Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

ANUL I

 

Semestrul I

Discipline obligatorii

Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială (2C / 1S)

Analiză matematică I (2C / 2S)

Chimie (2C / 1L)

Fizică (2C / 1L)

Geometrie descriptivă (2C / 2S)

Știința și ingineria materialelor (2C / 2L)

Economie generală (1C / 1S)

Educație fizică și sport I (1S)

Discipline opționale

Limba engleză I (2S)

Limba franceză I (2S)

Discipline de pregătire psihopedagogică (nivel 1)

Psihologia educatiei (2C / 2S)

 

Semestrul II

Discipline obligatorii

Analiză matematică II (2C / 1S)

Metode numerice (1C / 2S)

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (2C / 2L)

Desen tehnic și infografică I (1C / 3L)

Tehnologia materialelor (2C / 2L)

Mecanică I (3C / 2S)

Educație fizică și sport II (1S)

Practică de domeniu

Discipline opționale

Limba engleză II (2S)

Limba franceză II (2S)

Discipline facultative (liber alese)

Comunicare (2C / 1L)

Discipline de pregatire psihopedagogică (nivel 1)
Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului (2C / 2S)

 

ANUL II

 

Semestrul I

Discipline obligatorii

Matematici speciale (2C / 1S)

Desen tehnic și infografică II (1C / 2L)

Mecanică II (2C / 1S / 1L)

Rezistența materialelor I (2C / 1S / 1L)

Electrotehnică și mașini electrice (1C / 1L)

Mecanica fluidelor (2C / 1S / 1L)

Control dimensional și măsuratori tehnice (2C / 1L)

Educație fizică și sport III (1S)

Discipline opționale

Limba engleză III (2S)

Limba franceză III (2S)

Discipline facultative (liber alese)

Istoria tehnicii (2C / 1S)

Discipline facultative (liber alese)
Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării (2C / 2S)

 

Semestrul II

Discipline obligatorii

Rezistența materialelor II (2C / 1L)

Mecanisme (3C / 1L / 1P)

Desen tehnic și infografică III (1C / 2L)

Bazele ingineriei autovehiculelor (2C / 1L)

Termotehnică (3C / 1S / 2L)

Organe de mașini I (2C / 1L)

Educație fizică și sport IV (1S)

Practică de domeniu

Discipline optionale

Limba engleză IV (2S)

Limba franceză IV (2S)

Noțiuni generale de drept (1C / 1S)

Etică și integritate academică (1C / 1S)

Discipline facultative (liber alese)

Didactica specializării (2C / 2S)

 

ANUL III

Semestrul I

Discipline obligatorii

Vibrații mecanice (2C / 1L)

Organe de mașini II (2C / 1L)

Organe de mașini - proiect (2P)

Electronica aplicată și elemente de automatizare (2C / 1L)

Metoda elementului finit (1C / 2L)

Motoare cu ardere internă I (3C / 2L)

Dinamica autovehiculelor I (2C / 1S / 1L)

Programare asistată pe calculator (1C / 2L)

Discipline liber alese

Limba engleză / franceză în domeniul profesional I (2S)

Tehnici de prospectare a pieței muncii (1C / 1S)

Documentarea și capitalizarea informației (1C / 1S)

 

 

Semestrul II

Discipline obligatorii

Motoare cu ardere internă II (2C / 2L)

Motoare cu ardere internă - proiect (2P)

Dinamica autovehiculelor II (2C / 1L)

Dinamica autovehiculelor - proiect (2P)

Calculul și construcția autovehiculelor I (3C / 2L)

Echipament electric și electronic al autovehiculelor (2C / 2L)

Fabricarea și repararea autovehiculelor I (2C / 1L)

Analiza structurală a sistemelor mecanice (1C / 2L)

Practică de specialitate

Discipline liber alese

Metode de muncă în echipă (1C / 1S)

Limba engleză / franceză în domeniul profesional II (2S)

Managementul clasei de elevi (1C / 1S)

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar (3P)

Examen de absolvire - nivelul I

 

ANUL IV

Semestrul I

Discipline obligatorii

Calculul și construcția autovehiculelor II (2C / 1L / 1P)

Fabricarea și repararea autovehiculelor II (2C / 1L)

Fabricarea și repararea autovehiculelor - proiect (2P)

Fibilitatea și terotehnica autovehiculelor (2C / 1L)

Economicitatea autovehiculelor și protecția mediului (2C / 1L)

Comunicare și marketing (2C / 1S)

Discipline opționale

Pachet optional 1

Transmisii automate (2C / 1L)

Mecatronica automobilului (2C / 1L)

Metode de asigurare a calității (2C / 1S)

Pachet optional 2

Trafic rutier și securitate rutieră (2C / 1L)

Controlul și atenuarea zgomotelor și vibrațiilor la autovehicule (2C / 1L)

Reconstituirea accidentelor de circulație (2C / 1S)

Discipline liber alese

Managementul proiectelor (1C / 1S)

Limba engleză / franceză în domeniul profesional III (2S)

 

Semestrul II

Discipline obligatorii

Managementul întreprinderii (2C / 1S)

Diagnosticarea autovehiculelor (2C / 2L)

Încercarea și omologarea autovehiculelor (2C / 1L)

Ingineria proiectelor de automobile (2P)

Elaborarea proiectului de diplomă (4P)

Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Discipline optionale

Pachet optional 1

Autovehicule electrice și hibride (2C / 2L)

Caroserii și structuri portante (2C / 2L)

Tehnologii și materiale neconvenționale (2C / 1L)

Pachet optional 2

Combustibili, lubrifianți și materiale speciale pentru autovehicul (2C / 2L)

Mentenanța autovehiculelor (2C / 2L)

Construcția și calculul instalațiilor auxiliare (2C / 1L)

Discipline liber alese

Limba engleză / franceză în domeniul profesional IV (2S)

 

Actualizat:

22 / 02 / 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.