Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Departamenul de Formare Continua 

 

A. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA UNIVERSITAŢII  

B. PREZENTAREA IDENTITIATII 

1.     CIRCUMSTANŢELE APARITIEI CENTRULUI DE FORMARE "MUNTENIA"

   Reforma educaţiei din România vizează sporirea flexibilităţii structurilor şi proceselor astfel încât să se realizeze condiţiile necesare compatibilizării pregătirii personalului în vederea integrării în Uniunea Europeană. În acest sens s-au legalizat noi entităţi şi proceduri educaţionale, specifice învăţării pe tot parcursul vieţii, consacrate în ţările europene dezvoltate.
    Formarea continuă a adulţilor şi sistemul creditelor transferabile sunt două componente majore ale acestei reforme, a cărei implementare a început prin programe comunitare.
    Universitatea din Piteşti, ca şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară, este un partener activ al programelor de integrare europeană, iar Departamentul de formare continuă „Centrul de Formare Muntenia” este o concretizare a acestui parteneriat.

2.     CADRUL LEGAL

   Centrul de Formare Muntenia (acronim CFM) functioneaza in cadrul Universităţii din Piteşti şi are sigla recunoscută şi înregistrată, conform contractului încheiat cu Comisia Europeană, DGXXII, referitor la  Programele TEMPUS JEP 14448 şi JEP 11243.
   Înfiinţarea Departamentului de Formare Continuă „Centrul de Formare Muntenia” este consfinţită prin Decizia Rectorului Universităţii din Piteşti nr. 44 din 25.01.2000.
    Începând cu luna martie 2003, CFM s-a restructurat, a completat şi dezvoltat activităţile pe baza prevederilor Legii 133 din 2000, referitoare la formarea continuă prin instituţiile educaţionale. Obiectivele, conţinuturile, finanţarea şi finalităţile respectă prevederile acestei legi.
   Prin regulamentul de functionare al CFM sunt prevazute urmatoarele obiective: 

   În etapa actuală şi în perspectiva imediată obiectivele propuse includ:

  • identificarea nevoilor de iniţiere, profesionalizare şi  reconversie profesională, de pe piaţa muncii; 

  • organizarea de programe educaţionale  pentru iniţiere, perfecţionare, profesionalizare şi / sau conversie profesională, sub formă de module, discipline teoretice, stagii de practică şi muncă individuală, cu persoanele fizice şi /sau juridice interesate din sistemele: economice, ale administraţiei locale, de prestări servicii, de sănătate, de protecţie socială şi a mediului, ale ministerului de interne şi militare, culturale şi educaţionale;

  • colaborarea cu alte organizaţii şi persoane abilitate, din ţară şi străinătate;

  •   editare, tipărire şi multiplicare de documente şi publicaţii legate de activitatea CFM şi promovarea ei;

  •   constituirea patrimoniului educaţional şi logistic propriu şi / sau în folosinţă, în conformitate cu deciziile Senatului Universităţii din Piteşti;

  •   angajarea de personal didactic (formatori), didactic auxiliar şi logistic în limitele fondurilor alocate, pentru fiecare program;

  •   constituirea sistemului informatizat pentru conducerea şi derularea programelor de formare continuă, educaţie la distanţă şi învăţământ asistat de calculator; 

  •  gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale;

  • promovarea imaginii organizaţionale, direct, prin mijloacele legale şi indirect prin ridicarea calităţii activităţilor formative la standarde europene.

    3.     BAZA MATERIALĂ  

În patrimoniul propriu al CFM se află:

·         sală multimedia conectată internet şi intranet;

·         mijloace didactice audio şi video;

·         echipamente de birotică (imprimante, copiatoare);

·         licenţe software;

·         cursuri şi suporturi de curs pentru disciplinele programelor de formare.

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.