University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

PROGRAM PREZENTĂRI

Matematică - Informatică (SCSS 2022)

Data de desfășurare: 27 mai, ora 11.00 Informatică în sălile S119 și S122, respectiv, de la ora 12.00 pentru Matematică în sala S121(DMI-FȘEFI-UPIT)

  Secțiunile SCSS 2022

 • Secțiunea I - Informatică
 • Secțiunea II - Informatică aplicată
 • Secțiunea III - Matematică
 • Secțiunea IV - Matematică aplicată
 • Înscrierile se vor realiza până la data de 25 mai 2022.
 • Informațiile necesare pentru înscrierea la Sesiunea de comunicări științifice studențești sunt: nume și prenume, adresa de email, titlul lucrării, profesorul coordonator, anul de studii și specializarea și se transmit la adresa de email: dmateinfo @yahoo.com.

Programul EURO 200/2022 -  privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Vă informăm că Programul „Euro 200" pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, adresat elevilor şi studenţilor în vârstă de până la 26 de ani care provin
din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie se desfăşoară şi în acest an. 
Astfel, luând în considerare prevederile H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar „Euro 200" sunt.
1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute î n HG 1294/2004);
2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor:
5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei î n luna precedentă depunerii
cererii (în original);
6. declaraţie pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250
lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
7. adeverinţa e liberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite î n anul universitar anterior
depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul 1), respectiv adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I);

8. declaraţie privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate).
 

Dosarele pot fi depuse până vineri, 14 aprilie 2022, ora 16.00 la Rectoratul UPIT, camera 5.
Vor fi luate în considerare doar dosarele care conţin toate documentele menţionate mai sus.

 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Departamentul MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Se lansează programul Crystal System - Dacia Renault
   

Curs Crystal Data Science și Data Engineering

(GRATUIT, ONLINE din 5 iulie 2021,  oportunitate de vară)

Se pot înscrie studenți de la toate specializările de la

FSEFI, FECC și FMT din UPIT


Participanții de la curs care vor participa la examenul final vor primi un Certificat, iar cei mai buni participanți - premii valoroase* precum Microsoft Surface, tablete, smart watch-uri, vouchere Amazon etc., precum și posibilitatea de a fi angajați de catre Crystal System sau partenerii săi.Crystal System în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București, Universitatea din Monterrey și Universitatea din Pitești - au plăcerea de a vă invita la cursul său Crystal Data Science și Data Engineering (ONLINE, GRATUIT pentru studenți).

De această dată, Crystal organizează cursul sub forma unui Program Digital Intercontinental, unde participanții din România și Mexic vor avea ocazia să învețe împreună ultimele tehnologii în Data Science și Data Engineering (Python, programare R, BigQuery, Apache Beam și multe altele) de la experți din industrie și să devină Talente pregătite pentru piata muncii.

Cursul va începe în 5 iulie 2021 și se va desfășura de 2 ori pe săptămână, timp de aproximativ 2 luni, în orele de seară, după cursurile universitare /examene.

* tipul de premii ar putea fi ușor modificat în funcție de recomandările Universității partenere

** Administrația Crystal System și Universitatatii partenere își rezervă dreptul de a selecta participanții la curs al căror profil se potrivește mai bine cu prerechizitele de cunoștințe ale cursului.

***Nivelul incepator-intermediar la limba engleza este suficient pentru urmarea cursurilor

Curricula cursului de Data Science și Data Engineering:

https://www.crystal-system.eu/crystal-intercontinental.../

Link de înscriere (Pitești):

https://survey.crystal-system.eu/index.php...

 

 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Lista indrumatorilor de an 
 

 

    PLANIFICAREA SESIUNII DE   EVALUĂRI  FINALE  Sesiune de iarnă – 1.02.2021 – 21.02.2021

 

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

2019-2020  LICENȚĂ/MASTER/CONVERSIE

                 #  TEME PROPUSE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR- SESIUNEA iunie-iulie 2020                 

1. LICENȚĂ INFORMATICĂ 

2. LICENȚĂ MATEMATICĂ

3. DISERTAȚIE INFORMATICĂ 

4. DISERTAȚIE MATEMATICĂ

5. ABSOLVIRE INFORMATICĂ 

6. ABSOLVIRE MATEMATICĂ

*** În perioada 11 noiembrie 2019 - 20 decembrie 2019 se va depune la secretariat o cerere de înscriere cu tema aleasă. Șablonul pentru cererea de înscriere este disponibil mai jos. 

>>>  CERERE TEMĂ LUCRARE DE LICENȚĂ  

>>>  CERERE TEMĂ LUCRARE DE DISERTAȚIE  

>>>  CERERE TEMĂ LUCRARE DE ABSOLVIRE  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019! 

         PROBA SCRISĂ - ADMITERE LA MASTERAT - INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ - ÎN DATA DE 12.09.2019, ora 10, Sala S109 !      

>>>>>>>>>>>>>>>>>> INFORMAȚII: ADMITERE MASTERAT INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ (CALENDAR ȘI TEMATICĂ)

 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019!

       ÎN DATA DE 5.09.2019, ora 10  se organizează sesiunea de FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ / MASTERAT / CONVERSIE PROFESIONALĂ!

ACTELE DE ÎNSCRIERE - ANUNȚ  (PERIOADA DE ÎNSCRIERE 02.09.2019 - 04.09.2019 între orele 12-15)

 

 

Iulie 2019 - FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ / MASTERAT / CONVERSIE PROFESIONALĂ

  PROGRAMUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

- 6 IULIE, ORA 10.00, Sălile: S119, S121

>>>>>>>>>>>>>>>>>> INFORMAȚII: ADMITERE MASTERAT INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ (CALENDAR ȘI TEMATICĂ)

 

- 6 IULIE, ORA 12.00, Sala: S121 -  SUSȚINERI LUCRĂRI DE ABSOLVIRE PENTRU CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ  - S121

 

PROGRAMUL EXAMENELOR DE DISERTAȚIE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

- 7 IULIE, ORA 10.00, Sălile: S119 și S121 - 

   PROGRAM SUSȚINERI LUCRĂRI DE DISERTAȚIE INFORMATICĂ  - S119

   PROGRAM SUSȚINERI LUCRĂRI DE DISERTAȚIE MATEMATICĂ - S121

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>> INFORMAȚII: ADMITERE MASTERAT INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ (CALENDAR ȘI TEMATICĂ)

 

 

 

5 IULIE, ORA 10.00, Sala: S119 -    PROGRAM SUSȚINERI LUCRĂRI DE ABSOLVIRE PENTRU CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN INFORMATICĂ  - S119

ANUNȚ

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 24.06.2019-3.07.2019 între orele 12-15!

 FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ / MASTERAT / CONVERSIE PROFESIONALĂ

(5, 6, 7 IULIE 2019)  

 

ANEXE ȘI CALENDARUL examenelor de licenţă/absolvire/disertaţie

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

        Conform Metodologiei de finalizare a studiilor la FȘEFI înscrierea absolvenților se face în acord cu art. 6, art. 7 și art. 8 din metodologie.

Metodologia de finalizare a studiilor la FȘEFI 2018-2019

DOCUMENTELE NECESARE (download)

 

 CALENDARUL examenelor de licenţă/absolvire/disertaţie

A. Programele de studii universitare de licenţă

Nr. crt.

Specializarea (licență)

Data examenului

1

Informatică

06.07.2019

ora 10

2

Matematică

06.07.2019

ora 10

B. Programele postuniversitare de conversie profesională

Nr. crt.

Specializarea (conversie)

Data examenului

1

Conversie profesională Matematică (4 semestre)

06.07.2019

ora 12

2

Conversie profesională Matematică (3 semestre)

06.07.2019

ora 12

3

Conversie profesională Informatică (4 semestre)

05.07.2019

ora 10

94

Conversie profesională Informatică (3 semestre)

05.07.2019

ora 10

C. Programele de studii universitare de masterat

Nr. crt.

Specializarea (master)

Data examenului

1

Tehnici Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei (în limba engleză) [Advanced Techniques for Information Processing]

07.07.2019

ora 10

2

Matematică Didactică

07.07.2019

ora 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW: SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI,

VINERI 17 MAI 2019

PROGRAM: SCSS2019

 

NEW: LICENȚĂ/MASTER/CONVERSIE

                 # TEME PROPUSE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR- SESIUNEA 2019                 

1. LICENȚĂ INFORMATICĂ 

2. LICENȚĂ MATEMATICĂ

3. DISERTAȚIE INFORMATICĂ 

4. DISERTAȚIE MATEMATICĂ

5. ABSOLVIRE INFORMATICĂ 

6. ABSOLVIRE MATEMATICĂ

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

PROGRAMUL EXAMENELOR DE DISERTAȚIE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

- 14 IULIE, ORA 10.00, Sălile: S121, S122

   PROGRAM SUSȚINERI LUCRĂRI DE DISERTAȚIE INFORMATICĂ  - S122

   PROGRAM SUSȚINERI LUCRĂRI DE DISERTAȚIE MATEMATICĂ - S121

PROGRAMUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

- 1 IULIE, ORA 10.00, Sălile: S121, S122

   PROGRAM SUSȚINERI LUCRĂRI DE LICENȚĂ INFORMATICĂ  - S122

   PROGRAM SUSȚINERI LUCRĂRI DE LICENȚĂ MATEMATICĂ - S121

 

CALENDARUL examenelor de licenţă/absolvire/disertaţie

A. Programele de studii universitare de licenţă

Nr. crt.

Specializarea (licență)

Data examenului

1

Informatică

01.07.2018

2

Matematică

01.07.2018

B. Programele postuniversitare de conversie profesională

Nr. crt.

Specializarea (conversie)

Data examenului

1

Conversie profesională Matematică (4 semestre)

15.07.2018

2

Conversie profesională Matematică (3 semestre)

15.07.2018

3

Conversie profesională Informatică (4 semestre)

15.07.2018

4

Conversie profesională Informatică (3 semestre)

15.07.2018

C. Programele de studii universitare de masterat

Nr. crt.

Specializarea (master)

Data examenului

1

Tehnici Avansate pentru Prelucrarea Informaţiei (în limba engleză) [Advanced Techniques for Information Processing]

14.07.2018

2

Matematică Didactică

14.07.2018

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

        Conform Metodologiei de finalizare a studiilor la FȘEFI înscrierea absolvenților se face în acord cu art. 6, art. 7 și art. 8 din metodologie.

Metodologia de finalizare a studiilor la FȘEFI

DOCUMENTELE NECESARE (download)

 

 

 

 

Program de stagii la Groupe Renault România DRIVE YOUR FUTURE 2018:
https://www.gruprenault.ro/cariere/vino-echipa-nostra/programe-pentru-studenti/drive-your-future-2018

PARTENERIATE STAGII DE PRACTICĂ

Anul calendaristic - 2016

 

1.        Protocol de colaborare nr. 14209/25.10.2016, cu Direcţia de Sănătate Publică Argeş. Obiectul contractului – integrarea unor activităţi de specialitate de profil biomedical în activităţile didactice specifice învăţământului universitar, programele de studii Asistenţă medicală generală, Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională, Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi.

2.        Contract de colaborare nr. 3061/23.09.2016 cu Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Argeş. Obiectul contractului – efectuarea de activităţi de cercetare, pregătire şi efectuare a practicii de specialitate pentru programele de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională şi Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi.

3.        Contract de colaborare nr. 01/05.10.2016 cu Centrul Sf. Andrei Piteşti. Obiectul contractului – activităţi de practică pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională şi Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi.

4.        Contract de colaborare nr. 3178/03.10.2016 cu Centrul Medical Sf. Nicolae Piteşti. Obiectul contractului – activităţi de practică pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională şi Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi.

5.        Contract de colaborare nr. 4609/12.10.2016 cu Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti. Obiectul contractului – activităţi de practică pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională şi Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi.

6.        Contract de colaborare nr. 1968/18.05.2016 cu Asociaţia de Turism din Băile Herculane. Obiectul contractului – efectuarea de activităţi de cercetare, pregătire şi efectuare a practicii de specialitate pentru programele de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională şi Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi.

7.        Contract de colaborare nr. 1732/05.04.2016 cu Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria, Vedea, Argeş. Obiectul contractului – activităţi de practică pentru studenţii înmatriculaţi la programul de studiu Terapie ocupaţională.

8.        Contract de colaborare nr. 516/27.10.2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit Aripi Deschise Piteşti. Proiect de parteneriat educaţional Educaţie ecologică şi sanitară. Scopul proiectului: cunoaşterea, respectarea şi protejarea naturii; elaborarea unor măsuri şi acţiuni de realizare a educaţiei ecologice în grădiniţă; conştientizarea importanţei pe care o reprezintă sănătatea pentru dezvoltarea armonioasă a organismului şi cultivarea interesului pentru menţinerea acesteia.

9.        Contract de colaborare nr. 517/27.10.2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit Aripi Deschise Piteşt. Obiectul contractului – parteneriat pentru îmbunătăţirea şi lărgirea sferei de activităţi din cadrul educaţiei sanitare realizate în grădiniţă şi în afara acesteia, păstrarea sănătăţii şi formarea unei ţinute a corpului copiilor, realizarea interdisciplinarităţii, organizarea şi prelucrarea informaţiei într-un mod cât mai atractiv şi eficient.

10.     Contract de colaborare nr. 2103/06.10.2016 încheiat cu Fundaţia Special Olympics; parteneriat pentru realizarea unor activităţi fizice adaptate cu copiii cu dizabilităţi intelectuale incluşi în grupul ţintă ai Fundaţiei Special Olympics.

11. Contract de colaborare nr. 1686/29.03.2016, Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu”, Piteşti, având ca scop colaborarea părţilor în perioada 2015-2020 pentru realizarea de ativităţi educaţionale comune, practica studenţească, practica elevilor, schimb de experienţă între instituţiile implicate, participare la manifestări ştiinţifice, proiecte educaţionale şi/sau cercetare etc (arhivat la DSN).

12. Contract de colaborare nr. 1375/01.02.2016, Liceul Tehnologic “C. Brâncuşi”, contract de pregătire didactică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic; contractul stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de pregătire practică, în vederea învăţării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesional prin învăţământ profesional şi tehnic (arhivat la DSN).

13. Protocol de colaborare Nr. 1609/14.03.2016, cu Direcţia Silvică Piteşti-Argeş,  având drept scop integrarea unor activităţi de secialitate de profil silvic în activităţile didactice specific învăţământului universitar la specializările Biologie  program universitar licentă, Ecologie şi protecţia mediului - program universitar licenţă, Chimie - program universitar licentă, Conservarea şi protecţia naturii – program universitar de masterat (arhivat la DSN).

14. Protocol de colaborare Nr 1180/22.12.2016, protocol încheiat cu Centrul Regional de cercetare-dezvoltare pentru materiale, procese și produse inovative destinate industriei de automobile, CRC&D-AUTO, cu sediul în Pitești, strada Doaga Nr. 11, județul Argeș, pentru practica tehnnico-productiva a studentilor de la programul de licență Chimie (arhivat la DSN).

15. Protocol de colaborare Nr. 195/22.12.2016, protocol încheiat cu GLOBAL RESEARCH SRL, cu sediul în Pitești, strada Argeșului, nr. 4A, cod postal 110151, județul Argeș, pentru practica tehnnico-productiva a studentilor de la programul de licență Chimie (arhivat la DSN).

16. Protocol de colaborare încheiat cu S.C. OSF GLOBAL SERVICES S.R.L. (www.osf-global.com), pentru o perioadă de 1 an, prin reprezentantul său legal Alin Anghel Dorobanțu  având ca scop integrarea activităţilor de practică și cercetare cu activităţile didactice.

17. Protocol de colaborare încheiat cu S.C. BOOSTIT HUB S.R.L. (www.boostit.net), pentru o perioadă de 1 an, prin reprezentantul său legal Adriana Manicea având ca scop integrarea activităţilor de practică și cercetare cu activităţile didactice.

18. Protocol de colaborare încheiat cu S.C. KEPLER S.R.L. (www.kepler-rominfo.com), pentru o perioadă de 1 an, prin reprezentantul său legal Petrișor Guță având ca scop integrarea activităţilor de practică și cercetare cu activităţile didactice.

19. Protocol de colaborare încheiat cu INSTITUTUL DE MATEMATICĂ SIMION STOILOW  AL ACADEMIEI ROMÂNE (www.imar.ro), pentru o perioadă nedeterminată, prin reprezentantul său legal Prof. univ. dr. Vasile BRÎNZĂNESCU având ca scop activități de cercetare în domeniul Matematică.

20. Protocol de colaborare încheiat cu S.C. PROSOFT S.R.L (www.pro-soft.ro), pentru o perioadă de 5 ani, prin reprezentantul său legal Doru NIȚU având ca scop activități de cercetare în domeniul Matematică.

21. Protocol de colaborare încheiat cu S.C. ROWEB S.R.L. (www.roweb.ro), pentru o perioadă de 1 an, prin reprezentantul său legal Viorel COSTEA având ca scop integrarea activităţilor de practică și cercetare cu activităţile didactice.

22. Protocol de colaborare încheiat cu S.C. PRODINF S.R.L. (www.prodinf.ro), pentru o perioadă de timp nedeterminată, prin reprezentantul său legal Constantin ARSENE având ca scop integrarea activităţilor de practică și cercetare cu activităţile didactice.

23. Protocol de colaborare încheiat cu UNIVERSITÉ DE TUNIS, TUNISIA, pentru o perioadă de timp nedeterminată, prin reprezentantul său legal Prof. dr. Mohamed SIFI, Prof. dr. Said ZARATI, Conf. dr. Mounir BEZZARGA având ca scop integrarea activităţilor de practică și cercetare cu activităţile didactice.

24. Protocol de colaborare încheiat cu INDUSTRIAL SECURITY SYSTEM LTD (www.issbul.com), pentru o perioadă de timp nedeterminată, prin reprezentantul său legal Prof. Dr. Habil. Oleg ASENOV, având ca scop integrarea activităţilor de practică și cercetare cu activităţile didactice.

 

 

 

 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2017

 

NEW: LICENȚĂ/MASTER/CONVERSIE -- TEME PROPUSE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR

1. LICENȚĂ INFORMATICĂ 

2. LICENȚĂ MATEMATICĂ

3. DISERTAȚIE INFORMATICĂ 

4. DISERTAȚIE MATEMATICĂ

5. ABSOLVIRE INFORMATICĂ 

6. ABSOLVIRE MATEMATICĂ

 

NEW: ANUL I -- GRUPE ȘI SUBGRUPE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

ANUL I - INFORMATICĂ 

ANUL I - MATEMATICĂ

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

CALENDARUL examenelor de licenţă/absolvire/disertaţie

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

 

Conform Metodologiei de finalizare a studiilor la FȘEFI înscrierea absolvenților se face în acord cu art. 5 și art. 6 din metodologie.

Astfel:

Art.5. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor se face la secretariatele Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, prin cerere de înscriere (Anexa 2). La înscriere, absolvenții au obligativitatea depunerii formularului ALUMNI (Anexa 3) la secretariatul facultății, completat on-line la adresa www.upit.ro - secțiunea ALUMNI și listat. Secretariatul va realiza verificarea formularului pe bază de CNP.

În dosarul de înscriere pentru examenul de licenţă/diplomă/disertație candidatul va depune următoarele documente:

 • chitanţa de plată a taxei stabilite de Senatul Universităţii pentru absolvenţii care au finalizat studiile pe locurile „cu taxă”, în valoare de 200 lei; pentru studenţii care repetă examenul de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master valoarea taxei stabilită de Senatul Universităţii este de 400 lei;
 • lucrarea de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie, elaborată de către absolvent sub formă tipărită şi pe suport electronic (CD);
 • referatul de analiză şi apreciere asupra lucrării de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie, al conducătorului ştiinţific; structura şi conţinutul acestui referat sunt precizate în  Anexa 4. Referatul de apreciere a lucrării va conţine menţiunea Admis/Respins.
 • declaraţie pe proprie răspundere referitoare la originalitatea conţinutului lucrării pe care urmează să o susţină şi la faptul că lucrarea de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie nu a făcut obiectul unei comercializări, sub sancţiunea eliminării din examen, a anulării ulterioare a diplomei pentru fapte dovedite în acest sens, precum şi a răspunderii penale (Anexa 5);
 • diploma de bacalaureat;
 • două fotografii color 3/4;
 • fişă de lichidare (formular tip ce se ridică de la secretariatul facultăţii).

 

Art.6. Candidaţii pentru susţinerea examenului de licenţă/diplomă trebuie să prezinte la înscriere un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicare de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională. Eliberarea Certificatului de competenţă lingvistică se face conform Metodologiei de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă:

 • pentru absolvenţii care au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine – patru semestre în doi ani de studiu – certificarea este făcută de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte pe baza înscrisurilor din registrul matricol al absolventului;
 • pentru absolvenţii care nu au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine – patru semestre în doi ani de studiu – Certificatul de competenţă lingvistică este eliberat de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, prin departamentele de specialitate, după o metodologie specifică de examinare. Aceşti candidaţi se vor adresa secretariatului facultăţii mai sus menţionate, care va furniza informaţiile necesare.

 

DOCUMENTELE NECESARE (download)