Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PROIECT COMPLEX

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată - BIOHORTINOV

 

Program comun CDI_6PCCDI

 

REZUMATUL ETAPEI a 3-a

Obiectivele generale ale Etapei au fost:  

*Proiectarea, realizarea și testarea sistemului electronic pilot și definirea algoritmilor inteligenți de prelucrare a datelor și generare de avertismente,

*Perfecţionarea echipamentelor şi a metodologiei de diagnoză timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură şi viticultură,

*Experimentarea la scară mărită a soluțiilor propuse pentru dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice,

*Elaborarea şi validarea în condiţii de laborator a ansamblului unei tehnologii de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură, pentru obţinerea de produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată.

Aceste obiective au fost îndeplinite prin realizarea activităților și obținerea indicatorilor de realizare de mai jos:

§Proiectarea și realizarea unui sistem electronic pilot pentru monitorizarea parametrilor și transmiterea datelor ce pot determina apariția stresului hidric și biocenotic  în  pomicultură și viticultură,

§Crearea sistemului software care prelucrează datele primite pe baza algoritmilor proiectați și care generează avertismentele și măsurile pentru diminuarea efectelor apariției stresului hidric și biocenotic  din  pomicultură și viticultură,

§Colectarea datelor pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură, in al doilea an de experimentare,

§Workshop pentru diseminarea rezultatelor finale inclusiv cu participarea entităţilor interesate din mediul economic,

§ Ridicarea la scară a modelului propus pentru obținerea de extracte naturale active, §Ridicarea la scară a modelului propus pentru obținerea de amestecuri nanostructurate, §Experimentarea modelului propus în anul 2, 

§Verificarea eficacității extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate in spații protejate și depozit. Extinderea lor in livadă, §Experimentarea modelului propus în  anul 2,

§Verificarea eficacității extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate în spații protejate și depozit, §Extinderea lor în plantația de viță de vie,

§Testarea extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate prin determinarea Concentrației Minime Inhibitorii (CMI), determinarea activității antimicrobiene prin metoda Kirby-Bauer și prin metode alternative, analiza microorganismelor supuse tratamentului,

§Integrarea componentelor tehnologiei de procesare primară existente cu componentele tehnologiei de procesare avansată pentru a stabili funcţionalitatea ansamblului,

§Validarea modelelor de laborator a produselor nutraceutice obţinute,

§ Diseminare.

Structura ofertei de servicii de cercetare și tehnologice a centrelor de cercetare implicate este prezentată în platforma Erris.

UPIT: Centrul de Cercetări pentru Protecția Naturii: https://erris.gov.ro/CCPN

CENTRUL DE CERCETARE „MODELAREA ȘI SIMULAREA PROCESELOR ȘI SISTEME“ - CCMSPS: http://erris.gov.ro/CENTRUL-DE-CERCETARE-MODELAR

CENTRUL REGIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MATERIALE, procese și produse inovative dedicate industriei auto (CRC & D-Auto) REGIONAL DE CENTRUL Cercetare-Dezvoltare pentru MATERIALE, Procese si produse Inovative INDUSTRIEI DE AUTOMOBILE DESTINATE (CRC & D -Auto): https://erris.gov.ro/CENTRUL-REGIONAL-DE-CERCETAR

P1. ICDP Piteşti Mărăcineni: https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-DE-CERCETARE-DEZV Laboratorul Tehnologii Pomicole şi Protecţia Plantelor: https://erris.gov.ro/Orchard-Technologies-and-Pla

P2.INCDBH Ștefănești, Argeș: https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DE-CERCE-34 şi https://erris.gov.ro/--ELISA-Stat-Fax-4200-plate-

P3.INCDCP-ICECHIM București: https://erris.gov.ro/EMERGING-NANOTECHNOLOGIES

P4.UPB București: https://erris.gov.ro/Bioelectrochem---UPB

P5.SCDP Constanța: http://www.cercetarepomicola-constanta.ro/index.htm

Laboratorul Tehnologii Pomicole şi Protecţia Plantelor http://www.cercetarepomicolaconstanta.ro/FRUIT%20GROWING%20TECHNOLOGIES_en.htm

P6.UMF Craiova: Centrul de Cercetare a Medicamentului: https://erris.gov.ro/UNIVERSITATEA-DE-MEDICINA-SI-4

P7.ISIM Timișoara: Centrul de Excelență în Sudarea cu Ultrasunete: https://erris.gov.ro/ISIM

Locuri de munca susținute prin program, inclusiv resursa umană nou angajată: în anul 2020, la realizarea Etapei 3 au participat 50 de cercetători din cele 8 instituții membre ale consorțiului, 11 tehnicieni, 16 cercetători nou angajați. 

Prezentarea valorificării/imbunătățirii competențelor/resurselor existente la nivelul consorțiului (cecuri): au fost realizate stagii de pregătire profesională a tinerilor de la partenerul ICDP Pitești.

Sinteza rezultatelor diseminării: două workshop-uri organizate, prin participarea la patru saloane internaționale de inventică, articole publicate in reviste indexate/cotate ISI-7, articole acceptate în reviste indexate/cotate ISI-1, articole în evaluare în reviste indexate/cotate ISI-2, articole publicate in reviste indexate BDI-6, articole acceptate in reviste indexate BDI-4, articole în evaluare în in reviste indexate BDI-1, cereri de brevete naționale-1, participări la conferințe-15, capitole în cărți la edituri internaționale-3, târguri expoziționale-3, lucrări de licență și proiecte de diplomă-4, disertații-3, premii la saloanele de inventică etc.

CONCLUZIE: Conform raportului de etapă, toate activităţile planificate în anul 2020 au fost realizate integral fiind îndeplinți 100% indicatorii de rezultat propuși la nivelul celor patru proiecte componente, precum și la nivelul proiectului complex. Au fost îndepliniți indicatori suplimentari în ceea ce privește diseminarea rezultatelor.

 

PROIECT COMPONENT 1. Sistem electronic complex pentru monitorizarea condițiilor de apariție a stresului hidric și biocenotic cu algoritmi inteligenți de prelucrarea datelor pentru avertizare și prevenirea acestuia în horticultură

Obiectivul general al etapei - Proiectarea, realizarea și testarea sistemului electronic pilot și definirea algoritmilor inteligenți de prelucrare a datelor și generare de avertismente.

Activitatea Act 3.1 - Proiectarea și realizarea unui sistem electronic pilot pentru monitorizarea parametrilor și transmiterea datelor ce pot determina apariția stresului hidric și biocenotic  în  pomicultură și viticultură, Crearea sistemului software care prelucrează datele primite pe baza algoritmilor proiectați și care generează avertismentele și măsurile pentru diminuarea efectelor apariției stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură.

Indicatori de realizare: Documentația tehnică a sistemului pilot de monitorizare. O lucrare științifică publicată într-o conferință de specialitate, realizarea unei lucrări de disertație.

 

PROIECT COMPONENT 2. Cuantificarea multisenzorială a stresului hidric și biocenotic din pomicultură şi viticultură prin fitomonitorizare şi avertizare timpurie în condiţiile schimbărilor climatice (QM_WABISPOMVIT)

ETAPA 3: Perfecţionarea echipamentelor şi a metodologiei de diagnoză timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură şi viticultură.

Obiectivul general al etapei - Perfecţionarea echipamentelor şi a metodologiei de diagnoză timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură şi viticultură.

Activitatea Act 3.2 - Colectare date pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în pomicultură, în al doilea an de experimentare.

Activitatea Act 3.3 - Colectare date pentru diagnoza timpurie a stresului hidric şi biocenotic în viticultură, in al doilea an de experimentare.

Activitatea Act 3.4 - Workshop pentru diseminarea rezultatelor finale inclusiv cu participarea entităţilor interesate din mediul economic.

Indicatori de realizare: 1 Raport de experimentare. 2 Set de indicatori pentru diagnoză timpurie monitorizarea stresului hidric și biocenotic în pomicultură şi viticultură. 2 Bază de date pentru diagnoza timpurie și prognoza stresului hidric și biocenotic în pomicultură şi viticultură. 4 comunicări științifice.

 

PROIECT COMPONENT 3. Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

Obiectivul general al etapei - Experimentarea la scară mărită a soluțiilor propuse. Pentru realizarea obiectivelor proiectului 6PCCDI etapa 3/2020 activitățile proiectului au fost desfășurate după cum urmează:

Activitatea Act 3.5 - Ridicarea la scară a a modelului propus pentru obținerea de extracte naturale active Indicatori de realizare: model funcțional

Activitatea Act 3.6 - Ridicarea la scară a modelului propus pentru obținerea de amestecuri nanostructurate Indicatori de realizare: model funcțional

Activitatea Act 3.7 - Experimentarea modelului propus în anul 2. Verificarea eficacității extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate în spații protejate și depozit. Extinderea lor în livadă - Indicator de realizare: Secvența tehnologică

Activitatea Act 3.8 – Experimentarea modelului propus in anul 2. Verificarea eficacității extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate în spatii protejate și depozit. Extinderea lor în plantația de viță de vie - Indicator de realizare: Secvența tehnologică

Activitatea Act 3.9 – Testarea extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate prin determinarea Concentrației Minime Inhibitorii (CMI), determinarea activității antimicrobiene prin metoda Kirby-Bauer și prin metode alternative, analiza microorganismelor supuse tratamentului. - Indicator de realizare – Raport de evaluare a capacității antimicrobiene a extractelor și amestecurilor nanostructurate

Activitatea Act. 3.10 – Diseminare

 

PROIECT COMPONENT 4. Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale autohtone

Etapa 3. Elaborarea şi validarea în condiţii de laborator a ansamblului unei tehnologii de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură, pentru obţinerea de produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată

Obiectivul general al etapei - Elaborarea şi validarea în condiţii de laborator a ansamblului unei tehnologii de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură, pentru obţinerea de produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată.

Activitatea Act 3.11 - Integrarea componentelor tehnologiei de procesare primară existente cu componentele tehnologiei de procesare avansată pentru a stabili funcţionalitatea ansamblului Indicatori de realizare: Raport de testare

Activitatea Act 3.12 - Validarea modelelor de laborator a produselor nutraceutice obţinute – Indicatori de realizare: Raport de testare.

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.