Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Prezenta procedură este adoptată în baza O.M. nr.5921/2016 “Metodologia privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate” publicat în Monitorul Oficial nr. 1007 din data de 15.12.2016.

 

Descriere procedură

 

Prin această procedură se recunoaște automat în cadrul Universității din Pitești, calitatea de conducator de doctorat obținută într-o instituție de învățământ universitar acreditată în străinătate.

Procedura se aplică cetățenilor români și cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană, care au obținut calitatea de conducător de doctorat în instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în "Lista universităților de prestigiu din alte state", aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 și actualizată periodic, în vederea stabilirii pe teritoriul României.

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispozițiile din Legea nr. 200/2004 și Art. 296 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011: "(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituției ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului și se aprobă de consiliul administrației."

Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducator de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

 

Căi de atac

 

Contestația se depune la Universitatea din Pitești, Compartimentul Studii doctorale în termen de 10 zile lucrătoare. Ulterior decizia definitivă a universităţii poate fi atacată la instanţele de judecată.

 

Dosarul solicitantului se depune pe e-mail la Compartimentul Studii doctorale sau prin platforma Portal Contact Unic Electronic prin link-ul https://edirect.e-guvernare.ro

 

Documente necesare

 

  • Cerere de recunoaștere;
  • Act de identitate și dovada schimbării numelui (dacă este cazul);
  • Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate;
  • Diploma/adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic;
  • CV, lista publicațiilor și contribuțiile științifice.

 

Acte normative

 

- prevederile art. 166 şi ale art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state,

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

- Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordin Nr. 5921/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

 

Vizualizați aici procedura completă:

Procedură operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din Pitești a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

 

Date de contact

 

Str. Târgu din Vale nr. 1,

110040 Pitești

Telefon: 0348453102

Fax: 0348453123

E-mail: rectorat@upit.ro

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Documente utile
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.