Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Apeluri competiții alte categorii de proiecte:

Instituția finanțatoare Competiții Descriere Parteneri eligibili Data limită Link-uri utile
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural (Rural 2016) Stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM-urilor în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural Întreprinderi mici și mijlocii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 29.07.2016, ora 20.00 http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/22/programul-national-multianual-pentru-infiintarea-si-dezvoltarea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-in-mediul-rural-rural-2016
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri Programul naţional multianual de microindustrializare Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare Întreprinderi mici și mijlocii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 29.07.2016, ora 20.00 http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/23/programul-national-multianual-de-microindustrializare
Ministerul Culturii Programul CultIN Stimularea creativităţii şi a talentului indivizilor, valorificat prin iniţiative personale sau organizat în companii, hub-uri (spații de lucru/discuții, asociații din mediul creativ și cultural), incubatoare de proiecte şi afaceri (instituţii/spații/asociații care urmăresc crearea unui mediu favorabil pentru firme cu potenţial de dezvoltare), studiouri de creaţie (spațiu/atelier/instituție/asociații care au ca scop creația și exploatarea proprietății intelectuale), care au potenţialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietăţii intelectuale Antreprenori, iniţiative personale organizate în companii, hub-uri, incubatoare de proiecte şi afaceri, studiouri de creaţie 10.08.2016 http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/21/programul-cultin
Comisia Europeană Subprogramul MEDIA: sprijin pentru distribuția de filme europene non-naționale - etapa de reinvestiții Sprijinirea distribuției în cinematografe, prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale Țările care nu participă la program, precum și cu organizațiile internaționale care sunt active în sectoarele culturale și creative, precum UNESCO, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale 2 august 2016, ora 12.00 CET http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/6/subprogramul-media-sprijin-pentru-distributia-de-filme-europene-non-nationale-etapa-de-reinvestitii
Ministerul Finanțelor Publice Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie Dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf  Întreprinderi
nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu
personalitate juridică
11 iulie 2016 - 22 august 2016 http://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/15/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-stimularea-investitiilor-cu-impact-major-in-economie-hg-nr-807-2014
Guvernul german Training și consultanță gratuită pentru dezvoltare Programul SES-Germania oferă oportunitatea aplicanților de a beneficia gratuit de serviciile oferite de experții germani în mai multe domenii de activitate Companii, firme, instituții publice, organizații și asociații, ferme din industrie, agricultură, zootehnie, transporturi, cercetare, servicii și orice alt sector productiv  31.12.2016 http://www.finantare.ro/programul-de-asistenta-nerambursabila-germana-2015-2016-training-si-consultanta-gratuita-pentru-dezvoltare.html
Guvernul german Cooperare pentru formare Programul își propune să îmbunătățească educația practică în școlile vocaționale, profesionale, speciale și unitățile de asistență socială Grupuri școlare, licee, școlile profesionale, școlile tehnice sau alte instituții de învaățământ care oferă tinerilor o educație profesională și practică;
Instituții și organizații din domeniul sănătății / asistență socială: spitale, orfelinate, case pentru bătrâni sau pentru persoane cu handicap, grupuri dezavantajate, unități terapeutice (ex. ergoterapie, recuperare, balneo-terapie, etc.);
Societăți comerciale, asociații, fundații sau organizații care sunt active în domeniul educării și îngrijirii tinerilor, bătrânilor și a celor cu dizabilități
31.12.2016 http://www.finantare.ro/programul-de-asistenta-nerambursabila-germana-2015-2016-cooperare-pentru-formare.html
Guvernul german Cooperare pentru Bună Guvernare Programul își propune să îmbunătățească activitățile și proiectele desfășurate în instituțiile și unitățile publice Primării, consilii județene, consilii locale, prefecturi, instituții și unități publice 31.12.2016 http://www.finantare.ro/programul-de-asistenta-nerambursabila-germana-2015-2016-cooperare-pentru-buna-guvernare.html
Ministerul Federal al Educatiei si Cercetarii din Germania „Cooperare Internațională în Educație și Cercetare pentru regiunea Europei de Est, Sud-Est și Centrală Acest program oferă finanțare pentru propunerile de proiecte din cadrul Orizont 2020 și alte proiecte de cercetare din cadrul Uniunii Europene  Consorții multinaționale pot accesa aceste fonduri, instituții, organizații și firme cu activități de cercetare-dezvoltare și inovare  29.12.2017 http://www.finantare.ro/cerere-de-propuneri-de-proiecte-cooperare-internationala-in-educatie-si-cercetare-europa-de-est-sud-est-si-centrala.html
Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.