Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Apeluri competiții proiecte europene:

 

Program Tipuri de proiecte Subprogram Axe Prioritare Finanțator Descriere Parteneri eligibili Data limită Link-uri utile
LIFE 2014-2020 Proiecte Tradiționale Climate Action Climate Change Mitigation Uniunea Europeană  Va co-finanța subvențiile de acțiune pentru cele mai bune proiecte de practică demonstrative și pilot care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Autorități publice, organizații private organizații non-profit 7 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte Tradiționale Climate Action Climate Change Adaptation Uniunea Europeană  Va co-finanța subvențiile de acțiune pentru cele mai bune proiecte de practică, demonstrative și pilot care contribuie la eforturile de sprijin care duc la creșterea rezistenței la schimbările climatice Autorități publice, organizații private organizații non-profit 7 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte Tradiționale Climate Action Climate Governance and Information Uniunea Europeană  Va co-finanța subvențiile de acțiune pentru proiecte de sensibilizare, informare și de difuzare care să promoveze sensibilizarea cu privire la aspecte climatice, inclusiv generarea de sprijin public și părților interesate de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul climei, precum și pentru a promova cunoștințe privind dezvoltarea durabilă Autorități publice, organizații private organizații non-profit 7 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte Tradiționale Environment LIFE Environmental Governance & Information  Uniunea Europeană  Va co-finanța burse de acțiune pentru proiecte de difuzare, sensibilizare și informare pentru a promova sensibilizarea cu privire la aspecte de mediu  Autorități publice, organizații private organizații non-profit 15 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte Tradiționale Environment LIFE Environment & Resource Efficiency Uniunea Europeană  Va co-finanța subvențiile de acțiune pentru proiecte demonstrative și pilot pentru demonstra, testa și dezvolta abordări politice sau de conducere Autorități publice, organizații private organizații non-profit 12 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte Tradiționale Environment LIFE Nature & Biodiversity  Uniunea Europeană  Va co-finanța subvențiile de acțiune pentru cele mai bune proiecte demonstrative, pilot și de practică care contribuie la punerea în aplicare a directivelor privind Habitatele și Păsările, directivele și strategia privind biodiversitatea până în 2020, precum și dezvoltarea, punerea în aplicare și gestionarea rețelei Natura 2000 Autorități publice, organizații private organizații non-profit 15 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte Tradiționale Environment LIFE Nature & Biodiversity  Uniunea Europeană  Răspunde nevoilor specifice pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și legislației de mediu sau a climei Uniunii. Subiectele specifice sunt indicate în ghidul de aplicare Autorități publice, organizații private organizații non-profit 20 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels local time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte integrate Environment LIFE Nature & Biodiversity  Uniunea Europeană  Sunt proiecte de punere în aplicare la scară teritorială mare ( la scară regională, multi- regionale, naționale sau transnaționale) planurile de mediu sau a unor strategii impuse de legislația de mediu specifice Uniunii, elaborate în conformitate cu alte acte ale Uniunii sau dezvoltate de către autoritățile din statele membre, în special în zone ale naturii (inclusiv natura 2000 de management al rețelei) aer, apă și deșeuri asigurând în același timp implicarea părților interesate și promovarea coordonării și mobilizarea a cel puțin unei alte Uniuni, sursă de finanțare națională sau privată relevantă Autorități publice, organizații private organizații non-profit 15 Martie 2017 pentru Proiecte Integrate în Subprogramul pentru Mediu (termen limită orientativ) http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte integrate Climate Action  LIFE Nature & Biodiversity  Uniunea Europeană  Sunt proiecte de punere în aplicare pe scară largă teritorială (la scară regională, multi-regionale, naționale sau transnaționale) foi de parcurs, strategii sau planuri de acțiune climatice sau cerute de legislația specifică a Uniunii climatice, elaborate în conformitate cu alte acte ale Uniunii sau dezvoltate de către autoritățile din statele membre Autorități publice, organizații private organizații non-profit 15 Aprilie 2017 pentru Proiecte Intergrate din Subprogramul pentru Climate Action (termen limită orientativ) http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
LIFE 2014-2020 Proiecte Asistență Tehnică Environment and Climate Action Programmes LIFE Nature & Biodiversity  Uniunea Europeană  Furnizează prin subvenții pentru acțiuni, sprijin financiar pentru a ajuta solicitanții să pregătească proiecte integrate. Autorități publice, organizații private organizații non-profit 15 Septembrie 2016 la 16:00 Brussels local time http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
ERASMUS+ Proiecte de mobilitate  Educația adulților   Uniunea Europeană  + Mobilităţi de predare/formare într-o instituţie/organizaţie de educaţie a adulţilor dintr-o altă ţară – persoanele pot preda sau susţine activităţi de formare într-o altă ţară Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere 2 februarie 2016, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/educatia-adultilor-mobilitati
ERASMUS+ Proiecte de mobilitate  Educația școlară   Uniunea Europeană  Erasmus + permite dezvoltarea personalului prin participarea la activităţi relevante ce au loc în altă ţară decât ţara de origine. Activităţile ce pot fi realizate: activităţi de predare şi formare continuă (curs structurat şi sau activităţi de job-shadowing) Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere 2 februarie 2016, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-mobilitati
ERASMUS+ Proiecte de mobilitate  Formare profesională (VET)   Uniunea Europeană  Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere 2 februarie 2016, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati
ERASMUS+ Proiecte de mobilitate  Învăţământ universitar   Uniunea Europeană  Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu (inclusiv o perioadă de stagiu/plasament, în cazul în care aceasta este planificată). Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere 2 februarie 2016, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati
ERASMUS+ Proiecte de mobilitate  Tineret    Uniunea Europeană  Erasmus+ îi ajută pe tineri să îşi dezvolte competenţe şi să îşi crească şansele de angajare, oferindu-le oportunitatea de a participa în proiecte europene de învăţare. Le oferă ocazia de a descoperi noi culturi şi de a simţi că aparţin Europei. Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere  4 octombrie, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/tineret-mobilitati
ERASMUS+ Parteneriate strategice Educația școlară   Uniunea Europeană  Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperarii, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european. Parteneri din mai multe țări  31 martie, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-parteneriate
ERASMUS+ Parteneriate strategice Educaţia adulţilor    Uniunea Europeană  Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educației adulților facilitează pe de o parte dezvoltarea, transferul și punerea în aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizatoric (local, regional, național și european) precum și implementarea de inițiative comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiențe la nivel european în domeniul educației adulților. Parteneri din mai multe țări 31 martie, ora 13.00 (ora României).  http://www.erasmusplus.ro/educatia-adultilor-parteneriate
ERASMUS+ Parteneriate strategice Formare profesională (VET)   Uniunea Europeană  Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şi formării profesionale sprijină şi dezvoltă, transferă și/sau pun în aplicare practici inovatoare, precum și inițiative comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimbului de experiență la nivel european. Parteneri din mai multe țări  31 martie, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-parteneriate
ERASMUS+ Parteneriate strategice Învăţământ universitar   Uniunea Europeană  Proiectele de parteneriat strategic in domeniul universitar facilitează pe de o parte dezvoltarea, transferul şi punerea în aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizatoric (local, regional, naţional şi european) precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, învăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european. Parteneri din mai multe țări  31 martie, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-parteneriate
ERASMUS+ Parteneriate strategice Tineret    Uniunea Europeană  Proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului îşi propun dezvoltarea şi consolidarea competenţelor tinerilor (în general) şi a lucrătorilor de tineret (în special) prin internaţionalizarea activităţilor acestora şi deschiderea către cooperarea transectorială (cu alte instituţii din alte sectoare). Parteneri din mai multe țări  4 octombrie, ora 13.00 (ora României) + 4 octombrie, ora 13.00 (ora României)
ERASMUS+ Dialog structurat Tineret    Uniunea Europeană  Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument folosit de tineri pentru a-și face vocea auzita cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, regionali, naționali, europeni).  Întâlniri transnaţionale – proiectul trebuie să implice cel puţin 2 organizaţii din 2 ţări diferite, dintre care cel puţin una să fie din ţările programului. Întâlniri naţionale – proiectul implică cel puțin 0 organizaţie dintr-o ţară a programului.  4 octombrie, ora 13.00 (ora României) http://www.erasmusplus.ro/dialog-structurat
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Alianțe ale cunoașterii   Uniunea Europeană  Alianțele cunoașterii reprezintă proiecte structurate, transnaționale orientate către rezultate și realizate în special între mediul universitar și cel de afaceri. Organizații din Țările Partenere 26 februarie 2014. http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Alianţe pentru competenţe sectoriale   Uniunea Europeană  Alianțele pentru competențe sectoriale sunt proiecte transnaționale orientate către tendințele existente într-un anumit sector economic sau competențele de care este nevoie într-un anumit domeniu profesional. Organizații din Țările Partenere 26 februarie 2015 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-eacs1113_en
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului   Uniunea Europeană  Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului sprijină proiecte transnaționale care promovează cooperarea între organizații active în domeniul tineretului (organizații de tineret și/sau instituții publice) din țările programului și țările partenere. Țări Partenere   2 septembrie 2015 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul universitar   Uniunea Europeană  Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul universitar sprijină proiecte transnaționale care sprijină cooperarea pentru moderenizarea, accesibilitatea și internaționalizarea învățmântului superior în țările partenere.  Țări Partenere   10 februarie 2015 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat   Uniunea Europeană  Sunt proiecte care sprijină evenimente majore în domeniul tineretului, culturii sau sportului cum ar fi Summituri Mondiale de Tineret, evenimente tematice în cadrul Capitalelor Culturale Europene sau Capitalelor Europene ale Tineretului, campionate sportive europene etc. Any public or private organisation in a Programme Country 3 aprilie 2015 http://eacea.ec.europa.eu/taxonomy/term/357
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Jean Monnet   Uniunea Europeană  Jean Monnet are ca scop promovarea excelenței în predare și cercetare precum și crearea unui dialog între lumea academică și decidenți. Organizații de profil din UE, asociații de profesori 26 martie 2015 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Masterat în cotutelă   Uniunea Europeană  Un masterat în cotutelă este un program de studiu internațional realizat de un consorțiu de instituții de învățământ superior și, acolo unde este cazul, alți actori cu expertiză relevantă, integrat în curricula acestora. Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere 4 martie 2015 http://eacea.ec.europa.eu/taxonomy/term/286
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Sprijin pentru politici   Uniunea Europeană  Această linie de finanțare sprijină realizarea de activități orientate către atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, Cadrului strategic de cooperare pentru educație și formare (Educație și Formare 2020) și Strategia europeană pentru tineret Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere Dată variabilă http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en
ERASMUS+ Acținuni Centralizate Sport   Uniunea Europeană  Proiectele de sport sprijină activități sportive de bază și sportul de masă.  Țări Partenere din vecinătatea UE sau Alte Țări Partenere Dată variabilă http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.