionescu

Conf.univ.dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

 

AXA DE   CERCETARE IV - Cultura si civilizatie anglofona,  francofona

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Cultura, civilizatie si   mentalitati contemporane

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf. univ. dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Conf.univ.dr. Cristina Ungureanu

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

 

AXA DE CERCETARE V - DIDACTICA LIMBILOR STRAINE

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Didactica generala a limbilor straine

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Bianca Dabu

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Cristina Ilinca

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Asist.univ.dr. Sorin Enea

Didactica limbilor straine   pentru obiective specifice

(Limba franceza - FLE, FOS, FOU)

(Limba engleza - ESP, EAP)

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Conf. univ. dr. Bianca Dabu

Lect.univ.dr. Nicoleta Minca

Conf. univ. dr. Raluca Nitu

Lect.univ.dr. Ana-Maria Ionescu

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Carmen Bizu

Lect.univ.dr. Silvia Boncescu

Traditie si inovatie în didactica limbilor   straine

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.univ.dr. Florinela Serbanica

Lect.univ.dr. Mirela Ivan

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

Lect.univ.dr. Angela Iconaru

Lect.univ.dr. Gisela Cumpenasu

Lect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Lect.univ.dr. Andreea Moise

Asist.univ.dr. Sorin Enea

Tehnologii informatice în didactica   limbilor straine

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati din tara si strainatate din domeniu

 

 

Conf.univ.dr. Irina Aldea

Lect.univ.dr.

Nicoleta Minca

Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Lect.univ.dr. Ioana Cosma

 

Director de departament,

Conf.univ.dr. Laura Citu

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.