Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Apeluri proiecte cercetare inovare:

 

Instituția finanțatoare Competiții Descriere Parteneri eligibili Data limită Link-uri utile
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare Cercetare în Sectoare Prioritare Contribuirea la reducerea diferențelor economice și sociale din Spațiul Economic European și să consolideze relațiile bilaterale prin îmbunătățirea cooperării în cercetare între comunitățile științifice din România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein prin stimularea cooperării pe termen lung și a parteneriatelor egale între entități de cercetare. Organizaţii de cercetare din statele donatoare sau organizaţii internaţionale 28 aprilie 2017, ora 16.00 sau o altă dată mai devreme în situația în care bugetul alocat este contractat http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/3/apel-deschis-pentru-programul-cercetare-in-sectoare-prioritare
Guvernul României Premierea participării la Orizont 2020 Are ca scop creșterea capacității instituționale a organizațiilor de cercetare din România ce implementează proiecte finanțate prin Programul cadrul al Comisiei Europene (CE) Organizații de cercetare de drept public sau privat din România Depunere continuă http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-Orizont2020.html
UEFISCDI ACT 2016  Finanțarea proiectelor de cercetare și inovare în domeniul captării și stocării CO2 ca instrument de combatere a încălzirii globale. • Forschungszentrum Jülich GmbH Projektträger Jülich (FZJ/PtJ);
•    Ministry of Economic Affairs/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
•    The Research Council of Norway (RCN) and Gassnova SF (GN);
•    Executive Agency for Higher Education, Research and Innovation Funding (UEFISCDI);
•    Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO);
•    Swiss Federal Office of Energy;
•    The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK);
•    Department of Energy and Climate Change (DECC).
Pasul I (prepropunerea de apel) : 7 iunie 2016: Deschiderea apelului ; 7 septembrie 2016: Data limită pentru depunerea (încărcarea) prepropunerilor. Pasul II (propunerea completă de proiect) : 16 ianuarie 2016: Data limită pentru înscrierea propunerilor complete de proiecte

Preanunț oficial: http://www.act-ccs.eu/calls/

Link pachet de informații ERANET/ERANET Cofund: 
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%20INTERNATIONALA/ERA%20NET_ERA%20NET%20COFUND/PI%20ERA-NET%202015_consultare.pdf

Guvernul României Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare” Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare” Organizații de cercetare de drept public sau privat din România 31 decembrie 2020 http://www.r esearch.ro/ uploads/pro gramenationale/p n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem a-1- capacitatesistem.pdf
Guvernul României Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare” Creșterea eficienței utilizării resurselor în organizațiile publice, prin dezvoltarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a calități și relevanței activităților CDI Organizații de cercetare de drept public sau privat din România 31 decembrie 2020 http://www.research.ro/uploads/pro gramenationale/p n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem a-2- competitivit ate.pdf
Guvernul României Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeană și internațională” Creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare Organizații de cercetare de drept public sau privat din România 31 decembrie 2020 http://www.research.ro/uploads/pro gramenationale/p n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem a-3-coopeuropeana. pdf
ANCSI Programului de Acțiuni Integrate(PAI) Brâncuși pentru proiecte de mobilități  Obiectivul acestui apel comun România – Franța este acela de a întări schimbul științific și tehnologic de excelență între laboratoarele de cercetare din cele două țări, cu scopul de a dezvolta noi forme de cooperare în domenii inovatoare. Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din
România
25 iulie 2016 http://www.research.ro/ro/articol/3997/programe-interna-ionale-cooperari-bilaterale-s-a-deschis-apelul-comun-romania-fran-a-din-cadrul-programului-de-ac-iuni-integrate-pai-brancu-i-pentru-prooiecte-de-mbilita-i
ANCSI România-Agenția Universitară a Francofoniei (RO-AUF) Obiectivele Programului AUF-RO includ:
stimularea formării de echipe internaționale care să abordeze noi problematici în domenii inovative de cercetare;
creșterea vizibilității cercetării din România prin publicații în reviste cu impact științific ridicat, brevete și comunicări la conferințe internaționale;
antrenarea cercetătorilor doctoranzi sau postdoctorali în proiecte și formarea de specialiști în domenii de interes comun;
implicarea instituțiilor din România în proiecte cu finanțare internațională;
dezvoltarea de noi rețele internaționale de cercetare.
Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din
România
13.06.2016    http://www.research.ro/ro/articol/3977/universitara-a-francofoniei-ro-auf-pentru-competi-ie-de-proiecte-din-cadrul-pn-iii-programul-3-cooperare-europeana-i-interna-ionala-subprogramul-3-1-bilateral-multilateral
ANCSI ROMÂNIA-BELGIA(Comunitatea VALONĂ) pentru competiţie de proiecte La competiție se înaintează propuneri de proiecte comune care, prin metodele de executare prezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și activităților de cercetare, precum și eficientizarea mobilității cercetătorilor, schimbului de experiență și accesul la infrastructura de cercetare de scară medie și înaltă. Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare   30 iunie 2016 http://www.research.ro/ro/articol/3952/programe-interna-ionale-apel-comun-romania-belgia-comunitatea-valona-pentru-competitie-de-proiecte
ANCSI Apel comun România-Moldova La competiție se înaintează propuneri de proiecte comune care, prin metodele de executare prezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și activităților de cercetare, precum și eficientizarea mobilității cercetătorilor, schimbului de experiență și accesul la infrastructura de cercetare de scară medie și înaltă. Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare  31 martie 2016 http://www.research.ro/uploads/programe-internationale/cooperari-bilaterale/apeluri-deschise/text-apel.pdf
ANCSI Proiecte bilaterale între Romania și China Obiectivul acestui apel comun România – China este acela de a întări schimbul științific și tehnologic de excelență între laboratoarele de cercetare din cele două țări, cu scopul de a dezvolta noi forme de cooperare în domenii inovatoare. Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare  11 iulie 2014 http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CAPACITATI/Bilaterale/RO-CH/Competitie%202014/Pachet%20de%20informatii%20lansare%20apel%20bilateral%202015-2016.pdf
ANCSI (PICS) România – Franța Consolidarea cooperării ştiinţifice și tehnice dintre România şi Franţa prin finanțarea stagiilor de
cercetare, organizarea de seminarii și de reuniuni de lucru pentru cercetătorii din cele două țări.
Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare  30.05.2014 http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CAPACITATI/Bilaterale/PICS%202014/Pachet%20informatii%20Romania-Franta%20(PICS)%202014%20FINAL.pdf
ANCSI Proiecte comune Romania-Africa de Sud Consolidarea cooperării ştiinţifice și tehnice dintre România şi Africa de Sud prin finanțarea stagiilor de
cercetare, organizarea de seminarii și de reuniuni de lucru pentru cercetătorii din cele două țări.
Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare  9 mai 2014 http://www.research.ro/uploads/programe-internationale/cooperari-bilaterale/anunturi/romania-call_ro_sa_2014_01_men.pdf
ANCSI PAI Brancusi Romania - Franta 2015 - 2016 Dezvoltarea şi întărirea colaborării științifice şi tehnice între România şi Franța, prin schimburi
științifice şi tehnologice de excelenţă între echipele de cercetare din cele două ţări, favorizând noi
forme de cooperare. 
Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare  16.04.2014 http://uefiscdi.gov.ro/articole/3678/Cooperare-bilaterala--Programul-de-Actiuni-Integrate-Romania-Franta.html
ANCSI Cadrul de colaborare în cercetare științifică România-Franța Întărirea colaborării între comunitatea de cercetare din România şi cea din Franţa, în vederea atingerii
unui înalt nivel ştiinţific şi obţinerea de rezultate remarcabile, ce vor conduce la realizarea unor
tehnologii noi şi inovative.
Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare  21.aug.15 http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/29/ANR.html
ANCSI România-Ucraina 2014-2015 Consolidarea cooperării ştiinţifice și tehnologice între România şi Ucraina, prin finanțarea mobilității cercetătorilor din cele două țări. Instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare  18.10.2013 http://www.research.ro/ro/articol/3215/programe-interna-ionale-cooperari-bilaterale-apel-romania-ucraina-2014-2015
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.