Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

Formulare înscriere la concurs

 

Rezultatul final obținut pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

___________________________________________________________________________________

Rezultatul obținut la interviul pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

_____________________________________________________________________________________

Rezultatul obținut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

_____________________________________________________________________________________

Rezultatul obținut după selecția dosarelor pentru ocuparea postului vacant de conducere Director General Administrativ

____________________________________________________________________________________

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere Director General Administrativ, studii superioare în subordinea Rectorului.

_____________________________________________________________________________________

Anunt scoatere la concurs post Director CSUD UPIT

________________________________________________________________________________________________________________________________

Candidații înscriși la Concursul pentru ocuparea funcției de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD – UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

1. Prof. Dr. rer. nat. Marian ENĂCHESCU

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Posturile   didactice    vacante   propuse   a  fi scoase   la  concurs au fost  publicate  in Monitorul   Oficial,  Partea  a III-a  nr.  306/15.04.2020.

- Lista posturi didactice scoase la concurs;

- Extras Metodologie de ocupare prin concurs a posturilor didactice si de cercetare 

- Calendarul concursului. 

- Comisii posturi vacante sem II 2019 - 2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posturile   didactice    vacante   propuse   a  fi scoase   la  concurs au fost  publicate  in Monitorul   Oficial,  Partea  a III-a  nr.  306/15.04.2020.

 • candidatul lect.univ.dr. Șuțan Nicoleta Anca, poz. 10, conferențiar, Departamentului Științe ale Naturii al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul CS III Ghiță Gabriel Florin, poz. 14, lector, Departamentului Ingineria mediului și științele ingineriei aplicate al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Pîrvu Daniel, poz. 25, lector, Departamentului Educație fizică și sport al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul asist.univ.dr. Vișan Paul Florinel, poz. 25, lector, Departamentului Educație fizică și sport al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CV,  Anexa 4

 • candidatul șl.univ.dr.ing. Belu Nadia, poz. 11, conferențiar, Departamentului Fabricație și management industial al Facultății de Mecanică și Tehnologie;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Arva Mihai Cătălin, poz. 35, asistent, Departamentului de Electronică, Calculatoare și Inginerie electrică al Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare;

CV,  Anexa 4

 • candidatul lect.univ.dr.  Mazilescu Gheorghiță Sorin, poz. 12, conferențiar, Departamentului de Științe ale educației al Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Dumitrescu Bogdan Mihail, poz. 55, asistent, Departamentului Limbă și literatură, istorie și arte al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte;

CV,  Anexa 4

 • candidatul Modrescu Constantin Cristian, poz. 63, asistent, Departamentului Limbă și literatură, istorie și arte al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte;

CV,  Anexa 4

 • candidatul lect.univ.dr. Ivan Mirela Valerica, poz. 11, conferențiar, Departamentului Limbi străine aplicate al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte;

CV,  Anexa 4

_______________________________________________________________________________________________________________

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante cadre didactice sem II 2019-2020

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ.

 

Universitatea din Piteşti,

SERV.  RESURSE UMANE SALARIZARE – Camera 30

AVÂND ÎN VEDERE INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI PRECUM ȘI NECESITATEA LUĂRII MĂSURILOR PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (COVID-19), DOSARELE PENTRU POSTUL VACANT DE ȘEF SERVICIU DIN CADRUL SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AFLAT ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI ADMINISTRATIV SE DEPUN ZILNIC (LUNI-VINERI), LA CAMERA 30, ÎNTRE ORELE 12-14.

RECTOR,

Conf. univ. dr. ing. DUMITRU CHIRLEȘAN

_________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Consilier III S din cadrul Compartimentului GDPR

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant pentru Șef Serviciu din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Directorului Administrativ

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la examenul de promovare profesională a doamnei Ciobanu Geta Lavinia pe postul de Laborant II S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat ocuparea posturilor: Administrator financiar III S și Admnistrator financiar Debutant S 

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea posturilori: Administrator financiar III S și Admnistrator financiar Debutant S 

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de Informatician debutant S din cadrul C.T.I.C.I.

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant de Consilier III S-GDPR

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator financiar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Administrator financiar deb. S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ Examen de promovare

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba practică a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă/practică a concursului organizat pentru ocuparea postului de Informatician debutant S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator financiar deb. S și Administrator financiar III S

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului vacant de Informatician deb.S din cadrul Centrului TIC și Informatizare

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de TEHNICIAN DEBUTANT cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de  SECRETAR DEBUTANT S - din cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de  ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S – din cadrul Compartimentului Tehnic și Investiții

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant de Secretar Debutant S

Anunt Post vacant de Tehnician debutant

Anunt Post vacant de Informatician debutant S

Anunt Post vacant de Administrator Patrimoniu I S

Anunt Post vacant de Administrator financiar debutant

Anunt Post vacant Administrator Financiar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat ocuparea postului de Secretar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului de Secretar III S

_________________________________________________________________________________________________________________

 Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice si de cercetare

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER DEBUTANT S din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Autovehicule și Transporturi.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT S din cadrul Biroului Achiziții Publice, aflat în subordinea Direcției General Administrative.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR III S – gestiune studenți, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie/Direcția Secretariat General (D.S.G).

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT S din cadrul Biroului Achiziții Publice, aflat în subordinea Direcției General Administrative

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER DEBUTANT S din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Autovehicule și Transporturi

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de SECRETAR III S

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER SPECIALIST IA S din cadrul CRC&D-AUTO.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de de TEHNICIAN I M (studii medii) în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER DEBUTANT S din cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Autovehicule și Transporturi

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT S din cadrul Biroului Achiziții Publice, aflat în subordinea Direcției General Administrative

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER SPECIALIST IA S din cadrul CRC&D-AUTO.

_________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER SPECIALIST IA S din cadrul CRC&D-AUTO

_________________________________________________________________________________________________________________

Rezutat Contestatie Inginer debutant S

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Anunt Post vacant de Consilier juridic

Anunt Post vacant de Inginer debutant S

Anunt Post vacant de Secretar III S

Anunt Post vacant de Tehnician IM

____________________________________________________________________________________________________________________

Referitor la:

aprobarea componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru posturile didactice și de cercetare vacante în sem. I al anului universitar 2019-2020

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 • candidatul lect.univ.dr. Păunescu Alina, poz. 9, conferențiar, Departamentului Științe ale Naturii al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul lect.univ.dr. Ţânţu Marilena Monica, poz. 11, conferențiar,

Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică:

CVAnexa 4

 • candidatul dr.ing. Oprea Mihaela Ileana, poz. 15, lector, Departamentului de Ingineria mediului și științele inginerești aplicate al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul conf.univ.dr. abilitat Bălilescu Mihaela Loredana, poz. 1, profesor, Departamentului de Matematică-Informatică al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul asist.univ.dr. Enache Ion Sebastian, poz. 26, lector, Departamentului de Educație fizică și sport al Facultății Științe, Educație Fizică și Informatică;

CVAnexa 4

 • candidatul ş.l.univ.dr. ing. Mitran Gabriela, poz. 13, conferențiar, Departamentului Autovehicule și transporturi al Facultății de Mecanică și Tehnologie;

CVAnexa 4

 • candidatul ş.l.univ.dr. fiz. Ducu Marian Cătălin, poz. 10, conferențiar, Departamentului Autovehicule și transporturi al Facultății de Mecanică și Tehnologie;

CVAnexa 4

 • ş.l.univ.dr. ing. Enescu Florentina Magda, poz. 14, conferențiar, Departamentului de Electronică, calculatoare și inginerie electronică al Facultății de Electronică, Comunicații și Calculatoare;

CVAnexa 4

 • asist.univ.dr. Ionescu Ancuţa, poz. 39, lector, Departamentului de Științe ale educației al Facultății de Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie;

CVAnexa 4

 • lect.univ.dr. Ionescu Ana-Maria, poz. 10, conferențiar, Departamentului de Limbi Străine Aplicate al Facultății de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;

CVAnexa 4

 • candidatul pr. conf.univ.dr. Brînzea Nicolae, poz. 2, profesor, Departamentului de Teologie al Facultății de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;

CVAnexa 4

 • candidatul dr. fiz. Moga Sorin Georgian, poz. 21, Cercetător științific gradul III, Centrul regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese și produse inovatoare destinate industriei de automobile.

                 CV; Anexa 4

_________________________________________________________________________________________________________________

Posturile   didactice    vacante   propuse   a  fi scoase   la  concurs au fost  publicate  in Monitorul   Oficial,  Partea  a III-a  nr.  1400/26.11.2019.

1 Lista posturilor didactice si de cercetare scoase la concurs, sem. I, 2019-2020 https://www.upit.ro/_document/36001/lista_posturilor_didactice_si_de_cercetare_scoase_la_concurs_sem_i_2019-2020.pdf

2. Extras din Metodologia privind concursul   pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din UPIT

3. Calendarul concursului

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.