Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

MASTER PSIHOLOGIE CLINICĂ – EVALUARE ȘI INTERVENȚIE

 

FINALIZARE STUDII-EXAMEN DE DISERTAȚIE

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2024

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2023

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2020-2022

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2021

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2018-2020

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CICLUL UNIVERSITAR 2017-2019

 

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

Programul de studii universitare de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție funcţonează în cadrul Universităţii din Piteşti începând cu anul universitar 2011-2012, sub coordonarea Departamentului de Psihologie, Istorie și Științe ale Comunicării şi prin colaborarea cu alte departamente ale Universităţii din Piteşti.

 

Masterul a fost acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data 23.06.2011, prin OM nr. 4945/ 9.08.2012.

 

Misiunea programului de studii universitare de master – Psihologie clinică – evaluare și intervenție

Misiunea specializării este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Programul de master în Psihologie clinică – evaluare și intervenție face parte din domeniul de studii Psihologie. Prin planul de învăţământ, programele analitice şi obiectivele pe care şi le propune programul de master urmărește să asigure o pregătire profesională avansată a masteranzilor în domeniul psihologiei clinice, în spiritul paradigmei scientist-practitioner.

 Această misiune se reflectă în planul de învăţământ, astfel încât prin conţinutul lui să se realizeze compatibilitatea curriculară în conţinut cu alte facultăţi de profil din Uniunea Europeană.

Exercitarea profesiei de psiholog în specialitatea psihologie clinică se realizeaza in baza unui atestat de libera practica eliberat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie, institutia care gestioneaza in baza reglementarilor legale in vigoare, serviciile profesionale oferite de psihologii romani.

 

Obiectivele generale ale programului de studii

            Obiectivele specifice ale programului de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție urmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii competenţelor profesionale.

La terminarea acestui program de studii, absolventul va trebui:

- să fie familiarizat cu aspectele legale, etice și profesionale ale practicii din domeniul psihologiei clinice;

- să realizeze un demers de cercetare în psihologie clinică

- să realizeze un psihodiagnostic clinic complet al funcțiilor psihice ale persoanei

- să proiecteze și să implementeze un program de intervenție psihologică în psihologia clinică

 Psihologul clinician are următoarele competenţe generale:

1. Cunoaştere a bazei teoretice şi a eticii profesionale în psihologia clinică; 2. Psihodiagnostic şi evaluare clinică; 3. Intervenţie/asistenţă/consultanţă psihologică; 4. Cercetare; 5. Educaţie şi training (formare profesională).

Competenţele prezentate sunt conţinute în unităţile de competenţă caracteristice ocupaţiilor de psiholog în specialitatea psihologie clinică, asistent de cercetare în psihologie clinică.

 

Competenţele profesionale dobândite de către absolvenţii Programului de studii Psihologie clinică sunt:

• Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei clinice, 

• Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie clinică, 

• Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie clinică, 

• Evaluarea psihologică clinică a individului,

• Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice clinice,

• Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei clinice,

 

Competenţe transversale:

• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei,

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice,

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

 

La sfârşitul ciclului de studii universitare de master cu durata de 2 ani, absolvenţii primesc Diploma de master în psihologie clinică – evaluare și intervenție şi competenţele necesare pentru a susține examenul pentru treapta de specializare psiholog clinician autonom, în raport cu prevederile Legii 213 şi reglementărilor Colegiului Psihologilor din România. 

Supervizarea, în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se realizează prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formări profesionale oferite de instituţii agreate de Colegiul Psihologilor din România.

 

Ariile de competenţă dobândite în facultate permit practicarea profesiei de psiholog în următoarele specializarea Psiholog clinician în: spitale, policlinici, sanatorii, clinici de recuperare, forme independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

 

Absolvenţii programului de studii universitare de master vor accesa următoarele ocupaţii posibile conform „Clasificării Ocupaţiilor din România” – ISCO – 08: Asistent universitar - 231001; Conferenţiar universitar - 231002; Expert centre de perfecţionare - 231003; Lector universitar - 231004; Profesor universitar - 231006; Formator - 241205; Formator de formatori - 241207; Psiholog în specialitatea psihologie clinică - 244501; Psiholog - 244511; Cercetător în psihologie - 258501; Asistent de cercetare în psihologie – 258502.

Cunoştinţele, abilităţile și competenţele dobândite în cursul facultăţii au permis absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent.

 

Personalul didactic al programului de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție

Personalul programului de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție este format din 10 cadre didactice universitare: 1 profesor, 4 conferenţiari, 5 lectori.

Dintre cele 10 cadre didactice cu activităţi în cadrul programului de master, sunt 9 cadre didactice titulare şi 1 cadru didactic asociat.

Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor în domeniile disciplinelor din posturile ocupate. Toate cadrele didactice titulare în Universitatea din Piteşti, cu activităţi în cadrul programului de master, au pregătire pedagogică atestată.

Titularii de disciplină au elaborat cursuri, îndrumare de lucrări/proiecte sau alte lucrări necesare desfăşurării procesului de învăţământ, care acoperă programele analitice ale disciplinelor din post.

 

Continutul procesului de invatamant

Procesul de învăţământ pentru programul de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție cu durata de 2 ani se desfăşoară pe baza planului de învăţământ. Acest plan a fost elaborat astfel încât să respecte criteriile impuse de standardele ARACIS.

Pentru efectuarea vizitelor şi a stagiilor de practică, universitatea a încheiat convenţii ferme de colaborare cu organizaţii din judeţul Argeş.

 

Admiterea

La programul de master Psihologie clinică – evaluare și intervenție, recrutarea studenţilor se face prin proceduri de admitere proprii. În ultimii 5 ani, numărul de studenţi înmatriculaţi în anul I master a variat între 40 şi 50. Pentru admiterea în anul I universitar 2016-2017 modalitatea de clasificare la concursul de admitere a fost următoarea:

40% nota examen (sustinerea unui interviu motivational);

30% media la examenul de licenta;

30% media multianuala a anilor de studiu la licenta

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.