Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ETAPA I.

 

PROIECT COMPONENT 1: Studii, metode și sisteme pentru detecția stresului hidric și biocenotic în horticultură

Rezultate așteptate: Stabilirea condițiilor de apariție, modul de manifestare și acțiuni necesare pentru diminuarea efectelor apariției stresului hidric și biocenotic în horticultură.
 

ACTIVITĂȚI/PARTENERI

 

Studiu privind modul, condițiile de apariție și modul de manifestare  a stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură

Parteneri:

Pr. 1 - P1 - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

Pr. 1 - P2 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

Pr. 1 - P3 - STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ CONSTANȚA

 

Metode de depistare, parametri ce trebuie monitorizați, sisteme electronice de depistare a stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură

Parteneri:

Pr. 1 - IC - UNIVERSITATEA PITEȘTI

Pr. 1 - P1 - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

Pr. 1 - P2 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

 

Metode de alarmare, prevenție și diminuarea efectelor apariției stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură.

Parteneri:

Pr. 1 - IC - UNIVERSITATEA PITEȘTI

Pr. 1 - P1 - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

Pr. 1 - P2 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

Pr. 1 - P3 - STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ CONSTANȚA

 

PROIECT COMPONENT 2: Actualizarea cunoştinţelor privind stresul hidric şi biocenotic din pomicultură şi viticultură în condiţiile schimbărilor climatice. Formularea şi verificarea de ipoteze privind măsurile tehnologice de limitare a efectelor negative ale stresului hidric şi biocenotic
 

Rezultate așteptate: Actualizarea cunoştinţelor privind stresul hidric şi biocenotic. Elaborare de modele experimentale în pomicultură și viticultură. Proiectarea testarea dispozitivelor de monitorizare
 

ACTIVITĂȚI/PARTENERI

 

Actualizarea cunoştinţelor privind stresul hidric şi biocenotic din pomicultură

Parteneri:

Pr. 2 - IC - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

Pr. 2 - P2 - STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ CONSTANȚA


Actualizarea cunoştinţelor privind stresul hidric şi biocenotic din viticultură

Parteneri:

Pr. 2 - P1 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

 

Elaborarea modelelor experimentale în pomicultură

Parteneri:

Pr. 2 - IC - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

Pr. 2 - P2 - STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ CONSTANȚA

 

Elaborarea modelelor experimentale în viticultură

Parteneri:

Pr. 2 - P1 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFANEȘTI-ARGEȘ

 

Elaborarea planurilor şi modelelor experimentale. Dispozitive prototip

Parteneri:

Pr. 2 - P3 - UNIVERSITATEA PITEȘTI

 

PROIECT COMPONENT 3: Dezvoltarea de strategii si protocoale moderne pentru obținerea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate în vederea aplicațiilor țintă

 

Rezultate așteptate: Dezvoltarea de metode moderne pentru obținerea și caracterizarea extractelor și amestecurilor nanostructurate

 

ACTIVITĂȚI/PARTENERI

 

Colectarea și prelucrarea materialului vegetal necesar obținerii extractelor, localizarea GPS, pregătirea și înregistrarea exemplarelor voucher, caracterizarea biotopului

Parteneri: 

Pr. 3 - P1 - UNIVERSITATEA PITEȘTI

 

Selectarea celor mai promițătoare materiale vegetale, pentru obținerea de extracte bio-active și pentru fitosinteza de nanostructuri bio-active

Parteneri:

Pr. 3 - IC - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI

 

Dezvoltarea de protocoale de laborator pentru obținerea și caracterizarea analitică a extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate

Parteneri:

Pr. 3 - IC - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI

 

Dezvoltarea de protocoale de laborator pentru caracterizarea extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate din punct de vedere al toxicității  pe sisteme biologice unicelulare și pluricelulare, vegetale și animale: teste pe spori de pteridofite, teste pe Paramecium sp., testul Allium, testul Triticum, teste pe alte plante, teste pe  liniile de șoareci CD1

Parteneri: 

Pr. 3 - P1 - UNIVERSITATEA PITEȘTI

 

Studiu privind impactul diferitelor extracte vegetale și selectarea substanțelor active cu eficacitate sporită asupra principalelor boli micotice și bacteriene care afectează cultura mărului pre și post-recoltă

Parteneri: 

Pr. 3 - P2 - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

 

Testări preliminare de laborator privind eficacitatea extractelor vegetale și a amestecurilor nanostructurate asupra principalelor boli care afectează cultura mărului, care vor sta la baza stabilirii modelului experimental

Parteneri:

Pr. 3 - P2 - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

 

Studiu privind selectarea compușilor bioactivi cu rol fitoterapeutic în combaterea agenţilor patogeni ai viței-de-vie

Parteneri:

Pr. 3 - P3 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

 

Studiu privind impactul extractelor vegetale și al amestecurilor nanostructurate asupra principalelor boli micotice care afectează cultura viței-de-vie

Parteneri:

Pr. 3 - P3 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

 

Dezvoltarea de protocoale de laborator pentru caracterizarea extractelor naturale și a amestecurilor nanostructurate din punct de vedere al eficienței antimicrobiene in vitro

Parteneri:

Pr. 3 - P4 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

 

Diseminarea pe scară largă a rezultatelor

Parteneri: 

PR. 3 - IC - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI

PR. 3 - P1 - UNIVERSITATEA PITEȘTI

 

PROIECT COMPONENT 4: Studiu privind realizarea unor procedee de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură, pentru obţinerea unor produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată

 

Rezultate așteptate: Studii privind aplicaţiile considerate şi analiza acestora în vederea argumentării conceptului. Proiectarea de experimente pentru coroborarea rezultatelor fundamentale privind potenţialul resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură pentru produse nutraceutice.
Metodologie de caracterizare fizico-chimică.

 

ACTIVITĂȚI/PARTENERI

 

Studiu privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie cu fluide supercritice

Parteneri: 

Pr. 4 - IC - UNIVERSITATEA PITEȘTI

 

Studiu privind procesarea avansată a plantelor prin tehnici de extracţie asistate cu ultrasunete

Parteneri: 

Pr. 4 - P1 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIȘOARA

 

Studiu teoretic privind identificarea compuşilor bioactivi cu potenţial nutraceutic din resursele vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Indicatori de realizare: 1 Studiu

Parteneri: 

Pr. 4 - P3 - INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ MĂRĂCINENI

Pr. 4 - P4 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

 

Formularea unor produse nutraceutice cu conţinut standardizat de compuşi bioactivi rezultaţi din procesarea avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură

Parteneri: 

Pr. 4 - IC - UNIVERSITATEA PITEȘTI

Pr. 4 - P2 - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CRAIOVA

 

Formularea unei metodologii de caracterizare fizico-chimică a  compuşilor bioactivi cu potenţial nutraceutic rezultaţi din etapele de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură în vederea validării tehnologiilor

Parteneri: 

Pr. 4 - IC - UNIVERSITATEA PITEȘTI

Pr. 4 - P2 - UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE CRAIOVA

Pr. 4 - P5 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI   

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.