Româna         English         Français        

Universitatea din Pitesti

 

ANUNŢ
Studenţii care solicită burse de ajutor social trebuie să depună la secretariatul facultăţii până la data de 19.10.2020 intre orele 12-14,
următoarele acte:
- Cerere adresată decanului pentru solicitarea bursei (formular tip);
- Cerere adresată rectorului cu privire la declararea veniturilor nete (formular tip);
- Declaraţia studentului privind veniturile nete (formular tip);
- Copii cărți de identitate;
- adeverinţe din care să rezulte veniturile nete corespunzătoare lunilor iunie2020, iulie 2020, august 2020 ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului
sau ale soţiei/ soţului studentului
- cupoane de pensie, şomaj, pensie alimentară, ajutor social, alocaţii de stat pentru copii, alocații de plasament, indemnizații, etc. pe lunile iunie 2020,
iulie 2020, august 2020 - adeverinţe de elev sau student (unde este cazul) , copii certificate de naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
- copii hotărâri judecătorești, copii certificate de deces (unde este cazul);
- anchetă socială în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază
în străinătate;
- Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o
declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
- adeverinţe de la Administraţia financiară pentru fiecare membru al familiei inclusiv studentul, din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iunie
2020, iulie 2020, august 2020;
- adeverinţă cu venitul agricol sau adeverinţă ca nu are venit agricol (ATENŢIE! NU CU SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI).
Studenţii care solicită bursă socială pe motive medicale trebuie să prezinte certificat medical ( nu adeverinţă medicală):
- Certificat medical pentru studenţii suferinzi de următoarele boli: TBC aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemnofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor. spondilită anchilozantă sau reumatism articular, sau certificat de încadrare în grad de handicap
permanent grav sau accentuat de la medicul de specialitate.
NOTĂ: BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDĂ STUDENȚILOR CARE NU ÎMPLINESC VÂRSTA DE 35 DE ANI PE PARCURSUL SEMESTRULUI SE PRIMESC NUMAI DOSARELE CORECTE ŞI COMPLETE.

DOCUMENTE

Formular Cerere burse performanta  si merit

Formular cerere bursa sociala

Declaratie consimtamant participant la un program de studii - UPIT -in context GDPR

 

 

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II , AN UNIVERSITAR 2019-2020
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

 

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II

 

               Date fiind particularitățile perioadei pe care o traversăm, suntem nevoiți să adaptăm din mers unele instrumente care reglementează buna funcționare a Universității din Pitești. Prin urmare, vă propun următorul desfășurător pentru definitivarea listelor cu beneficiarii de burse aferente semestrului al doilea, an universitar 2019 – 2020:

Luni, 30 martie, ora 12.00 – publicarea listelor cu beneficiarii de burse pe site-ul facultății și pe alte canale de comunicare, inclusiv pe pagina de FB viata studenteasca (cu respectarea GDPR!); fiecare facultate va desemna un reprezentant din comisia de burse care va centraliza eventualele contestații. Așadar, la publicarea listei, treceți și adresa de mail a persoanei desemnate. Vă rog să expediați și către prorectorul care gestionează relația cu studenții aceste liste tot în cursul zilei de luni (adrian.samarescu@upit.ro, adrian.samarescu@gmail.com);

01 – 03 aprilie – termen contestații. Acestea se depun online pe adresa de mail a persoanei desemnate de fiecare facultate și se arhivează. Deși nu propunem un formular tipizat, documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă) și motivul care stă la baza contestației.

04 – 06 aprilie – Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul facultății analizează solicitările, răspunde punctual (și arhivează!) fiecărui contestatar.

07 aprilie – publicarea listelor finale și expedierea centralizatorului pe facultate către Comisia Centrală.

08 – 09 aprilie – analizarea la nivelul Comisiei pe universitate a eventualelor neconcordanțe/contestații nerezolvate în facultăți;

10 aprilie – afișarea listelor finale cu beneficiarii de burse și înaintarea documentului pentru aprobare/avizare în Consiliul de Administrație și Senat.

 

               Mai jos, un extras din Regulamentul în vigoare (BP = bursă de performanță; BM = bursă de merit; BAS = bursă de ajutor social):

Art. 10. BP și BM se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute la examenele din sesiunea anterioară.

Art. 11. BP se acordă începând cu anul al doilea de studiu, exclusiv studenților bugetați.

Art. 12. BM se acordă, conform clasamentului, de ea putând beneficia inclusiv studenții nebugetați, dar integraliști.

Art. 14(3). BAS se acordă semestrial studenților de la învățământul cu frecvență, care nu au împlinit 35 de ani.

Art. 15. BAS se acordă la cererea studenților, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatele facultăților în cel mult 15 zile de la începerea semestrului.

Art. 25. Contestațiile se pot depune în termen de trei zile de la afșarea listei de bursieri.

Art. 26. Prezentarea unor documente false, în scopul obținerii bursei, atrage restituirea burselor încasate necuvenit, răspunderea penală și exmatricularea studentului.

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.