Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PREZENTARE

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR [PIPP]

LOCAȚIE - CÂMPULUNG MUSCEL, str. Mărăşeşti, nr. 15, cod 115100, judeţul Argeş, Tel./Fax – 0248/510.523

 

Programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie, Universitatea din Piteşti a fost creat pentru a răspunde noilor exigenţe privind calificarea personalului didactic din învăţământul primar şi preşcolar, în acord cu Declaraţia de la Bologna, cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1 / 2011 precum şi cu transformările survenite în ultimul timp la nivelul sistemelor de învăţământ din ţările Uniunii Europene.

Acest program de studii este destinat atât absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat cât şi cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar fără studii superioare (absolvenţi ai liceelor pedagogice /şcolilor normale /instituţiilor de învăţământ de scurtă durată). Absolvenţii acestui program de studii sunt licenţiaţi în ştiinţe ale educaţiei, ca profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar.

Obiectivul fundamental al programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar vizează profesionalizarea în cariera didactică prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului preşcolar şi primar.

 

COMPETENȚE OFERITE DE PROGRAMUL  DE LICENŢĂ PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Competenţe profesionale

-  Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de vârsta/pregătire și diverse grupuri țintă

-  Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar si preșcolar

-  Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor si a progresului înregistrat de preșcolari / școlarii mici.

-  Abordarea manageriala a grupului de preșcolari / școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare / integrare socială specifice vârstei grupului țintă

-  Consilierea, orientarea si asistarea psiho - pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaționale (preșcolari / școlari mici / elevi, familii, profesori, angajați etc.)

-  Autoevaluarea si ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră

Competenţe transversale

-  Aplicarea principiilor si a normelor de deontologie profesionala, fundamentate pe opțiuni valorice explicite, specifice specialistului în științele educației

-  Cooperarea eficienta în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației

-  Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vedere formării și dezvoltării profesionale continue

Ocupaţii posibile

-       Profesor în învăţământul primar;

-       Profesor în învăţământul preşcolar;

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2024

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2020-2023

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2019-2022

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2018-2021

FISE DISCIPLINE PIPP 2018-2019

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2016-2017

FISE DISCIPLINE PIPP 2016-2017

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.