Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Extras din ROF-BUP, art. 16 şi 17:

În evoluţia sa, de la o bibliotecă tradiţională la o bibliotecă modernă, de la  o bibliotecă de facultate la o bibliotecă universitară, Biblioteca Universităţii din Piteşti şi-a diversificat colecţiile devenind o structură pluridisciplinară. 

Biblioteca Universităţii din Piteşti a suferit numeroase schimbări sub presiunea contextului social. Pentru ceea ce s-a realizat am fost orientaţi, coordonaţi, încurajaţi şi sprijiniţi, moral şi tehnic, de toţi cei care preţuiesc cartea şi care au înţeles că statutul bibliotecii trebuie reconsiderat. Drept urmare, s-a înţeles că, în dezvoltarea unei biblioteci, sunt foarte importante şi spaţiile de lectură, de depozitare şi de dezvoltare, dar şi înzestrarea cu echipamentele necesare.

Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săli de lectură cu acces direct la publicaţii, secţii de împrumut pe termen lung, sală pentru consultarea catalogului electronic (OPAC), o reţea de calculatoare cu mai multe staţii de lucru pentru acces la Internet precum şi spaţii moderne de depozitare a fondului de publicaţii. 

Ţinând cont de faptul că biblioteca este unul dintre spaţiile în care se formează viitoarea clasă intelectuală, economică, ştiinţifică şi culturală a României, biblioteca de astăzi este o structură solidă, care adună în rafturile sale cele mai importante lucrări ştiinţifice apărute la noi şi în lume. Aşadar, alături de alte structuri infodocumentare, Biblioteca Universităţii din Piteşti, trebuie să-şi reevalueze rolul în instituţia căreia îi aparţine şi în societate.

Misiunea bibliotecii este de a achiziţiona, organiza şi asigura accesul la o mare varietate de informaţii, materiale şi servicii pentru satisfacerea necesităţilor de pregătire profesională, cercetare ştiinţifică, educaţie culturală a membrilor comunităţii universitare prin dezvoltarea şi valorificarea bazei documentare şi de informaţii relevante, facilitarea accesului rapid la diverse surse de informare (proprii şi externe), dezvoltarea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor moderne şi formarea culturii informaţionale a tuturor categoriilor de utilizatori.

Procesul de pregătire a specialiştilor în cadrul Universităţii din Piteşti nu poate fi realizat în afara cadrului social oferit de bibliotecă. În acest context, Biblioteca Universităţii din Piteşti trebuie privită ca o structură infodocumentară ce oferă direcţii şi certitudini pentru schimbarea şi consolidarea unor noi paradigme în învăţământul superior, întemeiate pe participare, profesionalism, creativitate şi competiţie.

Astăzi, Biblioteca Universităţii din Piteşti se prezintă ca o instituţie infodocumentară importantă ce asigură necesităţile informaţionale ale studenţilor şi ale cadrelor didactice şi serveşte multiplelor cerinţe ale cercetătorilor. Biblioteca Universităţii din Piteşti este o bibliotecă universitară bine dotată, care promovează idei moderne şi inovatoare.

 Vă facem o invitaţie în lumea cărţii, o lume fascinantă care include în ea dorinţa permanentă a omului de cunoaştere şi înălţare spirituală, o invitaţie la Biblioteca Universităţii din Piteşti.

 Un gând bun pentru tine, cititorule, pe care te primim cu drag, pentru a deschide poarta spre lumina lină a cărţilor.

 

Atribuţii, activităţi şi competenţe

BUP are în principal următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. asigură informarea documentară pentru procesul de învăţământ, activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea din Piteşti;
 2. iniţiază, întreţine şi dezvoltă relaţii cu biblioteci, instituţii, organizaţii şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate în scopul intensificării circulaţiei publicaţiilor şi informaţiilor, popularizează lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor din Universitatea din Piteşti;
 3. organizează conferinţe, consfătuiri, schimburi de experienţă, sesiuni şi simpozioane pe teme de informare documentară;
 4. colaborează direct şi în mod nemijlocit cu facultăţile, departamentele şi cadrele didactice pentru buna instruire a studenţilor şi realizarea unor activităţi comune;
 5. în acord cu metodologia de perfecţionare a personalului din bibliotecile de învăţământ, asigură calificarea şi perfecţionarea personalului;
 6. biblioteca poate pune la dispoziţie spaţiile din sălile de lectură pentru desfăşurarea unor activităţi didactice;

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, BUP desfăşoară următoarele activităţi:

 1. dezvoltă şi conservă publicaţiile în funcţie de categoria acestora şi de nevoile de informare ale utilizatorilor;
 2. realizează evidenţa primară şi individuală a publicaţiilor;
 3. efectuează clasificarea-indexarea publicaţiilor;
 4. prelucrează documentele de bibliotecă în sistem informatizat, cu respectarea normelor de catalogare corespunzătoare fiecărui tip de document;
 5. realizează comunicarea colecţiilor destinate studiului în sala de lectură cu acces direct sau indirect şi a celor care se pot împrumuta la domiciliu;
 6. asigură, în urma transmiterii la Sediul central a unei solicitări, materialele info-documentare / publicaţiile indisponibile în punctele de lucru ce funcţionează în alte clădiri sau filiale (Corp B, Corp D, Rm. Vâlcea);
 7. dezvoltă şi efectuează schimbul interbibliotecar de publicaţii (intern şi extern);
 8. dezvoltă şi efectuează împrumutul interbibliotecar de publicaţii (naţional şi internaţional);
 9. elaborează referinţe şi informări bibliografice;
 10. asigură servicii de orientare şi îndrumare a utilizatorilor în vederea perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală;
 11. verifică şi elimină periodic documentele perimate din punct de vedere fizic sau ştiinţific, conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul, în prealabil, al catedrelor de specialitate;
 12. recondiţionează publicaţiile deteriorate aflate în circulaţie;
 13. asigură accesul la internet şi la resurse electronice;
 14. organizează expoziţii tematice, expoziţii cu publicaţii recent intrate în bibliotecă, lansări de carte, precum şi alte forme de promovare a publicaţiilor;
 15. organizează manifestări culturale sau ştiinţifice;
 16. întreprinde acţiuni de sondare a activităţilor de studiu, lectură, informare şi documentare ale utilizatorilor activi şi potenţiali, alte activităţi de marketing sau de promovare a serviciilor de bibliotecă;

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.