Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI Matematică - Informatică (SCSS 2024) 

Data de desfășurare: 25 mai 2024 (DMI-FȘEFI-UNSTPB-CUP)
 

 

CONCURS DE PROGRAMARE 11 mai 2024, ediția a V-a - PROGRAMARE C/C++ pentru elevi și studenți

Programming Day for high school students and undergraduate students May 11, 2024

Informații generale privind concursul "Programming Day" - PRODAY 2024 ediția V-a. - https://dopopan.ro/proday2024/indexDay2024.html

În data de 11 mai 2024, ora 9.00, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București - Centrul Universitar Pitești, se va desfășura Concursul de Informatică "Programming Day" organizat de Departamentul Matematică-Informatică în corpul S al Universității din Pitești, etajul 1.

Concursul de programare își propune să testeze la elevi și studenți gândirea algoritmică și abilitățile de utilizare a unui limbaj de programare (C/C++) cu ajutorul mediului de programare Code::Blocks și va avea următoarele secțiuni:

Precizări privind programa și modul de desfășurare:

 • 1.  Pentru elevi- programele școlare pentru disciplina Informatică de la clasele respective și cele de la clasele anterioare reprezintă reperele pentru elaborarea subiectelor.

 • 2.  Pentru studenți- problemele vor necesita cunoștințe de liceu și din anul I de facultate de la disciplinele de Informatică.

 • 3.  Proba de concurs va dura aproximativ 2-3 ore și va consta în rezolvarea a două probleme prin realizarea de programe C/C++. Concursul se va desfășura pe platforma kilonova.ro.

 • 4.  Premierea se va realiza după ce se termină proba de concurs, într-un interval de 1-2 ore.

  Înscrierea la concurs a elevilor / studenților

Înscrierile pentru concurs se vor realiza prin trimiterea unui email la adresa cdomanid@yahoo.com de către profesorii de informatică din licee, până la data de 8 mai 2024, specificată în agenda concursului, cu un fișier editabil atașat ce va conține:

| nume și prenume | unitatea școlară | localitatea | clasa | Profesor îndrumător

The National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest, Pitești University Centre, Faculty of Sciences, Physical Education and Computer Science Department of Mathematics and Computer Science

Chair: Conf. univ. dr. Doru Anastasiu Popescu

Email: doru.popescu@upit.ro

OC Chair: Conf. univ. dr. Doru Constantin

Email: cdomanid@yahoo.com

Scientific Committee - Programming Day

■   Conf. univ. dr. Doru Anastasiu Popescu, chair

■   Viorel Costea - ROWEB General Manager

■  Nicolae Ștefan - ROWEB Head of eCommerce

■   Conf. univ. dr. Costel Bălcău

■   Conf. univ. dr. Doru Constantin

■   Lector univ. dr. Maria Miroiu

■   Lector univ. dr. Cristina Tudose

■   Lector univ. dr. Ionuț Dincă

■   Lector univ. dr. Florentina-Alina Ștefan

■   Lector univ. dr. Maria-Crina Diaconu

■  Dr. Nicolae Bold - UNSTPB & USAMV

Agenda Concursului Programming Day

 • 1 decembrie 2023 - anunțarea concursului

 • 1 decembrie 2023 - 21 aprilie 2024 - promovarea concursului

 • 22 aprilie 2024 - 8 mai 2024 - înscrierea participanților

 • 11 mai 2024 - desfășurarea concursului (ora 8.30 prezența în săli, corpul S, etajul 1, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București -Centrul Universitar Pitești)

 • ■ 11 mai 2024 - premierea concurenților (ora 14 - amfiteatrul 109, corp S, UPIT)

Sponsors (Programming Day): ROWEB DEVELOPMENT PITEȘTI,  The National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest - Pitești University Centre, VELOX LOGISTICS PITEȘTI,  EDUMAR MIOVENI.

Manifestări ştiinţifice care vor fi organizate de structuri academice din CUP - UNSTPB în anul calendaristic 2024

 

Nr. crt.

Perioada defăşurării

Denumirea manifestării

Tipul manifestării

Locul defăşurării

online/onsite

sau

hibrid?

Domeniul ştiinţific al manifestării

Structura academică

din CUP implicată

Calitatea

Indexare ISI

Web of Science

(Da/Nu)

Link / personă de contact

1.

18 mai 2024

Simpozionul județean de Matematică ,,Marinescu-Ghemeci Octavian

workshop

Liceul ,,Marinescu-Ghemeci Octavian”, Potcoava, Olt

onsite

Matematică

Departamentul Matematică-Informatică

Co-organizator

Nu

Costel Bălcău

2.

21 martie 2024

Joint Doctoral Seminar

workshop

UNSTPB / CUP / DMI

online

Matematică, Informatică

Department of Mathematics-Informatics (St. Cyril And St. Methodius University of Veliko Tarnovo)

Co-organizator

Nu

Maria Miroiu

3.

10-11 mai 2024

Programming Day, ediția a V-a (PRODAY 2024)

workshop

UNSTPB / CUP / DMI

onsite

Matematică, Informatică

Departamentul Matematică-Informatică

organizator

Nu

Doru Constantin

4.

10-11 mai 2024

Workshop Web Applications for Students (WWAS 2024)

workshop

UNSTPB / CUP / DMI

onsite

Matematică, Informatică

Departamentul Matematică-Informatică

organizator

Nu

Doru Popescu

5.

25 mai 2024

Sesiunea de comunicări științifice studențești (SCSS 2024)

workshop

UNSTPB / CUP / DMI

onsite

Matematică, Informatică

Departamentul Matematică-Informatică

organizator

Nu

Doru Constantin

6.

25 mai 2024

Doctoral Workshop in Computer Science (DWCS 2024)

workshop

UNSTPB / CUP / DMI

onsite

Informatică

Departamentul Matematică-Informatică

organizator

Nu

Doru Constantin

7.

25 mai 2024

Doctoral Workshop in Mathematics (DWM 2024)

workshop

UNSTPB / CUP / DMI

onsite

Matematică

Departamentul Matematică-Informatică

organizator

Nu

Loredana Bălilescu

8.

18 decembrie 2024

Workshop of the Scientific Research Center Computational Models and Programming Methodologies (WSRC-CMPM 2024)

workshop

UNSTPB / CUP / DMI

onsite

Matematică, Informatică

Departamentul Matematică-Informatică

organizator

Nu

Doru Constantin

 

JOINT DOCTORAL SEMINAR
Tuesday, 11th July 2023, from 10:00
Host: University of Pitești, Building S, 1st floor, Room 122

Programme

- SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI -

Matematică - Informatică (SCSS 2023)

 Programul SCSS 2023  

26 mai (DMI-FȘEFI-UPIT)

  Secțiunile SCSS 2023

Secțiunea I - Informatică - ora 10.00 

Secțiunea II - Informatică aplicată - ora 10.00

Secțiunea III - Matematică - ora 11.00

 

Înscrierile se vor realiza până la data de 25 mai 2023.

Informațiile necesare pentru înscrierea la Sesiunea de comunicări științifice studențești sunt: nume și prenume,

adresa de email, titlul lucrării, profesorul coordonator, anul de studii și specializarea - se transmit la adresa 

email: dmateinfo @yahoo.com.


EUROSTUDENT 8

Care sunt veniturile medii ale unui student român? Care sunt caracteristicile generale ale unui student care ia bursă? Ce proporție a studenților lucrează în timpul facultății și în ce fel le afectează acest lucru experiența de studiu?

La aceste întrebări și multe altele încercăm să găsim răspunsul în perioada mai-iunie 2023, când are loc o cercetare amplă privind condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, prin intermediul chestionarului EUROSTUDENT VIII.

EUROSTUDENT este o cercetare transnațională care are ca obiectiv principal colectarea de date despre condițiile sociale și economice ale studenților din Europa, în aproximativ 30 de țări. Studenții sunt întrebați despre condițiile lor de viață şi de studiu, bugetul de timp alocat activităților educative, situația pe piața forței de muncă, veniturile și cheltuielile, dar și despre internship-urile și mobilitățile internaționale realizate. Datele naționale sunt apoi centralizate la nivel european și prezentate comparativ. Implementarea națională a studiului este coordonată de Ministerul Educației (ME), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE-UCE).

Dacă ești student la licență sau la masterat într-o universitate de stat sau privată, vei primi prin e-mail în această perioadă o invitație pentru a completa chestionarul EUROSTUDENT, pe care te rugăm să nu o ignori, fiind o oportunitate utilă să-ți faci vocea auzită și să oferi decidenților politici informații relevante cu privire la viața de student din România!

Mai multe detalii despre studiu, precum și rezultatele valurilor precedente de implementare, sunt disponibile la adresele http://eurostudent.uefiscdi.ro/, https://www.eurostudent.eu/ și https://database.eurostudent.eu/drm/.

 

CONCURS DE PROGRAMARE
13 mai 2023, ediția a IV-a
https://dopopan.ro/proday/indexDay2023.html

PROGRAMARE C/C++ pentru elevi și studenți

 

Programming Day for high school students and undergraduate students

May 13, 2023

University of Pitesti, Faculty of Sciences, Physical Education and Computer Science
Department of Mathematics and Computer Science

Chair: Conf. univ. dr. Doru Anastasiu Popescu
Email: doru.popescu@upit.ro
OC Chair: Conf. univ. dr. Doru Constantin

Email: cdomanid@yahoo.com

 

Informații studiul european EUROSTUDENT VIII

În perioada următoare – martie-mai 2023 –, România va participa, prin Ministerul Educației, pentru a șasea oară, la studiul european EUROSTUDENT.

Cercetarea își propune să asigure sprijin în creșterea capacității de colectare și monitorizare a datelor privind situația socială și economică a studenților, iar rezultatul va oferi o perspectivă comparativă la nivel european ce va contribui și la îmbunătățirea propriului sistem de învățământ superior.

Mai multe informații cu privire la studiul Eurostudent ÎN ROMÂNIA: 

STRUCTURA CHESTIONARULUI EUROSTUDENT VIII 

CONȚINUTUL CHESTIONARULUI EUROSTUDENT VIII

SINTEZA STUDIULUI EUROSTUDENT VII - ROMÂNIA  ­ 

Pe această cale, vă informăm asupra faptului că studenții Universității din Pitești de la ciclurile de licență și masterat vor primi, sub coordonarea UEFISCDI, pe adresele de e-mail instituționale, un chestionar cu privire la condițiile de studiu și de viață în cadrul comunității UPIT.

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN MODUL MIXT LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

ANUNȚ

Deschiderea ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 - Facultatea de Ştiințe, Educație Fizică și Informatică

va avea loc în sala S003  Marți 04.10.2022, ora 12.00.


Studenţii din anii II, III şi IV trebuie, să se prezinte la secretariatul facultăţii pentru înscrierea în anul universitar 2022-2023 până la data de 14.10.2022 între orele 10-12 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);
- copie de pe cartea de identitate;
- declarație de consimţământ (formular tip este atașat, trebuie listat, completat și semnat în original);
- act adițional la contractul de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);
- anexă la actul adițional de studii în 2 exemplare (formularul tip se completeaza la secretariat);
- chitanţa cu prima transa (50%) din taxa de scolarizare (pentru studenţii cu taxă)
- carnetul de student pentru viza ;
- legitimaţie de călătorie pentru viza;
Toate documentele de mai sus sunt obligatorii. Studentul care nu depune documentele până la data de 14.10.2022 va fi exmatriculat.
( Regulamentul privind activităţile profesionale studenţeşti)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information