Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Apeluri proiecte fonduri structurale:

 

Program Axe prioritare Acțiunea Finanțator Descriere Beneficiari/Parteneri eligibili Data limită Link-uri utile
POR 2014–2020 Axa 1: Promovarea Transferului Tehnologic OS 1.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii  OS 2.1 Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
27 iulie 2016 - 27 ianuarie 2017 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii  OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
16 mai 2016 - 16 noiembrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
Instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 4: Sprijinirea dezvoltării durabile OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 4: Sprijinirea dezvoltării durabile OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 4: Sprijinirea dezvoltării durabile OS 4.3 Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 4: Sprijinirea dezvoltării durabile OS 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 4: Sprijinirea dezvoltării durabile OS 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural  OS 5.1 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.   Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG; o   Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG. 25 mai 2016 - 25 noiembrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural  OS 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
25 mai 2016 - 25 noiembrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 6 : Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională OS 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judetene Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
16 mai 2016 - 16 noiembrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului OS 7.1 Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Investiţiile care se vor realiza în infrastructura de turism au ca scop creșterea economică a zonelor aflate în declin economic, dar care dispun de un potențial turistic valoros, în vederea creșterii numărului mediu de salariați din staţiunile turistice în toate regiunile de dezvoltare ale României  Unităţi administrativ-teritoriale 01 iunie 2016 - 02 decembrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 8:  Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale OS 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 8:  Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 8:  Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale OS 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale OS 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale OS 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a propietăților în cadastru și Carte Funciară OS 11.1 Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
Instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 12: Asistență tehnică OS 12.1 Implementarea eficientă a Programului Operațional Regional Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POR 2014–2020 Axa 12: Asistență tehnică OS 12.2 Implementarea transparentă a Programului Operațional Regional Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
  Instituții subordonate Ministerului Culturii;
instituții culturale;
autorități publice centrale;
autorități publice locale;
unități de cult și asociații religioase;
organizații Non-Guvernamentale (persoane juridice de drept privat fărăs cop patrimonial);
alte instituții și/sau organizații active în sectorul cultural
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
POCU 2014-2020  Axa 1: Inițiativa "Locuri de muncă pentru tineri' OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 1: Inițiativa "Locuri de muncă pentru tineri' OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs OS 2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs OS 2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs OS 2.3 Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma Fondul Social European (FSE)   parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.9 Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați / concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii / corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 3: Locuri de muncă pentru toți OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților Fondul Social European (FSE)   Parteneri naţionali şi/sau transnaţionali   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome Fondul Social European (FSE) Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activitățilorîn care are experiență   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate Fondul Social European (FSE) Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte 16 mai 2016 - 01 august 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.3 Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune) Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.5: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente / proceduri / mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității Fondul Social European (FSE)   persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.7 Creșterea utilizării / aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc.) în furnizarea serviciilor sociale Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.11 Creșterea utilizării / aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale Fondul Social European (FSE)   persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 5.1 Sprijin pregătitor Fondul Social European (FSE) Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC O autoritate publică locală, societatea civilă
(ex. ONG (un grup de ONG-uri) cu activitate specifică măsurilor ce vizează comunitățile
defavorizate etc) și/sau operator economic/ operatori economici, și reprezentanți ai grupurilor
țintă definite în strategie cu reședința/domiciliul în teritoriul DLRC
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității OS 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conținutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC şi SNCDI Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii / ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
  Axa 6: Educație și competențe OS 6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.15 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 6: Educație și competențe OS 6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 7: Asistență Tehnică OS 7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 7: Asistență Tehnică OS 7.2 Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCU 2014-2020  Axa 7: Asistență Tehnică OS 7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE Fondul Social European (FSE)   Persoane juridice care au experienţă de minimum 6 luni cel puțin în domeniul uneia din activitățile 1-7 și care vor fi implicate în derularea activității/activităților în care are experiență, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezentul apel de proiecte   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
POCA 2014 - 2020  Axa 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 1.1 Cerere de proiecte non-competitivă Fondul Social European (FSE) Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
• Autorități administrative autonome;
• Instituții publice de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
25 mai 2015-14 septembrie 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
POCA 2014 - 2020  Axa 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente OS 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane Fondul Social European (FSE)   • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
• Autorități administrative autonome;
• Instituții publice de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
POCA 2014 - 2020  Axa 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente OS 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane Fondul Social European (FSE)   • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
• Autorități administrative autonome;
• Instituții publice de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
POCA 2014 - 2020  Axa 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente OS 1.4 Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu Fondul Social European (FSE) Creșterea transparenței și echității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
• Autorități administrative autonome;
• Instituții publice de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
30 septembrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
POCA 2014 - 2020  Axa 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 2.2 Cerere de proiecte non-competitivă Fondul Social European (FSE) Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice • autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP;
• autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor;
• autorități administrative autonome;
• ONG-uri;
• parteneri sociali;
• instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română
20 noiembrie 2015-15 ianuarie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
  Axa 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente OS 2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia Fondul Social European (FSE)   • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
• Autorități administrative autonome;
• Instituții publice de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
POCA 2014 - 2020  Axa 3: Asistență tehnică OS 3.1:Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA Fondul Social European (FSE)   • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
• Autorități administrative autonome;
• Instituții publice de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
POCA 2014 - 2020  Axa 3: Asistență tehnică OS 3.2 Asigurarea publicității, informării și sprijinului pentru beneficiarii PO CA Fondul Social European (FSE)   • Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
• Autorități administrative autonome;
• Instituții publice de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.
  http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitate-administrativa
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.1.1 Investiții în departamentele de CD - Secțiunea A Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european   27 iunie 2015-18 august 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.1.1 Clustere inovative - Secțiunea B Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Prezentul tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind finanțate investiții pentru
cercetare-dezvoltare, activități de inovare și activități de exploatare în clusterele inovative.
  27 iunie 2015-18 august 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.1.1 Instituții publice de CD / Universități - Secțiunea F Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Prin acest tip de proiect se urmărește sprijinirea instituțiilor publice de cercetare în vederea
creșterii capacității lor de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe prin crearea sau
modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalații de cercetare
  27 iunie 2015-18 august 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.1.2 Dezvoltare reţele de centre CD Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale   11 iulie 2016 - 01 august 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.1.3 Sinergii Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale   11 iulie 2016 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european
Acest
  27 iunie 2015 - 01 septembrie 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.2.1 Start-up și Spin-off - Secțiunea C Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităţi, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere   27 iunie 2015 - 31 decembrie 2020 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.2.1 Întreprinderi noi inovatoare - Secțiunea D Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Obiectivul urmărit prin susținerea finanțării acestui tip de proiect este de a stimula inovarea în întreprinderi nou-înființate inovatoare, care dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite în scopul producției și comercializării.   27 iunie 2015 - 11 august 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Acţiunea 1.2.2 Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologi     http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 1.2.3 Parteneriate - Secțiunea G Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
    27 iunie 2015 - 11 august 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 2.3.1 Proiecte BIG DATA Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Tipurile de interventii in cadrul Acţiunii 2.3.1 care fac obiectul acestui apel de proiecte sunt cele care propundezvoltarea de sisteme informatice  destinate asigurarii solutiilor de BIG Data șidezvoltarea  infrastructurii necesare pentru procesare la nivel optim a Big Data in cadrul instituțiilor publice. Autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie  09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Acţiunea 2.1.1 Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă si a accesului la internet Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
      http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 2.2.1 Clustere Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se asigure trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu   2 noiembrie 2015 - 16 februarie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Acţiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
      http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC și a reţelelor informatice         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POC 2014 - 2020 Axa 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR).
      http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
POIM 2014-2020 Axa 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului 1.1 Dezvoltare TEN-T centrală Fondul de Coeziune (FC) Se promovează acţiuni ce contribuie la extinderea infrastructurii de transport rutier amplasate pe rețeaua TEN-T centrală, cuprinzând inclusiv variantele de ocolire aferente acestei rețele, în conformitate cu standardul definit prin Master Planul General de Transport (M.P.G.T) al României: autostradă, drum expres, drum național Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului 1.2 Dezvoltare TEN-T centrală Fondul de Coeziune (FC) Promovează, cu prioritate, finalizarea coridorului feroviar Rin-Dunăre (modernizarea liniei feroviare între graniţa cu Ungaria şi Constanţa), asigurând creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală,în conformitate cu prioritizarea Master Planul General de Transport (MPGT) al României Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului 1.4 Dezvoltarea infrastructurii de metrou Fondul de Coeziune (FC) Vizează îmbunătăţirea condiţiilor de transport urban şi periurban prin promovarea transportului cu metroul, ca o alternativă la transportul public de suprafaţă Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului OS 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală Fondul de Coeziune (FC)   Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare   http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Se promovează acţiuni prin care se asigură creșterea mobilității la nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 2.2 Dezvoltarea infrastructurii rutiere Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR este vizată extinderea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunităților de transport în vederea asigurării accesibilității la oportunități de muncă  Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 2.7 Dezvoltarea transportului feroviar Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Este orientat pe implementarea pachetului integrat de reformă a sectorului de transport feroviar identificat în cadrul MPGT, în deplină corelare cu obiectivele europene de promovare durabilă a modurilor prietenoase de transport, cuprinzând o serie de măsuri de reformă și investiţii orientate spre eficientizarea, comercializarea și competitivizarea transportului feroviar Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Vizează implementarea măsurilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei traficului şi securităţiitransporturilor, în conformitate cu strategiile naţionale în domeniu şi cu planurile de dezvoltare urbană Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare 25.07.2016 – 31.12.2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațională Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Se promovează acţiuni ce contribuie la optimizarea procesului de trecere prin punctele de frontieră din rețeaua TEN-T, asigurând astfel sustenabilitatea economiilor de timp rezultate în urma investițiilor POIM în infrastructură, reducând riscul ca aceste economii să fie anulate din cauza blocajelor la trecerea frontierei Agenția Națională de Administrare Fiscală;  Ministerul Transporturilor / Operatorul de infrastructură la punctul de trecere a frontierei desemnat în conformitate cu legislația în vigoare; Poliţia rutieră – Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române / Poliția Transporturi – Direcția de Poliție Transporturi / Poliţia de Frontieră Română, după caz. 25.07.2016 – 31.12.2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu 3.1 Gestionarea deșeurilor Fondul de Coeziune (FC) Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor   Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene,  25 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu 3.2 Apă și apă uzată Fondul de Coeziune (FC) Prin OS 3.2sepromovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin ISPA și POS Mediu 2007 - 2013  Operatorii Regionali din sectorul de apă (OR) înființați în baza Legii nr. 51/2006 și Legea nr. 241/2006,
 Municipiul București, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Administrația Națională ”Apele Române” și Ministerul Sănătății
31 martie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 4: protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric OS 4.1 Biodiversitate Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000 Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridică; Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii)  18 iulie 2016 - 30 iunie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 4: protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric OS 4.2 Calitatea aerului Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR 2 promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea cerințelor Directivei 2001/81/CE privind Plafoanele Naționale de emisii pentru anumiți poluanți, ale Directivei 2007/2/CE  de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) și ale Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului Instituție publică cu atribuții în domeniu 25 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 4: protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor 5.2 Management al riscului Fondul de Coeziune (FC) Principalele tipuri de acţiuni avute în vedere în cadrul acestui obiectiv care asigură creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile aflate în subordine, precum şi alte instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, numai în parteneriat cu IGSU. 25 aprilie 2016 - 01 februarie 2017 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor OS 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 7: Creșterea eficienței energetice la nivelul centralizat de termoficare lîn orașele selectate OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate_fazat Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul energiei și eficienței energeticeurmăresc reducerea pierderilor în sistemele de transport și distribuție a energiei termice şi implicit atât creșterea eficienței energetice, cât şi reducerea emisiilor de carbon acționând complementar la nivel teritorial Autorități publice, mediu privat 15 iunie 2016 - 31 decembrie 2017 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 7: Creșterea eficienței energetice la nivelul centralizat de termoficare lîn orașele selectate OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate_proiecte noi Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Asigură sustenabilitatea investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane Autorități publice, mediu privat 15 iunie 2016 - 31 decembrie 2017 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 7: Creșterea eficienței energetice la nivelul centralizat de termoficare lîn orașele selectate OS 7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul energiei și eficienței energeticeurmăresc reducerea pierderilor în sistemele de transport și distribuție a energiei termice şi implicit atât creșterea eficienței energetice, cât şi reducerea emisiilor de carbon acționând complementar la nivel teritorial, ambele intervenţii realizându-se prin reabilitarea reţelelor termice de transport / distribuție a agentului termic Autorități publice, mediu privat 15 iunie 2016 - 31 decembrie 2017 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale OS 8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Urmărește consolidarea rețelei electrice de transport în vederea preluării energiei suplimentare produsă din resurse regenerabile, pe fondul creșterii capacităților de producție din resurse regenerabile susținute prin sistemul certificatelor verzi și a altor programe de finanțare nerambursabilă
 
Operatorul de transport şi de sistempentru energie electrică, Operatorul de transport şi de sistempentru gaze naturale 15 iunie 2016 - 30 iunie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POIM 2014-2020 Axa 8: Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Urmărește securizarea si optimizareatransportului de gaze naturale pe conexiunile transfrontaliere, creşterea flexibilităţii echilibrării SNT în vederea eficientizării serviciilor furnizate şi creşterea eficienţei energetice a SNT şi asigurarea protecţiei mediului Operatorul de transport şi de sistempentru energie electrică, Operatorul de transport şi de sistempentru gaze naturale 15 iunie 2016 - 30 iunie 2018 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri 1.1.1 Instruire beneficiari FESI și POAT, POIM, POC Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Întărirea capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate din
FESI de a pregăti şi
implementa proiecte
MFE prin Autoritatea de management pentru POAT, MFE prin Autoritatea de management pentru POIM, MFE prin Autoritatea de management pentru POC, Oranismul Intermediar pentru Energie, Organismul Intermediar pentru Cercetare, Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Afacerilor Interne
15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri 1.1.2 Asistență beneficiari FESI și POAT, POIM, POC Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte și pentru managementul strategic,
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv prin utilizarea expertizei IFI, prioritate având
beneficiarii proiectelor majore și strategice din POIM
Instituțiile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor ESI, anumite instituții care sprijină sistemul de coordonare, gestionare și control al fondurilor
ESI
15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri 1.2.1 Diseminare informaţii şi informare şi publicitate cu privire la FESI și POAT, POIM, POC Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Coordonarea tuturor acţiunilor de informare şi publicitate ale AM-urilor şi organizarea de
acţiuni comune pentru creşterea coerenţei mesajului transmis şi vizibilităţii PO
MFE prin Unitatea de Comunicare Publică și Informare privind Instrumentele Structurale, Departamentul pentru Luptă Antifraudă 15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI 2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Sprijinirea dezvoltării unei “culturi comune de evaluare”, la nivel orizontal în cadrul
sistemului FESI (inclusiv pentru PO CTE), acționând, în limita eligibilității FEDR, asupra celor
patru dimensiuni ale culturii de evaluare: cererea de evaluare, oferta, diseminarea și
utilizarea rezultatelor evaluării și instituționalizarea acesteia
MFE prin Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare 15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI 2.1.1 Îmbunătățire coordonare și control FESI și gestionare POAT, POIM ȘI POC Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Sprijinirea dezvoltării unei “culturi comune de evaluare”, la nivel orizontal în cadrul
sistemului FESI (inclusiv pentru PO CTE), acționând, în limita eligibilității FEDR, asupra celor
patru dimensiuni ale culturii de evaluare: cererea de evaluare, oferta, diseminarea și
utilizarea rezultatelor evaluării și instituționalizarea acesteia
MFE prin Direcția Generală de Analiză, Programare și Evaluare 15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI 2.2.1 Dezvoltare, îmbunătățire şi mentenanţă SMIS2014+, MYSMIS2014 și alte aplicații conexe Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Sprijinirea funcţionării sistemului de management şi control al FSC cu excepția POCTE, prin
dezvoltarea unui nou sistem informatic unitar SMIS2014+, gestionat (la nivel tehnic şi
administrativ) de Unitatea Centrală SMIS din MFE, ce-şi propune să fie mai eficient față de
sistemul SMIS utilizat pentru IS 2007-13, răspunzând mai bine nevoilor sistemului FSC. Va fi
explorată și includerea FEAD în sfera de acoperire a SMIS2014+
MFE prin Direcția IT și Coordonare SMIS, MFE prin Autoritatea de management pentru POAT, MFE prin Autoritatea de management pentru POIM, MFE prin Autoritatea de management pentru POC 15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România 3.1.1 Resurse umane şi dezvoltare capacitate managerială pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătățirea procesului de recrutare, implementarea unui sistem de gestionare a
performanței bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate, un sistem
corespunzător de evaluare a performanței, criterii unitare de salarizare
MFE prin Direcția IT și Coordonare SMIS, MFE prin Autoritatea de management pentru POAT, MFE prin Autoritatea de management pentru POIM, MFE prin Autoritatea de management pentru POC 15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
POAT 2014-2020 Axa 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România 3.1.2 Remunerare personal din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul structurilor administrației publice
din sistemul de coordonare și control al FESI (MFE și DLAF, inclusiv structurile suport ale
acestora, precum și ACP, AA, structurile dedicate FESI din cadrul ANAP și alte structuri
implicate în sistemul de coordonare și control al FESI, dacă va fi cazul), pentru activități
aferente FESI dar și pentru activități de închidere a perioadei de programare 2007-2013
MFE prin Direcția IT și Coordonare SMIS, MFE prin Autoritatea de management pentru POAT, MFE prin Autoritatea de management pentru POIM, MFE prin Autoritatea de management pentru POC 15 octombrie 2015 - 30 iunie 2023 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare
PNDR 2014 - 2020 Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare Submăsura 1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 2: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei Submăsura 2.1 Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 4: Investiții în active fizice 4.1 Investiții în exploatații agricole Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole” Reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile 28 aprilie 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 4: Investiții în active fizice 4.1.a Investiții în exploatații pomicole Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole” Reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile 20 mai 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 4: Investiții în active fizice 4.2 Investiții în procesarea / marketingul produselor agricole Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate Reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile 20 mai 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 4: Investiții în active fizice 4.2.a Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate Reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile 20 mai 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 4: Investiții în active fizice 4.3 Dezvoltarea, modernizarea, adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură de acces agricolă Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi
modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă,
cât şi a diversificării agricole
Reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile 25 mai 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 4: Investiții în active fizice 4.3 Dezvoltarea, modernizarea, adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură de irigații Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 24 septembrie 2015 - 18 decembrie 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor 6.1 Instalarea tinerilor fermieri Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă Reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile 28 aprilie 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor 6.3 Dezvoltarea fermelor mici Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR În cazul dezvoltării fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum şi d Mediu privat 28 aprilie 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor 6.2 Înfiinţarea de activităţi neagricole în zona rurală Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Sprijinul acordat prin submăsura 6.2 va contribui la promovarea diversificării activităţilor către noi activităţi neagricole în cadrul gospodăriilor agricole, a micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici şi implicit, prin crearea de locuri de muncă Mediu privat 28 iulie 2016 - 30 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub‐produselor, a
deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bio‐economiei
Mediu privat 28 iulie 2016 - 30 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor Submăsura 6.5 Plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 7.2 Crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mi Solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere 25 mai 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale 7.6 Studii și investiții - întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural în mediul rural Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Această sub‐măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi
modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a
așezămintelor culturale ‐ cămine culturale
Solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere 25 mai 2016 - 31 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor Submăsura 8.1 Sprijin pentru împădurire / crearea de suprafețe împădurite          
PNDR 2014 - 2020 Măsura 9: Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 9.1.a Grupuri de producători - sector pomicol Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Scopul submăsurii îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor
de producători în sectorul pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale în vigoare.
Grupurile de producători din
sectorul pomicol constituite conform legislației specifice în vigoare
12 iulie 2016 - 11 octombrie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor Submăsura 15.1 Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă          
PNDR 2014 - 2020 Măsura 16: Cooperare 16.4 Cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Sprijinul fiind acordat prin submăsurile 16.4 și 16.4a pentru cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și va facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică; persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF 28 aprilie 2016 - 31 iulie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 16: Cooperare 16.4a Cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol   Sprijinul fiind acordat prin submăsurile 16.4 și 16.4a pentru cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și va facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. Fermieri; Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică; persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF 28 aprilie 2016 - 31 iulie 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 16: Cooperare Submăsura 16.1 Sprijin pentru cooperare prin înființarea și funcționarea GO         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 16: Cooperare Submăsura 16.2 Sprijin pentru proiecte-pilot și pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 17: Gestionarea riscurilor Submăsura 17.2 Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR       http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC) Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 19.1 Sprijin pregătitor Fondul European pentru Dezvoltare Regională - FEDR Un obiectiv principal vizează creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul,
elaborării strategiei de dezvoltare locală, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților
din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în
favoarea comunităților din teritoriile LEADER.
Autorități publice locale, Reprezentanți autorizați din sectorul privat;
‐ Reprezentanți autorizați ai societății civile;
‐ Reprezentanți autorizați ai entităților provenite din afara spațiului eligibil LEADER, Persoane fizice relevante
25 martie 2015 - 5 mai 2015 http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC) Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC) Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Submăsura 19.3 Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de acțiune locală         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
PNDR 2014 - 2020 Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC) Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Submăsura 19.4 Sprijin pentru costurile de funcționare și animare         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere   OS 1.1 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului, inclusiv evitarea şi reducerea, în măsura posibilităţilor, a capturilor nedorite         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere   MI.6 Diversificarea veniturilor și noi forme de venit         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere   M1.23 Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturi         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere   OS 1.5 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologice şi inovării, inclusiv a creşterii eficienţei energetice, şi a transferului de cunoștințe         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedre al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţe         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedre al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere OS 2.2 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedre al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere OS 2.3 Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedre al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere OS 2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 3: Încurajarea punerii în aplicare a PCP OS 3.1 Îmbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi îmbunătăţirea colectării şi gestionării datelor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 3: Încurajarea punerii în aplicare a PCP OS 3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control şi aplicare, consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără creşterea sarcinilor administrative         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale MIII.1. Înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor pescărești         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 5: Stimularea comercializării și prelucrării OS 5.1 Îmbunătăţirea organizaţiilor de piaţă pentru produselor de pescuit şi acvacultură         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 5: Stimularea comercializării și prelucrării OS 5.2 Încurajarea investiţiilor în sectoarele de marketing şi procesare         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020)  PU 6: încurajarea punerii în aplicare a PMI OS 6.1 Dezvoltarea şi implementarea Politicii Maritime Integrate         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pescuit-si-afaceri-maritime
Programul Interreg Europa 2014-2020 Axa 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică și inovare OS 1.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/15/programul-interreg-europa-2014-2020
Programul Interreg Europa 2014-2020 Axa 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică și inovare OS 1.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă,         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/15/programul-interreg-europa-2014-2020
Programul Interreg Europa 2014-2020 Axa 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii OS 2.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională , în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/15/programul-interreg-europa-2014-2020
Programul Interreg Europa 2014-2020 Axa 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele OS 3.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/15/programul-interreg-europa-2014-2020
Programul Interreg Europa 2014-2020 Axa 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor OS 4.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/15/programul-interreg-europa-2014-2020
Programul Interreg Europa 2014-2020 Axa 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor OS 4.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/15/programul-interreg-europa-2014-2020
Programul Operaţional URBACT III Axa 1: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile OS 1.1 Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/16/programul-operational-urbact-iii
Programul Operaţional URBACT III Axa 1: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile OS 1.2 Îmbunătățirea modului de elaborare a strategiilor de dezvoltare urbană și a planurilor de acțiune în orașe         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/16/programul-operational-urbact-iii
Programul Operaţional URBACT III Axa 1: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile OS 1.3 Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/16/programul-operational-urbact-iii
Programul Operaţional URBACT III Axa 1: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile OS 1.4 Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/16/programul-operational-urbact-iii
Programul Operaţional URBACT III Axa 2: Asistență tehnică OS 2.1 Maximizarea eficacității și eficienței managementului și implementării programului URBACT III         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/16/programul-operational-urbact-iii
Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020 Axa 1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii  OS 1.1 Îmbunătățirea managementului și capacității de control a programelor de cooperare teritorială europeană         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/18/programul-de-cooperare-interact-iii-2014-2020
Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020 Axa 1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii  OS 1.2 Îmbunătățirea capacității de cooperare teritorială europeană în a colecta și comunica rezultatele programelor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/18/programul-de-cooperare-interact-iii-2014-2020
Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020 Axa 1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii  OS 1.3 Îmbunătățirea capacității de coordonare a cooperării în implementarea abordărilor inovative (GECT, strategii macro-regionale, ITI, etc)         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/18/programul-de-cooperare-interact-iii-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării OS 1.1 Îmbunătăţirea condițiilor cadru pentru inovare         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării OS 1.2 Creşterea competenţelor pentru inovarea în mediul social şi mediul de afaceri         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării OS 2.1 Consolidarea managementului transnațional al apei și prevenirea riscului de inundații         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării OS 2.2 Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și culturale și a resurselor         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării OS 2.3 Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării OS 2.4 Îmbunătăţirea capacitătii de răspuns şi managementul situațiilor de urgenţă         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării OS 3.1 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure și a accesibilității echilibrate în zonele rurale şi urba         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării OS 3.2 Îmbunătățirea securităţii energiei şi eficienţei energetice         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 4: O bună guvernare a Regiunii  Dunării OS 4.1 Îmbunătătirea capacitătii instituţionale de a răspunde provocărilor sociale         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 Axa 4: O bună guvernare a Regiunii  Dunării OS 4.2 Sprijinirea guvernanţei şi implementării SUERD         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/20/programul-transnational-dunarea-2014-2020
Programul de Cooperare ESPON 2020 Axa 1: Producerea de informații teritoriale, transferul, observarea, instrumente și diseminarea acestora OS 1.1 Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/21/programul-de-cooperare-espon-2020
Programul de Cooperare ESPON 2020 Axa 1: Producerea de informații teritoriale, transferul, observarea, instrumente și diseminarea acestora OS 1.2 Creșterea transferului de cunoștințe / informații teritoriale         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/21/programul-de-cooperare-espon-2020
Programul de Cooperare ESPON 2020 Axa 1: Producerea de informații teritoriale, transferul, observarea, instrumente și diseminarea acestora OS 1.3 Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor dedicate analizei teritoriale         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/21/programul-de-cooperare-espon-2020
Programul de Cooperare ESPON 2020 Axa 1: Producerea de informații teritoriale, transferul, observarea, instrumente și diseminarea acestora OS 1.4 Diseminarea pe scară mai largă și preluarea evidenței teritoriale         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/21/programul-de-cooperare-espon-2020
Programul de Cooperare ESPON 2020 Axa 1: Producerea de informații teritoriale, transferul, observarea, instrumente și diseminarea acestora OS 1.5 Implementarea mai flexibilă, eficace și eficientă a dispozițiilor și a unui program de asistență mai competent         http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/21/programul-de-cooperare-espon-2020
Programul de Cooperare ESPON 2020 Axa 2: Asistență tehnică           http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/21/programul-de-cooperare-espon-2020
POSCCE – Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate Operațiunea 2: Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate Uniunea Europeană Această operațiune are ca obiectiv crearea de nuclee de competență științifică și/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituții C-D, al unei universități sau al unei întreprinderi gazdă, prin atragerea de specialiști din străinatate, de orice naționalitate, cu competență recunoscută Pentru această operațiune pot solicita finanțare:
a) Întreprinderi cu activitate CD menționată în statut;
b) Organizații de cercetare
Inactiv http://www.finantare.ro/program-3112-op-212-proiecte-cd-de-inalt-nivel-stiintific-la-care-vor-participa-specialisti-din-strainatate.html
POSCCE – Programul Operational Sectorial Crețterea Competitivității Economice Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate Domeniul major de intervenție 2.2 – Investiții pentru infrastructură de CDI
Operațiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Uniunea Europeană Efectuarea de cercetări în următoarele domenii de interes național, prin utilizarea angiografelor achiziționate prin proiect Organizație de cercetare  Inactiv http://www.finantare.ro/poscce-operatiunea-2-2-1-dezvoltarea-infrastructurii-cd-existente-si-crearea-de-noi-infrastructuri-laboratoare-centre-de-cercetare.html
POSCCE – Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate Operatiunea 3: Dezvoltarea unor rețele de centre C-D, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil (GRID, GEANT) Uniunea Europeană Această operațiune urmărește:

Creșterea implicării cercetătorilor români în rețele internaționale de cercetare foarte specializate de tip GRID, cu implicații importante în dezvoltarea viitoare a științei și tehnologiei;
Creșterea capacității rețelei de cercetare și educație RoEduNet, spre a se apropia de standardele rețelei GEANT
Instituții de învaățământ superior de drept public acreditate, Instituții CD de drept public:
institute nțtionale de cercetare-dezvoltare;
institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;
institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice;
centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate in baza unor acorduri internaționale
Inactiv http://www.finantare.ro/program-2606-op-223-dezvoltarea-unor-retele-de-centre-c_d-coordonate-la-nivel-national-si-racordate-la-retele-europene-si-internationale-de-profil-grid-geant.html 
POSCCE – Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate Domeniul major de intervenție 2.3 – Accesul întreprinderilor la activități de CDI (în special IMM-urile)
Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative 
Uniunea Europeană Operațiunea va sprijini activitățile de inovare ale start-up-urilor și spin-off-urilor care creează valoare adaugată în baza rezultatelor de CD brevetate sau nebrevetate, care sunt aplicate/ transferate de firmele respective. Întreprinderile sprijinite vor fi selectate în baza unei analize atente a planurilor lor de afaceri sau a studiilor de piață Spin-off-uri, Start-up-uri Inactiv http://www.finantare.ro/program-op-231-sprijin-pentru-start_up_uri-si-spin_up_uri-inovative.html
POSCCE – Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate Operațiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD Uniunea Europeană Această operațiune sprijină dezvoltarea capacității de cercetare a întreprinderilor, în vederea creșterii nivelului de inovare și a competitivității pe piața; de asemenea se urmărește crearea de noi locuri de muncă în activitatea de Cercetare-Dezvoltare Întreprinderile mari, mijlocii sau mici Inactiv http://www.finantare.ro/poscce-operatiunea-2-3-2-dezvoltarea-infrastructurii-de-cd-a-intreprinderilor-si-crearea-de-noi-locuri-de-munca.html
POSCCE – Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate Operatiunea 3: Promovarea inovării în cadrul firmelor Uniunea Europeană Scopul principal al acestei operațiuni constă în conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente și achiziționarea echipamentelor conexe IMM-uri,  Organizații Non-Guvernamentale (ONG) Inactiv http://www.finantare.ro/program-5574-op-311-sprijinirea-accesului-la-internet-si-la-serviciile-conexe.html
POSCCE – Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice Axa prioritară 3: Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public Sprijinirea accesului la Internet și la serviciile conexe – 3.1.1 Uniunea Europeană Scopul principal al acestei operațiuni constă în conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente și achiziționarea echipamentelor conexe IMM-uri,  Organizații Non-Guvernamentale (ONG) Inactiv http://www.finantare.ro/program-5574-op-311-sprijinirea-accesului-la-internet-si-la-serviciile-conexe.html
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.