Româna         English         Français        

Université de Pitesti

LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL - SEM. II, AN UNIVERSITAR 2019-2020
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE MERIT - SEMESTRUL II , AN UNIVERSITAR 2019-2020
LISTA CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR DE PERFORMANȚĂ - SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

 

ADRESA DE MAIL UNDE SE POT TRIMITE EVENTUALELE CONTESTATII:

violeta.dinuta@upit.ro

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II

 

               Date fiind particularitățile perioadei pe care o traversăm, suntem nevoiți să adaptăm din mers unele instrumente care reglementează buna funcționare a Universității din Pitești. Prin urmare, vă propun următorul desfășurător pentru definitivarea listelor cu beneficiarii de burse aferente semestrului al doilea, an universitar 2019 – 2020:

Luni, 30 martie, ora 12.00 – publicarea listelor cu beneficiarii de burse pe site-ul facultății și pe alte canale de comunicare, inclusiv pe pagina de FB viata studenteasca (cu respectarea GDPR!); fiecare facultate va desemna un reprezentant din comisia de burse care va centraliza eventualele contestații. Așadar, la publicarea listei, treceți și adresa de mail a persoanei desemnate. Vă rog să expediați și către prorectorul care gestionează relația cu studenții aceste liste tot în cursul zilei de luni (adrian.samarescu@upit.ro, adrian.samarescu@gmail.com);

01 – 03 aprilie – termen contestații. Acestea se depun online pe adresa de mail a persoanei desemnate de fiecare facultate și se arhivează. Deși nu propunem un formular tipizat, documentul trebuie să conțină datele de identificare ale contestatarului (nume, prenume, specializare, an, grupă) și motivul care stă la baza contestației.

04 – 06 aprilie – Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul facultății analizează solicitările, răspunde punctual (și arhivează!) fiecărui contestatar.

07 aprilie – publicarea listelor finale și expedierea centralizatorului pe facultate către Comisia Centrală.

08 – 09 aprilie – analizarea la nivelul Comisiei pe universitate a eventualelor neconcordanțe/contestații nerezolvate în facultăți;

10 aprilie – afișarea listelor finale cu beneficiarii de burse și înaintarea documentului pentru aprobare/avizare în Consiliul de Administrație și Senat.

 

               Mai jos, un extras din Regulamentul în vigoare (BP = bursă de performanță; BM = bursă de merit; BAS = bursă de ajutor social):

Art. 10. BP și BM se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute la examenele din sesiunea anterioară.

Art. 11. BP se acordă începând cu anul al doilea de studiu, exclusiv studenților bugetați.

Art. 12. BM se acordă, conform clasamentului, de ea putând beneficia inclusiv studenții nebugetați, dar integraliști.

Art. 14(3). BAS se acordă semestrial studenților de la învățământul cu frecvență, care nu au împlinit 35 de ani.

Art. 15. BAS se acordă la cererea studenților, sub semnătură proprie. Cererile se depun la secretariatele facultăților în cel mult 15 zile de la începerea semestrului.

Art. 25. Contestațiile se pot depune în termen de trei zile de la afșarea listei de bursieri.

Art. 26. Prezentarea unor documente false, în scopul obținerii bursei, atrage restituirea burselor încasate necuvenit, răspunderea penală și exmatricularea studentului.

Annonces
S.I.I.M.A.D.C.
Mot de passe oublié
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.