Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PROIECTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DERULATE ÎN 2019

 

Tabel 1.1. Proiecte derulate în competiții internaționale

Nr.

crt.

Denumire proiect / cod proiect

U.C.

Director/Responsabil

 1.

Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME), CRM-EXTREME COST ACTION CA 15102)

CRC&D-Auto

Plăiașu Gabriela

2.

Optimizarea costurilor la colectarea datelor de la contoarele inteligente si metode de imbunatatire a profitului la transportul energiei electrice (Cost-Efficient Data Collection for Smart Grid and Revenue Assurance) - CARA_SG, Cod proiect ERANet SMartGriERANET SMART GRIDPLUS COFUND-77594-CARA SG-2

CC MSPS

Ionescu Laurențiu

3.

Modélisation et simulation numérique du processus de soudage par friction malaxage-FSW, PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0048

CRC&D-Auto

Iordache Monica 

4.

Amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules routiers par optimisation du couplage moteur-turbocompresseur, AUF – FRS Bulgarie 2018

CRC&D-Auto

Clenci Adrian

 

 

Tabel 1.2. Proiecte derulate în competiții naționale

Nr.

crt.

Denumire proiect / cod proiect

U.C.

Director/Responsabil

1.

Concept Development of an Energy Storage Unit Using High Temperature Superconducting Coil for Spacecraft Power Systems, Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansata - STAR (Space Technology and Advanced Research)

CC MSPS

Bizon Nicu

2.

Creșterea capacității instituţionale de cercetare – dezvoltare- inovare în domeniul pomiculturii ecologice ( PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, Contract nr. 12PCCDI/2018)

CRC&D-Auto

Ducu Cătălin

3.

Materiale avansate si tehnologii laser/plasma de procesare pentru energie si depoluare: cresterea potentialului aplicativ si al interconectarii stiintifice in domeniul eco-nanotehnologiilor

(PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0755 Contract 46PCCDI/2018)

CRC&D-Auto

Ducu Cătălin

4.

Proiect integrat de dezvoltare a unor tehnologii dedicate tratamentelor medicale avansate (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0728 Contract 63PCCDI/2018)

CRC&D-Auto

Ducu Cătălin

5.

Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0419, contract: 71PCCDI/2018)

CC MSPS

Răducu Marian

6.

Tehnologii de fabricare inteligente pentru productia avansată a pieselor din industriile de automobile și aeronautică (PN III-PCCDI-2017-0446, contract 82PCCDI2018)

CRC&D-Auto

Nițu Eduard

7.

Îmbunătăţirea fluxurilor de producţie din industriile de automobile şi aerospaţială prin integrarea metodelor şi tehnicilor moderne de managementul producţie (Proiectul component 1, PN III-PCCDI-2017-0446, contract 82PCCDI2018)

CRC&D-Auto

Gavriluță Ana Cornelia

8.

Formarea adaptivă a materialelor compozite pentru reperele din industria de automobile (Proiectul component 2, PN III-PCCDI-2017-0446, contract 82PCCDI2018)

CRC&D-Auto

Plăiaşu Adriana Gabriela

9.

Prelucrarea prin deformare incrementală a pieselor din industria automotive (Proiectul component 3, PN III-PCCDI-2017-0446, contract 82PCCDI2018)

CRC&D-Auto

Iordache Monica Daniela

10.

Conducerea inteligentă a proceselor de fabricaţie şi inspecţie destinate reperelor utilizate în industria auto şi aeronautică (Proiectul component 4, PN III-PCCDI-2017-0446, contract 82PCCDI2018)

CRC&D-Auto

Gavriluță Ana Cornelia

11.

Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate în industriile auto şi aerospatială (Proiectul component 5, PN III-PCCDI-2017-0446, contract 82PCCDI2018)

CRC&D-Auto

Iordache Monica Daniela

12.

Cercetări privind implementarea Inteligenței Artificiale în proiectarea componentelor de automobile, în vederea fabricației prin 3D Printing (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224)

CRC&D-Auto

Rizea Alin

13.

Proiect component: Cercetări privind fabricația prin topire selectivă cu laser, a structurilor metalice complexe, coordonat de Universitatea Tehnica din Cluj – Napoca (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224)

CRC&D-Auto

Rizea Alin

14.

Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată ( BIOHORTINOV / contract 6 PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332

CC PN

CC MSPS

CRC&D-Auto

Soare Liliana

15.

Sistem electronic complex pentru monitorizarea condițiilor de apariție a stresului hidric și biocenotic cu algoritmi inteligenți de prelucrarea datelor pentru avertizare și prevenirea acestuia în horticultură (Proiect component 1, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, contract 6PCCDI/2018)

CC

MSPS

Mazăre Alin-Gheorghiță

16.

Proiect component 2: Cuantificarea multisenzorială a stresului hidric și biocenotic din pomicultură și viticultură prin fitomonitorizare și avertizare timpurie în condițiile schimbărilor climatice (QM_WABISPOMVIT’) (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, contract 6PCCDI/2018)

CC

MSPS

Ionescu Laurențiu – Mihai

17.

Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole în cadrul proiectului complex Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată (Proiect component 3, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, contract 6PCCDI/2018)

CC PN

Soare Liliana Cristina / Păunescu Alina

 

18.

Activităţi de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România, PRO ALFRED

-

Dumitru Chirleșan

 

 

Tabel 1.3. Proiecte cu mediul socio-economic – contracte de cercetare

Nr.

crt.

Denumire proiect / cod proiect

U.C.

Director/Responsabil

1.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești

CC IA

Viorel Nicolae

2.

Studiu de trafic în cadrul SF Sistem de Management de Trafic Pitești

CC IA

Viorel Nicolae

3.

Studiu de trafic rutier în zona Calea Drăgăşani – Aleea Virgil Tempeanu din municipiul Piteşti, în perspectiva construirii unui complex comercial

CC IA

Boroiu Alexandru

4.

Studiu pentru proiectarea unui sistem de transport public pentru comuna Bradu, judeţul Argeş, 2019-2024, Contract nr. 3050/22.02.2019

CC IA

Boroiu Alexandru

5.

Studiu de trafic rutier în zona str. Negru Vodă - str. Tache Ionescu din municipiul Piteşti, în perspectiva construirii unui ansamblu rezidenţial (locuinţe colective cu funcţiuni complementare)

CC IA

Boroiu Andrei

6.

Studiu de trafic rutier în zona str. Smeurei, nr.15-17 din municipiul Piteşti, în perspectiva construirii unui complex rezidenţial

CC IA

Boroiu Andrei

7.

Punerea la punct a testelor pe calea de rulare cu echipamente de tip PMS / Real Driving Emissions (RDE) via Portable Emissions Measurement System (PEMS)

CRCD-Auto

CC IA

Clenci Adrian

8.

Studii numerice privind evaluarea instabilității ciclice a aerodinamicii interne într-un motor cu aprindere prin scânteie (Calculation of unsteady in-cylinder flow of gasoline engines)

CRCD-Auto

CC IA

Clenci Adrian

9.

Îmbunătățirea fluxului de producție din cadrul secției injecție, prin implementarea unui șantier Kaizen și a conceptului Lean Manufacturing (beneficiar GoldPlast PRODUCTION)

CRCD-Auto

Gavriluță Ana

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.