University of Pitesti

University of Pitesti

Logo incredere
University with a high degree of confidence Logo ARACIS
Româna English Français

DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

 

Nr. crt. Cod  Denumirea documentului Ed./ Rev. Data aprobării în Senat
1.  MET- CAS-01

Metodologia de decontare a abonamentelor de transport intern şi/sau extern pentru studenţii Universităţii din Piteşti

2/0 15.09.2016
2.  MET-CIFR-01   

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anul universitar 2017 - 2018

1/1 15.09.2017
3.

 MET-52-02

Metodologia de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă 1/0 25.03.2013
4. MET-FSESSP-DPPD-01

Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

2/0 15.09.2017
5.   REG-82-01

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului în Universitatea din Piteşti

1/0 17.12.2012
6.  REG-CMCPU-04

 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2018/2019 la Universitatea din Piteşti 

5/5 25.06.2018
7.   REG-CMCPU-05 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti 4/5 25.06.2018
8.   REG-55-17

Regulament de organizare şi funcţionare a căminelor și cantinelor studenţeşti

2/1 24.10.2016
9.   REG-CAS-02

Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti și Normele de aplicare

2/2 15.09.2017
10.   REG-DSG-01

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de licență

2/2 19.06.2017
11.   REG-DSG-02

Regulament privind activităţile profesionale studenţeşti studii universitare de masterat

2/2 19.06.2017
12.

 REG-75-04

Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii in cadrul mobilitatilor Erasmus 1/0 25.02.2013
13. REG-CRI-01 Regulament privind desfășurarea mobilităților ERASMUS+ în Universitatea din Pitești 1/0 29.01.2018
14. REG-CRI-02 Regulament privind activitatea studenților internaționalizați în Universitatea din Pitești 1/0 09.02.2018
15.  REG-55-21

Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră

2/1 30.01.2017
16.  REG-75-02

Regulament privind  aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în Universitatea din Piteşti

2/0 24.04.2017
17.  REG-DSG-03

Regulament  privind examinarea și notarea studenților

Anexă 6 la Regulament  privind examinarea și notarea studenților

2/2 29.01.2018
18.

REG-CMCPU-01    

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de   studii  2/1 19.06.2017
19.   REG-73-02

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

1/3 24.04.2017
20. REG-CAS-01

Regulament privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licență și masterat

1/0 15.09.2017
21.   PL-52-02

Procedură de acordare a certificatelor de competenţă lingvistică

1/0 29.04.2013
22.   PL-61-01

Procedură operațională privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor de școlarizare

1/0 30.09.2016
23.   PL-71-05

Procedură de lucru pentru echivalarea situației școlare a studenților

1/1 28.11.2016
24.   PL-75-04 Procedură de lucru privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităților Erasmus 1/0 2012
25.   PL-82-01-CCOC Procedură de lucru privind monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor din Universitatea din Piteşti pe piaţa muncii 1/0 30.01.2017
26.   PL-82-02-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de informare a studenţilor/ absolvenţilor/ elevilor de liceu din anii terminali privind oportunităţile de dezvoltare a carierei profesionale 1/0 30.01.2017
27.   PL-82-03-CCOC Procedură de lucru privind activitatea de consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere în carieră, consiliere şi evaluare psihologică 1/0 30.01.2017
28.   PL- 71-06 Procedură privind modalitatea  de  utilizare  a    sistemului  antiplagiat  în  cadrul Universității din Pitești 1/0 24.04.2017
29.   PO-CRI-01 Procedură restituire taxe de școlarizare cetățeni străini și studenți internaționali 1/1 26.03.2018

 

News
S.I.I.M.A.D.C.
I forgot my password
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Click here for more information