Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

INDICATORI REALIZAȚI ÎN ETAPA 1

 

PROIECT COMPONENT 1: Studii, metode și sisteme pentru detecția stresului hidric și biocenotic în horticultură

 

Studiu privind modul, condițiile de apariție și modul de manifestare  a stresului hidric și biocenotic  din pomicultură și viticultură

Indicatori realizați: Raport comun privind condițiile de apariție și modul de manifestare a stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură.

 

Metode de depistare, parametri ce trebuie monitorizați, sisteme electronice de depistarea stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură

Indicatori realizați: Raport privind metodele folosite, setul de parametri ce vor fi monitorizați, echipamentele electronice ce ar trebui să facă parte din sistemul de monitorizare în depistarea stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură.

 

Metode de alarmare, prevenție și diminuarea efectelor apariției stresului hidric și biocenotic  din pomicultură și viticultură

Indicatori realizați: Raport privind metodele de avertizare și totalitatea acțiunilor ce ar trebui întreprinse pentru diminuarea condițiilor de apariție a stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură.  

 

PROIECT COMPONENT 2: Actualizarea cunoştinţelor privind stresul hidric şi biocenotic din pomicultură şi viticultură în condiţiile schimbărilor climatice. Formularea şi verificarea de ipoteze privind măsurile tehnologice de limitare a efectelor negative ale stresului hidric şi biocenotic

 

Actualizarea cunoştinţelor privind stresul hidric şi biocenotic din pomicultură

Indicatori realizați:  Studiu privind stresul hidric şi biocenotic din pomicultură

 

Actualizarea cunoştinţelor privind stresul hidric şi biocenotic din viticultură

Indicatori realizați: Studiu privind stresul hidric şi biocenotic din viticultură

 

Elaborarea modelelor experimentale în pomicultură

Indicatori realizați: 2 Modele experimentale în pomicultură

 

Elaborarea modelelor experimentale în viticultură

Indicatori realizați: Model experimental în viticultură

 

Elaborarea planurilor şi modelelor experimentale. Dispozitive prototip

Indicatori realizați: proiect dispozitiv prototip pentru monitorizarea stresului hidric şi biocenotic în pomicultură şi viticultură

 

PROIECT COMPONENT 3: Dezvoltarea de strategii și protocoale moderne pentru obținerea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate în vederea aplicațiilor țintă


Colectarea și prelucrarea materialului vegetal necesar obținerii extractelor, localizarea GPS, pregătirea și înregistrarea exemplarelor voucher, caracterizarea biotopului

Indicatori realizați: Raport privind colectarea si prelucrarea materialului vegetal, localizarea GPS, pregătirea și înregistrarea exemplarelor voucher, caracterizarea biotopului

 

Selectarea celor mai promițătoare materiale vegetale, pentru obținerea de extracte bio-active și pentru fitosinteza de nanostructuri bio-active

Indicatori realizați: Raport de evaluare a materialului vegetal colectat

 

Dezvoltarea de protocoale de laborator pentru obținerea și caracterizarea analitică a extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate

Indicatori realizați: Metodologie de laborator privind obținerea și caracterizarea analitică a extractelor și a amestecurilor nanostrucurate

 

Dezvoltarea de protocoale de laborator pentru caracterizarea extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate din punct de vedere al toxicității  pe sisteme biologice unicelulare și pluricelulare, vegetale și animale: teste pe spori de pteridofite, teste pe Paramecium sp., testul Allium, testul Triticum, teste pe alte plante, teste pe  liniile de șoareci CD1

Indicatori realizați: Metodologie de laborator privind caracterizarea extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate din punct de vedere al toxicității

 

Studiu privind impactul diferitelor extracte vegetale și selectarea substanțelor active cu eficacitate sporită asupra principalelor boli micotice și bacteriene care afectează cultura mărului pre și post-recoltă

Indicatori realizați: Studiu privind impactul extractelor asupra bolilor din cultura mărului

 

Testări preliminare de laborator privind eficacitatea extractelor vegetale și a amestecurilor nanostructurate asupra principalelor boli care afectează cultura mărului, care vor sta la baza stabilirii modelului experimental

Indicatori realizați: Raport de testare a eficacității extractelor vegetale și a amestecurilor nanostructurate asupra principalelor boli care afectează cultura mărului

 

Studiu privind selectarea compușilor bioactivi cu rol fitoterapeutic în combaterea agenţilor patogeni ai viței-de-vie

Indicatori realizați: Raport privind  compușii bioactivi cu rol fitoterapeutic în combaterea agenţilor patogeni ai viței-de-vie

 

Studiu privind impactul extractelor vegetale și al amestecurilor nanostructurate asupra principalelor boli micotice care afectează cultura viței-de-vie

Indicatori realizați: Raport  privind efectul fitoterapeutic al extractelor vegetale și al amestecurilor nanostructurate asupra principalelor boli micotice ale viței-de-vie

 

Dezvoltarea de protocoale de laborator pentru caracterizarea extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate din punct de vedere al eficienței antimicrobiene in vitro

Indicatori realizați: Metodologie de laborator privind  caracterizarea extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate din punct de vedere al eficienței antimicrobiene in vitro

 

Diseminarea pe scară largă a rezultatelor

Indicatori realizați: Diseminarea rezultatelor: 2 Manifestări științifice internaționale; 1 lucrare BDI

 

PROIECT COMPONENT 4: Studiu privind realizarea unor procedee de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură, pentru obţinerea unor produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată

 

Studiu privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie cu fluide supercritice

Indicatori realizați: 1studiu

 

Studiu privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie asistate cu ultrasunete

Indicatori realizați: 1 studiu

 

Studiu teoretic privind identificarea compuşilor bioactivi cu potenţial nutraceutic din resursele vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Indicatori realizați: 1 Studiu

 

Formularea unor produse nutraceutice cu conţinut standardizat de compuşi bioactivi rezultaţi din procesarea avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Indicatori realizați: 1 Plan de experimente

 

Formularea unei metodologii de caracterizare fizico-chimică a  compuşilor bioactivi cu potenţial nutraceutic rezultaţi din etapele de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură în vederea validării tehnologiilor

Indicatori realizați: 1 documentație

 

Participări la conferințe:

 1. Development of recipes based on phytosynthesized nanoparticles to reduce biocenotic stress in horticultural crops, Fierascu Radu Claudiu, Fierascu Irina, Somoghi Raluca, Soare Liliana Cristina, Sutan Anca Nicoleta, Calinescu Mirela Florina, Vizitiu Diana Elena, Ungureanu Camelia 25th Congress of The Society of Chemist and Technologists of Macedonia, 18-23 septembrie, Ohrid, Macedonia;
 2. Phytosynthesis of metallic nanoparticles using indigenous vegetal materials: from previous experience to future applications, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Liliana Cristina Soare, Mirela Florina Calinescu, Diana Elena Vizitiu, Camelia Ungureanu, International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences 2018, Pitești, Romania
 3. Noble metal nanoparticles evaluation using nuclear techniques and other related methods, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Liliana Cristina Soare, 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanța, Romania;
 4. Phytosynthesised metallic nanoparticles: synthesis and applications in crop protection, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Liliana Cristina Soare, Anca Nicoleta Sutan, Camelia Ungureanu, SICHEM 2018, București
 5. Application of gamma radiation for the development of “green” products, Fierascu Irina, Fierascu Radu Claudiu, Lungulescu Eduard-Marius, Nicula Nicoleta, Somoghi Raluca, Avramescu Sorin Marius, Ungureanu Camelia, Sutan Anca Nicoleta, Soare Liliana Cristina, 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th International Congress on Biodiversity, ISCNP30 & ICOB10, 2018, Atena, Grecia.
 6. Development of recipes based on phytosynthesized nanoparticles for the protection of crops, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Raluca Somoghi, Liliana Cristina Soare, Anca Nicoleta Sutan, Mirela Florina Calinescu, Diana Elena Vizitiu, Camelia Ungureanu, PRIOCHEM XIV, București, Romania
 7. Soare Liliana Cristina. One Hundred Years of Pteridology in Romania.Simpozionul Internațional Tendințe Actuale în Științele Naturii, 19-21 aprilie 2018, Universitatea din Pitești, Book of Abstract, pp. 46.
 8. Soare Liliana Cristina, Şuţan Anca Nicoleta, Fierăscu Irina, Fierăscu Radu Claudiu, Gogoanţă Elena Biological Effects of Hydroalcoholic Extract of Lycopodium Annotinum L. (Lycopodiaceae, Pteridophyta). 14th International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM XIV, 10-12 October 2018, Bucharest, Book of Abstract, pp. 80.
 9. Camelia Ungureanu, Liliana Cristina Soare, Mirela Călinescu, Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, Isolation of Venturia inaequalis from Idared Apple Variety, 14th International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM XIV, 10-12 October 2018, Bucharest, Book of Abstract, pp. 79.
 10. Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Irina Elena Chican, Dana Simona Varasteanu, Liliana Cristina Soare, Metallic nanoparticles obtained through phytosynthesis – new advanced materials of the XXIst century, 9th edition of the International Conference "Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies" – ATOM-N 23 - 26 August 2018, Constanța, Romania.
 11. Alin Gh. Mazare ; Laurentiu M. Ionescu ; Daniel Visan ; Adrian I. Lita ; Gheorghe Serban, Embedded system for real time analysis of thermal images for prevention of water stress on plants, 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE),  ISBN: 978-1-5386-5731-7, ISSN: 2161-2536, DOI: 10.1109/ISSE.2018.8443604, 16-20 May 2018
 12. Laurentiu-Mihai Ionescu, Alin Mazare, Daniel Visan, Belu Nadia, Adrian-Ioan Lita, Intelligent Monitoring System To Combat Water Stress In Plant Crops, ECAI 2018 - International Conference – 10th Edition, 28 June -30 June, 2018
 13. Alin Gheorghiță Mazăre, Laurențiu Mihai Ionescu, Ioan Liță, Daniel Vișan, Nadia Belu, Mirela Gherghe, Intelligent monitoring and planning system for herbicidal processes in agricultural crops, 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), 25-28 October 2018
 14. Laurențiu Mihai Ionescu, Alin Gheorghiță Mazăre, Gheorghe Șerban, Daniel Visan, Adrian Ioan Lita, Intelligent command of an underground irrigation and fertilization system, 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), 25-28 October 2018
 15. Dorobăț L.M., Dobrescu C.M., Soare l.C, Conete D. M., Truta A., 2018. The River Basin Of Vâlsan – Component Geographic Space Of Făgăraş Mountains With A Large Biodiversity. Conferința Făgăraș Mountains – An Inventory Towards a New National Park, București, 10-11 decembrie 2018.
 16. Conferinţa internaţională "Tehnologii inovative pentru îmbinarea materialelor avansate - TIMA18", 1 – 2 Noiembrie, Timişoara, România;

    Lucrări în evaluare:

 1. Metallic nanoparticles obtained through phytosynthesis: new advanced materials of the XXIst century, Radu Fierascu, Irina Fierascu, Irina Chican, Dana Varasteanu, Liliana Cristiana Soare, SPIE Proceedings;
 2. Aconitum toxicum Reichenb. leaves alcoholic extract: influence of the phytosynthesis of noble metal nanoparticles on its cytotoxic and genotoxic effects, N.A. Sutana, D.S. Manolescu, R.C. Fierascu, A.M. Neblea, C. Sutan, C. Ducu, L.C. Soare, D. Negrea, S.M. Avramescu, I. Fierascu, Materials Science and Engineering C (jurnal ISI).
 3. Șutan A.N., Fierăscu I., Soare L.C., Fierăscu R.C., Deliu I, 2018. Phytochemical analysis and in vitro assessment of Polystichum setiferum extracts for their cytotoxic and antimicrobial activities. Caryologia (jurnal ISI).
 4. Topală Carmen Mihaela, Păunescu Alina, Soare Liliana Cristina, 2018. ATR-FTIR spectral analysis of ferns using as fingerprint for identification of fern species. Revista de Chimie, Bucharest (jurnal ISI).

     Lucrări publicate în reviste indexate BDI:

 1. Soare Liliana Cristina, 2018. One Hundred Years of Pteridology in Romania.Current Trends in Natural Sciences. Vol. 7(14): 6-11 (Index Copernicus International, DOAJ, CAB).

     Participări la Saloane de Inventică:

 1. - European Exhibition of Creativity and Innovation 2018, Iasi - Development of vegetal extracts and innovative phytosynthesized nanostructured mixtures with phytotherapeutic applications to reduce biocenotic stress in horticultural crops, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Liliana Cristina Soare, Mirela Florina Calinescu, Diana Elena Vizitiu, Camelia Ungureanu;
 2. Salonul Internațional de Invenții si Inovații „Traian Vuia” 2018, Timisoara - Dezvoltarea de extracte vegetale si amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicatii fitoterapeutice in vederea diminuarii stresului biocenotic in culturile horticole, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Liliana Cristina Soare;
 3. The International Exhibition of Inventics INVENTICA 2018, Iasi - Development of vegetal extracts and innovative phytosynthesized nanostructured mixtures with phytotherapeutic applications to reduce biocenotic stress in horticultural crops, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Liliana Cristina Soare, Mirela Florina Calinescu, Diana Elena Vizitiu, Camelia Ungureanu.

    Workshop-uri:

 1. Workshop organizat de partenerul UPIT - 20 aprilie 2018, Universitatea din Pitești - prima întâlnire a consorțiului.
 2. Organizare Workshop (UPIT) în cadrul activităților organizate de Cercul profesorilor de biologie din Alexandria, la Universitatea din Pitești, 21.05.2018, Prezentare în cadrul workshopului: Current trends in pteridophyte extracts: from plant to nanoparticles.
 3. Partenerul INCDCP-ICECHIM a organizat in cadrul conferintei internationale Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM - editia XIV, workshop- ul “Innovative Valorization of Autochthonous Vegetal Resources”, in data de 11.10.2018, la Biblioteca Universitatii Politehnica Bucuresti (PRIOCHEM Book of Abstracts, pp. 132)

   Participare la târguri internaționale:

 1. Târgul Internațional ZR-BizNet 2018, Zrenjanin, Serbia, 20 – 22 septembrie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează o misiune economică la Zrenjanin (Serbia), de participare la Târgul Internațional ZR-BizNet 2018, continuare sub o nouă denumire a tradiționalului Târg de Inovare și Antreprenoriat INOCOOP. Manifestarea expozițională este organizată de Municipalitatea Zrenjanin, Camera Regională de Comerț și Industrie a Districtului Administrativ Banatul Central Zrenjanin, Asociația Generală a Antreprenorilor și Uniunea Patronală din Zrenjanin.
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.