Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

                                           

 

 

Programul Limbi Moderne Aplicate este afiliat  Asociatiei Internationale de Limbi Moderne Aplicate (AILEA), cu sediul in Franta.

 

CARTA ANLEA/ AILEA

1.1.1 Scopul unei specializări universitare Langues Etrangères Appliquées /Limbi Moderne Aplicate (LEA/LMA) este acela de a oferi un învăţământ cu vocaţie profesională, pluridisciplinar, teoretic şi practic, apt să-i pregătească în cele mai bune condiţii pe studenţi pentru profesie şi mai ales pentru munca în întreprindere, şi, în acelaşi timp, să susţină activităţile de cercetare în cadrul filierei.

1.1.2 O specializare universitară LEA/LMA cuprinde cel puţin două limbi străine asociate cu materii din domeniile de aplicaţie (drept, economie, tehnicile comerţului internaţional, comunicare, instrumente şi tehnici de traducere, TIC, etc.)

1.1.3 Ambele limbi sunt principale (nivel superior, egal).

1.1.4 Specializarea universitară LEA/LMA cuprinde şi stagii profesionale în întreprinderi sau în instituţii.

1.1.5 Corpul profesoral este compus din universitari şi colaboratori din sfera profesională.

2.1.1 O specializare franceză sau străină care preia aceste criterii poate fi recunoscută drept compatibilă de către ANLEA/AILEA .

2.1.2 Recunoaşterea de către AILEA a unor specializări ca fiind compatibile cu specializarea LEA/LMA are ca scop încurajarea şi favorizarea parcursurilor şi a mobilităţilor studenţilor conform acordurilor internaţionale şi a reglementărilor naţionale, precum şi a cadrului statutar al universităţilor în cauză.

2.1.3 AILEA federează instituţii pe baza adeziunii la aceste principii, cu scopul de a promova oferta de formare profesionala în LEA/LMA.

3.1.1 Proiectul ANLEA/AILEA este acela de a constitui şi de a favoriza dezvoltarea unei reţele franceze, europene şi internaţionale de specializări compatibile pentru a permite difuzarea şi schimburile de informaţii, precum şi colaborarea între universităţi.

Pentru mai multe detalii,  www.anlea.org 

 

I. Le but de la filière LEA est de dispenser un enseignement universitaire, au minimum de niveau licence, à vocation professionnelle, pluridisciplinaire, théorique et pratique, permettant aux étudiants d’intégrer dans les meilleures conditions le monde du travail, et notamment celui de l’entreprise. Il est également de soutenir les activités de recherche au sein de la filière.

Une formation LEA comporte au moins deux langues vivantes étrangères associée à des matières d’application (droit, économie, gestion, technique du commerce international, communication, outils de techniques de la traduction, TIC, etc…)

Ces deux langues sont à égalité.

Une formation LEA comporte des stages professionnels en entreprise ou autre organisation.

Le corps professoral est composé d’universitaires et d’intervenants du monde professionnel.

 

II. Une formation française ou étrangère qui répond aux critères cités à l’alinéa I peut adhérer à l’Association Internationale des Langues Etrangères Appliquée.

L’AILEA a pour but d’encourager et de favoriser les parcours et la mobilité des étudiants, dans le respect des accords internationaux, des réglementations nationales et du cadre statutaire des établissements, pour présenter et promouvoir l’offre de formation LEA sur un plan international.

Le projet de l’AILEA est donc aussi de constituer et favoriser le développement d’un réseau international de formations compatibles pour permettre la diffusion et les échanges d’informations et faciliter la collaboration entre les universités et autres établissements d’enseignement supérieur.

L’AILEA est rattachée à l’Association Nationale des LEA, sise en France. Elle fonctionne selon les principes énoncés dans les articles 9 à 12 des statuts de l’ANLEA.

La demande d’adhésion se fait par lettre déclarative adressée au secrétariat de l’ANLEA. Elle est soumise à l‘approbation du Bureau, qui la présente ensuite pour confirmation à l’Assemblée Générale. L’adhésion est gratuite et révocable à tout moment.

L’AILEA dispose d’un Bureau composé de quatre personnes élues par les membres de l’AILEA et du vice-président chargé des relations extérieures de l’ANLEA, membre de droit. Ce Bureau élit en son sein un Président et un Vice-président, l’un étant obligatoirement représentant d’une université française et l’autre d’une université étrangère. Les deux sont invités permanents du Conseil d’administration de l’ANLEA. Les membres de l’ANLEA sont automatiquement membres de l’AILEA.

Pour en savoir plus, www.anlea.org 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.