Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate III S (studii superioare) - RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - din cadrul Compartimentului GDPR.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************

ANUȚ: CRC&D-AUTO scoate la concurs un post vacant de INGINER SPECIALIST IA S

***********************************************************

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate III S (studii superioare) - RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - din cadrul Comp. GDPR

***********************************************************

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Referent de specialitate III S (studii superioare) - RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - din cadrul Comp. GDPR

***********************************************************

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarului candidatei pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate III S (studii superioare) - RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - din cadrul Comp. GDPR.

***********************************************************

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate II S din cadrul Centrului pentru Relații Internaționale

***********************************************************

ANUNŢ: Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul: Un post vacant de Referent de specialitate III S (studii superioare) - RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - din cadrul Comp. GDPR

*************************************************************

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar II S

*************************************************************

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate II S din cadrul Centrului pentru Relații Internaționale

*************************************************************

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de Referent de specialitate II S în cadrul Centrului pentru Relații Internaționale

************************************************************

REZULTATUL obínut în urma selecţiei dosarului candidatului pentru funcía de Referent de specialitate II S

************************************************************

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar II S

************************************************************

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER I S în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul Fabricație și Management Industrial.

***********************************************************

Anunț Post vacant pentru Administrator Financiar II S

Anunț Post vacant pentru Administrator Patrimoniu II S

Anunț Post vacant penru Referent de specialitate II S

**************************************************************

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de INGINER I S în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul Fabricație și Management Industrial

**************************************************************

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului de INGINER I S în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul Fabricație și Management Industrial

***************************************************************

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarului candidatului pentru ocuparea postului vacant de INGINER I S în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul Fabricație și Management Industrial

****************************************************************

Rezultat concurs poz. 14.2

*****************************************************************

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE CONCURS Pentru postul de Asistent Cercetare Științifică, vacant, din Statul de funcții al Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare destinate Industriei de Automobile, CRC&D-AUTO

****************************************************************

DIN PITEŞTI, Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare Destinate Industriei de Automobile, CRC&D-AUTO cu sediul în Pitești, str. Târgul din Vale, nr.1, jud. Argeș, scoate la concurs 1 post Asistent Cercetare Științifică

*****************************************************************

Post vacant de Inginer I S în cadrul Facultății de Mecanică și Tehnologie, departamentul de Fabricație și Management Industrial

******************************************************************

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale,

Procese și Produse Inovatoare Destinate Industriei de Automobile, CRC&D-AUTO cu sediul în Pitești, str. Târgul din Vale, nr.1, jud. Argeș, scoate la concurs 1 post Asistent Cercetare Științifică,

******************************************************************

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE CONCURS 

Pentru posturile de Asistent Cercetare Științifică, vacante, din Statul de funcții al Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare destinate Industriei de Automobile, CRC&D-AUTO

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent cercetare ştiinţifică, poziţia 11 din Statul de funcţii al CRC&D-AUTO din cadrul Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332 Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată (BIOHORTINOV)”,

*****************************************************************

Posturile   didactice    vacante   propuse   a  fi scoase   la  concurs au fost  publicate  in Monitorul   Oficial,  Partea  a III-a  nr.  456/03.05.2019.

1. Lista posturilor scoase la concurs in sem.II, 2018-2019;

2. Extras din Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din Universitatea din Pitesti;

3. Calendarul general al concursului sem. II, 2018-2019

4. Comisii de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru posturile didactice vacante sem II 2018 - 2019

---------------------------------------------------------------------------

Facultatea de Stiinte Economice si Drept

poz. 4 - profesor universitar

- curriculum vitae 

fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

poz. 5 - profesor universitar

- curriculum vitae 

fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

-------------------------------------------------------------------------

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale si Psihologie

poz. 5 - lector universitar

- curriculum vitae 

fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

poz. 31 - lector universitar

- curriculum vitae 

fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale (Anexa 4.1)

**********************************************************************

Rezultatele concursului pentru posturile vacante - cadre didactice sem II 2018-2019

*****************************************************************

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent cercetare ştiinţifică, poziţia 10 din Statul de funcţii al CRC&D-AUTO

_______________________________________________

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE CONCURS

Pentru posturile de Asistent Cercetare Științifică, vacante, din Statul de funcții al Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare destinate Industriei de Automobile, CRC&D-AUTO

______________________________________________

ANUNȚ 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare Destinate Industriei de Automobile, CRC&DAUTO cu sediul în Pitești, str. Târgul din Vale, nr.1, jud. Argeș, scoate la concurs 1 post Asistent Cercetare Științifică, cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă. Postul este prevăzut în proiectul complex “Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată (BIOHORTINOV)”, Cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, încheiat cu UEFISCDI în baza contractului nr. 6PCCDI/2018, proiectul component 4 Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale autohtone. Proiectul se desfăşoară în cadrul Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare Destinate Industriei de Automobile (CRC&D-AUTO), iar postul este cuprins în Statul de funcţii al CRC&D-Auto pentru anul universitar 2018-2019, poziţia 10. 

 ____________________________

PROMOVĂRI

Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului organizat pentru promovarea în funcția de Secretar III S

REZULTATUL obţinut la  examenul de promovare profesională a domnului  Mihai Borăscu pe postul de Laborant I S

Rezultate obținute la proba scrisă e examenelor organizate pentru promovare 2019

Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului organizat pentru promovarea  în funcția de Administrator I S

și Administrator III S

Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului organizat pentru promovarea  în funcția de Secretar I S

Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului organizat pentru promovarea  în funcția de Secretar I S

Cristescu Daniela

Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului organizat pentru promovarea în funcția de Secretar II S

Rezultatul obținut la proba scrisă a examenului organizat pentru promovarea în funcția de Secretar III S

___________________________________________________

ANUNȚ privind examenele de promovare pe posturile pentru care s-a aprobat transformarea într-o treaptă / grad profesional imediat superior în ședința Senatului din data de 17.12.2018

___________________________________________________

1. Iana Vasile Gabriel(Cv si Fisa verificare);

2. Clenci Adrian Constantin (Cv si Fisa verificare);

3. Niculescu Rodica (Cv si Fisa verificare);

4. Plaiasu Adriana Gabriela (Cv si Fisa verificare);

4. Anghel Daniel constantin (Cv si Fisa verificare);

5. Sicoe Gina Mihaela (Cv si Fisa verificare);

6. Lazar Adriana Nicoleta (Cv si Fisa verificare);

7. Ilinca Elena Cristina (Cv si Fisa verificare);

8. Mitu Liviu (Cv si Fisa verificare);

___________________________________________________

Comisiile de concurs si de solutionare a contestatiilor_posturi vacante_sem_I_2018-2019

____________________________________________________

Calendar general al concursului 2018-2019 -sem I - 2018-2019

_____________________________________________________

Lista posturi vacante scoase la concurs în sem I 2018-2019

Calendar general al concursului  2018-2019 în sem I  2018-2019

Extras din Metodologia privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

_____________________________________________________

Rezultat concurs poz 8 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 9 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 10 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 11 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 13 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 14 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 15 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 16 în cadrul CRC&D-AUTO

Rezultat concurs poz 17 în cadrul CRC&D-AUTO

____________________________________________________________

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent cercetare ştiinţifică, poziţia 12 din Statul de funcţii al CRC&D-AUTO

____________________________________________________________

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE CONCURS pentru posturile de Asistent Cercetare Științifică, vacante, din Statul de funcții al

Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese și Produse Inovatoare destinate Industriei de Automobile, CRC&D-AUTO

____________________________________________________________

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS POST ASISTENT DE CERCETARE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerere inscriere concurs  CRCD-AUTO

__________________________________________________

Anunt angajare ACst_CCMSPS_RO SENSIS

Anunt angajare ACst_CRCD_Auto_RO SENSIS

__________________________________________________

__________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant din cadrul Departamentului Autovehicule şi Transporturi, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant din cadrul Departamentului Autovehicule şi Transporturi, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician debutant din cadrul Departamentului Autovehicule şi Transporturi, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarului de promovare pe postul de Tehician debutant

Anunt Post vacant de Tehnician debutant

________________________________________________________

Rezultate concurs pentru poturi vacante sem. II 2017 - 2018 

________________________________________________________

Rezultat promovare Matei Claudia

Rezultate promovare

Anunt privind examenele de promovare

__________________________________________________________

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante care au fost publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 345 din 24.04.2018, partea a III-a.

Lista posturilor didactice vacante în sem II, anul univ. 2017-2018

Calendarul concursului

___________________________________________________________

Rezultatele concursurilor pe poturi vacante sem. I 2017 - 2018 

______________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de LABORANT DEBUTANT S.

___________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de LABORANT DEBUTANT S

___________________________________________________________

REZULTATELE contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Laborant debutant S
 

__________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă/practică a concursului organizat pentru ocuparea postului de Laborant debutant S

____________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de LABORANT DEBUTANT S.

_____________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului vacant de Laborant deb.S din cadrul Facultății de Științe, Educație Fizică și Informatică

______________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarului candidatului pentru ocuparea postului vacant de LABORANT DEBUTANT S

_______________________________________________________________

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1647 din 24.11.2017, partea a III-a.

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Post poz. 24- lector universitar - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

Post poz. 23- lector universitar - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

Post poz. 22- șef lucrări - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Post poz. 20- șef lucrări - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

Post poz. 21- șef lucrări - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

Centrul Regional de Cercetare – Dezvoltare pentru materiale, procese și produse inovative destinate industriei de automobile (CRC&D - Auto)

Post poz.5- Cercetător în fizica tehnologică- CS III - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

Post poz.6- Cercetător în autovehicule rutiere - CS III - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

Grila punctaj standarde

Post poz.7- Asistent de cercetare în fizica tehnologică - ACS - CV

Fișă verificare indeplinire standarde minimale

_____________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de Tehnician debutant M

______________________________________________________________

Anunt Post vacant de Laborant debutant FSEFI

Anunt Post vacant de Laborant debutant FECC

_________________________________________________________________

 

REZULTATUL obţinut la proba scrisă/practică a concursului organizat pentru ocuparea postului de Tehnician debutant

___________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului vacant de Tehnician debutant M din cadrul Centrului TIC și Informatizare

___________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar III S în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, filiala Câmpulung

____________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar III S în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, filiala Câmpulung

_____________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat ocuparea postului de Administrator patrimoniu debutant S

_____________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la interviul organizat pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu debutant S

_____________________________________________________________________

ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului vacant de Tehnician debutant din cadrul Centrului TIC și Informatizare

______________________________________________________________________

REZULTATELE contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu debutant S

_______________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la scris pentru ocuparea postului vacant de Administrator Patrimoniu Debutant S

________________________________________________________________________

Rezultatul obtinut in urma probei scrise a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Secretar III S în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, filiala Câmpulung.

_________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU DEBUTANT S

__________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului vacant de Secretar III S în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, filiala Câmpulung.

___________________________________________________________________________

Anunț pentru scoaterea la concurs a unui  post vacant de Administrator patrimoniu debutant în cadrul Biroului Achiziţii

___________________________________________________________________________

Anunț pentru scoaterea la concurs a unui  post vacant de Secretar III S în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie, filiala Câmpulung.

_____________________________________________________________________________________________________

!!!  CONCURSUL pentru posturile de muncitor calificat I și îngrijitor se anuleaza! !!!

_____________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL Obţinut la interviul organizat pentru ocuparea posturilor de MUNCITORI CALIFICATI  I şi a posturilor de ÎNGRIJITORI

_______________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut la concursul organizat ocuparea postului de Inginer specialist IA S si a postului de Cercetător științific III S

____________________________________________________________________________________________________

Rezultat obţinut la proba scrisă pentru Inginer specialist IA S si Cercetător științific III S

_____________________________________________________________________________________________________

Rezultatul la proba practica a concursului organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I si ingrijitor

______________________________________________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecţiei dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de MUNCITOR  CALIFICAT I

___________________________________________________________________

REZULTATUL obţinut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale Produse și Procese Inovatoare destionate Industriei de Automobile

_____________________________________________________________________

Rezultatele concursurilor desfășurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante în sem. II al anului universitar 2016-2017

_______________________________________________________________________

Anunt  11 posturi vacante -  5 posturi de Muncitor Calificat I si 6 posturi vacante de Ingrijitor

Anunt  2 posturi vacante - Inginer  Specialist IA S si Cercetator Stiintific III

___________________________________________________

Rezultat proba scrisa consilier juridic

Rezultat selectie consilier juridic

_______________________________________________

Rezultatul obţinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de Administrator financiar II S

Rezultat adm.financiar II S

________________________________________________

Rezultate obținute la concursul pentru ocuparea posturilor de Informatician I S și Tehnician D

Rezultate obținute în urma interviului pentru ocuparea posturilor de Informatician I S și Tehnician D

________________________________________________

Rezultate obținute la proba scrisa pentru ocuparea posturilor de Informatician I S și Tehnician D

Rezultat selectie administrator financiar IIS

___________________________________________

Rezultat SSM

Rezultat SU

___________________________________________

Anunt Post vacant consilier juridic I S

____________________________________________

Lista candidaților care au ocupat posturile vacante sem II 2016-2017 

Rezultatul obținut în urma selectiei dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor vacante de INFORMATICIAN I S si TEHNICIAN Debutant M

_____________________________________________

Rezultat proba scrisa Administrator financiar III S post vacant Biroul Achizitii

Rezultat proba scrisa post vacant Inginer IA S SIPP

Rezultat proba scrisa post vacant Inginer IA S SPSU

______________________________________________

Rezultat contestatii la selectia dosarelor Inginer IA S SSM-SU

_______________________________________________

Rezultat selectie SSM

Rezultat selectie SU

Rezultat selectie Administrator financiar III S

_______________________________________________

Anunt Post vacant administrator financiar II S

Anunt trei posturi vacante un post de Informatician I S si doua posturi de Tehnicieni debutanti

_______________________________________________

Anunt Post vacant Adm. fin. III   S

Anunt 2 Posturi vacante de Inginer I A S SSM și Inginer I A SU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXE Metodologie privind ocuparea posturi didactice si de  cercetare vacante din UPIT

Calendarul desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 2017

Lista posturilor scoase la concurs sem_II_2017

Comisii posturi scoase la  concurs sem. II, 2016-2017

CV europass Cirstea Remus

Grilă de îndeplinire standarde Remus Cirstea

CV Necula Elena Teodora

Grilă de îndeplinire standarde Necula Elena Teodora

 

____________________________________________________________________________

Rezultatul obtinut la concursul organizat pentru posturile de Muncitor calificat

Rezultatul obținut la proba practică a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de MUNCITOR CALIFICAT - CANTINĂ

Rezultatul obținut  în urma selecției dosarelor candidaților  pentru ocuparea posturilor vacante de MUNCITOR CALIFICAT - CANTINĂ

Anunt  4 posturi vacante muncitor calificat Cantina

______________________________________________________________________________

Rezultatul obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de Consilier Juridic I S

Rezultatul la proba scrisa pentru Consilier Juridic I S

Rezultatul la proba scrisa pentru Administrator financiar III S

Anunt privind suspendarea concursului de ocupare a postul vacant de Sef Birou Achizitii Publice

Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor pentru Șef Birou Achiziții Publice

Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor pentru Administrator financiar III S

Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor pentru Consilier Juridic I

=========================================================================

Anunt promovare Sef serviciu Contabilitate

Anunt promovare Sef birou Financiar

Anunt Post vacant consilier juridic I S

Anunt pentru scoatere la concurs a 2 posturi vacante: unul de Șef birou Achiziții Publice și unul de administrator financiar III S

_________________________________________________________________________________

Rezultatul obtinut la concursul pentru ocuparea postului de secretar IIIS

Rezultatul obtinut la proba scrisa

Rezultat obtinut in urma selectiei de dosare

Anunt scoatere la concurs post vacant secretar III S filiala Campulg

________________________________________________________________________________

Rezultat concurs Liliana Botofei

Rezultat proba scrisa Secretar IIS

Selectie concurs secretar II S

Anunt concurs  ocupare post vacant secretar II S relatii internationale

______________________________________________________________________________________________

Lista selectie dosare concurs contabil sef si administrator financiar

Rezultat proba scrisa

Selectie concurs administrator financiar

Selectie concurs contabil sef

Anunț de angajare în cadrul biroului de Contabilitate si a biroului de Achiziții Publice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultate finale concurs ocupare posturi vacante TIC

Rezultate obținute la interviu pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului TIC și Informatizare

Anunț de angajare în cadrul centrului TIC și Informatizare

Rezultatul obținut în urma selecției dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului TIC și Informatizare

Rezultate obținute la proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului TIC și Informatizare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE semestrul al II-lea anul universitar 2015-2016

Calendar

Metodologie

Lista posturi

Adresa salariu minim pe functii (asist,lect,conf,prof)

Anexa Metodologie

Comisii pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul II anul universitar 2015-2016 publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr. 571 din 10.05.2016

Lista cu candidati pe posturi vacante

Lista candidatilor care au ocupat posturile vacante sem_II_2015-2016

____________________________________________________

LEGISLATIE - METODOLOGIE CADRU 

Anexa1 - Metodologia-Cadru referitoare la procesul de constituire si alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul institutiilor din sistemul national de invatamant superior

Nota - 2015

Rezultate selectare decani 13.05.2015

____________________________________________________

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2016

Calendar

Metodologie

Lista posturi

Adresa salariu minim pe functii (asist,lect,conf,prof)

Anexa Metodologie

Comisii posturi concurs

Tematica de concurs pentru postul 56 de asistent universitar

Aviz de legalitate pentru concursul pe posturile didactice

____________________________________________________

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2015

Calendar

Metodologie

Lista posturi

Adresa salariu minim pe functii (asist,lect,conf,prof)

Anexa Metodologie

Comisii posturi concurs

Aviz de legalitate pentru concursul pe posturile didactice

____________________________________________________

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2014

- Acordare/neacordare AVIZ JURIDIC

CV și Fisa de verificare standarde minimale pentru candidati Partea I

CV și Fisa de verificare standarde minimale pentru candidati Partea a II-a

CV și Fisa de verificare standarde minimale pentru candidati Partea a III-a

Metodologie admitere doctorat

_____________________________________________________________________________

- CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 2013

 

Calendarul desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 2013

Metodologia de concurs

Anexe 

Aviz juridic pentru posturile didactice scoase la concurs

Metodologie concurs cercetare

Comisii

Calendar

- Descrierea  detaliată  a posturilor se află pe paginile web ale facultăților respective.

Selectie director al incubatorului de afaceri si transfer tehnologic in cadrul Institutului de Cercetare al Universitatii din Pitesti

Anunt organizare concurs Sef serviciu Biblioteca

- Rezultatul obtinut la examenul pentru ocuparea postului de Sef serviciu Biblioteca


 

- Anunt concurs angajare post informatician III S (Expirat)

- Anunt concurs angajare post consilier juridic II S (Expirat)

- Anunt concurs angajare post contabil șef(administrator financiar I S) (Expirat)

- Anunt reorganizare concurs angajare post contabil șef (administrator financiar I S) (Expirat)

- Anunt concurs angajara post de secretar III S la filiala din Alexandria(Expirat)

- Anunt reorganizare concurs angajare post contabil șef(administrator financiar I S)-expirat

- Rezultat selectare dosar de inscriere ale candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de contabil sef

- Anunt reorganizare concurs angajare post contabil șef(administrator financiar I S)

- Anunt suspendare concurs contabil sef

- Lista posturi didactice si de cercetare vacante

 - Anunt concurs angajare informatician I S

 - Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor la postul de informatician I S

 - Rezultatul obtinut la concursul pentru ocuparea postului de informatician I S

 - Anunț scoatere la concurs post vacant de Contabil Sef

 - Anunt examen promovare pe postul de secretar III S la Comp. Acte Studii

 - Rezultatul obtinut la examenul de promovare în funcția de secretar III S

-  Anunt amanare concurs post vacant Contabil sef

-  Anunt scoatere la concurs post vacant de psiholog specialist

-  Anunt scoatere la concurs post vacant de consilier juridic II S

-  Anunt ocupare post vacant de ingrijitor prin detasare

- Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor candidatilor pentru ocuparea postului de consilier juridic II S

- Anunt privind suspendarea concursului de ocupare a postului vacant de Psiholog specialist

- Rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic II S

- Rezultatul obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic II S

- Anunt examen promovare pe postul de secretar III S la Centrul de Formare Continua Muntenia IFPM

- Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de Secretar III S din cadrul DPPD 

- Rezultatul obtinut la examen promovare pe postul de secretar III S la Centrul de Formare Continua Muntenia IFPM

- Rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor candidatilor pentru ocuparea postului de secretar III S in cadrul DPPD

- Rezultatul obtinut la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de Secretar III S din cadrul DPPD 

- Rezultatele  contestatiei la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar III S DPPD

- Rezultatul  obtinut la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar III S DPPD

- Rezultatul obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar III S DPPD

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.