University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

Documente SMC referitoare la UPIT

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./ Rev.

Data aprobării în Senat

1.

               

Carta Universității din Pitești

2/0

2017

2.   Planul strategic al Universității din Pitești 2016-2020   09.06.2016
3.   Organigrama Universității din Pitești   29.10.2018
4. REG-55-00 Regulament de organizare şi funcţionare  a Universităţii din Piteşti 2/1 27.03.2017
5. REG-55-01 Regulament de organizare internă a Universităţii din Pitești 1/0 2012
6. REG-55-02 Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Piteşti 1/3 06.03.2017
7. REG-55-04               Regulament de organizarea şi funcţionarea a Consiliului de Administrație al Universității din Pitești 2/0 30.07.2013
8. REG-55-08 Regulament de organizare şi functionare a Comisiei de etică şi deontologie a Universităţii din Pitești 2/0 12.09.2016
9. REG-55-22 Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare și asigurare a calității în Universitatea din Pitești 1/0 25.07.2016
10. REG-CAD-UPIT-01 Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de analiză şi disciplină a Universitaţii din Piteşti 1/1 15.04.2019
11. REG-64-01 Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sanatate în muncă 1/2 28.01.2013
12. REG-CCR-UPIT-01

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ al Rectorului Universității din Pitești

 
1/0 26.11.2018

Regulament de Organizare si Functionare a entitatilor din cadrul UPIT

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./ Rev.

Data aprobării în Senat

1.

REG-CMCPU-07                    

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare

2/2

28.09.2018

2.

REG-55-14    

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul Universităţii din Piteşti

2/1

06.03.2017

3.

REG-55-17

Regulament de organizare şi funcţionare  a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/1

24.10.2016

4.

REG-55-18

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

2/2

27.03.2017

5.

REG-55-20

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului pentru Relații Internaționale

2/0

25.07.2016

6.

REG-CCOC-01

Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră

2/3

25.02.2019

7.

REG-DSG-01

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcției Secretariat General

2/2

15.04.2019

8.

REG-CRC&D-AUTO-01

 Regulament de organizare şi funcţionare  a centrului regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese si produse inovatoare destinate industriei de automobile(CRC&D-AUTO) 

2/0

28.09.2018

9.

REG-CAS-03

Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Activități Sociale

1/1

26.11.2018

10.

REG-55-28

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcţiei Generale Administrative

1/0

27.03.2017

11.

REG-55-29

Regulament de organizare şi funcţionare  a Compartimentului Audit Public Intern

1/0

27.03.2017

12.

REG-55-30

Regulament de organizare şi funcţionare  a Direcției Economice

2/1

24.04.2017

13. MET-COLEGTER-UPIT -01

Metodologie privind organizarea și funcționarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar

2/0 15.09.2017
14. REG-CMU-01 Regulament de organizare şi funcţionare  a Centrului de Marketing Universitar 1/0 29.10.2018
15. REG-BCRPR-01 Regulament de organizare şi funcţionare  a Birouli de comunicare, relații publice și registratură 2/1 29.10.2018

 Documente SMC referitoare la resursa umană

Nr. crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./

Rev.

Data aprobării în Senat

1.

  Nota cu privire la nomenclatorul funcțiilor în cadrul Universității din Pitești  

17.09.2013

2.

MET-CMCPU-02

Metodologie privind ocuparea posturi didactice și de  cercetare vacante în cadrul Universității din  Pitești 2/3 26.11.2018
3. MET-CMCPU-03

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității din Pitești

1/0 17.12.2018
4.  MET-62-02 Metodologie cu privire la mentinerea calitatii de titular a cadrelor didactice care implinesc varsta de 65 de ani 1/0 31.05.2013
5.  MET-62-03 Norme de aplicare HGR nr. 1027 din 2014 1/1 19.12.2014
6. MET-62-05 Metodologie privind modul de  întocmire a statelor de funcții, de repartizare a resurselor de finanțare a  programelor de doctorat 1/0 14.11.2016
7. MET-62-06 Norme de aplicare privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant în Universitatea din Pitești 1/0 29.05.2014
8. MET-CMCPU-01  
 
3/0

23.04.2018

valabilă începând cu 01.10.2018

9. REG-CMCPU-03 4/1 06.09.2019
10. REG-CMCPU-02

Regulament privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ

1/3 28.09.2018
11. PL-71-03 Procedura privind acoperirea activităţilor didactice în regim de suplinire posturi vacante prin plata cu ora 1/1

30.09.2013

 

12. PO-CMCPU-01 Procedură operațională - Monitorizarea și evaluarea activităților didactice și de suport desfășurate în Universitatea din Pitești 1/0 23.04.2018
13 PO-CMCPU-08 Procedură operațională privind "recunoașterea automată de către Universitatea din Pitești a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate" 1/0 30.09.2019
 
Documente SMC referitoare la partea contabila UPIT

crt.

Cod 

Denumirea documentului

Ed./

Rev.

Data aprobării în Senat

1.

REG-55-30 Regulament de organizare și funcționare Direcția economică 2/1

24.04.2017

2.   Manualul de politici contabile   06.02.2014
3. P.O. 61-01 Procedura operaţională privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 1/0 06.02.2014
4. P.O. 61-02

Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate în interesul serviciului

1/0 06.02.2014
5. P.O. 61-03 Procedura operaţională privind efectuarea inventarierii patrimoniului 1/0 06.02.2014
6. P.O. 61-04 Procedura operaţională privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli 1/0 06.02.2014
7. P.O. 61-05 Procedura operaţională privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum 1/0 06.02.2014
8. P.O. 61-06 Procedura operaţională privind evidenţa mijloacelor fixe la locurile de utilizare şi/sau păstrare 1/0 06.02.2014
9. P.O. 61-07

Procedura operaţională privind înregistrarea, acordarea şi justificarea avansurilor în numerar în lei

1/1 06.02.2014
10. P.O. 61-08 Procedura operaţională privind întocmirea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale 1/1 06.02.2014
11. P.O. 61-09 Procedura operaţională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu 1/1 06.02.2014
12. P.O. 61-10 Procedura operaţională privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu 1/2 01.08.2014
13 P.O. 61-11 Procedura operaţională privind casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar 1/1 06.02.2014
14. P.O. 61-12 Procedura operaţională privind desemnarea persoanelor responsabile cu evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 1/1 06.02.2014
15. P.O. 61-13 Procedura operaţională privind evidenţa bunurilor primite prin donaţie 1/1 06.02.2014
16. P.O. 61-14 Procedura operaţională privind evidenţa obiectelor de inventar la locurile de utilizare şi/sau păstrare 1/1 06.02.2014
17. P.O. 61-15 Procedura operaţională privind gestionarea parcului auto 1/1 06.02.2014
18. P.O. 61-16 Procedura operaţională privind operaţiunile de casă 1/1 06.02.2014
19. P.O. 61-17

Procedura operaţională privind păstrarea şi arhivarea documentelor contabile

1/1 06.02.2014
20. P.O. 61-18 Procedura operaţională privind recepţia bunurilor achiziţionate 1/1 06.02.2014
21. P.O. 61-19 Procedura operaţională privind transmiterea fără plată a bunurilor aflate în stare de funcţionare 1/1 06.02.2014
22. P.O. 61-20

Procedura operaţională privind valorificarea activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar

1/1 06.02.2014
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information