Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești

Logo incredere
Universitate cu grad de încredere ridicat Logo ARACIS
Româna English Français

Hotararea nr. 227_15.09.2017-cu privire la aprobarea planurilor de invatamant, pentru anul universitar 2017-2018

Hotararea nr. 228_15.09.2017-cu privire la acordarea a 10 puncte de credit suplimentare in Planurile de invatamant pentru susţinerea lucrarilor de diploma

Hotararea nr. 229_15.09.2017-cu privire la depunerea dosarului de autoevaluare externa a Programului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini

Hotararea nr. 230_15.09.2017-cu privire la lista cu programele de studii ce urmează a fi supuse evaluarii periodice de catre ARACIS

Hotararea nr. 231_15.09.2017-cu privire la rezultatelor concursurilor  pentru ocuparea posturilor didactice vacante, sem. II, anul universitar 2016-2017

Hotararea nr. 232_15.09.2017-cu privire la Metodologia de org. a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

Hotararea nr. 233_15.09.2017-cu privire la aprobarea Contractului de studii pentru programul de formare psihopedagogica Nivelul I

Hotararea nr. 234_15.09.2017-cu privire la aprobarea Contractului de studii pentru programul de formare psihopedagogica Nivelul I, in regim postuniversitar

Hotararea nr. 235_15.09.2017-cu privire la aprobarea Contractului de studii pentru programul de formare psihopedagogica Nivelul II

Hotararea nr. 236_15.09.2017-cu privire la aprobarea Contractului de studii pentru programul de formare psihopedagogica Nivelul II, in regim postuniversitar

Hotararea nr. 237_15.09.2017-cu privire la aprobarea Contractului de studii pentru studentii straini, aflati în regim CPV _cont propriu valutar_

Hotararea nr. 238_15.09.2017-cu privire la Actul aditional la Contractul de studii, pentru studentii progr. Educatie fizica şi sportiva si Sport si performanta motrica

Hotararea nr. 239_15.09.2017-cu privire la Actul aditional la Contractul de studii, pentru studentii programului de Teologie Asistenţă Socială _TAS_

Hotararea nr. 240_15.09.2017-cu privire la aprobarea Contractului anual de studii la forma de invatamant cu frecventa redusă _IFR_

Hotararea nr. 241_15.09.2017-cu privire la aprobarea Procedurii de restituire a taxelor de scolarizare pentru studentii internationali

Hotararea nr. 242_15.09.2017-cu privire la aprobarea revizie Regulamentului privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studenti

Hotararea nr. 243_15.09.2017-cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor la ciclurile de studii de licenta si masterat

Hotararea nr. 244_15.09.2017-cu privire la aprobarea Metodologiei de decontare a abonamentelor de transport  pentru studenţi ai UPIT

Hotararea nr. 245_15.09.2017-cu privire la amanarea aprobarii Procedurii cu privire la instruirea salariaţilor in domeniul securitatii si sanataii în munca

Hotararea nr. 246_15.09.2017-cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de intocmire a statelor de functii 2017-2018

Hotararea nr. 247_15.09.2017-cu privire la amanarea reviziei Anexei 8, lit. b_, din Regulamentul de intocmire a statelor de functii

Hotararea nr. 248_15.09.2017-cu privire la functionarea programelor de studii in anul universitar 2017-2018

Hotararea nr. 249_15.09.2017-cu privire la infiintarea Colegiului tertiar nonuniversitar

Hotararea nr. 250_15.09.2017-cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea Colegiului tertiar nonuniversitar

Hotararea nr. 251_15.09.2017-cu privire la modificarea organigramei UPIT

Hotararea nr. 252_15.09.2017-cu privire la redistribuirea locurilor subventionate, in anul universitar 2017-2018

Hotararea nr. 253_15.09.2017-cu privire la organizarea unei sesiuni extraordinare

Hotararea nr. 254_15.09.2017-cu privire la aprobarea regulilor de trecere a studentilor dintr-un an de studiu in altul

Hotararea nr. 255_15.09.2017-cu privire la aprobarea cererii d-rei Druncea Daniela, abs. a Universitatii Nationale de Educaţie Fizică si Sport

Hotararea nr. 256_15.09.2017-cu privire la aprobarea cererii d-lui Popescu Doru Anastasiu, de a desfasura ore la PO la USAMV

Hotararea nr. 257_15.09.2017-cu privire la cererea d-lui Popescu Doru Anastasiu, de a desfasura ore la PO la C.N. R. Greceanu

Hotararea nr. 258_15.09.2017-cu privire la aprobarea cererii d-lui Ciucurel Constantin , de a desfasura ore la PO la Universitatea Valahia

Hotararea nr. 259_15.09.2017-cu privire la aprobarea cererii d-rei  Iconaru Ioana, de a desfasura ore la PO la Universitatea Valahia

Hotararea nr. 260_15.09.2017-cu privire la aprobarea cererii d-rnei Tudor Mariana Ionela, de a desfasura ore la PO la Universitatea Valahia

Hotararea nr. 261_15.09.2017-cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare pentru sustinerea lucrarii finale de catre absolvenţii programelor de formare continua

Hotararea nr. 262_15.09.2017-cu privire la comisiile pentru acordarea burselor pe universitate si a burselor speciale privind activitatea sportiva si cultural artistica

Hotararea nr. 263_15.09.2017-cu privire la taxele privind eliberarea adev. de autenticitate pentru cursurile de formare psihopedagogică, DPPD

Hotararea nr. 264_15.09.2017-cu privire la acordarea distinctiei de Membru de onoare al Senatului, d-nei Doina Iacomi

 

 

 

 

 

 

 

Stiri
S.I.I.M.A.D.C.
Am uitat parola
Acest site foloseste "cookies" pentru a usura navigarea in site si numararea vizitatorilor intr-o perioada de timp. Prin continuarea utilizarii acestui site va dati acordul folosiri acestora. Multumim pentru intelegere. Apasati aici pentru mai multe informatii.