Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

====================

Anexe declaratii avere 

====================

 - Anexa 1 declaratii avere (Legea 176 - ANI)

 - Anexa 2 declaratii avere (Legea 176 - ANI)

===================================================================================

Declarații avere și de interese 2019-2023

====================================================================================

DUMITRU Chirleșan - RECTOR -  28.05.2021 D.A.28.05.2021 D.I.  /  24.05.2022 D.A.  /  22.04.2022 D.I. / 25.04.2023 D.A.25.04.2023  D.I.

NICOLAE Viorel Eugen  - Prorector - D.A.  15.06.2021  / D.I.  15.06.2021  /  12.06.2022  D.A.  / 12.06.2022 D.I.  /  08.06.2023  D.A.   / 13.06.2023  D.I.

SĂMĂRESCU Ionuț Adrian - Prorector - 15.06.2021  D.A. 15.06.2021 D.I.  / 30.05.2022  D.A.  / 30.05.2022 D.I.  /  07.06.2023  D.A.  /  07.06.2023 D.I.

GEORGESCU Corina - Prorector -   15.06.2021 D.A.15.06.2021 D.I. / 06.06.2022  /  31.05.2022 D.I.  /  29.06.2023 D.A.  /  24.06.2023 D.I.

CLENCI Adrian Constantin - Prorector -  D.A. 15.06.2021  / D.I. 15.06.2021  /  15.06.2022 D.A.  / 15.06.2022 D.I.   /  13.06.2023 D.A.  /  13.06.2023 D.I.

DIACONU Mihaela - Președinte Senat -   28.05.2021 D.A. / 28.05.2021 D.I.  /  23.05.2022  D.A.   /  23.05.02022 D.I.  /  09.06.2023 D.A. / 06.06.2023  D.I.  

=======================================================================

ANGHEL Daniel Constantin - Director Departament -    08.06.2022 D.A.  /  08.05.2022 D.I. /  07.06.2023  D.A.  /  07.06.2023 D.I.

ANGHELESCU T. PETRE   09.06.02023 D.A.  /   09.06.2023  D.I.  

ANTONIU Maria Eliza - 12.06.2022 D.I.   /  13.06.2023  D.A.  /  13.06.2023  D.I.

BADEA Mihai Daniel - 15.06.2022 D.A.  / 15.06.2022 D.I.   09.05.2023  D.A.  /  09.05.2023  D.I.

BADULESCU Andreea Laura -  15.06.2022  D.A. / 15.06.2022 D.I

BALDEA Monica - 01.07.2022 D.A.  / 01.07.2022 D.I

BALDAN Florentina Cristina -   31.05.2022 D.A.  /  31.05.2022 D.I.

BALILESCU M Mihaela-Loredana  -  09.06.2023  D.A.09.06.2023  D.I.

BĂNUȚĂ Mariana -  15.06.2022 D.A. 15.06.2022 D.I.

BĂRBULESCU Constantin Augustus - Decan -  15.06.2021 D.A. / 15.06.2021 D.I.  /  24-05-2022 D.A.  / 24-05-2022  D.I.  /  07.06.2023 D.A.  /  30.05.2023 D.I.

BĂDĂRĂU ȘUSTER Helene - Director Departament -  14.06.2021 D.A.    /  15.06.2022 D.A. / 15.06.2023 D.A.  /  15.06.2023 D.I.

BIRLEANU I. Florin - Marian - 13.06.2023  D.A.  /  12.06.2023 D.I.

BLOJU Cristina Loredana - Director Centru -    D.A. 15.06.2021  / D.I. 15.06.2021  / 31.05.2022  D.A.  /  31.05.2022 D.I.

BOGHIRNEA Iulia - 01.07.2022  D.A.  / 01.07.2022 D.I.  / 15.06.2023  D.A.  / 15.06.2023 D.I. 

BOROVINĂ Lucia -   15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021  D.I.  12.06.2022  D.A.  /  12.06.2022 D.I.  /  12.06.2023  D.A.  /  12.06.2023 D.I.

BOTOFEI Marius Marian - 15.06.2022 D.A.  / 15.06.2022 D.I.   /  22.05.2023  D.A.  /  22.05.2023 D.I.

BRANZA Diana  Elena - 15.06.2022 D.A.

BRÂNZEA Victoria Mihaela - 15,06,2022  D.A.  / 15,06,2022 D.I.  /  03.06.2023 D.A.  /  03.06.2023  D.I.

BRAȘOVEANU Aura - Șef  Serv Contabilitate -    D.A. 15.06.2021  /  D.I. 15.06.2021  D.A. 08.06.2022  D.I. 06.06.2022  /  17.01.2023  D.A. / 17.01.2023 D.I.

BRATU Victor - Șef Serviciu -   20.05.2021 D.A. si D.I.  13.05.2022 D.A  / 13.05.2022 D.I.  /  04.04.2023  D.A.  /  04.04.2023  D.I.

BRATU Gabriel - Prodecan FSEFI -   10.06.2021 D.A.  / 10.06.2021 D.I.  /  15.06.2022 D.A.   /  15.06.2022  D.I.   /  29.06.2023  D.A.26.06.2023 D.I.

BROȘTESCU I. Ion - Director adj. Tehnic -    21.05.2021 D.A. / 21.05.2021 D.I. / 08.06.2022 D.A.  / 08.06.2022 D.I.  /  08.06.2023  D.A.  /  07.06.2023 D.I.

BRUTU N.S. Mădălina - Director Centru IFR -   10.06.2021 D.A. / 10.06.2021 D.I. / 15.06.2022  D.A.  / 15.06.2022 D.I.  /  11.06.2023  D.A.  /  11.06.2023 D.I.

BULGARU Ionut -  12.07.2022 D.I.  / 26.07.2023  D.A.  /  24.07.2023 D.I.

BURCEA Carmen Andreea - 13.06.2023 D.A.  /  13.06.2023 D.I.

CIUCUREL Constantin -  07.06.2021 D.A.  /  07.06.2021  D.I  /  12.06.2022 D.A.  / 10.06.2022 D.I.  /  13.06.2023 D.A.  / 30.05.2023 D.I.

CIUCUREL Manuela Mihaela -   07.06.2021 D.A.  /  07.06.2021 D.I.  /  12.06.2022 D.A.  /  10.06.2022 D.I.  /  13.06.2023  D.A. 30.05.2023 D.I.

CÎȚU Laura - Director Departament F.Litere -    15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  /  27.06.2023  D.A. / 27.06.2023 D.I.

CHIRLEȘAN Georgeta  - Director - 24,05,02022 D.A.  / 24,05,02022   D.I.  /  25.04.2023  D.A.  /  25.04.2023 D.I.

CLIPICI Emilia -  15.06.2022 D.A.

CONSTANTIN Doru - Director Departamen M-I   15.06.2021 D.A.  /   15.06.2021 D.I. 15.06.2022 D.A.  / 15.06.2022 D.I.  /  13.06.2023  D.A.  /  13.06.2023 D.I.

COSNTANTINESCU Luminita  -   15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.   /  

DASCALU Maria Nicoleta - 01.07.2022 D.A.  /  01.07.2022 D.I.

DEACONU Laurențiu - Director CTICI-   15.06.2021  D.A.  /  15.06.2021  D.I.   /  15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.  /  15.06.2023  D.A.  /  15.06.2023 D.I.

DICU Consuela - Prodecan   01.07.2022  D.A.  /   01.07.2022  D.I.

DICU Maria Magdalena - 14.06.2022 D.A. 14.06.2022 D.I.

DUCU Marian-Catalin  -  08.06.2023  D.A.  / 08.06.2023 D.I.

DRAGHICI Andreea - 12.06.2022 D.A.  /  12.06.2022 D.I.  /  14.06.2023  D.A. 14.06.2023 D.I.

DUMINICĂ Delia Rodica - Prodecan -   08.06.2021 D.A.  / 08.06.2021 D.I.  / 02.04.2022 D.A.  /  02.04.2022 D.I.  /  11.04.2023  /  05.04.2023

DUMINICĂ Florina Ramona 15.06.2022  D.A. / 15.06.2022 D.I. 

DUMITRACHE MIHAELA VASILICA  28.04.2022  D.A.   /   28.04.2022  D.I.   /  13.06.2023  D.A.  /  14.06.2023 D.I.

DUMITRU Adina 15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  /  15.06.2022  D.A. 15.06.2022 D.I.   /  14.06.2023  D.A.  /  14.06.2023  D.I.

DUMITRU Cristina - 14.06.2023 D.A. / 13.06.2023 D.I.

DUMITRU Mihaela Iuliana  - 15.06.2022 D.A. / 15.06.2022 D.I.

DUȚU Amalia - Director CMCPU -   15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021  D.I.   / 15.06.2022 D.A. / 15.06.2022 D.I   /  15.06.2023  D.A.  /  15.06.2023 D.I.

FIANU Sorin -   14.06.2021  D.A.  /  14.06.2021 D.I.  /  31.05.2022 D.A.  / 31.05.2022 D.I.  /  11.06.2023  D.A.  /  05.04.2023 D.I.

FLEANCU Julien Leonard - Decan FSEFI -   21.06.2022 D.A. / 21.06.2022 D.I.   /  14.06.2023  D.A.  /  14.06.2023 D.I.

GAVAN Smaranda - Secretar Șef -   24.05.2021 D.A. / 24.05.2021D.I.  /  19.05.2022 D.A. 19.05.2022 D.I.  /  11.04.2023 D.A.  /  30.03.2023 D.I.

GAVRILUȚĂ ANA - Director Centru de Cercetare -    14.06.2021 D.A.  /  14.06.2021 D.I.  /  01.07.2022  D.A.  / 01.07.2022 D.I.  /  15.06.2023  D.A.  /  15.06.2023 D.I.

GHEOCULESCU Amelia - 15.06.2023 D.A.  /  15.06.2023 D.I.

GHIORȚU Gabriela -  15.06.2021 D.A. / 15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.  /  13.06.2023  D.A.  /  13.06.2023  D.I.

GÎRBEA Gheorghe -   11.06.2021 D.A. / 11.06.2021 D.I. 16.06.2022  D.A.  / 16.06.2022 D.I.

GIOSANU Daniela - Director Departament IMSIA -  23.05.2021 D.A. / 23.05.2021 D.I./ 31.05.2022 D.A. / 31.05.2022 D.I.

IANCU Daniela - Director Departament FSED - 15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  / 12,06,2022 D.A.  /  12.06.2022 D.I.   /  15.06.2023 D.A.  /  14.06.2023 D.I.

IONESCU Laurentiu - Decan FECC - 15.06.2021 D.A.  /  15.06.2021 / D.I.  /  16.06.2022 D.A.  /  16.06.2022 D.I.  /  16.06.2023  D.A.  /  16.06.2023 D.I.

IORDACHE Monica - Director Departament FMI -  07.05.2021 D.A.07.05.2021 D.I.  /  12.06.2022  D.A.  / 12.06.2022 D.I.  /  27.06.2023  D.A.  /  27.06.2023 D.I. 

IORDĂCHESCU Grigore Adrian  -  12.06.2022 D.A.  /  12.06.2022 D.I. 

ISTRATE Mihaela - 20.06.2022  D.A.  /  20.06.2022 D.I.

JIANU Elena - 19.07.2023 D.A.  /  19.07.2023 D.I.

JOE Daniela - 16.06.2022 D.A.  /  16.06.2022 D.I. 

LANGA Claudiu - Decan -    22.04.2021 D.A22.04.2021 D.I.    /  16.05.2022 D.A. / 16.05.2022 D.I. /  09.06.2023 D.A.  /  08.06.2023 D.I.

LAZAR Adriana Nicoleta - 08.06.2022 D.A. 08.06.2022 D.I.  /  10.06.2023  D.A.  / 10.06.2023 D.I.

LISMAN Iulia - 21.07.2023 D.A.  /  21.07.2023 D.I.

MARIAN Mădălina Cristina -   15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  / 30.04.2022 DI   /  30.04.2022 D.A.  /

MARIN G Corneliu -  08.05.2023  D.A.  /  08.05.2023  D.I.

MATEI Claudia - 15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.   /  15.06.2023 D.A. 15.06.2023 D.I.

MAVRODIN Miron - 15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  /  15.06.2022 D.A.15.06.2022 D.I.   /  19.07.2023  D.A.  /  19.07.2023 D.I.

MICU Ionela Cristina -  15.06.2022 D.A.     /  14.06.2023 D.A. 14.06.2023 D.I.

MIHAI Daniela Melania - Director Departament MAA -  7.06.2021 D.A   /  15.06.2022 D.I. /  09.06.2023 D.A.  /  09.06.2023  D.I.

MIHĂILESCU Liviu -  01.07.2022 D.A.  /  01.07.2022  D.I.  /  13.06.2023 D.A.  /  13.06.2023 D.I.

MINCA Laura Monica - 01.07.2022  D.A.01.07.2022 D.I.

MIROIU Maria - 15.06.2022 D.A.  / 15.06.2022 D.I. / 14.06.2023 D.A. 14.06.2023 D.I.

NEGREA Aurelian Denis - 01.07.2022 D.A.   /  01.07.2022 D.I. / 14.06.2023 D.A.  /  14.06.2023 D.I.

Nenu Carmen -  Prodecan -  11.06.2021 D.A.  / 11.06.2021 D.I.  /  15.06.2022 D.A.  15.06.2022 D.I.  /  15.06.2023  D.A. 15.06.2023 D.I.

NICOLESCU Ana Maria - 15.06.2022 D.A.    /  05.04.2023  D.A.  /  05.04.2023  D.I.

NICULESCU Rodica - 15.06.2021 D.A.  /  15.06.2021 D.I.  /  01.07.2022  D.A.  / 01.07.2022  D.I.  /  27.06.2023 D.A. 27.06.2023  D.I.

NICULESCU Ionela Ioana -  14.06.2021 D.A.  / 14.06.2021 D.I.  /  15.06.2022  D.A.   /  15.06.2022  D.I.  /  09.06.2023 D.A. 09.06.2023  D.I.

OANCEA Olimpia - 15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  /  15.06.2022 D.A.  / 15.06.2022 D.I.   /  14.06.2023  D.A.14.06.2023 D.I. 

OLTEANU Orestia Georgia -  12.06.2021 D.A. / 12.06.2021 D.I.  /  15.06.2022 D.A.  / 15.06.2022 D.I.  /  15.06.2023  D.A.  /  15.06.2023 D.I.

OPRESCU Tatiana Șef Serv. -  15.06.2021 D.A.  / 15.06.2022 D.A. 15.06.2022 D.I.  /  15.06.02023  D.A.  /  15.06.2023 D.I.

OPROESCU Mihai - DGA  -     11.06.2021 D.A.  / 11.06.2021 D.I.  /  12.06.2022  D.A.  /   12.06.2022 D.I. /  04.04.2023  D.A.04.04.2023 D.I.

PETRESCU Tudor Director Centrul de Formare Muntenia -  17.05.2021 D.A. / 17.05.2021 D.I.   /  12.06.2022  D.A.  /  10.06.2022 D.I.  /  14.06.2023  D.A.  /  14.06.2023 D.I.

PÎRVU Daniela - Prodecan -   02.06.2021 D.A. / 02.06.2021 D.I  / 12.06.2022 D.A.  / 12.06.2022 D.I.  /  13.06.2023 D.A.  /  13.06.2023  D.I.

POPESCU Angelica  -  15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.  / 15.06.2023 D.A. 

POPESCU Cezar  -  15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.  /  15.06.2023 D.A.  /  15.06.2023 D.I.

POPESCU Gheorghe Cristian - 15.06.2022 D.A.  / 13.06.2023  D.A.  /  11.06.2023 D.I.

POPESCU Doina  -  15.06.2022 D.A. / 15.06.2022 D.I. 

POPESCU Viorica - 12.06.2022 D.A.  / 12.06.2022 D.I.  /  15.06.2023  D.A.  /  15.06.2023 D.I. 

PREDA Adrian  -  15.06.2022 D.A.  

PURAN Andra  -  12.06.2022  D.A.  / 12.06.2022 D.I.  /  14.06.2023  D.A.  /  14.06.2023 D.I.

RADULESCU Magdalena - 18.07.2022 D.A.  /  18.07.2022 D.I.

RIZEA Alin Daniel - Decan -   15.06.2021 D.A.15.06.2021 D.I.  /  12.06.2022 D.A. / 12.06.2022 D.I. / 08.06.2023  D.A.  /  08.06.2023 D.I.

ROSU Daniel - 14.06.2023  D.A.14.06.2023 D.I.

ȘERBAN Gheorghe - Director -   10.05.2021 D.A. / 10.05.2021 D.I.   10.06.2022 D.I.  /  10.06.2022 D.A. /  15.05.2023  D.A.  /  15.05.2023 D.I.

ȘERBĂNESCU Luminița - Director Departament -  15.06.2022 D.I.  /  27.06.2023  D.A.  /  27.06.2023 D.I. 

SOARE Emanuel - Director  -  D.A. 09.03.2022  /  D.I. 09.03.2022  /  03.04.2023  D.A.  / 03.04.2023 D.I.

SOARE Liliana Cristina - Director Departament -   15.06.2021  D.A.  /  15.06.2021  D.I.  /   15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.  /  09.06.2023  D.A.  /  09.06.2023 D.I.

STAN Lucia - Director economic -  14.06.2021 D.A.15.06.2022 D.A.  /  15.06.2022 D.I.  /  13.06.2023  D.A. 13.06.2023  D.I.

STAN Maria Magdalena - Director CCOC -  15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  /  08.06.2022 D.A.  / 08.06.2022 D.I. /  12.06.2023  D.A.  /  12.06.2023 D.I.

STANICA I.C. George-Cosmin  -  12.06.2023 D.A.  /  12.06.2023 D.I.

STÎNGĂ Valentina   15.06.2021 D.A.  /  15.06.2021 D.I.  /   14.06.2023 D.A.  /  14.06.2023 D.I. 

ȘTIRBU Cosmin - 14.06.2021 D.A.  /  15.06.2021  D.I.  /  10.06.2022 D.A.  / 10.06.2022 D.I. / 08.06.2023 D.A.  /  08.06.2023 D.I.

SUTAN Claudiu - 15.06.2023 D.A. / 15.06.2023 D.I.

ȘUȚAN Nicoleta Anca -   26,05,2022  D.A.  / 26,05,2022 D.I.  /  13.06.2023 D.A.13.06.2023 D.I.

TOLBARU Carmina - 15.06.2023 D.A. 15.06.2023 D.I.

TONEA I. Ramona-Elena - 12.06.2023 D.A.  / 16.06.2023 D.I.

TOPALA Carmen  -  15.06.2022  D.A.   /  15.06.2023  D.A. 13.06.2023 D.I.

TRUȚĂ VLĂDUȚU Alina - Prodecan - D.A. 27.04.2020 / D.I. 27.04.2020  /  15.06.2021 D.A.  /  15.06.2021  D.I.  /  08.06.2022  D.A.  /  06.06.2022 D.I.  /  15.06.2023 D.A.15.06.2023 D.I.

TUDOR Sofia Loredana - Prodecan -  05.06.2021 D.A. / 05.06.2021 D.I.  /  08.06.2022 D.A.  /  08.06.2022 D.I.  / 09.06.2023 D.A.  / 06.06.2023 D.I.

TUTA Maria Loredana - 12.06.2022 D.A.  / 12.06.2022 D.I.  /  15.06.2023  D.A.  /  15.06.2023 D.I.

VALCU ELISE - 16.06.2023  D.A.  /  15.06.2023 D.I. 

VĂSÎI P. Andra-Petruta - 12.06.2023 D.A.  /  07.06.2023 D.I.

Voicescu Anca - economist -   15.06.2021 D.A.  / 15.06.2021 D.I.  /  16.06.2022  D.A.  / 16.06.2022 D.I.  /  12.06.2023  D.A.  /  12.06.2023 D.I.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Documente utile
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.