Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

- MINIWORKSHOP -

de prezentare stagiu de practică în Școala de vară organizată de ROWEB în 2023

 - Marți 11 aprilie ora 14.00 sala S109 - 

 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

PROGRAM PREZENTĂRI

Matematică - Informatică (SCSS 2022)

Data de desfășurare: 27 mai, ora 11.00 Informatică în sălile S119 și S122, respectiv, de la ora 12.00 pentru Matematică în sala S121(DMI-FȘEFI-UPIT)

  Secțiunile SCSS 2022

  • Secțiunea I - Informatică
  • Secțiunea II - Informatică aplicată
  • Secțiunea III - Matematică
  • Secțiunea IV - Matematică aplicată
  • Înscrierile se vor realiza până la data de 25 mai 2022.
  • Informațiile necesare pentru înscrierea la Sesiunea de comunicări științifice studențești sunt: nume și prenume, adresa de email, titlul lucrării, profesorul coordonator, anul de studii și specializarea și se transmit la adresa de email: dmateinfo @yahoo.com.

Programul EURO 200/2022 -  privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Vă informăm că Programul „Euro 200" pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, adresat elevilor şi studenţilor în vârstă de până la 26 de ani care provin
din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie se desfăşoară şi în acest an. 
Astfel, luând în considerare prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar „Euro 200" sunt.
1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute î n HG 1294/2004);
2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor:
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei î n luna precedentă depunerii
cererii (în original);
6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250
lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
7. adeverinţa e liberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite î n anul universitar anterior
depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul 1), respectiv adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I);

8. declaraţie privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate).
 

Dosarele pot fi depuse până vineri, 14 aprilie 2022, ora 16.00 la Rectoratul UPIT, camera 5.
Vor fi luate în considerare doar dosarele care conţin toate documentele menţionate mai sus.

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.