Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

 

Universitatea din Piteşti lansează invitaţia participării în cadrul proiectului

Activităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială

Codul proiectului: 106731

Universitatea din Pitești implementează în perioada iulie 2018-februarie 2020 proiectul finanțat din fonduri europene având următoarele caracteristici:

 Codul proiectului: 106731

Titlul proiectuluiActivităţi şi măsuri integrate pentru susţinerea studenţilor în procesul tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii în condiţii de nediscriminare şi incluziune socială Finanțator: FONDUL SOCIAL EUROPEANprin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020).

Beneficiar: Universitatea din Pitești (UPIT)

Partener: Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (AOA)

Manager proiect: Prof.univ.dr. Mihaela DIACONU

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea de activități integrate pe bază de parteneriat activ cu reprezentanții mediului privat din sectoarele economice cu potențial competitiv, definite conform SNC, cu scopul facilitării inserției pe piața muncii a studenților înmatriculați în sistemul național de învățământ superior, în condiții de echitate și nediscriminare, prin consiliere și orientare profesională, stagii de pregătire practica, integrare și dezvoltare curriculară, soluții inovatoare TIC de tipul comunităților de practică online și promovarea dialogului cu partenerii sociali în vederea îmbunătățirii ofertei de stagii de practică.

Pentru buna implementare a proiectului, Universitatea din Pitești caută parteneri de practică care, pe bază de parteneriat, să contribuie la atingerea obiectivului specific OS2 - Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor pe termen lung între universitatea solicitanta și partenerii de practică din sectoarele economice cu potențial competitiv, pentru formarea competențelor practice ale celor 208 studenți, respectiv pentru identificarea și implementarea unor măsuri concrete privind ocuparea acestora.

Rolul partenerilor în cadrul implementării proiectului este acela de a asigura pregătirea practică a studenților conform planurilor de învățământ aferente programelor de studii.

Pot participa în cadrul procesului de selecție companii și asociații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-          au  capacitatea să asigure desfășurarea stagiilor de practică în conformitate cu Lg. nr.258 din 2007, Ordinului M.E.C.T. nr. 3955/2009 și cu reglementările interne UPIT;

-          au capacitatea de a primi în practică cel puțin o grupă de 8 studenți din cadrul unui program de studii;

-          pot asigura condiții optime pentru desfășurarea stagiului de practică (dispun de infrastructură și dotări corespunzătoare);

-          dispun de personal calificat compatibil cu domeniul de studii al studenților practicanți;

-          pot aloca un tutore de practică cu experiență în domeniul coordonat pentru îndrumarea studenților practicanți;

-          au o structură organizatorică care să permită încadrarea studenților practicanți într-un departament / birou / serviciu specializat în conformitate cu domeniul de pregătire academică al acestora;

-          doresc să se angajeze în relații de colaborare cu Universitatea din Pitești pentru o perioada de minim 2 (doi) ani universitari (2019-2021).

Organizațiile interesate pot aplica prin transmiterea scrisorii de intenție (conform modelului atașat) în format electronic la adresa pandelica.amalia@yahoo.com sau prin depunerea acesteia la sediul Universității din Pitești din Strada Târgu din Vale, nr.1, 110040, Pitești, Argeș. Candidaturile se primesc zilnic în perioada 1 noiembrie – 20 noiembrie.

Pentru infamații suplimentare vă puteți adresa expertului responsabil cu activitatea de selecție a partenerilor de practică.

DOWNLOAD MODEL SCRISOARE DE INTENTIE


Activități și măsuri integrate pentru susținerea studenților in procesul de tranziției de la școală la piața muncii în condiții de nediscriminare și incluziune socială Codul proiectului: 106731

VALOARE TOTALĂ PROIECT -1.851096,81 lei

VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ- 1.573432,28 lei

VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL- 246.301,42

VALOARE CO_FINANȚARE ELIGIBILĂ A UPIT- 31363,11 lei