Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

ANUL I, Semestrul I

Discipline obligatorii

 

Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială (2C / 1S)

Analiză matematică I (2C / 2S)

Chimie (2C / 1L)

Fizică (2C / 1L)

Geometrie descriptivă (2C / 2S)

Știința și ingineria materialelor (2C / 2L)

Economie generală (1C / 1S)

Educație fizică și sport I (1S)

Discipline opționale

 

Limba engleză I (2S)

Limba franceză I (2S)

Discipline de pregătire psihopedagogică (nivel 1)

 

Psihologia educatiei (2C / 2S)

 

Anul I, Semestrul II

Discipline obligatorii

 

Analiză matematică II (2C / 1S)

Metode numerice (1C / 2S)

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (2C / 2L)

Desen tehnic și infografică I (1C / 3L)

Tehnologia materialelor (2C / 2L)

Mecanică I (3C / 2S)

Educație fizică și sport II (1S)

Practică de domeniu (30h)

Discipline opționale

 

Limba engleză II (2S)

Limba franceză II (2S)

Discipline facultative (liber alese)

 

Comunicare (2C / 1L)

Discipline de pregatire psihopedagogică (nivel 1)

 

Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului (2C / 2S)

 

ANUL II, Semestrul I

Discipline obligatorii

 

Matematici speciale (2C / 1S)

Desen tehnic și infografică II (1C / 2L)

Mecanică II (2C / 1S / 1L)

Rezistența materialelor I (2C / 1S / 1L)

Electrotehnică și mașini electrice (1C / 1L)

Mecanica fluidelor (2C / 1S / 1L)

Control dimensional și măsuratori tehnice (2C / 1L)

Educație fizică și sport III (1S)

Discipline opționale

 

Limba engleză III (2S)

Limba franceză III (2S)

Discipline facultative (liber alese)

 

Istoria tehnicii (2C / 1S)

Discipline facultative (liber alese)


Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării (2C / 2S)

 

ANUL II, Semestrul II

Discipline obligatorii

 

Rezistența materialelor II (2C / 1L)

Mecanisme (3C / 1L / 1P)

Desen tehnic și infografică III (1C / 2L)

Bazele ingineriei autovehiculelor (2C / 1L)

Termotehnică (3C / 1S / 2L)

Organe de mașini I (2C / 1L)

Educație fizică și sport IV (1S)

Practică de domeniu (90h)

Discipline optionale

 

Limba engleză IV (2S)

Limba franceză IV (2S)

Discipline facultative (liber alese)

 

Didactica specializării (2C / 2S)

ANUL III, Semestrul I

Discipline obligatorii

 

Vibrații mecanice (2C / 1L)

Organe de mașini II (2C / 1L)

Organe de mașini - proiect (2P)

Electronica aplicată și elemente de automatizare (2C / 1L)

Metoda elementului finit (1C / 2L)

Motoare cu ardere internă I (2C / 1L)

Dinamica autovehiculelor I (2C / 1S / 1L)

Programare asistată pe calculator (1C / 2L)

Discipline opționale, la alegere o disciplină din pachet

Etică și integritate academică (1C / 1S)

Noțiuni generale de drept (1C / 1S)


Discipline liber alese

 

Limba engleză / franceză în domeniul profesional I (2S)

Tehnici de prospectare a pieței muncii (1C / 1S)

Documentarea și capitalizarea informației (1C / 1S)

Discipline de pregătire psihopedagogică

 

Instruire asistată de calculator (1C / 1S)

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (3P)

 

ANUL III, Semestrul II

Discipline obligatorii

 

Motoare cu ardere internă II (2C / 2L)

Motoare cu ardere internă - proiect (2P)

Dinamica autovehiculelor II (2C / 1S / 1L)

Dinamica autovehiculelor - proiect (2P)

Calculul și construcția autovehiculelor I (3C / 2L)

Echipament electric și electronic al autovehiculelor (2C / 1L)

Fabricarea și repararea autovehiculelor I (2C / 1L)

Analiza structurală a sistemelor mecanice (1C / 2L)

Practică de specialitate (90h)

Discipline liber alese

 

Metode de muncă în echipă (1C / 1S)

Limba engleză / franceză în domeniul profesional II (2S)

Discipline de pregătire psihopedagogică

 

Managementul clasei de elevi (1C / 1S)

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar (3P)

Examen de absolvire - nivelul I

 

ANUL IV, Semestrul I

Discipline obligatorii

 

Calculul și construcția autovehiculelor II (2C / 1L / 1P)

Fabricarea și repararea autovehiculelor II (2C / 1L)

Fabricarea și repararea autovehiculelor - proiect (2P)

Fibilitatea și terotehnica autovehiculelor (2C / 1L)

Economicitatea autovehiculelor și protecția mediului (2C / 1L)

Comunicare și marketing (2C / 1S)

Discipline opționale - Pachet optional 1

 

Transmisii automate (2C / 1L)

Mecatronica automobilului (2C / 1L)

Metode de asigurare a calității (2C / 1S)

 

Discipline opționale - Pachet optional 2

 

Trafic rutier și securitate rutieră (2C / 1L)

Controlul și atenuarea zgomotelor și vibrațiilor la autovehicule (2C / 1L)

Reconstituirea accidentelor de circulație (2C / 1S)

Discipline liber alese

 

Managementul proiectelor (1C / 1S)

Limba engleză / franceză în domeniul profesional III (2S)

 

ANUL IV, Semestrul II

Discipline obligatorii

 

Managementul întreprinderii (2C / 1S)

Diagnosticarea autovehiculelor (2C / 2L)

Încercarea și omologarea autovehiculelor (2C / 1L)

Ingineria proiectelor de automobile (2P)

Elaborarea proiectului de diplomă (4P)

Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă (60h)

Discipline optionale - Pachet optional 1

 

Autovehicule electrice și hibride (2C / 2L)

Caroserii și structuri portante (2C / 2L)

Tehnologii și materiale neconvenționale (2C / 1L)

 

Discipline optionale - Pachet optional 2

 

Combustibili, lubrifianți și materiale speciale pentru autovehicul (2C / 2L)

Mentenanța autovehiculelor (2C / 2L)

Construcția și calculul instalațiilor auxiliare (2C / 1L)

Discipline liber alese

 

Limba engleză / franceză în domeniul profesional IV (2S)

 

Actualizat: 26 august 2023

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.