Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

ORGANIZEAZĂ CURSURI DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN

  1. MATEMATICĂ
  2. INFORMATICĂ

PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 SUNT:

  1. CONVERSIE ÎN INFORMATICĂ- Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență diferit de domeniul fundamental al INFORMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] – DURATA DE 4 SEMESTRE (Taxa: 1300 lei pe semestru);
  1. CONVERSIE ÎN INFORMATICĂ- Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență același cu domeniul fundamental al INFORMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] – DURATA DE 3 SEMESTRE (Taxa: 1300 lei pe semestru);
  1. CONVERSIE ÎN MATEMATICĂ- Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență diferit de domeniul fundamental al MATEMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] – DURATA DE 4 SEMESTRE (Taxa: 1200 lei pe semestru);

 

  1. CONVERSIE ÎN MATEMATICĂ- Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență același cu domeniul fundamental al MATEMATICII [ȘTIINȚE EXACTE] – DURATA DE 3 SEMESTRE (Taxa: 1200 lei pe semestru).

1. Prezentare sintetică a programelelor de conversie

Tip

Program de conversie profesională

Denumire

Informatică, Matematică

Domeniul fundamental

Științe Exacte

Domeniul de licenţă

Informatică, Matematică

Programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează

Informatică, Matematică

Forma de învăţământ

învăţământ cu frecvenţă

Limba de predare

română

Numărul de credite

120 credite [90 credite]

Durata cursului

4 semestre [3 semestre]

Instituţia organizatoare

Universitatea din Pitești

Facultatea de Matematică-Informatică

2. Obiective

 

- oferirea unui pachet echilibrat de discipline în vederea dezvoltării competenţelor specifice Informaticii/Matematicii;

- conversia profesionala a cadrelor didactice într-o disciplină de importanță fundamentală, necesitatea existenței unui personal calificat la standarde europene;

- creşterea flexibilităţii profesionale a resursei umane în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

 

3. Motivare şi perspective

 

        Programul de conversie profesională se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să dobândească noi competenţe, specifice specializării Informatică/Matematică. După absolvirea acestui program profesorul poate ocupa un post didactic în concordanţă cu noua specializare - Informatică/Matematică - şi pe acelaşi nivel educaţional pentru care avea competenţe prin formarea iniţială.

         Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare şi cu ciclul studiilor universitare de licenţă absolvite anterior. Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute deja de către cadrele didactice sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie profesională.

 

4. Admitere

 

Acte necesare

- formular tip de înscriere;

- diplomă de licenţă sau echivalentă însoţită de foaia matricolă (original sau copie legalizată);

- certificatul de naştere (copie legalizată);

- certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui (copie legalizată);

- carte de identitate (copie);

- adeverinţă medicală (original);

- dovadă a încadrării în sistemul de învăţământ preuniversitar (adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar din care să rezulte încadrarea ca titular sau suplinitor).

 

5. Cadrul legal

 

 

Lege 1/2011

Legea Educaţiei Naţionale;

 

Ordin 6194/2012

privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.