Româna         English         Français        

Université de Pitesti

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2017

 

NEW: LICENȚĂ/MASTER/CONVERSIE -- TEME PROPUSE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR

1. LICENȚĂ INFORMATICĂ 

2. LICENȚĂ MATEMATICĂ

3. DISERTAȚIE INFORMATICĂ 

4. DISERTAȚIE MATEMATICĂ

5. ABSOLVIRE INFORMATICĂ 

6. ABSOLVIRE MATEMATICĂ

 

NEW: ANUL I -- GRUPE ȘI SUBGRUPE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

ANUL I - INFORMATICĂ 

ANUL I - MATEMATICĂ

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

CALENDARUL examenelor de licenţă/absolvire/disertaţie

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE 

 

Conform Metodologiei de finalizare a studiilor la FȘEFI înscrierea absolvenților se face în acord cu art. 5 și art. 6 din metodologie.

Astfel:

Art.5. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor se face la secretariatele Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, prin cerere de înscriere (Anexa 2). La înscriere, absolvenții au obligativitatea depunerii formularului ALUMNI (Anexa 3) la secretariatul facultății, completat on-line la adresa www.upit.ro - secțiunea ALUMNI și listat. Secretariatul va realiza verificarea formularului pe bază de CNP.

În dosarul de înscriere pentru examenul de licenţă/diplomă/disertație candidatul va depune următoarele documente:

  • chitanţa de plată a taxei stabilite de Senatul Universităţii pentru absolvenţii care au finalizat studiile pe locurile „cu taxă”, în valoare de 200 lei; pentru studenţii care repetă examenul de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master valoarea taxei stabilită de Senatul Universităţii este de 400 lei;
  • lucrarea de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie, elaborată de către absolvent sub formă tipărită şi pe suport electronic (CD);
  • referatul de analiză şi apreciere asupra lucrării de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie, al conducătorului ştiinţific; structura şi conţinutul acestui referat sunt precizate în  Anexa 4. Referatul de apreciere a lucrării va conţine menţiunea Admis/Respins.
  • declaraţie pe proprie răspundere referitoare la originalitatea conţinutului lucrării pe care urmează să o susţină şi la faptul că lucrarea de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie nu a făcut obiectul unei comercializări, sub sancţiunea eliminării din examen, a anulării ulterioare a diplomei pentru fapte dovedite în acest sens, precum şi a răspunderii penale (Anexa 5);
  • diploma de bacalaureat;
  • două fotografii color 3/4;
  • fişă de lichidare (formular tip ce se ridică de la secretariatul facultăţii).

 

Art.6. Candidaţii pentru susţinerea examenului de licenţă/diplomă trebuie să prezinte la înscriere un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicare de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională. Eliberarea Certificatului de competenţă lingvistică se face conform Metodologiei de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă:

  • pentru absolvenţii care au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine – patru semestre în doi ani de studiu – certificarea este făcută de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte pe baza înscrisurilor din registrul matricol al absolventului;
  • pentru absolvenţii care nu au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine – patru semestre în doi ani de studiu – Certificatul de competenţă lingvistică este eliberat de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, prin departamentele de specialitate, după o metodologie specifică de examinare. Aceşti candidaţi se vor adresa secretariatului facultăţii mai sus menţionate, care va furniza informaţiile necesare.

 

DOCUMENTELE NECESARE (download)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMI-UPIT => WACWS

 

Web Applications Contest and

Workshop for Students,

April 9, 2016

 

University of Pitesti, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Romania  

 

 

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.