Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

ADMITEREA 2023

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT

ÎȚI DESCHIDEM LUMEA PRIN CUNOAȘTERE

 

 

Salut,

 

Noi, echipa Facultății de Științe Economice și Drept, știm că te afli într-un moment dificil și important pentru viitorul tău. Acesta este legat de alegerea unui program de studii care să te ducă către jobul la care visezi și care crezi că te va împlini profesional. Iată de ce vrem să te ajutăm să înțelegi mai bine perspectivele pe care ți le oferă programele de studii din oferta educațională a Facultății noastre.

 

Credem că cel mai important lucru de care trebuie să ții cont atunci când vei alege viitoarea carieră este să realizezi cu plăcere munca pe care o vei face în viitor.

 

Deschidem pentru tine secțiunea de ÎNTREBĂRI FRECVENTE pentru a te ajuta în deciziile tale!

Intră ACUM pe pagina noastră de Facebook și adresează-ne o întrebare.

https://www.facebook.com/Upit.FSE

Vei afla răspunsul în această secțiune dedicată ȚIE, viitor student al Facultății de Științe Economice și Drept.

 

Deci, ce meserie îți place și crezi că ți se potrivește?

*************************************************************************************************************

Administrarea afacerilor

În cadrul acestui program de studii vei învăța să realizezi diagnoza mediului extern asupra comportamentului economic al organizației, administrarea activității ansamblului organizației, administrarea activității unui segment al organizației, să acorzi asistență în managementul resurselor umane ale organizației, să efectuezi diagnoza interacțiunii organizației cu mediul său extern de afaceri, să administrezi bazele de date specifice administrării afacerilor.

Ce posturi pot să ocup?

Iată ce poți să faci după absolvire: economist, asistent manager proiect, responsabil resurse umane, responsabil al sistemului de management al calității, administrator reorganizare întreprindere, specialist, șef expoziții și târguri, analist afacere, specialist logistică etc.

*************************************************************************************************************

Economia comerțului, turismului și serviciilor

În calitate de student la acest program vei învăța despre: realizarea prestaţiilor de servicii în comerţ şi turism, comercializarea bunurilor, produselor şi serviciilor, acordarea de asistenţă comercială şi turistică, evidenţa şi asistenţa în alocarea resurselor, asistenţa în managementul resurselor umane, asigurarea calităţii prestaţiilor în serviciile de comerţ şi turism.

Ce perspective de angajare am?

Iată cum te poți integra pe piața muncii: economist, agent comercial, agent turism, agent tiketing, agent rezervări, analist în turism, agent cumpărări, asistent comercial, agent contractări şi achiziţii, analist servicii client, inspector comercial, administrator de pensiune turistică, recepţioner, inspector calitate, asistent cercetare piaţă, referent în comerţ, turism şi servicii, analist calitate etc.

*************************************************************************************************************

Marketing

Absolvind acest program de studii vei ști: să elaborezi și să implementezi campanii de promovare, să evaluezi impactul campaniilor de promovare asupra organizației, să planifici activitatea de cercetare de piață, să proiectezi studii de piață, să implementezi strategia de marketing a organizației pe baza informațiilor de piață, să utilizezi programele şi soft-urile specializate în activitatea de marketing.

Cum mă pot integra pe piața muncii?

Perspectivele tale pe piața muncii, în calitate de absolvent al acestui program: economist, consilier vânzări asigurări, consilier economist în comerţ şi marketing, specialist în relaţii publice, referent specialitate marketing, copywriter publicitate, asistent de cercetare piaţă, economist în marketing, asistent în relaţii publice şi comunicare, organizator târguri şi expoziţii, etc.

*************************************************************************************************************

Administrație publică

Programul de studii Administrație publică permite viitorilor absolvenţi să dobândească o serie de cunoştinţe fundamentale în domeniul ştiinţelor administrative, să transpună cunoştinţele asimilate în rezolvarea problemelor practice specifice administraţiei publice, să se perfecţioneze profesional în vederea accederii la o carieră de funcţionar public, precum şi să se specializeze prin programe de studii masterale.

Cum arată perspectiva mea profesională?

Perspectivele tale pe piața muncii, în calitate de absolvent al acestui program: consilier în administraţia publică, inspector de specialitate în administraţia publică, referent de specialitate în administraţia publică, consultant în administraţia publică, inspector de  integritate, consilier de stare civilă, consilier dezvoltare locală și regională, etc.

*************************************************************************************************************

Finanţe şi bănci

În calitate de student la acest program vei învăța să pui în practică: execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice organizaţiilor publice şi private; implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor / organizaţiilor publice şi private; deciziile financiare în cadrul entităţilor / organizaţiilor private şi publice; elaborarea strategiilor financiare; elaborarea şi aplicarea de metode şi tehnici fiscale.

Cum mă pot dezvolta profesional pe piața muncii?

Iată câteva posibilități de dezvoltare profesională: economist, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiune economică, analist investiţii, consultant plasamente valori mobiliare, administrator de risc, inspector de risc, analist financiar, comisar gardă financiară, controlor tezaur, inspector asigurări, inspector financiar-bancar, consultant fiscal, expert/ inspector vamal, controlor vamal, agent vamal, administrator financiar, consilier financiar-bancar, expert financiar-bancar, ofiţer bancă, etc.

*************************************************************************************************************

Management

Te întrebi ce vei învăța în calitate de viitor manager? Iată doar câteva lucruri: să cunoști, să fundamentezi şi să operaţionalizezi problematica organizării afacerii; să fundamentezi şi să aplici tehnicile şi metodele decizionale, pentru organizarea şi conducerea proceselor organizaţiei; să fundamentezi şi să aplici cunoştinţele în domeniul perfecţionării sistemului informaţional şi operaţional tehnologic al organizației; să fundamentezi şi să aplici metodele şi tehnicile noi în procesul afacerii care să contribuie şi să conducă la creşterea productivităţii şi eficienţei.

Cum arată viitoarea mea carieră?

Perspective pe piaţa muncii: economist în managementul proiectelor, economist de resurse umane, inspector economist în organizaţii, inspector de specialitate, administrator de patrimoniu, consilier economist în relaţii economice, negociator în afaceri etc.

*************************************************************************************************************

Contabilitate şi informatică de gestiune

Studenţii programului dobândesc următoarele competenţe profesionale: înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea organizaţiei; utilizarea programelor informatice de contabilitate şi de raportare financiar-contabilă; capacitatea de a realiza în sistem informatic contabilitatea analitică şi contabilitatea sintetică specifică diverselor tipuri de entităţi; cunoaşterea bazelor tehnologiei informaţiei şi utilizarea sistemelor informaţionale contabile; derularea de operaţiuni specifice de control financiar-contabil.

Ce îmi oferă piața muncii?

Perspective pe piaţa muncii: economist, analist de preţ, auditor intern, specialist în evaluarea organizaţiilor, referent de specialitate financiar-contabilitate, controlor financiar, consultant bugetar, consultant bancar, contabil, inspector taxe şi impozite, administrator cont, etc.

*************************************************************************************************************

Drept

Programul permite viitorilor absolvenţi să aplice cunoştinţele fundamentale din domeniul juridic în rezolvarea problemelor atât la nivel practic cât şi la nivel teoretic,  dar şi să dobândească nivelul de cunoştinţe necesar aprofundării şi specializării prin programe de studii masterale şi să aibă o atitudine corectă faţă de supremaţia legii, militând în acest scop.

Care sunt profesiile juridice?

Perspectivele tale pe piața muncii, în calitate de absolvent al acestui program: avocat, magistrat, consilier juridic, notar, cadru didactic în învăţământul preuniversitar, executor judecătoresc, etc.

 

*************************************************************************************************************

 

Date de contactTârgul din Vale, nr. 1, Corp Central, etaj 4, birou 451, Piteşti, Romania, tel/fax (0348)453 400

Conducerea Facultății de Științe Economice și Drept

  • Decan: Prof. univ. dr. habil. Pîrvu Daniela - daniela.pirvu@upit.ro
  • Prodecan: Conf. univ. dr. Nenu Carmen - carmen.nenu@upit.ro
  • Prodecan: Conf. univ. dr. Duțu Amalia - pandelica@upit.ro

Prezentarea Facultății de Științe Economice și Drept

Istoricul existenței actualei Facultăți de Stiințe Economice și Drept începe în anul 1996, când, cadrul Facultății de Științe, au fost autorizate să funcționeze programele de studii „Contabilitate și informatică de gestiune” și „Managementul firmei”, cărora, în timp scurt, li s-au adăugat programele „Finanțe și bănci” și „Economia comerțului, turismului și serviciilor". După o primă încercare, neizbutită, de a obține autorizarea programului „Drept”, în anul 1998 a fost   autorizat programul „Administrație publică”. Numărul mare de studenți pe care specializările menționate mai sus l-au atras a permis ca în același an să fie înființată Facultatea de Științe Economice și Administrative.

În anul 2002 a fost autorizat provizoriu programul „Drept”, în cadrul aceleiași facultăți, care și-a modificat însă denumirea în Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative. În anul 2007  s-a produs divizarea Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative  în două facultăţi distincte - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

O bună perioadă de timp cele două facultăți au continuat să se dezvolte, reușind să acrediteze noi programe de studii de licență și de master.

După anul 2008 se observă o scădere a numărului de studenți din universitățile românești, ca și din cele două facultăți ale Universității din Pitești. Pentru a redresa situația și a da un nou impuls dezvoltării, noua conducere a universității, rezultată în urma alegerilor academice din primăvara anului 2016, a adoptat un plan de măsuri, care a inclus și reorganizarea instituției. Acest ultim proces s-a concretizat în reducerea numărului facultăților componente, de la 11 la 6, una din noile facultăți astfel create fiind Facultatea de Științe Economice și Drept, formată prin fuzionarea Facultății de Drept și Științe Administrative cu Facultatea de Științe Economice.

Misiunea Facultății de Științe Economice și Drept  este să formeze și să perfecționeze personal calificat și înalt calificat pentru domeniile economic, juridic și administrație publică și să dezvolte cercetarea științifică în domeniile menționate.

Obiectivul principal al Facultății de Științe Economice și Drept este îmbunătățirea rezultatelor activităților educaționale și de cercetare științifică în scopul creșterii vizibilității și poziției facultății în mediul academic național și internațional.

Obiectivele strategice ale Facultății de Științe Economice și Drept sunt:

  • Perfecționarea și extinderea activităților specifice realizării misiunii didactice a facultății;
  • Dezvoltarea activității de cercetare științifică;
  • Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic și creșterea vizibilității facultății;

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.