Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Programul de studii de licență Terapie ocupațională (TO)

 

Programul de studii de licență Terapie ocupațională a funcţionat la început în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, din anul universitar 2011-2012, fiind sub coordonarea Departamentului de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie. El a fost înfiinţat în urma derulării proiectului strategic:: „TEORO – Terapia ocupațională și Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare și tehnologie asistivă – specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazata pe cunoaștere și egalitate de șanse", Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.2.: „Calitate în învăţământul superior", Contract: POSDRU/86/1.2/S/63545.

Proiectul a avut ca partener transnaţional reţeaua ENOTHE (European Network of Occupational Therapy Higher Education – Reţeaua Europeană de Învăţământ Superior în Terapie Ocupaţională). ENOTHE este singurul consorţiu european cu personalitate juridică şi drepturi depline privind orientarea învăţământului superior de Terapie ocupaţională, format din 300 de instituţii de învăţământ superior şi susţinut de Comunitatea Europeană. Activitatea ENOTHE din ultimii 10 ani s-a concretizat prin dezvoltarea Ghidului de curriculă în Terapie ocupaţională, aflat la a III-a revizuire, care promovează obiectivele de învăţământ, pornind de la formularea competenţelor profesionale.

În prezent, programul de studii de licență Terapie ocupațională funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică sub coordonarea Departamentului de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie şi prin colaborarea cu alte departamente ale Universităţii din Piteşti.

Terapeutul ocupațional poate profesa în următoarele tipuri de servicii: centre de asistență și protecție socială (centre de plasament pentru copii, centre rezidenţiale pentru bătrâni, centre rezidenţiale pentru asistenţa persoanelor cu dizabilităţi mentale etc.); ONG-uri cu diverse arii de interes (copii cu dizabilităţi neuromotorii, copii cu plurihandicap, copii cu sindrom Down, copii cu tulburări comportamentale, îngrijiri comunitare la domiciliu pentru bătrâni etc.); învăţământ special (grădiniţe şi şcoli); cabinete/clinici particulare de recuperare fizică şi medicală; centre de recuperare din staţiunile balneo–climaterice (recuperare neuro-motorie, reumatologică, ortopedico-traumatică, cardio-vasculară şi respiratorie); spitale; centre de integrare prin terapie ocupaţională; Inspectoratele Judeţene pentru persoane cu handicap; instituţii de probaţiune şi penitenciare (ateliere de terapie ocupaţională); sector industrial – ergonomia locului de muncă şi sănătate ocupaţională; învăţământul superior de stat şi particular – posturi didactice din învăţământul de profil.

Activităţile terapeutului ocupațional se exercită în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Clasificării Ocupațiilor din România.

Studenții de la programul de studii de licență Terapie ocupațională pot beneficia de mobilități Erasmus +, de studiu (SMS) sau de formare profesională – plasament (SMP), având posibilitatea de a opta pentru instituții de învățământ superior sau unități de terapie și reabilitare cu care există semnate acorduri bilaterale de cooperare internațională.

 

Plan de învățământ TO 2023-2026 – Anul I

Plan de învățământ TO 2022-2025 – Anul al II-lea

Plan de învățământ TO 2021-2024 – Anul al III-lea

 

Fise discipline TO

 

Competențe profesionale și competențe transversale (conform grilelor RNCIS) – TO

 

Ghid de finalizare a studiilor

 

Pliant de promovare DAMK

 

Orar - FSEFI - DAMK

 

Biblioteca UPIT

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.