Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Universitatea Națională
de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Logo incredere
Instituție de învățământ superior cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

 

Nr. crt. Cod  Denumirea documentului Ed./ Rev. Data aprobării în Senat
1.  MET- CAS-01

Metodologia de decontare a abonamentelor de transport intern şi/sau extern pentru studenţii Universităţii din Piteşti

2/0 15.09.2016
2.  MET-CIFR-01   

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anul universitar 2017 - 2018

1/1 15.09.2017
3.

 MET-52-02

Metodologia de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă 1/0 25.03.2013
4. MET-FSESSP-DPPD-01

Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

2/0 15.09.2017
5.   REG-82-01

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea din Piteşti

1/0 17.12.2012
6.  REG-CMCPU-04

 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2018/2019 la Universitatea din Piteşti 

5/5 25.06.2018
7.   REG-CMCPU-05 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti 4/5 25.06.2018
8.   REG-55-17

Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/1 24.10.2016
9.   REG-CAS-02

Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti și Normele de aplicare

2/2 15.09.2017
10.   REG-DSG-01

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de licență

2/2 19.06.2017
11.   REG-DSG-02

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de masterat

2/2 19.06.2017
12.

 REG-75-04

Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii in cadrul mobilitatilor Erasmus 1/0 25.02.2013
13. REG-CRI-01 Regulament privind desfășurarea mobilităților ERASMUS+ în Universitatea din Pitești 1/0 29.01.2018
14. REG-CRI-02 Regulament privind activitatea studenților internaționalizați în Universitatea din Pitești 1/0 09.02.2018
15.  REG-55-21

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră

2/1 30.01.2017
16.  REG-75-02

Regulament privind  aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Piteşti

2/0 24.04.2017
17.  REG-DSG-03

Regulament  privind examinarea și notarea studenților

Anexă 6 la Regulament  privind examinarea și notarea studenților

2/2 29.01.2018
18.

REG-CMCPU-01    

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de   studii  2/1 19.06.2017
19.   REG-73-02

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

1/3 24.04.2017
20. REG-CAS-01

Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat

1/0 15.09.2017
21.   PL-52-02

Procedură de acordare a certificatelor de competenţă lingvistică

1/0 29.04.2013
22.   PL-61-01

Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de școlarizare

1/0 30.09.2016
23.   PL-71-05

Procedură de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților

1/1 28.11.2016
24.   PL-75-04 Procedură de lucru privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus 1/0 2012
25.   PL-82-01-CCOC Procedură de lucru privind monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor din Universitatea din Piteşti pe piaţa muncii 1/0 30.01.2017
26.   PL-82-02-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de informare a studenţilor/ absolvenţilor/ elevilor de liceu din anii terminali privind oportunităţile de dezvoltare a carierei profesionale 1/0 30.01.2017
27.   PL-82-03-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere în carieră, consiliere şi evaluare psihologică 1/0 30.01.2017
28.   PL- 71-06 Procedură privind modalitatea  de  utilizare  a    sistemului  antiplagiat  în  cadrul Universității din Pitești 1/0 24.04.2017
29.   PO-CRI-01 Procedură restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și studenți internaționali 1/1 26.03.2018

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information