Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - RESURSE UMANE

 

DOMENIUL FUNDAMENTAL: SOCIOLOGIE

DOMENIUL DE LICENŢĂ: SOCIOLOGIE

3 ANI, ZI, CU FRECVENŢĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2022-2025

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2021-2024

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2020-2023

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2019-2022

 

 

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU

Misiunea programului de studii de licență Resurse umane este aceea de a pregăti specialiști în resurse umane de înaltă competență profesională, care să demonstreze abilități, cunoștințe și atitudini necesare pentru o gestionare avansată a problematicii capitalului uman în condițiile actuale de dezvoltare a sistemului social la nivel local, județean, regional, national și international și în concordanță cu etica și deontologia profesională, cu reglementările privind ocuparea forței de muncă și ținând cont de interesele organizațiilor pe care le reprezintă sau ale altor factori interesați.

 

2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Obiectivul general al programului de studii:

Furnizarea unei pregătiri academice necesară profesioniștilor pentru a intra în domeniul resurselor umane sau pentru a avansa în cariera lor, bazată pe un curriculum care integrează teoria și practica în contextul dinamic al administrării profesionale a resurselor umane.

Obiectivele specifice ale programului de studii:

-          transmiterea de cunoştinţe şi formarea abilităţilor necesare dobândirii competenţelor ce urmează.

Competenţe profesionale:

C1. Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.

C2. Gestionarea sistemelor de date sociale

C3. Diagnoza mediului organizational

C4. Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate

C5. Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație prin aplicarea de metode specifice

C6. Analiza interacțiunii resurselor umane

Competenţe transversale:

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională

 

3. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR ISCO 08 (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii)

Programul de studii la nivel de licență în Resurse Umane oferă, prin conținutul bine gândit cu discipline din variate domenii de studiu, o specializare interdisciplinară, prin care se urmărește formarea de specialiști capabili să furnizeze expertiză și soluții în mai multe sectoare instituționale: cercetare, învățământ, administrație publică, social, economic etc.

Absolvenții programului de licență Resurse umane vor fi pregătiți să ocupe piața serviciilor cerute în cadrul societății românești într-o paletă diversă de instituții de la nivel local, județean și național precum: agenții publice, structuri guvernamentale, spitale, organizații non-profit, agenții de publicitate, firme de consultanță, firme/departamente de dezvoltare organizațională sau de resurse umane, companii de relații publice, muzee, biblioteci, organizații publice și private de protecția copilului sau a altor categorii de persoane aflate în dificultate, agenții de sănătate publică, agenții de mediu, instituții de corecție și reabilitare, sistemul public de justiție, instituții de învățământ publice și private, institute de marketing sau de sondare a opiniei publice, organizații religioase, companii media etc.

Toate disciplinele din planul de învățământ sunt corelate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) respectiv Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, toate cunoștințele, abilitățile și atitudinile urmărite a fi formate fiind în corespondență, în principal, cu grupa de bază 2423 - specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal (furnizează servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaţionale şi orientare profesională):  consilier orientare privind cariera       242306; consilier vocațional 242315;  consultant intern în resurse umane          242318; specialist în recrutare 242320;  specialist în dezvoltare organizaţională 242322;  specialist în relaţii de muncă 242323; consilier pentru dezvoltare personală 242324.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.